Velký čínský horoskop na rok 2016 pro 12 znamení

Velký čínský horoskop na rok 2016 pro 12 znamení

Rok ohnivé Opice začíná 8. února 2016. Co vás v něm čeká?

KRYSA

Ročníky 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Odpovídá astrologickému znamení Střelce

Měsíc její vlády: prosinec

Hodina jejího vlivu: 23–01

Krysa je prvním znamením čínského zvěrokruhu. Lidé v tomto znamení bývají společenští, srdeční a pilní a těší se velké úctě. Bývají dostatečně schopní, aby zaujali vedoucí postavení v kterémkoli oboru, a i když přijdou problémy, neztrácejí naději, jsou to velcí bojovníci. Daří si jim nejlépe v oblastech spojených s výživou, dětmi a půdou. Často se spoléhají jen sami na sebe, a proto by se měli naučit využívat svých komunikačních schopností a získávat podporu i od svého okolí. Zrozenci tohoto čínského znamení bývají zvídaví, duchaplní, tvořiví a hovorní. Milují život a zaujímají k němu spíše intelektuální postoj. To jim však nebrání, aby hojně užívali materiálních rozkoší, které nám život dává. Jsou ohleduplní, často tajnůstkářští a své myšlenky skrývají.

Nesmírně si váží přátelství a svým přátelům a partnerům vždy velkoryse nabídnou pomocnou ruku. Je pro ně důležité uchovat si harmonický vztah ke svému okolí, a to jak v soukromém životě, tak v zaměstnání. Krysy mají vášnivou povahu a často propadají sentimentu a v případě problémů řeší svoje splíny nákupy a přejídáním.

Mají i negativní stránky, a tak Krysa bývá někdy prospěchářská, přehnaně agresivní a dokáže manipulovat ostatními. Na druhé straně miluje život, společnost, zábavu a legraci. Tito lidé rádi nakupují a milují dobré jídlo a pití, libují si také v náznacích luxusu a pohodlí, okouzlují je hezké věci, elegantní restaurace, tanec, hudba a dobrá společnost.

Vodní krysa – 1912, 1972

Je nejcitlivější, mívá tvůrčí schopnosti, může být umělecky nadaná, je také dobrou propojovatelkou lidí. Má velkou intuici, ale také nestálou povahu, není snadné ji „chytit“ a založit s ní domov, protože má ráda dobrodružství a změnu.

Dřevěná krysa – 1924, 1984

Tato zástupkyně krysího znamení je pracovitá a bystrá, dokáže rychle odhadnout oblasti, v kterých bude mít úspěch. Může být úspěšná, ale nesmí podléhat obavám z nedostatku a neúspěchu. Je velmi společenská, ráda se baví i cestuje.

Ohnivá krysa – 1936, 1996

Ohnivý element dodává této Kryse dynamickou a vášnivou povahu. Tito lidé jsou jakoby stále v pohybu, stále něco řeší, i za druhé. Mají touhu se zviditelnit a něco dokázat, a to někdy za každou cenu, na úkor druhých, takže se někdy může ukázat i bezohledná stránka jejich povahy.

Zemní krysa – 1948, 2008

Předvídavá, opatrná a vážná, tak lze charakterizovat tuto zástupkyni krysího znamení. Lze říci, že ze všech Krys je nejméně akční, nerada riskuje a pouští se jen do věcí, ze kterých je předem zaručený zisk. Je zodpovědná a starostlivá a o „své“ lidi se vždy dobře postará.

Kovová krysa – 1960

Zástupkyně tohoto elementu je bojovná a dokáže si jít za svým. Je šarmantní a společenská a touží hrát všude prim. Má velké ambice a pouští se i do projektů, ve kterých nemusí mít vždy úspěch. Mohou ji také trápit vnitřní rozpory, a tak častěji podléhá lítosti nebo depresím.

Krysa v roce 2016

Po roce vlády Kozy, který byl náročný, se znamení Krysy může těšit – tento nový rok by měl být bez velkých výkyvů a propadů. Vládce roku Opice bude Krysy podporovat a dodá jim optimismus i tzv. šťastné náhody. Dobrým doporučením pro zástupce znamení Krysy je, aby vyhledávali co největší okruh známých, přátel a kolegů a byly neustále v epicentru dění, protože jen tak uhájí své pozice, ale také získají nové možnosti a kontakty pro budoucnost. Nudit se pod vládou Opice rozhodně nebudou – právě naopak, tento rok bude velmi rušný a plný zajímavých a příjemných událostí, které je posunou kupředu.

Práce

Tyto chytré zástupkyně čínského horoskopu mají někdy tendenci ostatní podceňovat, což se jim nemusí vyplatit. Měly by se snažit nejen získávat informace, ale věnovat dostatek času i vzdělání a studiu, aby si udržely profesní kredit. Poslechnout si názory druhých lidí se vždy vyplatí, proto by měly dát na radu těch, kterým věří. Důležité pro pracovní postup budou známosti a nové kontakty, budete se také muset naučit hodně nových věcí a dokončit projekty, které jste začali v předcházejících letech. Pracovní úspěchy se odrazí i na zlepšení vaší finanční situace, vyplatí se vám na jaře zabrat a na podzim budete sklízet plody svojí práce.

Zdraví

Nejdůležitější je pro Krysy upevňovat pocit jistoty, mnohé jedince tohoto znamení sužuje strach z nedostatku a nepochopení druhými lidmi, což se může promítat nejen do oblasti jejich fyzického těla, ale také do jejich duševního zdraví. Důležité je pro toto znamení najít v životě stabilitu, být produktivní a zároveň si umět bez výčitek užívat příjemností života. Pro posílení imunity, zvláště v zimním období prospívá česnek, cibule a také černý rybíz. Vhodné jsou bylinky s hořčinami, které pomáhají dobrému trávení. Krysa je znamení rychlé a činorodé, potřebuje pohyb, procházky a také sportovní aktivity, které ji udrží fit.

Láska

V této důležité oblasti by neměly být velké překážky. Těm, kteří se touží zamilovat a mít nový objekt lásky a přízně, se to podaří. Chce to možná jen změnit prostředí, poohlédnout se po jiném způsobu seznamování, např. díky internetu atd. Najít spřízněnou duši není lehké, ale ti, kteří budou mít snahu, určitě uspějí. Nejlepšími partnery jsou Draci nebo vládnoucí znamení Opice – vždy jde o milenecké pouto, které je silné. Přátelství a spolupráce se doporučuje se znamením Kohouta, Zajíce a Hada. Neutrální volbou je láska s Vepřem nebo Buvolem a Psem. Láska s Koněm a Tygrem přináší velké napětí a problémy.

BUVOL

Ročníky 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Odpovídá astrologickému znamení Kozoroha

Měsíc jeho vlády: leden

Hodina jeho vlivu: 01–03

Zástupci tohoto znamení bývají věrní, jejich povaha je nepřizpůsobivá, proto lehce podléhají stereotypům a druhým se mohou zdát pomalí a těžkopádní. Na druhé straně je Buvol cílevědomý, vytrvalý a pracovitý, ale nikdy se do ničeho nevrhá bezhlavě, nerad zbytečně riskuje. Jakmile se však pro něco rozhodne, uplatní svou sílu a instinkt, beze strachu jde krok za krokem a vytrvá bez ohledu na všechny překážky – proto často zaujímá vedoucí postavení. Nesmí však podlehnout své nepružnosti a sklonům ke konzervativnosti. Buvol je většinou skromný a také vnímavý typ, který pro své blízké, přátele i partnery udělá maximum, ale měl by dostat také odezvu, pochvalu a uznání za vše, co dělá.

Tito lidé mají velký smysl pro rodinu a doma i v práci potřebují klid, jsou přátelští, mírumilovní a dobře se s nimi pracuje. I přes svou uzavřenější povahu mají rádi večírky a společenské události, rádi se baví. Důležité pro ně je, aby nezapomínali také na odpočinek.

Vodní buvol 1913, 1973

Tento typ Buvola je velmi citlivý, umí naslouchat a dávat dobré rady. Je psychologem, takže dokáže skvěle odhadnout charaktery lidí a málokdy se mýlí. Snaží se dodržovat etický a morální kodex a pracovat pro blaho ostatních lidí.

Dřevěný buvol 1925, 1985

Tento typ je duchaplný a zábavný, skvěle se vyjadřuje, což mu dokáže zajistit výborné profesní uplatnění. Působí na druhé důvěryhodně a také velmi sebejistě, proto mu lidé věří, a on se snaží jejich důvěru nezklamat. Má starostlivou povahu, a tak někdy může podléhat panice z materiálního nedostatku.

Ohnivý buvol 1937, 1997

Spojení ohnivého elementu dodává tomuto typu dynamiku a rozhodnost. Má většinou velké ambice a také vůdčí schopnosti, takže bývá v životě úspěšný. Pokud si ho někdo znepřátelí, může být nebezpečným protivníkem. Je houževnatý a pro sebe i své blízké se snaží zajistit vždy to nejlepší.

