Seriály a filmy

7. prosince 2015 01:00

Iva Kropáčková

CO DĚLAT, KDYŽ... jsem na předváděcí akci koupil/a zboží na úvěr a chci ho vrátit?

Na předváděcích akcích nejčastěji dochází ke dvěma případům uzavírání smluv - kupní a o spotřebitelském uvěru. Jak se vyvázat? Jde to?

Dotaz: Co dělat, když jsem podepsal smlouvu na předváděcí akci a po neustálém přemlouvání prodejců jsem nakonec koupil hrnce, které ale nepotřebuji. Navíc stojí 25 tisíc, podepsal jsem rovnou smlouvu o úvěru. Mám nárok na vrácení peněz, a do kdy? A jak zruším smlouvu o úvěru?

Odpověď: Ve vámi popisované situaci (prodej zboží na předváděcí akci) dochází nejčastěji ke dvěma případům uzavírání smluv, a to k uzavření kupní smlouvy a k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. Jediným způsobem vyvázání se z výše uvedeného závazku je včasné odstoupení od smlouvy. Na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání se vztahuje úprava § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. (V případě podepsání kupní smlouvy je to 14 dnů ode dne převzetí zboží - viz níže.)

V případě uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, který byl poskytnut se sjednáním úroku, budeme při odstoupení od smlouvy vycházet z ustanovení § 11 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Dle zmiňovaného ustanovení platí, že " Spotřebitel může od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy." V případě, že tato smlouva neobsahuje informace stanovené v § 6 odst. 1, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, kdy věřitel spotřebiteli chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat." 14ti denní lhůta je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy si vyžaduje písemnou formu. Došlo-li k odstoupení podle odstavce 1, je spotřebitel povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu. V tomto případě je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.

Pokud by ale smlouva o spotřebitelském úvěru naplňovala znaky smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru - § 14 zákona o spotřebitelském úvěru (tj. smlouvy, ve které byl sjednaný spotřebitelský úvěr a která je určena výhradně k financování koupě určitého zboží), bylo by možné na danou situaci uplatnit vyvratitelnou právní domněnku, že tato smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru je závislá na smlouvě o koupi zboží nebo služby. Případným odstoupením od kupní smlouvy (ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží) by pak také zanikl úvěr samotný.

ONLINE PORADNA: Máte problém, se kterým si nevíte rady? Zeptejte se advokáta online (bez nutnosti zveřejnění). Vstupte do naší Právní poradny. Najdete tu i řadu zodpovězených otázek...

Odstoupení od smlouvy - § 1829

(1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

(2) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

Na otázky v naší poradně odpovídá advokát Mgr. et Mgr. Viktor Fojt, zakládající partner advokátní kanceláře Fojt | Kocour. Působí také jako hlavní advokát pro internetovou aplikaci, která nabízí právní dokumenty snadno a jednoduše: www.generatorsmluv.cz.

SMLOUVA RYCHLE, JEDNODUŠE, SE ZÁRUKOU... Hrozí vám exekuce? Potřebujete prodat nebo koupit dům či auto? Chcete pronajmout byt? Budete se rozvádět? Nebo podepisovat pracovní smlouvu? Většina životních situací se musí vyřešit podpisem na smlouvě... Běžné právní dokumenty už ale nemusíte řešit s advokáty, aby byly naprosto v pořádku. Na Prima Rádci máte možnost získat právní dokumenty pro nejrůznější situace, navíc jen během několika minut. Smlouvy stojí od 50 do 300 korun. Prvních 100 zájemců od nás navíc získá kredit 200 korun na vygenerování jakýchkoliv právních dokumentů. Kredit získáte po registraci zde.

>>> NÁŠ TIP: Vydělávejte nakupováním. S kreditkou to jde. Získáte slevy, bonusy, až 2 % z každého nákupu zpět. Srovnání kreditních karet online na Prima Rádci

Prima Rádce je také na Facebooku. Najdete nás zde.

Sdílejte článek
Štítky šmejdi

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 27. 9. 2023

V lásce a romantice by se vám nyní mělo dařit, Berani. Něco ve vás vzbudilo detektivní náladu a vy toužíte zkoumat, pátrat a hledat pravdu v každé situaci. Váš fundovaný, stabilní a praktický přístup bude vaší největší předností. Ujistěte se, že dnes necháte roli mučedníka někomu jinému. Vy jste ten, kdo musí převzít kontrolu.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.