Seriály a filmy

20. ledna 2017 01:00

Iva Kropáčková

Úraz nebo škoda zaviněná dítětem na školním lyžařském výcviku: Kdo nese odpovědnost?

Není to naštěstí moc pravděpodobné, ale může se stát, že se dítě na horách se školou zraní nebo způsobí úraz někomu jinému. Kdo je pak odpovědný za škody a po kom se může žádat finanční vyrovnání? Je vhodné dítě pro tyto účely speciálně pojistit?

Pokud dítě vycestuje se školou na hory (či na jinou akci v rámci školy) do tuzemska, mohou v případě nešťastné události nastat dvě možné varianty, při níž se řeší odpovědnost a finanční vyrovnání. Buď se zraní samo dítě (tedy žák školy) nebo žák školy způsobí škodu někomu jinému – například cizímu lyžaři na sjezdovce. Jak se jednotlivé situace řeší? Na co má nárok rodič zraněného dítěte a hrozí rodičům dítěte, které někomu způsobí škodu, že budou muset platit odškodnění?

1. Zraní se žák školy

V případě zranění vlastního žáka platí, že vždy odpovídá škola, bez ohledu na zavinění. Učitel se může případným prohlášením a předložením relevantních důkazů bránit proti trestnímu stíhání. Rodič, respektive zákonný zástupce dítěte, se tedy v takovém případě musí v zásadě obracet na školu. Ta by pak měla případnou škodu, která vznikne následkem úrazu dítěte (například i ušlá mzda rodiče, který musí zůstat s dítětem doma při léčení), vyplatit. Proti tomu pak vzdělávací zařízení může, ale nemusí být pojišťěno. Takovou povinnosti školy nemají. Nicméně rodič by se měl vždy obrátit na školu, nikoli na její případnou pojišťovnu.

2. Dítě způsobí škodu někomu jinému

Podle statistik pojišťoven je právě vždy během zimních měsíců vyšší počet pojistných událostí za způsobenou škodu. Ta může dosahovat několik set tisíc až několik milionů korun. Způsobí-li žák (často začínající lyžař) například na sjezdovce úraz někomu dalšímu, pak už škola ale odpovědná být nemusí. "Pokud žák způsobil škodu na sjezdovce někomu jinému, bude škola povinná nahradit škodu společně a nerozdílně spolu se žákem, který škodu způsobil, bez ohledu na skutečnost, zda ,je či není pojištěna, pouze tehdy, pokud škola zanedbala náležitý dohled," napsali nám pracovníci tiskového oddělení Ministerstva školství. To znamená, že škola zaplatí část škody zraněné osobě, jen pokud nezanedbá dohled na svými žáky. Jinak bude celá škoda pravděpodobně vymáhána po dítěti, resp. jeho rodičích. Ale praxe ukazuje, že to vždy není úplně černobílé. "Vždy záleží na konkrétní situaci, kterou obvykle posuzuje soud. Posuzuje se jak způsobilost žáka ovládat své jednání a uvědomovat si jeho důsledky, tak i to, zda ke škodě došlo v důsledku zanedbání dohledu nad žákem," doplňuje mluvčí Asociace pojišťoven Marcela Kotyrová.

Pojištění povinné není, je ale vhodné

Škola tedy není povinna uzavřít jakékoliv pojištění, nicméně je to určitě vhodné a školám ze strany ministerstva doporučované. Nařízení zákonné povinnosti sjednat pojištění pro školy stát neplánuje. "Výchova a vzdělávání nejsou obecně dle našeho názoru natolik rizikové činnosti, aby vyžadovaly zákonné pojištění odpovědnosti. Mělo by být tedy na rozhodnutí konkrétní školy, zda se pro případ konkrétní činnosti, u které hrozí vyšší riziko škody, pojistí či nikoliv." Jde ale hlavně o to, aby se sama škola nedostala do existenčních problémů.

Jde-li o pojištění samotného žáka proti jeho úrazu, pak záleží na uvážení samotných rodičů. Pokud není dítě pojištěno proti úrazu obecně, v případě jeho zranění na školní akci bude odškodnění vyplaceno školou. Je-li dítě pojištěno úrazově, pak je pojistné plnění poskytnuto i z této pojistky v rozsahu sjednaných podmínek.

A pokud jde o druhý případ, kdy žák něco zaviní? "Individuální pojištění lze jednoznačně doporučit, neboť v případech, kdy žák, který je účastníkem kurzu zapříčiní úraz, přichází odpovědnost školy za škodu v úvahu jen při zanedbání dohledu", radí ministerstvo školství. To potvrzuje i Marcela Kotyrová: "V každém případě, vzhledem k tomu, jak jsou tyto situace komplikované je vhodné, aby existovalo vhodné pojištění odpovědnosti jak na straně školy, tak na straně žáka, resp. jeho rodiny."

UŽITEČNÉ INFORMACE: Pojištění odpovědnosti může být sjednané například u pojištění domácnosti. Pak není nutné sjednávat další, platí pro všechny členy rodiny. Pokud ale takto pojištěni nejste, lze pojištění sjednat i samostatně formou krátkodobé pojistky – například v rámci cestovního pojištění.Chcete-li dítěti sjednat úrazové pojištění a nastavit nejvýhodnější podmínky právě podle vašich potřeb, můžete kontaktovat odborníky Prima Rádce na info@prima-radce.cz nebo na telefonním čísle 810 811 812.

Ivana Kropáčková

Prima Rádce je také na Facebooku. Najdete nás zde.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 14. 4. 2024

Nepatříte k těm, kteří by příliš věřili významu snů, ale možná se vám nedávno zdál sen, jehož předpověď byla tak přesná, že vás téměř děsila. Určitě to bylo podivné. Zapište si vše, co si o něm pamatujete, a pak si o představách promluvte s přítelem. Nebojte se, Berani, váš přítel se vám nebude smát. Je více než pravděpodobné, že se vám dostane výmluvných postřehů.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.