reklama

Nenechte si ubližovat: 5. díl – Jak se bránit stalkerovi

Téměř ve třetině případů stalkingu přerůstá vyhrožování v násilné jednání Foto:
Téměř ve třetině případů stalkingu přerůstá vyhrožování v násilné jednání
Foto: Thinkstock

Když vás někdo úmyslně pronásleduje nebo obtěžuje tak, že máte strach o své bezpečí nebo o bezpečí svých blízkých, jde o stalking. I zpočátku celkem nevinné chování stalkera může mít závažné následky. Poradíme vám, jak se můžete bránit.

Nejprve trochu statistiky. V roce 2011 v období od 1. ledna do 30. června bylo v ČR spácháno celkem 339 činů nebezpečného pronásledování. Nejčastěji byly oběťmi stalkingu bývalé manželky či partnerky, celkem ve 135 případech. Podle britských studií z roku 2005 má se stalkingem zkušenost v průměru každá sedmá žena a každý dvacátý muž.

Stalking je významným fenoménem i pro kriminalistiku, neboť může předznamenávat závažné násilné trestné činy. Při zkoumání 141 případů, při kterých byly ženy usmrceny svými bývalými partnery, se zjistilo, že v 76 % případů se pachatel projevoval jako stalker. 34,6 % stalkerů svým obětem výslovně vyhrožuje a ve 30,4 % případů skutečně následuje násilné jednání.

Většina obětí stalkingu trpí posttraumatickou stresovou poruchou, chronickými poruchami spánku, zhruba každá čtvrtá postižená osoba uvažuje o sebevraždě nebo se o ni pokusila, čtyři z pěti obětí se vyhýbají ze strachu určitým místům, která dřív pravidelně navštěvovaly, téměř 40 % obětí v důsledku stalkingu změnilo své bydliště nebo pracoviště. Přibližně v 30 % případů dochází k nějakému druhu fyzické újmy, včetně usmrcení.

Dost důvodů, abyste se stalkingu včas dokázala bránit, co říkáte?

Článek

Stalker vám nemusí fyzicky ublížit. Ale pronásleduje vás na každém kroku Foto:

Nenechte si ubližovat: 4. díl - Stalking

Když vás někdo pronásleduje nebo obtěžuje, není to nic příjemného. Ať už se jedná o někoho známého, nebo o cizí osobu. Kdy jsou to ještě pokusy o seznámení nebo o...

Jak se chovat, jste-li obětí stalkera

Rozhodně situaci nepodceňujte, mluvte o své situaci s blízkými lidmi a kontaktujte organizaci, která se stalkingem zabývá.

• Dejte jednoznačně stalkerovi na vědomí, že o něj nestojíte, nemáte zájem. Nejlépe písemně, abyste měla případný důkaz pro soudní řízení. Stačí to udělat jednou, pro stalkera je i „ne“ odpověď, na kterou může reagovat.

• Přerušte veškeré osobní kontakty s pronásledovatelem. Neodpovídejte na vzkazy, urážky, na telefonáty, nereagujte na SMS, nescházejte se s ním (jakýkoli kontakt s útočníkem může vést k prohloubení zájmu o oběť). Každá vaše reakce je pro stalkera nový přiliv energie. I „ne“ je komunikace.

• Vyhýbejte se místům možného setkání. Změňte své návyky, vyměňte oblíbený obchod, změňte trasy do práce, nenavštěvujte svoje oblíbené podniky.

• V žádném případě nechoďte se stalkerem na schůzky! Je potřeba si uvědomit, že po dobrém s tímto člověkem nic nevyjednáte, jen se vystavíte velkému nebezpečí. Informujte své blízké (i kolegy v práci) o pronásledování, nestyďte se o všem mluvit. Pište si deník nebo jen stručné záznamy, kde bude uvedeno, jak a kdy vás stalker kontaktoval. Tyto deníkové záznamy mohou být opět použity u soudu. Shromažďujte další důkazy. Například pokud vás stalker sleduje osobně, ukažte jej kolegyni, kamarádce. Můžete si ho vyfotografovat.

• Nebojte se o tom, co se děje, informovat kolegy v práci. Domluvte si s nimi postup, co dělat, když by vás stalker obtěžoval v práci. Promyslete, jak odejít z práce, když bude čekat před vchodem. Můžete jít zadním východem?

• Naučte se kontrolovat ulici, když odcházíte z domova nebo práce. Vidíte na chodník z okna? Můžete se podívat, zda tam někdo nestojí? V podstatě kdykoliv někam jdete, navykněte si kontrolovat okolí, rozhlížet se, nechodit se sluchátky v uších, vnímat a sledovat okolí. Zkuste si představit, že byste chtěla vy sledovat svého bývalého přítele nebo nějaký svůj idol. Kam byste chodila? Kde byste na něj čekala?