Zemní buvol 1949, 2009

Tito zrozenci neriskují, jsou opatrní a metodičtí. Bývají spolehliví, mají talent k bádání – v těchto řadách se rodí mnoho analytiků i vědců. Mohou nashromáždit značný majetek, který dokážou získat svojí tvrdou prací. Umějí druhé dobře odhadnout, a proto si dobře vybírají jak partnery, tak i přátele a spolupracovníky.

Kovový buvol 1961

Je to většinou velmi cílevědomý člověk, který má velký organizační talent. Kovový prvek mu dodává bojovnost a tvrdost, takže většinu svých cílů v životě dosáhne. Tento rys povahy mu však může přinášet problémy v jeho osobním životě, může podlehnout workoholismu na úkor svého osobního a rodinného života.

Buvol v roce 2016

V roce Opice se Buvol zklidní a dostane se mu nových možností, které by měl nejen rozpoznat, ale také se snažit jich maximálně využít. Měl by se pozitivně naladit, pak mu půjdou věci daleko lépe. Důležité bude, aby aktivněji reagoval na výzvy, které mu nový rok přinese, a tak nepřišel o možnosti, které se mohou vynořit a také rychle zmizet. Buvol má svoje tempo a nechce být nikým postrkován, ale určitě se mu vyplatí, aby byl během roku připraven na rychlý start. Když se na jeho cestě objeví nějaké překážky nebo pochybnosti, bude je řešit racionálně, což je pro něj dobrá volba. Pro Buvoly nastává čas odhodlat se k věcem, o kterých už dlouho snili, ale doposud jejich realizaci odkládali z nedostatku času nebo strachu.

Práce

Změny na sebe nenechají dlouho čekat, vynořit se mohou na přelomu nového roku v lednu/únoru a nebo v období jara, kdy je ideální doba pro změny, které nejen plánujte, ale i uvádějte do svého života. S novou pracovní pozicí nebo povýšením mohou počítat aktivní zástupci tohoto znamení, kteří o sobě dají vědět, nebojí se a nepochybují o svých kvalitách. V tomto roce vlády společenské a upovídané Opice se zaměřte na oprášení starých kontaktů a také na hledání nových cest, jak být v profesní i finanční oblasti více spokojení. Opice vám v tomto roce přeje, chce to jen více vůle a věci se dají do pohybu.

Zdraví

Lidé tohoto znamení bývají vážní a zrají velmi pomalu. Trpí zodpovědností a mívají často výčitky, že toho nedělají stále tolik, kolik by měli. Musí se naučit vnitřnímu řádu, plnit své povinnosti i na úkor vlastní spokojenosti a také budovat a zachovávat tradiční hodnoty, jako je rodina, společenské instituce, zákonodárství atd. Časté jsou problémy s páteří, držením těla a pohyblivostí. Měli by se po celý život udržovat v pohybu, navštěvovat masérské salony, dopřát si saunu a držet občas půst. Nejvíce jsou ohroženi v období předjaří a podzimu, kdy musí věnovat více pozornosti prevenci a „údržbě“ svého těla.

Láska

V rodinném a osobním životě by lidé narození v tomto znamení měli zažívat pohodu a utužení vztahů, mohou zatoužit i po klidném rodinném přístavu. A ti, kteří chtějí najít pohodového partnera, mohou mít konečně šťastnou ruku. Chce to jen více aktivity, seznamování a návštěv společenských akcí, rodinných i přátelských setkání, nikdy nevíte, kde koho můžete potkat. Opice je společenská, proto i celý rok její vlády se ponese v duchu upevňování rodinných, partnerských i přátelských vztahů a seznamování s novými lidmi.

TYGR

Ročníky 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Odpovídá astrologickému znamení Vodnáře

Měsíc jeho vlády: únor

Hodina jeho vlivu: 03–05

Tygr je prudký, dynamický, bývá okouzlující a dokáže ostatní přesvědčit o své pravdě a v případě, že je to pro jeho zisk nutné, jedná i nevybíravým až agresivním způsobem.

Tito zrozenci bývají silní, a proto se jim daří zvládnout spoustu věcí najednou. Mají nepopiratelné vůdčí schopnosti a mnozí z nich se dostanou opravdu vysoko.

Lidé ve znamení Tygra se vrhají do života s elánem a fantazií, které jen málokdo odolá. Jsou hrdí, sebejistí a výřeční, a jejich bezstarostnost vyrovnává síla a vynalézavost, s kterou se vrhají do každého problému.

Tygři jsou emocionálně neklidní, jsou to tuláci a držet se doma jim dělá značné problémy. Jsou nároční, dokážou využít příležitosti a mívají sklony k nevěře; neustále pokukují po nové šanci a lásce. Lidé ve znamení Tygra milují velkolepé večírky, dobré jídlo, pěkné oblečení, zábavu a legraci. Rádi se baví a těší je, jsou-li středem pozornosti. Milují krásné věci a rádi se jimi obklopují. Bývají velice vtipní, mají smysl pro humor a vždy jsou ochotni vyzkoušet něco nového se zvědavostí a nadšením jim vlastním, což často nekvituje jejich okolí. Potřebují emocionální podporu a pocit, že jejich přátelé a blízcí lidé jsou vždy na jejich straně, pak udělají pro druhé vše, i nad své možnosti a síly.

Vodní tygr 1962

Je to nejcitlivější a také nejvíce ohleduplný zástupce tohoto znamení. Mívá také velký smysl pro morální odpovědnost. Bývá daleko mírnější než ostatní Tygři, je empatický a dokáže se vcítit do druhých. Je také otevřený komunikaci a spolupráci s ostatními lidmi.

Dřevěný tygr 1914, 1974

Tento typ je velmi společenský a u druhých také oblíbený. Je zábavný a nezkazí žádnou legraci. Je králem večírků a také zdrojem zábavy, jeho nápady druhé fascinují. Je přátelský a přívětivý, rád druhým pomáhá a nad nikoho se nevyvyšuje.

Ohnivý tygr 1926, 1986

Spojení tohoto silného znamení s ohnivým živlem přináší komplikovanější divokou povahu. Je tu na jedné straně ctižádostivost a ambice a také neutuchající chuť být středem pozornosti, na druhé straně pak spousta energie, kterou tito jedinci musí vydávat.

Zemní tygr 1938, 1998

Tento zástupce je klidný a vyrovnaný, jeho slabinou může být požitkářská povaha a také touha po krásných a luxusních věcech. Věnuje velkou pozornost svému vzhledu a šatníku. Protože zemní živel přináší i praktičnost, většinou si na své náročné koníčky dokáže vydělat.

Kovový tygr 1950, 2010

Má velké ambice a ve věcech kariéry umí být zcela nekompromisní, jestliže něco chce, nasadí opravdu všechny páky, aby to za každou cenu získal. Je to dobrý přítel, ale i obávaný nepřítel, který dokáže ostatní dostat přesně tam, kam chce.

Tygr v roce 2016

Nový rok vlády Opice začíná počátkem února, lze předpokládat, že zkušenosti, které Tygr získal během minulého roku, dokáže plně využít. Tygr jako znamení symbolicky vyjadřuje, že tito lidé jsou silní bojovníci, kteří se nezaleknou žádných nástrah ani potíží, které mohou nastat. Před vámi je náročné období, které bude prověřovat vaše mentální, psychické i fyzické síly a připravenost ke změnám, které jsou ve vašem životě nezbytné. Rok Opice vám přinese výzvy, zátěž i stresující situace, díky kterým si ale dokážete plně uvědomit, co pro vás má cenu a čeho je potřeba se zřeknout, ať již jde o pracovní závazky, osobní vztahy nebo cíle, které nejsou reálné. Musíte změnit svůj pohled a především strategii a snahu o nový pohled na váš život a svět kolem vás.

Práce

V roce Opice byste se měli snažit být při změnách více flexibilní a rychlí. Hlavně byste se měli učit důležitému umění asertivity, vůbec vám neuškodí přečíst si několik knih na toto téma. Problémy se mohou objevovat v oblasti práce, kariéry a taky financí. Vyhledávejte nové možnosti, kontakty a seznamujte se s lidmi, kteří jsou úspěšní a v životě dokázali naplnit svoje sny a cíle. Při dobrém hospodaření s časem se vám podaří mnoho z vašich plánů uskutečnit. Budete muset posílit vůli, cílevědomost a vytrvalost a díky tomu dokážete všechny pracovní výzvy skvěle zvládnout.

Zdraví

V tomto roce budou muset zástupci tygřího znamení rovnoměrně rozdělovat svůj čas a síly mezi aktivní pracovní čas a relaxaci. Rok Opice je pro toto znamení poměrně náročný, proto budou muset čerpat síly, a to především v přírodě. Pomůže vám dostatek pohybu, čerstvý vzduch, slunce, voda, energie ze všech čtyř živlů. Věnujte pozornost jídelníčku, a zvláště u mužů platí nepřehánět odreagování pomocí alkoholu, kávy a různých povzbuzujících drinků atd. Tygři sice mají dostatek energie, ale musí se s ní naučit správně zacházet a hospodařit.

