Celebrity

10. října 2019 14:00

Nemoci, s nimiž bojoval Gott, pod drobnohledem

Rozhovor s Tomášem Papajíkem

Karel Gott podlehl zákeřné nemoci krve, akutní leukémii. Onemocnění se u Slavíka rozvinulo jako následek non-Hodgkinova lymfomu. Úskalí nemoci a spojitost leukémie a lymfomu přiblížil přednosta hematoonkologické kliniky FN Olomouc, Tomáš Papajík.

Non-Hodgkinův lymfom (dále NHL) je formou nádorového onemocnění způsobeného lymfocyty (bílými krvinkami). Ty se chybou v genetické výbavě začnou nekontrolovatelně množit. Ve větším množství se pak usazují například v lymfatických uzlinách, v kostní dřeni nebo jiných orgánech.

Napadené orgány se mohou začít zvětšovat a nemocný si může nahmatat bulku. Ta ale není jediným příznakem nemoci. Existují i jiná varovná znamení, tzv. nespecifické příznaky – únava, zvýšené pocení, teploty, tlaky v břiše či dráždivý kašel a někdy dušnost.

Nejčastější formou léčby NHL je tzv. imunochemoterapie, která je kombinací chemoterapie a biologické léčby. Pacienti léčení touto formou přežívají pět let a statisticky jde o více jak 65 % nemocných. V některých případech, kdy standardní postup pacientovi nevyhovuje, se nasazuje cílená léčba. Ve formě tablet jsou pacientům podávána léčiva, která způsobují nízkou toxicitu v těle. Zde napomáhají "chytré molekuly".

V některých případech, podobně jako u Karla Gotta, ovšem nastupuje akutní leukémie. U některých pacientů i několik let po úspěšné léčbě. Jedná se tedy o sekundární onemocnění. Statisticky jsou sekundární nádorová onemocnění stále problém, s nímž se musí současná medicína potýkat: „Sekundární nádory jsou dnes problémem onkologie obecně, protože téměř 20 % pacientů, kteří se vyléčí – nebo se léčí pro jeden typ nádorů (třeba non-Hodgkinova lymfomu) – mohou dostat druhý typ nádoru. Třeba v odstupu několika let,“ uvádí Tomáš Papajík.

Jedním z faktorů ovlivňujících vznik onemocnění je toxicita v těle způsobená předešlou léčbou. Věk má v tomto případě také vliv. U mladších lidí je i vyšší podíl těch, kteří přežijí po dobu pěti let, u starších pacientů počet klesá. Statisticky se však jedná o 20 % nemocných.

Ačkoliv konkrétně Gottův případ sledoval pouze v médiích, udělal si Papajík jasný obraz o průběhu Mistrovy nemoci: „Když teď vidím ten jeho příběh, tak to je právě ten typický příběh pacienta, který je starší, který se úspěšně vyléčil z jednoho typu maligního onemocnění – non-Hodgkinova lymfomu a pro toxicitu léčby se pozdní následky projeví jako myelodysplastický syndrom nebo akutní leukémie.“

Sdílejte článek