• Noste u sebe pepřový sprej. Případně jiný legální prostředek pro svou obranu.

• Mějte u sebe neustále mobilní telefon, vždy nabitý. Mějte na rychlé volbě policii.

• Domluvte si s někým, komu věříte, že mu můžete zavolat, kdykoliv bude třeba.

• Nevracejte se večer bez doprovodu domů.

• Změňte si telefonní číslo a nové dejte pouze lidem, kterým opravdu věříte.

• Nezveřejňujte své osobní údaje (telefonní číslo, adresu). Kontakty na sebe dejte jen lidem, kterým důvěřujete.

• Zkontrolujte si nastavení vašeho účtu na Facebooku. Nastavte si pečlivě soukromí a to, jaké s kým sdílíte příspěvky i infomace o sobě. Zablokujte si stalkera, aby vás nemohl kontaktovat.

• I na vyhledávači Google je možné nechat odstranit své osobní údaje. Pokud vyhledávač zobrazuje citlivé informace, můžete Google požádat o odstranění dat z jeho paměti. Více se dozvíte ZDE.

• Po dobu pronásledování se pohybujte, jako byste žila ve velice nebezpečné části města. Vyhýbejte se opuštěným místům, sledujte, kudy jdete, rozhlížejte se, než vystoupíte z tramvaje, sledujte, zda za vámi někdo nejde.

• Nepodceňujte výhrůžky zabitím a fyzickými útoky! Jakmile začnou výhrůžky fyzickou likvidací, je nejvyšší čas obrátit se na policii.

• Nepodceňujte svoji intuici. Cítíte-li, že jste v ohrožení, pak pravděpodobně jste.

• Jdete-li po ulici a máte pocit, že vás někdo sleduje, zamiřte na osvětlené místo, kde jsou lidé. Zavolejte někomu blízkému a nechte se doprovodit. V žádném případě nechoďte domů. Pokud ještě stalker neví, kde bydlíte, pak to zjistí, a navíc je riziko, že by mohl vniknout do domu ve chvíli, kdy odemykáte.

• Pokud jste přímo ohrožená a víte, že za vámi někdo jde, můžete oslovit někoho z okolí. Vyhněte se však vykřikování „pomozte mi někdo“. Mnohem účinnější je oslovit někoho konkrétně: „Haló, vy, vy v té červené bundě!“ Takto oslovený kolemjdoucí chápe už svou povinnost a přebírá jí. Oslovíte-li 20 lidí ve svém okolí, budou se jeden na druhého dívat a předávat tak zodpovědnost za pomoc jeden na druhého. Po každém rozchodu je vhodné vyměnit zámky, rozhodně nelitujte peněz za zámečníka, vaše bezpečí je důležitější!

• Zákon je na vaší straně. Pokud je situace opravdu vážná, využijte možností, které vám dává:

 Nepodceňujte svou intuici. Pokud máte pocit, že jste v ohrožení, pak pravděpodobně jste Foto: Nepodceňujte svou intuici. Pokud máte pocit, že jste v ohrožení, pak pravděpodobně jsteFoto: Thinkstock

Soudní příkaz zákazu přiblížení

Po soudu můžete žádat, aby rozhodl předběžným opatřením. Potom se k vám stalker nesmí přiblížit ani vás nijak kontaktovat.

V návrhu na zákaz přiblížení byste měla popsat, kdo se čeho dopustil, vůči komu, kde, kdy a historii stalkingu, tj. popište, kdy došlo k prvnímu kontaktu, jak se to vyvíjelo dál. U všech uvedených osob je důležité napsat jméno, adresu, případně datum narození.

V případě, že události byli přítomni svědci, označte je (pokud je neznáte, snažte se co nejvíce přiblížit jejich totožnost). V trestním oznámení popište také vaše i pachatelovo chování, zda jste byla zraněna či vznikly nějaké škody na majetku a zda existují nějaké důkazy (např. fotografie z místa činu, lékařské zprávy, zbraň atd.). Ty můžete rovnou přiložit. Na konec své žádosti připojte tento odstavec:

Na základě shora uvedených skutečností mám za to, že je třeba zatímní soudní ochrany mé a případně dcery/syna. Navrhuji proto, aby soud nařídil předběžné opatření, kterým uloží panu (jméno, příjmení) ode dne doručení usnesení o předběžném opatření, aby se zdržel setkávání s navrhovatelkou, paní (jméno, příjmení – to jste vy), případně s nezletilou dcerou/synem (jména, příjmení).