Láska

V citové oblasti půjde o rok, kdy se zklidníte, nezávazné románky a flirty se mohou změnit v pevnější vztahy. Energie tohoto roku vám přinese i dostatek času na rozmýšlení, co ve svém osobním životě chcete a co byste měli změnit. Je pro vás dobré trávit čas o samotě, protože změny vycházejí z našeho nitra. V tomto roce půjde o ozdravení vašich milostných, rodinných i přátelských vztahů. Budete chtít vytvářet a mít kolem sebe pohodu a dělat změny, které povedou celkově ke spokojenosti vás i vašich blízkých.

ZAJÍC

Ročníky 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Odpovídá astrologickému znamení Ryb

Měsíc jeho vlády: březen

Hodina jeho vlivu: 05–07

Toto znamení charakterizuje citlivost, lidé narození v roce Zajíce bývají vřelí, odolní, chytří a přizpůsobiví. Tyto vlastnosti jsou zdrojem jejich vnitřní síly a jedinečnosti. Mají také vůdčí schopnosti, dovedou vymezit společný cíl a přimět své okolí, aby usilovalo o harmonii a blahobyt. Mívají velkou intuici a také umělecké nadání, které může zůstat jen v poloze koníčka.

Pro svou přátelskost, inteligenci a sebejistotu jsou lidé ve znamení Zajíce obdivováni a vítáni všude, kde se objeví. Mají obdivuhodné nadání pro tvořivou práci a smysl pro detail, v jednání s lidmi bývají diplomatičtí. Tvrdě pracují a jsou manuálně zruční, mívají tvořivé koníčky. Mohou budit často dojem odtažitých pozorovatelů – a této schopnosti využívají i pro svou práci.

Většina lidí tohoto znamení nesnáší zbytečné vyrušování a komplikované detaily. V práci i životě dávají přednost rovným a hladkým cestičkám.

Rádi cestují a s oblibou navštěvují muzea, galerie i koncerty a doplňují si umělecké a kulturní vzdělání a to po celý život.

Vodní zajíc 1963

Jde o velmi intuitivního představitele tohoto znamení, může mít jasnozřivé schopnosti, bývá také dosti citlivý, což může vést ke vztahovačnosti. Je také náchylný ke zbytečným obavám, proto potřebuje rozvíjet humor a pozitivní přístup k životu.

Dřevěný zajíc 1915, 1975

Většinou jde o vyrovnané typy s darem tvůrčích a kreativních schopností. Není ambiciózní, proto kolem sebe potřebuje mít přátele, kteří jeho snahy podpoří. Mívá umělecké sklony, ale dokáže se nechat unést svými fantaziemi, a tak někdy žije mimo realitu.

Ohnivý zajíc 1927, 1987

V těchto řadách se rodí velmi charismatičtí jedinci, kterým leží na srdci velmi vážná světová témata. Mají rozvinuté sociální cítění, jsou ochránci přírody a zvířat. Proto se mohou stát politiky nebo mluvčími stran a stoupenci různých hnutí. Bývají přesvědčiví a ostatní dokážou strhnout na svoji stranu.

Zemní zajíc 1939, 1999

Zemní Zajíc je rozený realista, je pracovitý a usiluje o dostatek. Jeho slabou stránkou může být velký pragmatismus a také touha prosadit si vždy své. Ostatní lidé ho přijímají, protože jim dokáže vždy dobře poradit, a jeho názorů si cení, často zastává funkce v právní nebo sociální sféře.

Kovový zajíc 1951, 2011

Tento Zajíc je ze všech nejméně emocionální. Je ctižádostivý a odvážný a má silnou vůli, dokáže se profesně uplatnit a využít svých nadání. Může být trochu snob, k životu potřebuje přepych a také pocit nadřazenosti nad druhými lidmi, chová se odměřeně.

Zajíc v roce 2016

Hodně lidí tohoto znamení pochopí, že konečně nastává doba, kdy je nutné se rozhoupat a vzít svůj život do vlastních rukou. Měli by zhodnotit svoje možnosti, nepřehánět, ale ani nepodceňovat to, co mohou v tomto roce vykonat. Před těmito zrozenci je rok, který může hodně změnit i ovlivnit jejich život. Záleží na pozitivním přístupu a určité míře ostražitosti, která je velmi potřebná k rozpoznání pozitivního směru, jímž se mají vydat. Zajíc je citlivý a důvěřivý, musí dát pozor na výběr svých přátel, spolupracovníků a především partnerů. V letošním roce společenské Opice bude velmi aktivní, a když bude pozorný, ušetří si zbytečná zklamání.

Práce

S nástupem jara pro vás přijdou nové možnosti, v případě, že nezaspíte, dostanete se k novým příležitostem a některé z nich pro vás budou finančně velmi výnosné. Budete muset trochu přidat v pracovním tempu a také si nastavit nové mety, které chcete zdolat. Musíte vidět pomyslný cíl, a tak sami sebe motivovat. Budete mít štěstí na nové vlivné kontakty, které vám mohou pomoci i na bázi inspirace a nasměrování. V tomto roce se těm, kteří se budou snažit, podaří velký „zaječí skok“ k profesnímu i finančnímu vzestupu a větší samostatnosti.

Zdraví

Citlivá je zvláště vaše psychika, neměli byste zapomínat na pravidelnou „údržbu“ těla, cvičení nebo jiné pohybové aktivity, které vám mohou pomoci k relaxaci a dobití energie. Důležitou oblastí, na kterou vaše znamení nesmí zapomínat, je také odpočinek a aktivní relaxace, protože vaše znamení potřebuje pohyb pro odreagování ze stresových situací a starostí. Budete se muset naučit přesně si stanovit čas nejen na práci, ale i na různé aktivity a zájmovou činnost, která vás těší a nabíjí pozitivní energií. Do svého jídelníčku zařaďte místo masa více zeleniny a místo sladkostí více ovoce.

Láska

Neposedná Opice přinese do vašeho emocionálního života více pozornosti na oblast partnerství, což v pozitivním směru povede k pročištění vašich milostných vztahů. Možná si uvědomíte věci, které byly skryté a které jste potlačovali kvůli obavám a strachům. Tento rok vás povede ke zlepšování mezilidských vztahů i vztahů v oblasti rodiny a přátel. Dokážete říci, co opravdu chcete a co vás tíží. Může dojít k rozchodům, ale i novým setkáním, která budou přímo osudová a váš život ovlivní na dlouho.

DRAK

Ročníky 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Odpovídá astrologickému znamení Berana

Měsíc jeho vlády: duben

Hodina jeho vlivu: 07–09

Draci bývají silné, magnetické osobnosti a v mnoha oborech zastávají ta nejvyšší místa. S velkým potěšením se pouštějí do nových věcí. Bývají to lidé s divokou povahou, vtipní, otevření, čestní a k přátelům velkorysí. Rádi jsou středem pozornosti a jen málokdo je dokáže zkrotit, všude, kde se objeví, vzbuzují vzrušení a obdiv a obvykle mívají v životě štěstí. Jejich nestálá povaha jim může toto štěstí narušit a bývá překážkou i pro jejich kariéru, měli by proto pracovat na své trpělivosti a vůli.

Podstatou Draků je jejich nepředvídatelnost, jsou silní, oslniví a záhadní a člověk nikdy neví, co udělají.

Drak si zakládá na společenském postavení, rád se předvádí a miluje vše nové a módní a jednotvárnost jej nemůže uspokojit. Baví ho sportovat a cestovat, má rád večírky a díky svému šarmu a moci se často dostává do popředí společenského života.

Není to vyloženě rodinný typ, ale rodinu a domov potřebuje. Vzhledem ke své divoké povaze mu ale těsné partnerské vztahy nevyhovují zcela. Měl by se vyhýbat všem formám extrémismu, bojovnosti a posilovat toleranci vůči druhým.

Vodní drak 1952

Tento typ dračího znamení má největší intuici a také empatii vůči svému okolí. V jeho řadách nalezneme spousty idealistů, kteří se snaží řešit všechny problémy světa, někdy jim pak nestačí čas a síla pro řešení jejich vlastních problémů a starostí.

Dřevěný drak 1964

Je to velmi tvůrčí a originální člověk, má vůdčí schopnosti a dokáže se prosadit. Má obchodní a finanční schopnosti a většinou se mu v životě daří velmi dobře. Dokáže tak integrovat a propojovat různé skupiny lidí, což je dáno jeho diplomatickým chováním.

Ohnivý drak 1916, 1976

Nejvíce bojovný a silný zástupce tohoto znamení. Je velmi ctižádostivý a v životě se touží skvěle uplatnit. Může mít diktátorské sklony a málokdy dá na názory druhých lidí. Je to oslnivá a charismatická osobnost, které ostatní mnoho její špatné vlastnosti odpustí.

