Webové stránky skupiny Prima používají cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím cookies v rámci webů skupiny Prima. Více informací
Souhlasím
návrat zpět

Vyhledávání

Co hledáte?
Smazat
zpět

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.
zpět

Výpočet ascendentu

Pro výpočet svého ascendentu zadejte datum a čas narození.
zpět

Horoskop pro Vás každý týden

Stačí vybrat znamení a zadat Váš email. Jednou týdně vám zašleme horoskop pro vaše znamení.

reklama

Manuál na šťastný život 24. díl: Jak na nevěru?

Vytvořte si podle našich návodů návyk pozitivního myšlení a vpusťte štěstí do svého života.
Vydáno: 08.02.2019
Manuál na šťastný život 24. díl: Jak na nevěru?
Autor: iStock Manuál na šťastný život 24. díl: Jak na nevěru?

Budeme se věnovat vztahům, sebelásce, práci i zdraví. Manuál vám nabídne i množství rad, jak pracovat s těžkými životními situacemi, jako je například rozchod, nevěra, strach, úzkosti nebo ztráta někoho blízkého. Pozitivní myšlení je tím, co pomáhá zvládat životní situace. V každém díle vás čeká něco málo teorie, ale především praktické postupy, techniky a cvičení. Některé rady vám mohou posloužit jako rychlá intervence při případných problémech. Po přečtení a ukončení návodu se můžete k určitým krokům vždy vrátit. Ničeho se neobávejte a pusťte se směle do své cesty za štěstím! 

Co je vlastně nevěra?

Pro někoho to je pohlavní styk partnera s jiným člověkem, pro jiného třeba jen schůzky s opačným pohlavím. Někdo vnímá i virtuální nevěru, kterou partner provozuje na internetu. Jiný člověk za nevěru považuje až skutečnost, když se jeho partner zamiluje do někoho jiného.

Příčina nevěry není vždy jednoznačná. Může se jednat o krizi vztahu, kdy ji jeden z partnerů řeší tímto způsobem. Další možností je krize středního věku, kdy se člověk snaží dohnat ztracené mládí. Nevěra se také objevuje ve vztazích, kde už jeden partner nevěrný byl a ten druhý se mu snaží pomstít.

Důvody nevěry

Nevěra je jedním z hlavních prostředků ke zvýšení sebevědomí. Lidé, kteří ho mají nízké, si s počtem nových milostných vztahů zvyšují svoji vlastní hodnotu. Jsou objektem touhy a jsou žádoucí pro jiného člověka, a to jim přináší pocit uspokojení. Mají silně narušené sebevědomí a naopak silnou potřebu cítit se ceněni a být žádoucí – to jim pomáhá vyrovnat tento deficit. A tak procházejí z jednoho milostného vztahu do dalšího.

Potřeba nevěrného člověka zvýšit vlastní hodnotu má původ většinou v dětství. Jde o nedostatek uznání a nadměrnou kritiku od rodičů a okolí a následně i od učitelů a kamarádů. Takový člověk prochází pocitem nejistoty a pochybnostmi o sobě samém. Hledá v nevěrách potvrzení své hodnoty, obdiv, uznání a pozitivní odezvu. Čím menší je sebevědomí, tím vyšší bývá potřeba potvrdit si svoji úspěšnost.

Ženy, které jsou nespokojeny se svým manželem a narodí se jim syn, mohou podvědomě svoje touhy a potřeby v oblasti partnerství projektovat do svého syna. Taková matka svému synovi dává veškerou svoji péči, vše nejlepší, pro takového potomka není nic nedosažitelné. V dospělosti pak může mít pocit, že se jeho matce nic nevyrovná a projektuje ji do své partnerky. Žádá naprostou oddanost a veškerou péči. Přesto stále svoji matku hledá a má vedle partnerky i další jiné ženy, které mu poskytují oddanost a péči.