Návrh na předběžné opatření podejte na soud podle místní příslušnosti. Rovněž doporučujeme souběžně podat trestní oznámení a tento fakt zmínit v návrhu.

Buďte ovšem připravena, že většina stalkerů tento zákaz přiblížení poruší (podle zahraničních statistik až 69 %). Proto, i když vám soud vyhoví, neztrácejte obezřetnost. Pokud se k vám stalker i přes tento zákaz přiblíží, měl by být ihned vzat do vazby.

Můžete zkusit požádat policisty, aby stalkera upozornili, co se stane, kdyby soudní příkaz porušil. Z praxe vyplývá, že toto opatření na stalkery zabírá, pokud je uniformovaný policista informuje o tom, co se bude dít, když nedodrží zákaz přiblížení. Bohužel toto není povinnost policie, záleží tedy na jejich ochotě, zda tento krok podniknou.

Trestní oznámení

Ve chvíli, kdy dojde na výhrůžky zabitím nebo výhrůžky fyzickým útokem, je nejvyšší čas volat policii.

I pokud si nejste jistá, zda podat, nebo nepodat trestní oznámení, shromažďujte důkazy. Uchovávejte všechny SMS, e-maily a další materiály. Možné důkazy projevů pronásledování evidujte a dokumentujte. Pokud už máte paměť zpráv v telefonu plnou a potřebujete je vymazat, přepište si je i s datem a časem přijetí. Poté můžete zajít k notáři anebo na policejní služebnu, kde zkontrolují obsah dokumentu a zprávy v mobilu. Požádejte je o potvrzení, že jde o přesný přepis. Pak si tento dokument uchovejte pro případné soudní líčení.

Trestní oznámení můžete podat na Policii ČR nebo přímo na státním zastupitelství, v závažných případech přímo na kriminální policii ČR, kde jsou povinni podání vašeho trestního oznámení přijmout. Trestní oznámení můžete podat písemně i ústně.

Pokud podáváte trestní oznámení ústně, požadujte kopii protokolu o trestním oznámení. Při osobním písemném podání si nechte potvrdit předání trestního oznámení na Policii ČR či na státním zastupitelství. Pokud trestní oznámení zašlete poštou, učiňte tak doporučeně.

V trestním oznámení byste měla popsat, kdo se dopustil čeho, vůči komu, kde, kdy a historii stalkingu, tj. popište, kdy došlo k prvnímu kontaktu, jak se to vyvíjelo dál. U všech uvedených osob je důležité napsat jméno, adresu, případně datum narození. V případě, že události byli přítomni svědci, označte je (pokud je neznáte, snažte se co nejvíce přiblížit jejich totožnost). V trestním oznámení popište také vaše i pachatelovo chování, zda jste byla zraněna či vznikly nějaké škody na majetku a zda existují nějaké důkazy (např. fotografie z místa činu, lékařské zprávy, zbraň).

Přestupkové řízení

Pokud budete podávat trestní oznámení, může se stát, že bude předáno na přestupkovou komisi a vše se bude řešit tam. Nebo můžete podat oznámení o přestupku sama a to na přestupkové oddělení či přestupkovou komisi, které jsou zřízeny na téměř každém obecním, městském nebo obvodním úřadě.

V případech stalkingu jde zejména o přestupky proti občanskému soužití (vulgární nadávky, schválnosti, fyzické napadání aj.) nebo o přestupky proti majetku.

Přestupky mezi osobami blízkými (manželé, rodiče, děti apod.) jsou tzv. „návrhové přestupky“, které lze projednat jen na návrh poškozené osoby – oběti. Lhůta pro podání návrhu činí tři měsíce ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo o postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.

 

V příštím díle se dozvíte o možných nebezpečích seznamování přes internet.

Projekt Nenechte si ubližovat je zaměřený proti násilí na ženách a dětech. Autorem projektu je společnost Krav Maga, která se tak snaží přispět k větší bezpečnosti těchto cílových skupin. Projekt je realizován společně s nadací Avon proti domácímu násilí. Krav Maga, o.s. se zabývá osobní bezpečností prostřednictvím pravidelných kurzů a seminářů pro veřejnost, pořádá přednášky a semináře pro instituce, školy i komerční subjekty.

 

Článek

Ke znásilnění může dojít i na místě, kde se cítíme bezpečně. Třeba na parkovišti u obchodního centra  Foto:

Nenechte si ubližovat: 1. díl - Sexuální násilí

Násilí na ženách a bohužel i dětech je častější problém, než byste si možná myslela. V našem novém seriálu vás seznámíme s nejčastějšími problémy, které mohou ženy a děti...

 

 

 

 

Horoskopy 2017

reklama

reklama