Zemní drak 1928, 1988

Největší realista ze všech Draků. Vyznává tradiční hodnoty a nerad riskuje, proto může přehlédnout vhodné příležitosti ke svému růstu. Většinou se zaměřuje na získávání materiálního zázemí, má rád krásné a luxusní věci, které rád předvádí svým známým a přátelům.

Kovový drak 1940, 2000

Kovový prvek tomuto zrozenci dodává určitou dávku zatvrzelosti a bojovnosti. Je to člověk, který ví, co chce a většinou to i získá. Má také velkou dávku vitality a optimismu, takže je pro druhé lidi velmi zajímavý, i když někdy může působit vychloubačně, teatrálně nebo jako snob.

Drak v roce 2016

Před vámi je náročný rok, nebudete se nudit. Rok Opice je pro vaše znamení velmi intenzivní a to ve všech oblastech. Začátek změn může začít již v únoru při nástupu Opice na její trůn. Měli byste dávat pozor na vše, co děláte, zvláště pak v pracovní a finanční sféře mohou nastat problémy, které při nepozornosti můžete přehlédnout. Ovládněte svoji touhu věnovat se příliš mnoha věcem a zaměřte se pouze na opravdu důležité věci a jejich řešení. V nadcházejícím roce byste měli pozorně naslouchat svému vnitřnímu hlasu, své intuici, která vám pomůže rozlišit, co je opravdu důležité a co je podružné.

Práce

Nový rok pro vás bude po pracovní stránce velmi rušný a prověří vaše organizační schopnosti, můžete se těšit, že se tzv. nezastavíte. Nechte si poradit a pomoci, nemusíte přece za každou cenu zvládnout všechno sami. Vaše hrdost vám často nedovolí přiznat, že máte dost, ale v roce Opice se máte naučit spolupracovat a také uznat, že i druzí mají dobré nápady a umí se v pracovních problémech dobře zorientovat. Jestli vše budete zvládat, můžete se opravdu těšit na výrazné zlepšení své pozice a také na vylepšení finanční situace, což může přijít v podobě nových pracovních možností. Chce to jen koncentraci, aby vám nic neuteklo….

Zdraví

Draci by si v tomto roce měli uvědomit svoji zodpovědnost za vlastní myšlenky, slova i skutky, které ovlivňují jejich život i zdraví. Tento rok bude náročný, a vnitřní napětí a konflikt se může zrcadlit v problémech fyzického těla. Měli by se naučit ventilovat přetlak nějakým sportem nebo aktivitou, která je uvolní. Vhodné jsou pro ně masáže, zvláště v oblasti hlavy, spánků, reflexní masáže i další uvolňující techniky. Náročný bude hned počátek – únor – a také listopad a závěr nového roku.

Láska

Rok Opice přináší Drakům náročné chvíle, budou toho muset hodně zvládnout i po citové stránce. Dát do pořádku to, co zaseli v minulých letech, rozhodnout se, jak dál v dlouhodobých vztazích, v různých milostných rošádách a trojúhelnících. Mohou tedy během roku napravit mnoho věcí, které nezvládli. Pro nezadané zástupce tohoto znamení přichází doba, kdy budou mít konečně štěstí s nalezením protějšku pro budování pěkného, harmonického vztahu. Čeká je rok plný výzev a slibných změn, zvláště pak na poli lásky a rodiny.

HAD

Ročníky 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Odpovídá astrologickému znamení Býka

Měsíc jeho vlády: květen

Hodina jeho vlivu: 09–11

Tito lidé v sobě mají moudrost, rádi objevují hluboká tajemství života, zajímají se o okolní svět a rádi zkoumají záhadné věci. Bývají nadaní i prakticky a organizačně a dokážou dotahovat věci až do zdárného konce. Působí sice dojmem klidného a pomalého tvora, jsou ale ostražití, inteligentní a mají pevnou vůli a dovedou tvrdě pracovat. Jestliže se pro něco rozhodnou, také to dokončí, jsou vytrvalí a silní. Zřídkakdy zastávají vyšší funkce, spíše se drží v pozadí a ovládají dění, jestliže se však naskytne správná chvíle, neváhají se projevit. Dovedou se také velice dobře ovládat a často se z nich stávají zvídaví intelektuálové, jejichž instinktivní a břitký úsudek má neuvěřitelný vliv na ostatní.

Pečlivě skrývají své emoce a ambice, střeží si své soukromí, ostatní je mohou považovat za chladné a odtažité. Ve skutečnosti mají velkou potřebu přátelství, morální podpory a lásky, která je pro ně nepostradatelným zdrojem energie a síly. Jsou to umělecky založení a tvořiví lidé milující zábavu a kulturu, zejména hudbu a tanec. Pokud jde o vkus, jsou konzervativní a spíše vyčkávají a nepotrpí si na okázalost, která by jim získala prestiž.

Vodní had 1953

Intuitivní, přátelský a milý, tak lze charakterizovat představitele tohoto znamení. Jeho osobnost je spíše nenápadná a opatrná, je to tím, že se brání tomu, aby ostatní poznali přecitlivělou stránku jeho povahy. Rád druhým pomáhá a radí, ale nenechá se v žádném případě využívat.

Dřevěný had 1965

Toto je typ Hada, který je velmi pragmatický, proto nedělá rychlá rozhodnutí předtím, než vše dobře zváží. Může působit konzervativně, je to dáno tím, že sází spíše na rozum. Je opatrný i v partnerských otázkách, proto se často i v případě, že má mnoho přátel, může cítit opuštěný a sám.

Ohnivý had 1917, 1977

Je to velmi dynamický zástupce znamení Hada, lze říci, že disponuje neomezenou energií a rád je středem pozornosti. Někdy se může projevovat vůči druhým panovačně a nadřazeně. Je ctižádostivý a dokáže se prosadit za každou cenu, i na úkor druhých.

Zemní had 1929, 1989

Tento člověk bývá velmi přátelský, bývá králem večírku, je také oblíbený díky svému osobitému humoru i šarmu. Má rád umění a může se projevovat tvůrčím způsobem. Ostatní se na něj mohou spolehnout, protože je obětavý a druhým vždy rád pomůže.

Kovový had 1941, 2001

Jde o nezávislého představitele hadího znamení, proto i jeho osobní život bývá většinou komplikovaný. Má rád lidi, ale je vybíravý, proto má také jen málo, ale zato opravdových přátel, pro které udělá, co je v jeho silách. Působí na druhé vážně, je čestný a pracovitý, nejraději však dělá všechno sám.

Had v roce 2016

Před vámi je rušný rok, kdy se budete snažit udržet věci ve správné rovnováze. Rok Opice přináší vašemu znamení zklidnění, ale v žádném případě neusnete na vavřínech. Vyrojí se možnosti, o kterých budete přemýšlet, zvláště pak v oblasti vaší práce a koníčků.

Informační zdroje a kontakty se k vám pohrnou a budete každopádně muset dobře vybírat z veliké škály věcí, které se ve vašem životě objeví. Jestliže jste byli v minulém roce nespokojeni, tento rok vám přináší mnoho nového, ale cesty ke změnám nebudou snadné. Je to dáno i složitostí vašeho znamení, které novoty nepřijímá lehce, ale každou novou možnost pečlivě zkoumá a hodnotí. V případě, že budete muset jednat rychle a akčně, poraďte se s lidmi, kterým důvěřujete a kteří jsou v oblastech, které budete řešit, zkušení.

Práce

Rok vlády ohnivé Opice si vyžádá hodně zodpovědnosti, bude to jízda plná překvapení a ne všechna musí být pozitivní. Energie tohoto roku bude velmi rychlá, vyžadující soustředění a také dokončování toho, co jste v minulosti začali. Nyní se vám velmi budou hodit vaše komunikační schopnosti, kterými dokážete urovnat nedorozumění i napětí na pracovišti. Nezapomínejte, že i ostatní mohou mít zkušenosti a dobré nápady, nechte se inspirovat a poradit si. Témata tohoto roku budou – spolupráce, pomoc druhým, ale ne na vlastní úkor.

Zdraví

Důležité pro vás bude udržovat si pozitivní myšlení a také rovnováhu mezi aktivitou a odpočinkem. Je třeba najít v životě stabilitu, být produktivní a zároveň si umět bez výčitek užívat příjemností života. Hadi většinou neholdují sportu, k relaxaci a pohybu proto vyhledávají spíše pomalejší aktivity, ne akční nebo silové s velkým výdejem energie. Vhodné je např. plavání, které rovnoměrně zatěžuje celé tělo. Bezesporu jim prospívají masáže, zvláště v oblasti zad a páteře. Náročnější jsou pro zrozence tohoto znamení zejména zimní měsíce, kdy by měli větší pozornost věnovat péči o tělo a doplňovat vhodné vitamíny.

