Ascendent v Blížencích mívají lidé, kteří působí zvídavě i svůdně zároveň

Blíženci

Nejdůležitějším faktorem horoskopu hned po slunečním znamení je ascendent. Představuje, jakým způsobem člověk pojímá nejen sám sebe, ale i jak zpracovává své prožitky a podněty z okolí. Ukazuje na vnější zjev a osobní zvláštnosti člověka. Je i spolu ukazatelem životní vitality, síly, energie a zdraví jedince. Přečtěte si o ascendentu v Blížencích.

Charakteristika znamení Měsíční horoskop Roční horoskop

Jaký je člověk s ascendentem ve znamení Blíženců

Znamení Blíženců je vzdušné, jeho vládnoucí planetou je Merkur, okřídlený posel bohů. Jestliže někoho osud obdaří tímto ascendentem, může se většinou radovat. Je znamením člověka společenského, komunikativního, který rád sbírá nové zkušenosti a podněty. Hůře na tom může být jeho okolí a ti, k nimž má závazky – ať již osobního, nebo pracovního rázu. Tento ascendent může předurčovat k merkurickým zaměstnáním, jako je práce se slovem, protože tito jedinci nemají problémy s verbálním ani písemným projevem.

  • Témata ascendentu: Hledat, nalézat, znovu hledat, nalézt nové.
  • Image: Já vím všechno.
  • Životní moudrost: V mé hrudi dvě duše přebývají.

Na jedné straně negativní nestálost, na druhé pozitivní originalita. Ne náhodou jsou znázorněním Blíženců dvě postavy, což vyjadřuje rozporuplnost jejich myšlení a činů. Neustálé hledání a hlad po vědomostech, zážitcích a určitý druh těkavosti. Mohou to být jedinci i poněkud nervózní. Vcelku ale lze konstatovat, že tento vzdušný ascendent je pozitivní a že působí na celkové oživení osobnosti.

Jak vypadá člověk s ascendentem v Blížencích

Co se týče fyzické konstituce, přináší Merkur spíše subtilnější postavu se štíhlými končetinami a pružné tělo. Jedinci s tímto ascendentem ke spokojenosti potřebují spoustu pohybu, a proto si většinou mladistvou tělesnou schránku dokážou udržet do vysokého věku.

Bývají dobrými a zajímavými společníky, nezkazí žádnou zábavu a mohou být inspirativními osobnostmi pro své okolí.

Postoj k manželství a partnerství

Touží po partnerství, v němž by mu klidný protějšek přinesl vykoupení. Věří, že se s partnerem setká díky působení osudu. V nitru však zůstává nezávislý a projevuje zvědavý zájem o všechny možné kontakty. Vhodného partnera může nalézt v člověku, který se narodil ve znamení jeho descendentu, tedy ve znamení Střelce nebo s asencendentem ve Střelci.

Víte, co je to ascendent a jak vás může ovlivnit?

Neznáte svůj ascendent? Zkuste využít náš výpočet:

Jací jsou lidé narození ve znamení Blíženců? Podívejte se na jejich charakteristiky:

Přečtěte si také