Psychosomatika: Záda jsou místem, kam odsuneme všechno, na co se nechceme dívat

Záda představují zajímavou směs symbolů a významů. Jednak na záda hrneme všechno, na co se nechceme dívat nebo co nemá vidět nikdo jiný, jednak jsou jakousi skládkou pocitů a stavů, které nám způsobily bolest nebo nás uvedly ve zmatek.

Na záda si nevidíme, proto se v této činnosti v něčem podobáme pštrosovi schovávajícímu hlavu do písku. A pak si stěžujeme, že máme „špatná záda“, jako by záda za něco mohla! Jenomže záda nehrají pouze roli skládky, vede jimi také páteř a páteř je vůbec nejdůležitější součástí vnitřní struktury tělesné mysli, základem naší bytosti, opěrnou konstrukcí, na níž je vystavěno celé tělo.

Páteř

Tento soubor obratlů představuje „nejústřednější“ vnitřní energii související s našimi nejvyššími duchovními záměry. Páteř je oporou všech ostatních částí těla. Dodává nám sílu a jistotu a navíc „bezhřbetý“ vzhled. Je propojena se všemi různorodými aspekty naší podstaty prostřednictvím kostry, centrální nervové soustavy a oběhového systému – krve, která proniká do všech částí těla. Každá myšlenka, každý cit, událost, reakce a dojem se tak „vtisknou“ do páteře a do odpovídajících úseků organismu.

Této oblasti věnují pozornost mnohé směry medicíny. Například manuální terapie, která se zabývá terapií funkčních poruch pohybového systému, se soustřeďuje zejména na páteř, „technika změny“ na spinální reflexy. Tyto metody berou v úvahu skutečnost, že prostřednictvím páteře lze ovlivnit všechny části organismu.

Páteř je první součástí fyzického těla formující se po početí; odsud se odvíjí všechno ostatní. Páteř tedy odráží naše úsilí o ztělesnění, vstup do bytí. Prenatální vývoj vědomí v období těhotenství probíhá prostřednictvím páteře.

Vývoj probíhá od okamžiku početí z úrovně šíje až do porodu k úrovni pohlavních orgánů; pohyb, ke kterému zde dochází, je jednou z forem zrání závislých na míře postupu energie dolů podél páteře. Zároveň páteř odráží systém čaker a energii kundaliní postupující naopak od kostrče směrem vzhůru.

Horní část zad

Horní částí zad rozumíme oblast od linie ramen až k základům lopatek. Je to oblast odrážející období po početí neboli stadium vnitřního a osobnostního rozvoje; proto také neřešené otázky, které zde hromadíme, jsou přirozeně spojeny s city nebo zmateností vztahu k sobě samému. V této oblasti dokážeme projevit srdeční čakru a energii lásky prostřednictvím rukou a zápěstí.

V zádech se spojují láska a srdečnost k jiným lidem, které nedokážeme vyjádřit, a proto je ukrýváme, nebo naopak podráždění či lhostejnost, které nechceme dát najevo. Tyto city a pocity hledají východisko, a pokud je budeme stále popírat nebo ignorovat, budou se hromadit a propuknou v podobě hněvu a vzteku.

Napjaté svaly tvořící „brnění“ horní části zad jsou často naplněny zlobou původně směrovanou proti sobě, později však zaměřenou ven vůči někomu jinému. Příkladem je tzv. „vdovský hrb“, který můžeme vidět zejména u starších žen v oblasti šíje. Nasvědčuje nahromadění zloby a ukřivděnosti, které po dlouhá léta nedostaly průchod.

Bolest a pocity napětí v horní části zad jsou spojeny se zklamáním a podrážděností vyvolanou nenaplněnými ambicemi.

Dochází k tomu nevyhnutelně a důvodem je skutečnost, že nenaplňujeme svá skutečná a pravá vnitřní přání a touhy; přechováváme je na zádech, snad proto, že nám připadají nepřijatelné nebo protiřečí tomu, co se od nás očekává.

Protože tato oblast souvisí s prvním stadiem vývoje po početí, je také místem projevů našich vnitřních cílů. Může to být prostě hledání životní cesty, na vyšší úrovni to však může znamenat odmítnutí lákadel a nadvlády materiálního světa, uvědomění si svého duchovního předurčení.

Střední část zad

Nevelká oblast zad v projekci sluneční pleteně, v níž dosti často dochází k porušení rovnováhy. Představuje období prvních pohybů plodu. Podobá se ose houpačky vyrovnávající vnitřní, osobní aspekty naší podstaty s vnějšími, společenskými. Je-li tato oblast otevřená a funguje normálně, dokážeme svobodně vyjádřit své vnitřní city a dodat svému světu hloubku a smysl. Je-li však uzavřená nebo zablokovaná, svědčí to o zábraně, o zadržování energie, která by měla volně postupovat vzhůru, neboli o strachu ze sebevyjádření; je možné, že nechceme nechat energii postupovat proto, že se cítíme v bezpečí, máme-li ji „uvnitř“ a nechceme jí dovolit „odejít“.

Protože pohyb dolů je součástí procesu zrání, leží tu přirozený blok, bod zadržování energie, který vyjadřuje náš vnitřní odpor stárnutí, popírání zodpovědnosti nebo vlastní smrtelnosti. Musíme přejít od vlastního „já“ ke vztahům s jinými lidmi, což znamená, že se musíme naučit rozhodovat otázky vlastní zralému věku.

Je to rovněž oblast třetí čakry, v základě spojené s mocí a sebeurčením. Z toho vyplývá, že disharmonie v této části páteře nebo zad může nasvědčovat problémům nebo konfliktům spojeným s mocí, ke kterým často dochází v průběhu hledání sama sebe a svého místa ve světě. Duchovní energie přirozeně směřuje výše, k prožívání vyšších stavů, ego však dělá všechno, aby ji zastavilo. Různé svody a skryté mocenské perspektivy jsou neobyčejně přitažlivé a kdo je jednou poznal, těžko je odmítá. Zároveň je tato energie těsně spojena se zhýralostí a podvodem. Cílem naší duchovní cesty je překonat tyto pasti a dostat se výš.

Spodní část zad

Oblast sahající od projekce sluneční pleteně až ke kostrči. Představuje finální dozrávání před porodem. Zkoumání bolestí ve spodní části zad ukázalo, že nejčastěji se projevují v situacích, které nám připomínají, že stárneme: při oslavách šedesátin nebo sedmdesátin, výročích sňatku, oslavách dizertací potomků, jejich odchodu z domova nebo našeho odchodu do penze.

I když je v případě bolesti zad většinou za příčinu označována přehnaná zátěž třeba při práci na zahradě nebo při zvednutí těžkého břemene, je spíše pravděpodobné, že slabost právě v této oblasti už byla přítomna a při zvýšené zátěži se pouze projevila. Je to slabost nerozlučně spojená s odporem vůči postupujícímu věku a stárnutí v kontextu sociálních vztahů. Na Západě se to velmi výrazně projevuje v posedlosti po udržení mladistvého vzhledu a zachování mladické energie co možná nejdéle a často i za každou cenu. Nejsem však oprávněna dávat rady, jak stárnout důstojně a zachovat si zralou moudrost.

prokondice.cz


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 17. 4. 2024

Berani, dnes se vám může přihodit nečekaná finanční událost. Možná budete stát s otevřenou obálkou v ruce a nebudete schopni slova. Ať už se jedná o nečekaný bonus, dárek nebo překvapivou dividendu z akcií, investujte peníze moudře. V poslední době jste utratili spoustu peněz a bylo by dobré, abyste začali doplňovat bankovní konto.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.