Láska

Rok Opice mimořádně přeje těm Hadům, kteří chtějí uspořádat svůj partnerský život a chtějí např. i založit rodinu. Když se objeví partnerské nedorozumění a komplikace, vše s příslovečnou hadí mazaností lehce zvládnou. Je důležité, abyste nastalé problémy co nejrychleji řešili a nezametali je pod koberec. Ve stávajících vztazích by mělo dojít ke zklidnění a většímu pochopení a toleranci. Celkově budete mít v mezilidských vztazích více štěstí – i v pracovní oblasti můžete potkat lidi, kteří vás inspirují, naleznete i nová přátelství.

KŮŇ

Ročníky 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Odpovídá astrologickému znamení Blíženců

Měsíc jeho vlády: červen

Hodina jeho vlivu: 11–13

Kůň bývá přátelský a komunikativní, vyzařuje energii, aktivitu a mladickost. Tito lidé jsou vůdčí typy, ochotní pomoci ostatním vždy, když je to třeba. Obvykle mívají umělecké nadání, jsou přátelští, inteligentní a pohlední a rádi jsou středem pozornosti. Bývají velmi manuálně zruční a pracovití, ale nejsou dvakrát trpěliví, občas mají problém práci dokončit. Nebezpečím pro ně může být jejich nevyhraněnost, nesoustředěnost a neochota usilovat o cíle, jejichž dosažení vyžaduje notnou dávku trpělivosti. Jsou obdařeni silnou intuicí, jsou vnímaví, pozorní a citliví k novým vývojovým trendům. Chodí rádi do divadla a na koncerty, do galerií a muzeí, avšak před obdivováním cizího peří dávají přednost vlastní tvorbě. Mnohem lépe jim svědčí role řečníka než posluchače. Nejšťastnější jsou při jakémkoli intelektuálním nebo fyzickém klání, protože jsou soutěživí a rádi vyhrávají. Jejich slabou stránkou je přelétavost, u žádné činnosti dlouho nevydrží, a stejní jsou jako partneři, jejich vztahy nemívají dlouhého trvání, když se svého protějšku nabaží, odcválají pryč…

Vodní kůň 1942, 2002

Zajímavý, vnímavý a umělecky založený typ. Je přátelský a komunikativní a má velký smysl pro humor. Pečlivě se stará nejen o svou duši, ale i tělo, rád se strojí a předvádí. Jeho negativem je nestálost a také volnomyšlenkářství, má rád svoji svobodu a nerad se váže.

Dřevěný kůň 1954

Je klidnější a rezervovanější, má rád ostatní, dokáže druhým nejen naslouchat, ale v případě potřeby i pomoci. Rád se vzdělává a cestuje, učí se různým novým dovednostem po celý život, je věčným studentem. Na druhé může působit příliš naivně nebo také důvěřivě.

Ohnivý kůň 1966

V tomto spojení živlu ohně se znamením Koně se rodí velmi zajímavé osobnosti, které jsou na jedné straně tvořivé a na straně druhé příliš komplikované, což jim mnohokrát stojí v cestě za úspěchem. Tito lidé mohou být ostatními oslavováni, nebo naopak zatracováni.

Zemní kůň 1918, 1978

Tento živel dává zástupcům tohoto znamení realistický přístup k životu. Někdy však mohou propadat dogmatičnosti, trvají na detailech a celek se jim ztrácí. Snaží se žít v souladu s morálními zásadami, rodina a přátelé jsou pro ně velmi důležití.

Kovový kůň 1930, 1990

Tento typ člověka bývá sebejistý a může na druhé působit pyšně. Je si vědom svých předností, které dává okázale najevo. Má skvělý obchodní i organizační talent a často dokáže i nemožné, má rád výzvy, které by ostatní vzdali. Je společenský i zábavný a má rád obdiv.

Kůň v roce 2016

Vašemu znamení v roce Opice hrozí velká roztříštěnost zájmů. Máte před sebou možnosti změnit věci, které dlouho odolávaly vaší snaze o zlepšení, jediné, čím můžete výsledek pokazit, je netrpělivost. Povzbudivý vývoj mohou zaznamenat i vaše vztahy, jestliže dokážete splnit, co jste slíbili, tak můžete zažít důvěru svých blízkých. Tento rok by pro vás měl být ve všech ohledech příznivý, jen najít správné tempo, nic neurychlit ani nezmeškat. Hlavní pro vás bude nejednat zbrkle a všechna rozhodnutí pečlivě zvážit.

Práce

Vaše znamení je rychlé a často může jednat neuváženě – ve spojení s hektickou energií roku Opice budete muset opatrně našlapovat. Jestliže nepodlehnete chaosu, máte velkou šanci uspět a svůj pracovní život si uspořádat podle svého. Dělejte, co vás baví, ostatní to jistě ocení. Buďte cílevědomí a vytvořte si v novém roce plán, který chcete naplnit. Otevírá se vám neomezené pole možností, chce to jen správný výběr a také energii věci dokončit. Inspirujte se u úspěšných lidí, choďte na semináře, vzdělávejte se, čtěte motivační knihy a obklopujte se pozitivními lidmi. Vaše snaha přinese brzy ovoce v podobě spokojenosti s tím, co děláte….

Zdraví

Lidé narození v tomto znamení jsou většinou aktivní, nesnášejí nudný a statický život. Většinou jsou nervózní, rtuťovití a stále sbírají nové zkušenosti a informace. Trpí často rychlou změnou nálady, nadšení a optimismus střídají deprese a chmury. Zcela nezbytný je pro toto znamení pohyb, skvělá je jóga, při které se naučí dobře dýchat a celkově zklidnit labilnější nervový systém. Prospěšný je pro ně jakýkoliv sport na čerstvém vzduchu, tedy různé výlety, běh, trekking a turistické aktivity po celý rok.

Láska

V roce Opice můžete dostávat ve zvýšené míře lekce z trpělivosti a odpovědnosti vůči druhým. Důležitá bude také vytrvalost, která vám přinese spokojenost v podobě odměny a ocenění vaší osoby. O navázání vztahů s opačným pohlavím nebudete mít určitě díky svému charisma nouzi, ale najít toho pravého/pravou není snadné. Mnoho se může změnit díky vašemu přístupu i ve vašich dlouhodobých vztazích, chce to jen rozfoukat ohýnek vášně, okořenit ho trochou romantiky, zvláště pak v dubnových a májových měsících, a máte vyhráno…

KOZA

Ročníky 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Odpovídá astrologickému znamení Raka

Měsíc její vlády: červenec

Hodina jejího vlivu: 13–15

Podstatou lidí narozených v tomto znamení je slušnost, nehledají u druhých chyby, nevyvolávají nesnáze a jsou to dobří posluchači, kteří vyslechnou všechny strany sporu a najdou schůdné řešení. Tito zrozenci jsou jemní, trpěliví, inteligentní, aktivní a opatrní. Jsou známi svou moudrostí, s níž se drží zlaté střední cesty. Jsou přátelští, ale neváhají dát své potřeby najevo. Své znalosti nezneužívají k tomu, aby druhým ubližovali, a to ani svým nepřátelům, chtějí pouze pomáhat. Jsou tvořiví, mají fantazii, a než se do něčeho pustí, měli by mít možnost vše si v klidu promyslet.

Mají pro ostatní dostatek chápavého soucitu, což z nich však činí osoby zranitelné a často trpící stresem a vnitřními obavami. Celkově jsou založeni spíše intelektuálně než fyzicky a dávají přednost tradici před módou, zejména pokud jde o jejich oblíbené činnosti, kulturu a vaření. Bývají to vynikající kuchaři s podrobnými znalostmi o jídle a víně. Jsou pyšní na své domovy a kuchyně a nejlépe se cítí v restauracích a při nákupech.

Vodní koza 1943, 2003

V těchto řadách najdeme jedince, kteří jsou velmi soucitní a mohou mít sklon naložit na sebe starosti druhých. Je to dáno jejich vnímavou povahou, díky které se mohou dostat do různých problémů. Neradi riskuji, ale drží se osvědčených věcí i vztahů, což jim přináší nespokojenost i problémy.

Dřevěná koza 1955

Člověk narozený v tomto čínském znamení a prvku má citlivou duši, dokáže také druhým pomáhat nejen radou, ale často i finančně. Bývá také důvěřivý, může tak podlehnout různým nečestným taktikám druhých. V životě mívá štěstí, je pracovitý a štědrý.

Ohnivá koza 1967

Prvek ohně dodává této Koze osobní šarm a kouzlo. Tito lidé se nebojí, jsou odvážní, mohou se proto dostávat do různých potíží jak pracovních a finančních, tak i vztahových. Jsou většinou temperamentní, druhé dokážou okouzlit, ale i využít ke svému prospěchu.

Zemní koza 1919, 1979

Tento jedinec bývá oblíbený pro svou povahu, je velmi ohleduplný a přátelský a mívá bohatý společenský život. Je to arbitr elegance, často působí v uměleckých oblastech nebo také jako kritik, sběratel a mecenáš umění. Většinou dokáže dobře finančně zajistit sebe i své blízké.

