reklama

Opravdu je manželství jen kus papíru?

Život na hromádce není pro založení rodiny úplně ideální Foto:
Život na hromádce není pro založení rodiny úplně ideální
Foto: Thinkstock

Mezi lidmi je stále běžnější považovat manželství jen za cár papíru, který už nikdo ke skutečné lásce nepotřebuje. Jenže vztah v manželství je mnohem víc, a pokud je oddací list jen kusem papíru, je to podivuhodně důležitý papír.

„Je-li manželství jen kusem papíru, proč se lidé tolik bojí do něj vstupovat? Jde-li o tak bezvýznamný krok, proč ho neudělat? Lidé nevstupují do manželství naopak právě proto, že jde o něco důležitého, o závazek k druhému, který činíme před svými rodinami a přáteli. Veřejně tak deklarujeme, že nejsme jen „přátelé s benefity“, ale že je naše láska natolik velká, že jsme ochotní k závazku vůči druhému,“ říká Petr Adame, koordinátor Národního týdne manželství (NTM), který začíná právě dnes, 8. února.

Soužití nesezdaných párů je v ČR stále častějším jevem, který je ale zároveň velmi obtížně statisticky sledovatelný. Prodlužuje se délka soužití dvou lidí před vstupem do manželství a zvyšuje se i počet lidí, kteří do manželství nevstupují vůbec.

Článek

Vykání není žádná překážka Foto:

Hanka (40): S manželem si vykáme a klape nám to

Vykat někomu, koho neznáme, je normální. Ale není divné vykat si v partnerství, nebo dokonce v manželství? Podle Hany (40) je zřejmé, že ona ani její muž na tom nic...

 

Když přijdou děti, nastává krize

Přesto se ale ukazuje, že především v prvních letech takového vztahu je pravděpodobnost jeho rozpadu až pětkrát větší než u tradičního manželství. Pokud spolu nesezdaný pár vydrží déle, pravděpodobnost se snižuje, ale zároveň mnoho nesezdaných párů vstupuje do manželství s příchodem dětí.

Podle průzkumů ve Velké Británii je zvláště rizikovým obdobím raný věk dětí, které se narodily v nesezdaných soužitích. Pro první dítě, jež se narodilo do nesezdaného soužití, je v jeho pěti letech pravděpodobnost rozchodu jeho rodičů šestkrát vyšší, než u dětí v manželských svazcích. V šestnácti letech dítěte je pravděpodobnost stále čtyřikrát vyšší než u sezdaných rodičů. Míra stability vztahu rodičů má přitom ohromný vliv na budoucnost a úspěch dětí.

Oddací list tedy možná je stále velmi efektivním způsobem, jak vyjádřit, že beru svého partnera vážně a že chci, aby můj vztah vydržel. A manželský svazek je s velkým předstihem stále nejoblíbenější formou soužití.

Článek

9 nejčastějších důvodů Foto:

9 nejčastějších důvodů, proč jsou muži v manželství nešťastní

Znát příčinu je prvním krokem k odstranění problému.

 

3 pilíře manželské lásky

Manželství podpisem papíru teprve začíná a žádný papír samozřejmě sám o sobě nezaručí jeho štěstí. Oddací list je ale symbolem něčeho víc. Vztahová poradkyně, tajemnice NTM a autorka knihy Hlavu vzhůru, rodiče Milena Mikulková shrnula tři hodnoty, které mohou být pro páry během NTM inspirací a tématem k zamyšlení a které jsou klíčové pro každé spokojené manželství: 

Důvěra

Poskytuje partnerům prostor pro sdílení a nejniternější i nejintimnější prožívání toho druhého, které vede k vzájemnému poznání. Je sycena komunikací, oddaností, nasloucháním, emočním bezpečím a pochopením. Je ochotou k větší otevřenosti a zranitelnosti.

Závazek

Je projevem vůle a rozumu, ale hlavně ukazuje na to, že každý vztah je svým způsobem rozhodnutí. Upevňuje se úctou a respektem, věnovaným časem a pozorností. Kde není závazek, tam chybí i bezpečí pro skutečně hluboký vztah.

Vášeň

Dodává vztahům šťávu a energii. Vášeň se rozdmýchává společnými zážitky, intimitou a oboustrannou sexuální rozkoší.

Článek

Zlatá pravidla pro pohádkové manželství Foto:

Zlatá pravidla pro pohádkové manželství

Žádné pohádkové manželství sice neexistuje, ale stojí za to udělat všechno pro to, aby byl vztah i po letech docela pěkný.

 

Bolest v manželství často souvisí s narušením některého z těchto pilířů. A i letošní Národní týden manželství chce nejrůznějšími aktivitami pomáhat párům rozvíjet a obnovovat své vztahy. Protože manželství je víc než jen kus papíru.

Více informací o kampani a akcích najdete na www.tydenmanzelstvi.cz.


Horoskopy 2018

reklama

reklama