Zvýšená potřeba nevěr může také znamenat emoční nevyrovnanost. V tom případě se jedná o člověka, který pochází z prostředí, kde se nedávaly najevo emoce, nebo naopak z prostředí, kde probíhaly emoční bouře. Člověk pocházející z bouřlivého emočního rodinného prostředí je zvyklý na silné emoce, které zažívá v období zamilovanosti. Jakmile toto období přejde, má pak tendenci opět vyhledávat emoční náboj jinde.

Muži mají občas pocit, že správný chlap má mít ženu a k tomu i milenku. Tato zkreslená představa mužského ega je už v dnešní době naštěstí méně častá.

Pokud budeme mluvit o psychické poruše spojené s nevěrou, můžeme mluvit o narcistické osobnosti. Takový člověk zaměřuje veškerou svoji pozornost a lásku především sám na sebe. Zda někomu ublíží, ho vlastně vůbec nezajímá.

Další poruchy, které mohou stát za nevěrou, jsou obsedantně kompulzivní porucha nebo bipolární porucha zvaná maniodepresivní psychóza a v neposlední řadě i hypersexualita neboli nadměrná potřeba sexuálních aktivit, kdy partnerka nemůže svůj protějšek uspokojit podle jeho potřeb, a on tak hledá uspokojení jinde.

Ženy jsou nevěrné v případě, že jim partner nerozumí, a především, když se zamilují. Jestliže doma mají velice zaměstnaného muže, který na ně nemá čas, a potkají někoho, kdo s nimi sdílí jejich trápení, rozumí jim a povídá si s nimi, je možné, že se zamilují. Žena se cítí osamělá, nedoceněná a nepochopená. Pak přichází láska, zamilování a její následná nevěra.

Jak se vyrovnat s nevěrou?

  • Pokud odhalíte nevěru, nechte si čas na rozmyšlenou. Nejednejte unáhleně. Vše potřebuje čas. Můžete křičet, plakat, zlobit se, ale vyhazov a rozvodové papíry si ponechte jako poslední řešení. 
  • Snažte se společně najít důvody nevěry. Zda se jednalo o stereotypy, nebo váš partner nebyl šťastný. Hledejte důvody kladením otázek, nebo případně i s pomocí odborníka.
  • Nerozebírejte nevěru, neptejte se na podrobnosti, na detaily a nechtějte vše dopodrobna vyprávět. Tyto skutečnosti vám nepomohou a už vždy zůstanou ve vaší mysli a vždy se vám vybaví. Podrobnosti nepotřebujete vědět a celou situaci to vždy zhorší. 
  • S partnerem si nastavte pravidla, která budou vyhovovat vám oběma. Nebojte se otevřeně mluvit o tom, co chcete a co může váš partner/ka udělat proto, abyste mu opět důvěřovali. 
  • Jedním z pravidel je, že se oba partneři musejí domluvit na tom, že začínají znovu od začátku. Důležité je odpuštění. Žádné připomínání, žádné výčitky, bez vysvětlování. Minulost je uzavřená a začínáme od nulového bodu.
  • Oživte váš vztah. Buďte k sobě upřímní, pozorní, často komunikujte, dotýkejte se partnera, buďte laskaví a chvalte partnera/partnerku, zajímejte se o jeho život, mějte společné zážitky, ale i zážitky, které budete mít každý zvlášť. Starejte se nejen o partnera, rodinu, ale i sami o sebe, tak, abyste se cítili dobře. Budujte sebedůvěru a sebelásku
  • Určete si hranice ve vztahu, co je pro vás snesitelné a co už snášet nebudete. 
  • Nechtějte nevěru oplatit, jen by vám to ublížilo a nic vám to nepřinese. 
  • Když se vám nepodaří celou situaci srovnat, nebojte se vyhledat odborníka, který vám pomůže najít společná pravidla a začít znovu.

 

Šárka Vávrová

Šárka Vávrová
Autor: Robert Tichý pro časopis Moje psychologie Šárka Vávrová
Článek je zařazen v: manuál, šťastný život, nevěra