Kovová koza 1931, 1991

Je to odhodlaný a ambiciózní typ, většinou málo přizpůsobivý člověk, který je nepřístupný kritice druhých. V těchto řadách se rodí velmi nároční lidé, kteří mají většinou umělecké a tvůrčí zaměstnání. Ani v oblasti vztahů nejde o jednoduché typy, jejich povaha často zaviní, že zůstávají sami.

Koza v roce 2016

Připravte se, že po období vlády vašeho znamení vás čeká opravdu náročný rok pod vládou nezbedné Opice. Je to tak, Opice nemá Kozu příliš v lásce, takže lze symbolicky říci, že jí přináší různé nástrahy, zkoušky a také si z ní utahuje. Musíte dávat pozor na všechny nabídky pracovní, finanční i v oblasti lásky. Vše si dobře rozmyslete a prověřte, sbírejte informace a poraďte se. Dobrou zprávou pro vás je, že když projdete nepříjemnými situacemi, budete posílení, poučení a budete si více vážit sami sebe… Je před vámi období, kdy můžete svůj život zlepšit, a to jak profesně, tak i v oblasti vašeho sebevědomí a přijetí. Je to výzva k posunu.

Práce

V roce vlády vašeho znamení jste dokázali mnoho věcí posunout a ukotvit. Teď bude důležité nabyté pozice uhájit. Když věnujete pozornost i detailům a nebudete přehlížet varovné signály, povede se vám v profesní oblasti dobře. Nepouštějte se však do velkých změn a finančních investic, riskování se v tomto roce opravdu nevyplatí. Snažte se spíše o udržení svého statu quo a spíše plánujte budoucnost. Zajímavou a perspektivní práci, po které toužíte, můžete získat, ale za cenu velkých změn a vnitřní přestavby, což není nic pro ty, kteří dávají přednost jistotě a klidu.

Zdraví

Více než u druhých znamení je u tohoto znamení spojeno tělesné zdraví s psychickým. Kozy bývají citlivky a v případě, že mají nějaké emociální problémy nebo stresy, velice brzy se to odrazí na jejich fyzickém zdraví. Citlivou oblastí je u nich žaludek, mohou mít velmi často špatné zažívání, různé poruchy trávení, žaludeční vředy. Neměly by zapomínat na pohyb, vhodné jsou pro jejich relaxaci různé druhy aerobiku, posilování a především jogging a procházky.

Láska

Oblast vztahů a lásky je pro vaše znamení velmi důležitá, rodina a emocionální zázemí je pro vás přímo „živnou půdou“. Jestliže se vám v lásce nedaří, prožíváte neshody daleko intenzivněji než ostatní. Na jaře začne rozkvétat nejen příroda, ale i vaše partnerské vztahy. Intenzita vztahů i romantických zážitků v roce Opice vás může přivést buď k odvážným činům, nebo také k nepříjemným následkům v případě, že jste vázaní. Buďte opatrní a myslete na lásku, která, když je opravdová, tak nikomu neublíží…

OPICE

Ročníky 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Odpovídá astrologickému znamení Lva

Měsíc její vlády: srpen

Hodina jejího vlivu: 15–17

Opice je zvědavá, veselá, energická a velmi soutěživá, nejživější ze všech zvířecích znamení. Umí skvěle manipulovat s okolím, přemýšlí rychle a je zpravidla nesmírně bystrá, má také nezávislou povahu a je optimistická.

Tam, kde je Opice, se vždycky něco děje, jsou to vůdčí typy, ale jen neradi přiznávají vlastní chyby a ze všeho viní většinou druhé.

Lidé narození v roce Opice jsou chytří, rychlí, neklidní, zábavní, agresivní a smyslní. Mají divoký, rtuťovitý temperament a mohou být neuvěřitelně nepořádní a neukáznění. Opice jsou však nesmírně přesvědčiví řečníci a všechno jim většinou projde. Vnější neklid a odvaha lidí ve znamení Opice je doprovázena vnitřním strachem, že o něco přijdou. Nervozita, nadměrná aktivita a nedostatek trpělivosti jsou důvodem, proč se Opice často vystavuje nejrůznějším nebezpečím, a ohrožuje tak své šance na postup a úspěch. Je však dostatečně energická a duševně i fyzicky silná, takže se bez zbytečného váhání chytá možnosti problémy zvrátit ve svůj prospěch. I přes svou vrozenou netrpělivost si dělá velké plány, organizuje nejrůznější události a ovládne vždy každý večírek. Obvykle příliš neutrácí, ale vzhledem k četným koníčkům a zájmům ani mnoho neušetří.

Vodní opice 1932, 1992

Zde se rodí velcí lidé, citliví a plní plánů, ve kterých nemyslí jen na sebe. Mají odhodlání změnit svět, jsou to většinou vizionáři, kteří jsou před druhými napřed. Dokážou také ostatní přemluvit a angažovat je pro své plány, umí dobře druhé motivovat, jsou skvělými řečníky.

Dřevěná opice 1944, 2004

Tato Opice je většinou velmi talentovaná a také tvůrčí. Má velkou fantazii a představivost a je také manuálně zručná. Tito lidé bývají velmi přátelští, srdeční a laskaví, proto jsou oblíbení a mají spousty přátel. I jejich rodinný a partnerský život bývá většinou šťastný.

Ohnivá opice 1956

Velmi dynamická a vášnivá představitelka tohoto čínského znamení. Zde se rodí velmi přitažliví lidé, kteří dokážou kouzla své osobnosti většinou dokonale využít, někdy se uchylují také k manipulaci ve svůj prospěch. Bývají to také velmi soutěživé a akční typy lidí.

Zemní opice 1968

Tento typ Opice je nejklidnější, zde nalezneme harmonické typy, které jsou zahloubány do svého nitra, proto nepotřebují společnost tolik jako jejich ostatní „opičí družky“. Snaží se také po celý život vzdělávat, protože vědí, že duchovní hodnoty mají největší cenu.

Kovová opice 1920, 1980

Tento typ znamení Opice je většinou nezávislý člověk milující risk a hazard. Bývají to tvrdohlaví lidé, kteří dokážou prosadit to, co si naplánují. Většinou se jim daří ve finanční oblasti, takže mohou radit ostatním. Jsou to výborní společníci a baviči.

Opice v roce 2016

Rok jejich vlády bývá pro Opice většinou pozitivní. Mnoho věcí se začne dařit a tito zrozenci naberou znovu vítr do plachet. Důležité bude zapojit se do dění a nečekat na žádné zázračné změny, budou nutné činy a také aktivní přístup, kterým se mnohé věci změní. Nápady a optimismus těmto lidem většinou nechybějí, je pro ně dobré rozvíjet koncentraci a zaměření na jeden cíl. V tomto roce mohou Opice zaznamenat zisk a postup, na který dlouho čekaly. Chce to jen pozitivní naladění, řešení a cesta se najde. Může to být příjemný, i když hektický rok, který přinese Opicím nové možnosti, společenské kontakty a také cesty, které je inspirují a poučí.

Práce

Po pracovní stránce by se těmto zrozencům mělo dařit skvěle. Důležitá bude pozornost, koncentrace a smysl pro realitu, je dobré přece jen nelítat ve větvích, ale držet se země. Přicházejí nové možnosti a pracovní příležitosti, zajímavé projekty. Měli byste posílit svoji pozici, dát o sobě vědět ostatním, posílit svoji autoritu, což pro vaše znamení bude hračka. V případě, že chcete změny, máte velké možnosti pro rozvoj vaší kariéry a profesního i finančního vzestupu. Důležitá bude rovnováha, musíte být pozorní, protože vaše znamení má sklony k přehánění, uvědomte si, co opravdu chcete a jděte za svými sny…

Zdraví

Opice jsou akční, veselé i hysterické, mohou trpět různými druhy neuróz a jejich psychika bývá rozkolísaná. Od veselé nálady mohou velmi lehce přejít k opičímu řevu. Je důležité, aby tito lidé pochopili, kdy je čas na práci a kdy čas na odpočinek. Měli by se také celkově a konečně do hloubky zamyslet nad svým životním stylem, jídelníčkem a také relaxací. Jejich pozornost by měla být zaměřena do jejich nitra, více času by měli věnovat sobě a svému duševnímu rozvoji

Láska

Opice by měly v roce svého kralování zlepšit vztahy s ostatními lidmi. Budou klidnější a otevřenější k naslouchání, takže vzájemné diskuze mohou příznivě ovlivnit jejich život. Možná dojde i k určitým posunům v rámci zkvalitnění vztahů, někteří jedinci tohoto znamení se mohou rozhodnout zpečetit svůj svazek manželstvím. Může také dojít k závažným krokům, jako je sestěhování a společné soužití. Společenské znamení Opice se bude v tomto roce vyhřívat na výsluní zájmu ostatních, takže i ti, kteří jsou sami, se mohou potkat a seznámit se s pohledným protějškem, do kterého se zamiluji.

