Společnost

29. února 2024 08:30

Tomáš Durčák

Stejnopohlavní páry stále nebudou manželé. Mimo adopci ale získají stejná práva

Manželství pro všechny? Jen partnerství s omezenými právy při osvojení dětí, rozhodla Sněmovna

Poslanecká sněmovna zřejmě opět na nějakou dobu uzavřela téma manželství českých stejnopohlavních párů. Bohužel pro ně opět nedošla k přesvědčení, že by tito lidé měli mít právo uzavírat plnohodnotná manželství. Alespoň částečná výhra to ale je, od příštího roku skončí nynější registrované partnerství, které nahradí „partnerství“ poskytující řadu práv, jaká mají manželé.

O své touze uzavřít s partnerem stejného pohlaví plnohodnotné manželství už v minulosti promluvila řada známých osobností. Mezi nimi například Milan Peroutka a svého času i Matěj Stropnický. Včerejší rozhodnutí poslanců je však zřejmě tak úplně nepotěšilo.

Nový koncept partnerství, který by se měl od roku 2025 objevit v občanském zákoníku, totiž obsahuje omezení především v oblasti práv k dětem, což je oblast, kde stejnopohlavní páry dlouhodobě naráží. V ostatních oblastech, jako je třeba zavedení konceptu společného jmění či právo na vdovecký nebo vdovský důchod po případném úmrtí partnera, nicméně novela stejnopohlavní páry dostane prakticky na úroveň plnohodnotného manželství.

Aktivisté bojující za to, aby měli všechny dvojice právo uzavírat identické manželství, včerejší výsledek označili za „smutný den pro stejnopohlavní páry“. Mluvčí iniciativy Jsme fér Filip Milde v reakci na rozhodnutí poslanců uvedl:

Sedm let slýcháváme z úst poslanců a poslankyň 'narovnejme jim práva, jen ať se to nejmenuje manželství'. Přesto Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh, který stejnopohlavním párům nepovoluje vstupovat do manželství a nepovoluje jim ani společné adopce. Páry stejného pohlaví budou moci uzavřít jen partnerství. Česká společnost tak zůstane rozdělena na lidi různých kategorií jen podle toho, koho milují.

Jak upřesnil poslanec Josef Bernard ze STAN, v praxi budou mít homosexuální a heterosexuální páry úplně stejná práva až na dvě výjimky. „Jejich vztah se nebude nazývat manželství a pak je tam druhá výjimka, se kterou jsme nejdříve nesouhlasili, ale nakonec jsme ji z taktických důvodů schválili – v případě společného osvojení u rodičovských práv budou muset stejnopohlavní páry postupovat ve dvou krocích. Zatímco v manželství stačí krok jeden. Není tedy pravda, že by společné adopce nebyly možné,“ vysvětlil Bernard pro CNN Prima NEWS.

Úplnému smazání rozdílu mezi manželstvím různopohlavních a stejnopohlavních párů nepomohla ani podpora prezidenta Petra Pavla, který změnu veřejně podpořil. „Uznávám princip svobody a rovnosti každého člověka z pohledu práva a nevidím důvod pro omezení práv na základě sexuální orientace. Věřím, že jsme tolerantní společnost a tato práva co nejdříve narovnáme. Na tomto mém postoji se nic nemění,“ uvedl na sociální síti X.

Pojďme si nyní ukázat hlavní změny, které stejnopohlavní páry od roku 2025 čekají. I to, co se nezmění:

  • Pojem „registrované partnerství“ oficiálně končí, byť koncepčně bude svazek podobný a nahradí jej téměř stejný název „partnerství“. O manželství tak stále nepůjde. Páry, které již uzavřely registrované partnerství, v něm budou moci zůstat, nebo vstoupit do nového partnerství s upravenými právy. Nová registrovaná partnerství už ale uzavřít možné nebude.
  • Nové partnerství budou stejnopohlavní páry teoreticky moci uzavřít i v zahraničí před zastupitelským úřadem. Ovšem dosavadní praxe naznačuje, že to půjde pouze v těch státech, kde to tamní právo akceptuje.
  • Stejnopohlavní páry si budou moci přisvojit biologické dítě svého partnera, což zatím nebylo možné. V případě, že se biologickému rodiči něco stane, dítě soud přidělí partnerovi, a nikoliv třeba prarodičům. Zároveň budou mít přisvojené děti nárok například na sirotčí důchod, pokud se jejich nebiologickému rodiči něco stane.
  • Standardní adopce dětí, jejichž biologickým rodičem není ani jedna z osob v partnerství, schválena nebyla, a i nadále tedy není pro stejnopohlavní páry na rozdíl od manželů možná.