Exkluzivní ukázka: Kateřina je odhodlaná zachránit Ruské impérium. Čas jednat přichází!

Kateřina Veliká (11) - upoutávka

Petr III. po smrti carevny Alžběty čistí palác a ještě více dává na odiv svůj obdiv k Fridrichovi. Ruská armáda se proti panovníkovi, který chce zahodit vše, co vojáci vybojovali v sedmileté válce, začíná bouřit. Do vysoké hry o trůn vstupuje Kateřina!

Carevna je mrtvá a jejího nástupce Petra III. zajímá jen spojenectví s Fridrichem. Spatřuje v něm jediného vůdce, který je schopný zachránit Evropu. Šuvalov a hrabě Voroncov sice na Petra apelují, aby své názory přehodnotil a varují ho před vzpourou armády. Mír s Pruskem, který hlásá, se v Rusku neodpouští. Neodpustitelný je i dar pro Fridricha, který prezentuje vyslanci Holštýnska. Slibuje mu území, jež Rusko získalo během sedmileté války.

1. exkluzivní ukázka: Petr III. čistí palác

Chvíle, kdy se Kateřina rozhodne jednat, nastává. Má potvrzeno, že většina senátu je proti Petrovi, podporovat ji bude také šlechta. Když si gardisté připíjejí na ruskou uniformu, přijdou za nimi Kateřina s Daškovou. Orlov připíjí „na Kateřinu, ruskou imperátorku“. Kateřina chce, aby byli připraveni.

Ke dvoru se vrací bývalý tajný poradce a lékař Lestoque a projevuje Kateřině sympatie.

2. exkluzivní ukázka: Čas začít myslet na Ruské impérium

V tomto dílu se objevuje také Grigorij Potěmkin. Tou dobou je ještě obyčejný voják, který teprve slouží v jízdním oddílu. Zatím se mu nepodařilo dostat do užšího kruhu carevny, ještě nezískal její důvěru. Málokdo by tehdy řekl, že se později stane jejím dlouholetým rádcem, milencem a neoficiálním spoluvládcem. Právě díky němu se zrodil výraz „Potěmkinova vesnice“, který vystihuje snahu vykreslit věc v lepším světle, než ve skutečnosti je, přikrášlit skutečnost a tím zastřít skutečný stav. Potěmkin během historické cesty carevny Kateřiny Veliké a rakouského císaře Josefa II. na Krym v roce 1787 vytvořil iluzi hospodářského rozmachu této oblasti, která byla nedávno připojena k impériu, mimo jiné tím, že nechal namalovat kulisy vzkvétajících vesnic.

Závěrečné díly seriálu Kateřina Veliká sledujte ve 20.15 v úterý a v pátek na Primě.