KOHOUT

Ročníky 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Odpovídá astrologickému znamení Panny

Měsíc jeho vlády: září

Hodina jeho vlivu: 17–19

Lidé narození ve znamení Kohouta usilují o vedoucí postavení, ale spíše než touha po materiálním bohatství je k tomu vede pocit, že to tak má být, a díky své píli to většinou dokážou. Tito jedinci bývají střízliví a konzervativní, chybí jim uvolněnost, protože jsou opatrní a kritičtí. Bývají pyšní a sami se sebou spokojení a ne vždy vycházejí dobře s okolím. Jsou to nadaní řečníci a diskutéři, usilovně studují, protože nesnesou, aby je někdo považoval za nevzdělance. Dovedou rychle sbírat a využívat informace a právě tato schopnost bývá hlavním zdrojem jejich úspěchu. Snaží se své emoce držet pod kontrolou, avšak ve chvílích zklamání mohou vybuchnout, a bývají tak pokládáni za přehnaně kritické a popudlivé osobnosti. Uvažují rychle, někdy mluví bez ohledu na možné důsledky, a vytvářejí si tak nepřátele. Ve svém nitru jsou sice citově založení, touží po lásce a přátelství, ale ne vždy se jim je podaří získat, protože se chovají často sobecky a u ostatních tím vzbuzují značnou nelibost.

Vodní kohout 1933, 1993

Tento typ Kohouta bývá starostlivý a soucitný vůči druhým, většinou se angažuje ve veřejném životě, pracuje v sociální nebo zdravotní, někdy i politické sféře. Dokáže dobře spolupracovat s ostatními, je komunikativní a inteligentní, má také dar humoru a ostatní si ho váží.

Dřevěný kohout 1945, 2005

Kohout s elementem dřeva je velmi otevřený a sdílný. Má mnoho koníčků a zájmů, je proto stále na cestách, jeho kreativní povaha mu nedovolí odpočívat. Ostatním lidem se může zdát tak trochu výstřední, může to být jeho pravdomluvností, která někdy hraničí až s drzostí.

Ohnivý kohout 1957

Zástupce ohnivého živlu má rád dramata, která také ve svém okolí vytváří. Může být úspěšný, když zvládne svoji bojovnou vůdcovskou povahu. Většinou nehledí na názory druhých, proto není příliš oblíbený, často může být osamělý a cítit, že ostatní lidé se ho straní.

Zemní kohout 1969

Zde se rodí velcí pracanti, odhodlaní lidé, kteří si stanovují většinou vysoké životní a profesní cíle. Bývají velmi inteligentní a také vytrvalí, takže se jim daří jak v pracovní, tak i osobní oblasti. Většinou se věnují financím, ekonomice a obchodu, kde jsou uznávanými odborníky.

Kovový kohout 1921, 1981

Kovový element těmto lidem dodává tvrdost a jasné zaměření. Jsou to většinou velmi nároční lidé, a to jak na sebe, tak i na své okolí. Chyby ostatním netolerují a těžko se smiřují s vlastními prohrami, čímž si zbytečně komplikují život. I v soukromí bývají vůči svým blízkým málo trpěliví a tolerantní.

Kohout v roce 2016

Kohouti jsou většinou cílevědomí a pracovití a mnohé dokážou. Rok Opice jim přinese zajímavé možnosti. Uplatní svou vynalézavost, dostanou také lekce z trpělivosti a budou se muset více soustředit na danou věc. Důležitá bude také spolupráce s ostatními, roztříštěnost a nezávislý postoj spíše jejich aktivity oslabí. Kohouti by také neměli očekávat žádné velké změny, které by vedly k výraznějšímu zlepšení jejich financí, naopak by měli být pozornější na všechny větší investice a výdaje. Stejné to bude i v mezilidských vztazích, i zde musí opatrně našlapovat a vážit slova.

Práce

Energie roku Opice je nevypočitatelná, ale Kohouti se každé změně lehce přizpůsobí díky své inteligenci a tvárnosti. V tomto roce budou muset pilovat vlastnosti, jako je trpělivost a snaha dokončit práci v daném termínu. V letošním roce by se měli také více soustředit na osobní rozvoj, vzdělávání a oborové studium, což mohou skvěle využít. Pro ty, kteří chtějí změnit svoje zaměstnání, je nejvhodnější dobou přelom dubna a května a také konec září a počátek října. Tento rok udržíte svůj standard, ale nepůjde o žádné zásadní pracovní ani životní změny.

Zdraví

K odreagování se od změn, které v tomto roce přijdou, je pro Kohouty nutný pohyb, ranní rozcvičky nebo občas pro nastartování organismu chůze pěšky do práce či během dne pochůzky pěšmo. Vhodný pro mladší ročníky je strečink a aerobik, pro starší ročníky procházky, třeba nordic walking – severská chůze s hůlkami. Pohyb a cvičení jsou důležité také pro dobré zažívání. Pro jedince s labilnější nervovou soustavou je dobré praktikovat jógu. Pro uklidnění těla i mysli se také hodí plavání nebo vodní cvičení v bazénu. A tai-či, které vylaďuje čakry a celý organismus.

Láska

Ohnivá, komunikativní Opice může ve vašich vztazích zamíchat kartami. Jestli vám nebylo v loňském roce jasno, nečekejte, že bude líp. Musíte si sami stanovit své priority a také hranice, kam až jste ochotni kvůli partnerovi či partnerce jít. Nejdůležitější člověk ve vašem životě jste vy a vaše spokojenost je na prvním místě. Není to sobecké, je to cesta ke štěstí a přijetí sebe. Zlomový bude pro Kohouty zvláště podzim, kdy po letním období budou někteří chtít udělat zásadní kroky, jako je svatba, rozvod, sestěhování se atd. Zde platí pořekadlo – dvakrát měř a jednou řež…

PES

Ročníky 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Odpovídá astrologickému znamení Vah

Měsíc jeho vlády: říjen

Hodina jeho vlivu: 19–21

Tito lidé jsou přátelští, oddaní svým blízkým, mají rádi společnost a druhým pomáhají. I když osoby narozené v roce Psa budí dojem tichých a vyrovnaných lidí, v jejich nitru panuje značný neklid. Jakmile se pro něco rozhodnou, postupují neohroženě a systematicky překonávají jednu překážku za druhou. Díky tomu se z nich často stávají schopní vedoucí. Jsou to přitažlivé a vtipné osobnosti s optimistickou povahou. Jsou neklidní a aktivní, nudí je, když je něco příliš snadné nebo když se věci táhnou moc dlouho, práce a námahy se nebojí. Jejich cesta k úspěchu bývá dlouhá a někdy se jim může zdát, že jsou odsouzeni jen k lopotné dřině, ale nakonec se jejich plány vyplní. Smysl pro věrnost ke kolegům, přátelům i partnerům je klíčovou emocí lidí narozených v roce Psa. Jejich city však není těžké zranit, a jelikož mají dobrou paměť, jejich citové rány se hojí poměrně dlouho. Hodně si věří, a tak na sebe berou více úkolů, než mohou zvládnout. K životu přistupují pozitivně, rádi se baví a cestují. Práce je pro ně vždy na prvním místě, ale najdou si čas i pro umění, soutěživé sporty a pobyt v přírodě.

Vodní pes 1922, 1982

Je to nejklidnější typ tohoto znamení, má vyrovnanou a stálou povahu, je upřímný a velmi přátelský, má rád lidi. Negativní stránkou jeho povahy je přílišná bezstarostnost, která ho může přivést do problémů, zvláště pak finančního a materiálního rázu, které pak jen těžko zvládá.

Dřevěný pes 1934, 1994

V těchto řadách se rodí velmi tvořiví jedinci, kteří mají především tvůrčí talent, věnují se často různým řemeslům, pracují rádi s přírodními materiály, z kterých dokážou vytvořit krásné artefakty. Dřevěný pes je velmi předvídavý a chápe potřeby a problémy druhých.

Ohnivý pes 1946, 2006

Tito lidé jsou většinou velmi temperamentní a dokážou si mnoho věci v životě zidealizovat. Bývají novátory a mají talent pro práci, která přináší druhým lidem radost, uplatní se jako herci, komentátoři, baviči. Pro svoji optimistickou a vášnivou, ale i nekonvenční povahu bývají velmi oblíbení.

Zemní pes 1958

Většinou jde o vyrovnané typy lidí, kteří jsou materiálně orientovaní a v životě dosáhnou pilnou prací úspěchu. Mají předpoklady pro zaměstnání v oblasti finančních zdrojů, jako odborní poradci, bankéři, pracovníci v pojišťovnách atd. Jsou přátelští a s druhými lidmi dokážou dobře vycházet.

