Manuál na šťastný život 24. díl: Jak na nevěru?

Vytvořte si podle našich návodů návyk pozitivního myšlení a vpusťte štěstí do svého života.

Budeme se věnovat vztahům, sebelásce, práci i zdraví. Manuál vám nabídne i množství rad, jak pracovat s těžkými životními situacemi, jako je například rozchod, nevěra, strach, úzkosti nebo ztráta někoho blízkého. Pozitivní myšlení je tím, co pomáhá zvládat životní situace. V každém díle vás čeká něco málo teorie, ale především praktické postupy, techniky a cvičení. Některé rady vám mohou posloužit jako rychlá intervence při případných problémech. Po přečtení a ukončení návodu se můžete k určitým krokům vždy vrátit. Ničeho se neobávejte a pusťte se směle do své cesty za štěstím!

Co je vlastně nevěra?

Pro někoho to je pohlavní styk partnera s jiným člověkem, pro jiného třeba jen schůzky s opačným pohlavím. Někdo vnímá i virtuální nevěru, kterou partner provozuje na internetu. Jiný člověk za nevěru považuje až skutečnost, když se jeho partner zamiluje do někoho jiného.

Příčina nevěry není vždy jednoznačná. Může se jednat o krizi vztahu, kdy ji jeden z partnerů řeší tímto způsobem. Další možností je krize středního věku, kdy se člověk snaží dohnat ztracené mládí. Nevěra se také objevuje ve vztazích, kde už jeden partner nevěrný byl a ten druhý se mu snaží pomstít.

Důvody nevěry

Nevěra je jedním z hlavních prostředků ke zvýšení sebevědomí. Lidé, kteří ho mají nízké, si s počtem nových milostných vztahů zvyšují svoji vlastní hodnotu. Jsou objektem touhy a jsou žádoucí pro jiného člověka, a to jim přináší pocit uspokojení. Mají silně narušené sebevědomí a naopak silnou potřebu cítit se ceněni a být žádoucí – to jim pomáhá vyrovnat tento deficit. A tak procházejí z jednoho milostného vztahu do dalšího.

Potřeba nevěrného člověka zvýšit vlastní hodnotu má původ většinou v dětství. Jde o nedostatek uznání a nadměrnou kritiku od rodičů a okolí a následně i od učitelů a kamarádů. Takový člověk prochází pocitem nejistoty a pochybnostmi o sobě samém. Hledá v nevěrách potvrzení své hodnoty, obdiv, uznání a pozitivní odezvu. Čím menší je sebevědomí, tím vyšší bývá potřeba potvrdit si svoji úspěšnost.

Ženy, které jsou nespokojeny se svým manželem a narodí se jim syn, mohou podvědomě svoje touhy a potřeby v oblasti partnerství projektovat do svého syna. Taková matka svému synovi dává veškerou svoji péči, vše nejlepší, pro takového potomka není nic nedosažitelné. V dospělosti pak může mít pocit, že se jeho matce nic nevyrovná a projektuje ji do své partnerky. Žádá naprostou oddanost a veškerou péči. Přesto stále svoji matku hledá a má vedle partnerky i další jiné ženy, které mu poskytují oddanost a péči.

Zvýšená potřeba nevěr může také znamenat emoční nevyrovnanost. V tom případě se jedná o člověka, který pochází z prostředí, kde se nedávaly najevo emoce, nebo naopak z prostředí, kde probíhaly emoční bouře. Člověk pocházející z bouřlivého emočního rodinného prostředí je zvyklý na silné emoce, které zažívá v období zamilovanosti. Jakmile toto období přejde, má pak tendenci opět vyhledávat emoční náboj jinde.

Muži mají občas pocit, že správný chlap má mít ženu a k tomu i milenku. Tato zkreslená představa mužského ega je už v dnešní době naštěstí méně častá.

Pokud budeme mluvit o psychické poruše spojené s nevěrou, můžeme mluvit o narcistické osobnosti. Takový člověk zaměřuje veškerou svoji pozornost a lásku především sám na sebe. Zda někomu ublíží, ho vlastně vůbec nezajímá.

Další poruchy, které mohou stát za nevěrou, jsou obsedantně kompulzivní porucha nebo bipolární porucha zvaná maniodepresivní psychóza a v neposlední řadě i hypersexualita neboli nadměrná potřeba sexuálních aktivit, kdy partnerka nemůže svůj protějšek uspokojit podle jeho potřeb, a on tak hledá uspokojení jinde.

Ženy jsou nevěrné v případě, že jim partner nerozumí, a především, když se zamilují. Jestliže doma mají velice zaměstnaného muže, který na ně nemá čas, a potkají někoho, kdo s nimi sdílí jejich trápení, rozumí jim a povídá si s nimi, je možné, že se zamilují. Žena se cítí osamělá, nedoceněná a nepochopená. Pak přichází láska, zamilování a její následná nevěra.

Jak se vyrovnat s nevěrou?

  • Pokud odhalíte nevěru, nechte si čas na rozmyšlenou. Nejednejte unáhleně. Vše potřebuje čas. Můžete křičet, plakat, zlobit se, ale vyhazov a rozvodové papíry si ponechte jako poslední řešení.
  • Snažte se společně najít důvody nevěry. Zda se jednalo o stereotypy, nebo váš partner nebyl šťastný. Hledejte důvody kladením otázek, nebo případně i s pomocí odborníka.
  • Nerozebírejte nevěru, neptejte se na podrobnosti, na detaily a nechtějte vše dopodrobna vyprávět. Tyto skutečnosti vám nepomohou a už vždy zůstanou ve vaší mysli a vždy se vám vybaví. Podrobnosti nepotřebujete vědět a celou situaci to vždy zhorší.
  • S partnerem si nastavte pravidla, která budou vyhovovat vám oběma. Nebojte se otevřeně mluvit o tom, co chcete a co může váš partner/ka udělat proto, abyste mu opět důvěřovali.
  • Jedním z pravidel je, že se oba partneři musejí domluvit na tom, že začínají znovu od začátku. Důležité je odpuštění. Žádné připomínání, žádné výčitky, bez vysvětlování. Minulost je uzavřená a začínáme od nulového bodu.
  • Oživte váš vztah. Buďte k sobě upřímní, pozorní, často komunikujte, dotýkejte se partnera, buďte laskaví a chvalte partnera/partnerku, zajímejte se o jeho život, mějte společné zážitky, ale i zážitky, které budete mít každý zvlášť. Starejte se nejen o partnera, rodinu, ale i sami o sebe, tak, abyste se cítili dobře. Budujte sebedůvěru a sebelásku.
  • Určete si hranice ve vztahu, co je pro vás snesitelné a co už snášet nebudete.
  • Nechtějte nevěru oplatit, jen by vám to ublížilo a nic vám to nepřinese.
  • Když se vám nepodaří celou situaci srovnat, nebojte se vyhledat odborníka, který vám pomůže najít společná pravidla a začít znovu.

Šárka Vávrová

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 20. 4. 2024

Ačkoli se můžete pyšnit svou trpělivostí, Berani, tato vlastnost by vám dnes mohla být na obtíž. Je možné, že už jste se ohnuli, jak jen to šlo, a dosáhli jste bodu zlomu. Poslední kapka se chystá přiložit velbloudovi na hrb. Dejte průchod explozi emocí, kterou si události žádají. Nemá smysl se dnes snažit zachovat svaté chování.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.