reklama

Jak oznámit dítěti, že se rozvádíme?

Rozvod je stresující pro všechny Foto:
Rozvod je stresující pro všechny
Foto: thinkstock.com

Odpověď na tuto otázku by mohla být jednoduchá a přímočará. Tedy pokud by bylo jednoduché a přímočaré prožívání všech, kterých se rozvod týká. A to obvykle není.

Muž a žena řeší otázku svého partnerství. To se rozpadá. On a ona od sebe odcházejí. Už to je emočně náročné. Je to těžké období pro toho, kdo chce odejít, je to těžké také pro toho, kdo zůstává. Manželství končí. Vzájemné vztahy mezi mužem a ženou ochladly. Ale co děti?

Dítěti pomůže, pokud se otec a matka pokusí oddělit partnerství od rodičovství

Muž a žena se jako partneři už nechtějí. Ušli společně část své životní cesty. Partnerství začalo, může i skončit. Rodičovství ale rozvést nelze. To neskončí nikdy. Dítě má vždy jednoho otce, jednu matku. Potřebuje oba. Oba má taky rádo. Hezké a příjemné manželské vztahy skončily. Hezké a příjemné vztahy rodičovské by měly pokračovat. Ale jak začít?

Pokuste se sejít jako rodiče

Položte si otázku, co bude pro dítě nejlepší. Pro dítě. Ne pro rodiče. Společně promyslete, co a jak dítěti oznámíte. Je prospěšné, pokud jsou rodiče dopředu dohodnuti na věcech, které se týkají dítěte. Někdy je těžké se osobně setkat. Využijte tedy jiné komunikační kanály. Zvolte třeba e-mail, dopis. Proberte, co dítěti chcete přesně sdělit.

Článek

Láska kvete v každém věku Foto: thinkstock.com

Jana (41): Po rozvodu jsem opět našla lásku

Ona hyperaktivní cvok (41), on vášnivý rybář (53). Spolu jsou půl roku a jsou šťastní. Jak se to přihodilo?

O rozvodu dítěti určitě řekněte. Nejlépe společně

Zvolte neutrální prostředí. Zvolte také vhodnou chvíli. Dítě potřebuje nějaký čas, aby vše přijalo, pochopilo. Nejlépe se hodí víkend. Dítě tak dostane prostor k přemýšlení a prožívání nové situace. Nemusí hned odejít do školy a školky, odloučit se. Dopřejte dítěti přítomnost vás obou. Buďte dítěti k dispozici. Uvědomte si, že jako partneři o rozvodu uvažujete delší dobu, pro dítě to však bude možná novinka. Je pravděpodobné, že podle chování rodičů už dítě něco tuší. Táta s mámou se hádají, nemluví spolu, táta nespává doma… Konečnost stavu, tedy rozvod, ale může být pro dítě opravdu neočekávaný. Co přesně mu řeknete, závisí také na jeho věku. Jinak budu mluvit s předškolákem, jinak s dítětem v pubertě. Vždy platí, že je vhodné sdělit potřebné věcně, bez emocí, ironie, obviňování. Podat konkrétní a stručné informace. Za vás za oba.

Ujistěte dítě, že to není jeho chyba

Zásadní je dítěti oznámit, že končí partnerství mámy a táty. Táta a máma mají dítě ale stále rádi. A že to tak bude vždy. Dítě potřebuje ujistit, že ono rodiče neztratí. Dítě nikdo neopouští. Také je velmi důležité dítě ujistit, že ono za rozchod rodičů nemůže, ono ho nezavinilo, nemůže za to ani pětka, kterou včera přineslo ze školy.

Článek

Není o co stát... Foto: thinkstock.com

Riziko rozvodu: Kdy je u vás vyšší?

Někteří lidé jako kdyby nebyli k manželství vůbec zrozeni…

Odpovídejte, odpovídejte

Buďte připraveni, že dítě bude mít spoustu otázek. Na otázky je potřeba odpovídat. Kdo mne vyzvedne zítra ze školky, kde budu bydlet a s kým, kdo se stěhuje, může zítra kamarád přijít ještě na návštěvu, kdo bude kontrolovat úkoly, kdo mne bude vozit na kroužek? Někdy se budou ptát děti hned, jindy budou chtít odpovědět později. Pro pocit jistoty dítěte je dobré odpovídat ve shodě s druhým rodičem.

Vžijte se do prožívání dítěte

Pro dítě je rozvod spojen se změnou, s určitou ztrátou jistoty. Může na změny v rodině reagovat různě. Někdy se zdá, že to s rozvodem ani nesouvisí – dítě se zhorší ve škole, začne zlobit, případně je moc hodné, lhostejné. Může začít lhát, někdy se objeví psychosomatické potíže. Je dobré věnovat dítěti pozornost. Povídat si s ním, vysvětlovat mu věci, kterým nerozumí, má z nich strach. Dát mu podporu.

Článek

Nový partner a dítě Foto: thinkstock.com

Nový partner: Jak ho představit dětem?

Konečně jste se znovu zamilovala. Jenže situace je trochu jiná, když máte děti. Jak to udělat, aby partnera přijaly co nejlépe?

Rodiče budou žít odděleně, dítě je bude pravidelně vídat, navštěvovat, bydlet střídavě…

Je vhodné, aby mělo mezi „dvěma světy“ pojítko. Něco, co bude společné. Co dva světy bude sjednocovat. Pocit celistvosti je pro budoucí život dítěte důležitý. Může to být deníček, který si dítě kreslí u táty, pak ukáže u mámy. Mohou to být společné dny, kdy si program vymyslí dítě, a kdy se tohoto programu zúčastní máma i táta – společné kino, společně do ZOO.

Místo závěru

Rozvodová situace je těžká pro všechny. Rodiče opouštějí jeden druhého. Dítěti ale zůstávají oba rodiče. Co z toho plyne?

Nejlépe dítěti rodič prospěje, když bude často o bývalém partnerovi mluvit hezky. I když je to mnohdy těžké, nestačí jen mlčet, druhým nestrašit, nepopouzet. Je potřeba vyzdvihovat dobré a silné stránky bývalého partnera. Tím dodá rodič dítěti jistotu, že jeho máma a táta jsou prima lidi. To je pro budoucnost sebevědomí dítěte velmi důležité.

Čím lépe zvládnou rozvodovou situaci rodiče, tím lépe ji zvládnou také děti.

 

Mgr. Hana Otevřelová

Rodinná terapeutka a speciální pedagožka agentury Náhoda.com

 

Horoskopy 2016

reklama

reklama