Kovový pes 1970

Toto je Pes, který je sebejistý, má odhodlání a sílu a stále je ve střehu. Lidé tohoto znamení bývají velmi odvážní a většinou vědí, co chtějí, mají jasné cíle. Nejšťastnější jsou, když mohou být druhým lidem k užitku, chránit je a pomáhat jim.

Pes v roce 2016

Vstupem do nového roku se mohou lidé znamení Psa těšit na pozitivní období, kdy se mohou udát změny, které předznamenají posun a osobní růst. Opice se s tímto znamením kamarádí, proto se mohou množit různé nabídky a bude jen na rozvážnosti a dobrém výběru, který posune jejich život kupředu. Svým osobním kouzlem a přátelskou povahou mohou Psi získat mnoho, důležité je, aby se uměli rozhodnout a svůj čas věnovali podstatným věcem a také aby rozvíjeli svoje obchodní a komunikační schopnosti.

Práce

Hlavním poselstvím tohoto roku bude stavět na tom, co už dokázali tito zrozenci v minulosti, bezhlavě nepropadat novým věcem, ale pečlivě vážit svoje možnosti. Budete mít štěstí na kontakty se zajímavými lidmi, kteří vás budou inspirovat pro posun ve vaší kariéře. Zlepšit se mohou vaší zásluhou také vztahy na pracovišti, kolegové budou vstřícnější a šéfové vlídnější. I po finanční stránce by měl pro vaše znamení být rok Opice stabilní a vyrovnaný. Každopádně je důležité učit se ještě více umění finanční gramotnosti, protože v budoucnosti se vám to bude hodit…

Zdraví

Lidé narození v tomto znamení v životě hledají především vyrovnanost a duševní klid. Jsou velmi přátelští, hledají vyšší principy a spravedlnost. V případě velkého napětí a stresu upadají do letargie, uzavírají se do sebe. Frustrující je pro ně i samota, měli by proto věnovat dostatek času a energie k vytvoření kvalitní vztahů s ostatními lidmi. Důležitá pro uvolnění je pro ně relaxace a sport. Určitě týmové sporty, například košíková, také rychlejší chůze a běh.

Láska

Nový čínský rok přináší tomuto znamení skvělé období pro budování mezilidských vztahů a spokojenost a štěstí v osobním životě. Musí ovšem budovat cílevědomě harmonické a šťastné vztahy a především vlastnost, která tomuto znamení není cizí – toleranci. Ti z vás, kteří jsou sami, mají v letošním roce Opice velkou šanci potkat lásku, někoho, s kým mohou vytvořit pěkný vztah, s kým mohou sdílet svoje radosti i problémy. Největší šanci mají v letních a podzimních měsících.

VEPŘ

Ročníky 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Odpovídá astrologickému znamení Štíra

Měsíc jeho vlády: listopad

Hodina jeho vlivu: 21–23

Lidé tohoto znamení se rádi baví, jsou přátelští a především velmi emocionální, proto bývají často citově zranění. Nejsou průbojní, takže se nedokážou prosadit a zejména v mládí trpí nedostatkem ocenění. V zaměstnání jsou přímo požehnáním jako schopní a svědomití podřízení. Vepři jsou mírní, optimističtí, inteligentní a velkorysí, a ačkoli bývají obdařeni uměleckým nadáním, bojí se, že se zesměšní, a proto se raději drží stranou. Jsou citliví, jemní a velkorysí k přátelům, nejsou to výstřední osobnosti a veškeré smyslové požitky včetně umění, berou velice vážně. I když bývají nesmělí, je pro ně společenský život velmi důležitý. Pokud se jim nedaří, mají pocit, že nedovedou řádně zastávat své povinnosti a propadají melancholii. Jsou to nenároční lidé a většinou nemívají nepřátele, umějí odpouštět a dovedou poměrně dobře překonat citovou ztrátu. Jsou nároční zejména sami na sebe, a pokud neuspějí v tom, co si předsevzali, podléhají silnému vnitřnímu stresu. Pokud jde o módu, mají fantazii a vkus a dbají o svůj vzhled, i když jsou poněkud konzervativní a vyčkávají, až nejnovější výstřelky vyzkouší někdo jiný.

Vodní vepř 1923, 1983

Zástupce tohoto znamení je nejcitlivější, má velmi přátelskou a otevřenou povahu a bývá k ostatním lidem laskavý, rád pomáhá, takže ho ostatní mohou často zneužívat. Je také domácký a někdy velmi pohodlný, proto může mnoho věcí zanedbávat.

Dřevěný vepř 1935, 1995

Tento typ Vepře je ambicióznější, než jeho „bratři“. Je také společenský a neustále hledá různé kontakty a vzájemně prospěšná přátelství. Má optimistickou povahu, takže v kolektivu bývá oblíben, je pilný, může být také velmi úspěšný.

Ohnivý vepř 1947, 2007

Toto je nejvíce podnikavý a egoistický Vepř. Dokáže většinou svojí ohnivou energií prosadit vše, co chce. Jako jediný dokáže i riskovat a nebojí se vydat do různých dobrodružných akcí. Má také dramatický talent, proto ve svém osobním životě může vytvářet napětí.

Zemní vepř 1959

Zemní vepř ze všeho nejvíce miluje svůj klid, je realistou, takže se nevrhá do pochybných podniků ani do neperspektivních vztahů. Rád si užívá života, a peníze, které vydělá, utrácí pro svoji potěchu a požitek. Mívá vyrovnanou povahu, proto je dobrých přítelem i partnerem.

Kovový vepř 1971

Síla elementu kovu dodává tomuto člověku odhodlanou a přímou povahu. Dokáže vždy říci, co si myslí, a to někdy i nevybíravým způsobem, ale protože je vtipný, ostatní mu jeho drzosti většinou prominou. Je také pracovitý a vcelku je člověkem, na kterého se dá spolehnout.

Vepř v roce 2016

Zrozencům tohoto znamení lze doporučit, aby se na změnu vládce nového roku náležitě připravili a předem si rozmysleli svá budoucí rozhodnutí. Za svoje úsilí budou odměněni. Tento rok může přinést zásadní změny, ale více se bude dařit těm, kdo budou aktivní a budou znát svoje cíle. Dařit by se mělo Vepřům ve všech oblastech, lze říci, že na tento rok mohou mnozí dlouho vzpomínat. Věci se budou odvíjet rychle a může se objevit hodně nových možností, zvláště pak v oblasti práce a kariéry. Bude to rok, kdy se mnozí ocitnou před výzvou změnit svůj dosavadní život, přijdou lekce z odvahy. Lidé tohoto znamení by se neměli bát riskovat, štěstí je na jejich straně. Pro tyto zrozence bude rok ohnivé Opice příjemným posunem ve všech oblastech.

Práce

Tento rok poslouží k celkovému posunu a osobnímu rozvoji, Vepři by se měli snažit trávit čas o samotě a koncentrovat se na oblasti, které jsou pro ně prioritou. V roce Opice se vám vyplatí cílevědomost a pružnost, nové možnosti přinášejí nutnost přizpůsobit se daným změnám. V pracovní oblasti bude pro vás velmi důležitá důslednost, neměli byste nic zanedbat. Také pro vás bude důležité zabojovat s jednou z vašich vlastností, která vám brání na cestě k úspěchu, a tou je lenost. Motivujte se příjemnými věcmi, cestami atd. jako odměnu za to, co dokážete v tomto roce ve své profesi rozvinout.

Zdraví

Toto znamení je citlivé a může často trpět stravovacími poruchami, nechutenstvím, zácpami, průjmy. Proto musí do stravy zařadit dostatek vlákniny, méně masa i mléčných výrobků. Pro zklidnění nervové soustavy využít různá uvolňovací cvičení na základě jógy apod. Vepř je znamení náruživé ve všem, do čeho se pustí, proto by měl myslet i na odpočinek a aktivity, které zharmonizují jeho energii, a také se donutit k relaxaci.

Láska

V lásce vám Opice přinášejí dobré zprávy. Bude se vám dařit nejen v milostném životě, ale ve vztazích s lidmi obecně, všude budete oblíbeni díky vašemu pozitivnímu přístupu k životu. Harmonii a lásku prožívají Vepři nejvíce s Kozou a Zajícem, velkou přitažlivost pro ně mají i rychlí Koně. Velké napětí a také povahová různost je mezi nimi a Tygrem a Opicí. Ve vztahu s Hadem trpí. Zajímavá je pro ně Krysa, ale je příliš komplikovaná a svéhlavá. Tento rok můžete očekávat vyjasnění a také vyústění dlouholetých vztahů a milostných rošád.

Sdílejte článek
Štítky zajíc láska tygr energie vztah koza drak Nový rok vláda relax

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 20. 5. 2024

Dnes byste mohli dobře psát beletrii nebo publicistiku. Je docela dobře možné, že jste o nějakém literárním oboru uvažovali. Proč váháte? Nikdy není pozdě. Najděte si čas na napsání příběhu. Pokud máte negativní postoj k věcem, které děláte, jak chcete něco udělat, Berani?

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.