Prima maminka

11. srpna 2014 01:04

Iva Kropáčková

(Před)manželská smlouva: Kdy se vyplatí a kdy váš majetek neochrání?

Manželství? Na jedné straně láska, na straně druhé společné hospodaření s majetkem. Majetkové vztahy manželů přitom v mnoha ohledech stanovuje zákon. Ne vždy ale ke spokojenosti páru. Tehdy může přijít na řadu takzvaná (před)manželská smlouva.

Předmanželská, respektive manželská smlouva. Pro někoho to je něco, co by mohlo naprosto zničit vzájemnou důvěru, pro jiného naopak velmi praktická záležitost, která k manželství patří stejně, jako podpisy na oficiálních dokumentech při jeho uzavírání. Sepisování smluv o rodinném majetku přitom není žádná novinka, naopak, i v dobách našich prababiček se běžně smluvně určovalo, co komu patří, kdo má ve vztahu na co nárok a s čím do manželského svazku přichází.

Společné jmění manželů

Na začátek trochu legislativních výčtů... Společné jmění manželů (SJM) začíná běžet větou oddávajícího: „A tímto vaše manželství prohlašuji za uzavřené.“ Stanovuje ho zákon. Podle nového občanského zákoníku patří do SJM všechno to, co získal jeden z manželů nebo co získali oba společně během trvání manželství. Prvním společným jměním tak bývají svatební dary. Do SJM ale nepatří například věci osobní potřeby či věci, které jeden z nich dostal darem, v rámci dědictví nebo odkazem. Ovšem zisk z toho, co vlastní jen a pouze jeden z nich, už do SJM patří. Také například podíl manžela či manželky v obchodní společnosti nebo družstvu sem spadá. A do společné kasy automaticky padají i peníze z výdělečné činnosti obou manželů.

Jak zafinancovat společné bydlení? Rychle a jednoduše! ZDESpolečně majetek, společně také dluhy. I s tím musejí manželé počítat. Že do SJM patří například hypotéka, kterou si manželé sjednali poté, co se vzali, je logické. Společným jměním je ale třeba i půjčka, kterou si vzal jen jeden z nich. Nicméně, platí tu jedna důležitá novinka – pokud by se tak stalo bez vědomí toho druhého, společným jměním takový dluh není. Nepatří sem ani dluh, který se týká majetku ve vlastnictví pouze jednoho z manželů.

Když to chcete mít jinak...

Pokud tedy režim SJM daný zákonem partnerům v nejrůznějších životních situacích nevyhovuje, mohou sepsat takzvanou předmanželskou smlouvu (pokud se ještě nevzali). V případě již oddaného páru pak manželé sepisují manželskou smlouvu. Obě varianty musí mít formu notářského zápisu.

Jak je možné majetek ve smlouvě upravit? Tato veřejná listina může řešit čtyři různé varianty:

1. oddělený majetek – ve smlouvě stanovíte, koho bude který majetek (například jeden bude vlastnit byt, druhého bude auto a zahrada)

2. vznik SJM ke dni zániku manželství – od doby účinnosti smlouvy nabývají manželé majetek a závazky do svého výlučného vlastnictví až do dne zániku manželství

3. rozšíření majetku – ve smlouvě lze například stanovit, aby se byt, který jeden z manželů pořídil ještě před sňatkem, stal součástí SJM

4. zúžení majetku – naopak tady lze stanovit to, že se majetek, který během manželství pořídí manželé společně, převede do výlučného vlastnictví pouze jednoho z nich

Rozvod usnadní...

Asi není nikdo, kdo by při svém svatebním dnu plánoval rozvod, nicméně statistiky jsou neúprosné. Rozvádí se každoročně kolem 40 procent manželství. Právě v těchto případech může těžkou a nepříjemnou situaci usnadnit správně sepsaná předmanželská smlouva. „Pokud se manželství rozvádí a rozsah SJM byl zúžen či byl zvolen režim odděleného jmění, může být o něco snadnější rozvodové majetkové vypořádání,“ říká advokátka Lucie Štroufová. Rozvodový soudce se musí řídit tím, co je ve smlouvě ujednáno. Nicméně podle JUDr. Štroufové ale ne vždy nastane díky sepsané smlouvě situace, kdy bude zcela stanoveno, co komu patří a co komu zůstane. „Smlouva nemusí řešit celé SJM, proto mohou existovat i rozvody, kdy o části majetku bude jasno, ale pak zde bude další, a třeba i rozsáhlá část, o které jasno nebude,“ vysvětluje.

... od exekuce ale ochránit nemusí

Naopak pokud se jeden z manželů bude chtít například vyhnout problémům spojeným s dluhy toho druhého, smlouva ho zřejmě ochránit nemusí. Výhody, které v souvislosti s případným zadlužením partnera přinesl nový občanský zákoník, totiž v podstatě zároveň zrušil exekuční řád, který jako speciální předpis má přednost před obecným (tedy občanským zákoníkem).

„Postup exekutora v případě, že manželé uzavřou smlouvu, kterou zužují rozsah SJM nebo ujednávají režim oddělených jmění či vyhrazují vznik SJM ke dni zániku manželství, upravuje zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Podle něj exekutor k výše uvedeným smlouvám nebude přihlížet, tedy může postihnout majetek manželů tak, jakoby tyto smlouvy vůbec neexistovaly. Ustanovení nového občanského zákoníku ale ochranu věřitelů v případě smluvní úpravy majetkového režimu manželů podle mého názoru v určitých případech nekoncipují tak široce a bude záležet na následné soudní praxi, jakou váhu tzv. předmanželským smlouvám přisoudí,“ vysvětluje advokátka.

Smlouva vs. třetí osoby

A ještě jedna důležitá věc. Aby (před)manželská smlouva byla vůbec účinná vůči třetím osobám (tedy zejména věřitelům), musí o její existenci vědět. Novou právní úpravou se zavedla možnost zápisu do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který vede Notářská komora. „Jak se píše v důvodové zprávě k Novému občanskému zákoníku, pokud smlouva o manželském majetkovém režimu nebude do seznamu zapsána, budou se moci manželé jejího obsahu vůči třetí osobě dovolat, jen pokud byla třetí osoba se smlouvou seznámena,“ upozorňuje JUDr. Štroufová. Je vhodné tedy buď nechat zapsat smlouvu do výše uvedeného Seznamu listin nebo například při vyřizování úvěru věřitele písemně informovat, že máte sepsanou i smlouvu o majetku s manželem či manželkou, případně dodat její kopii.

Kdy je výhodná (před)manželská smlouva?

Svatby v Benátkách. Příběhy o lásce, humoru a přátelství. Vše o seriálu ZDEObecně je tato smlouva vhodná pro všechny páry, které chtějí mít pojištěnou situaci pro případný rozvod. Zejména je-li jeden z nich majetnější. (Na druhou stranu může být smlouva v určitém znění nevýhodná například pro ženu, která se bude starat o děti a nebude mít delší dobu odpovídající příjmy. V případě rozvodu by mohla být zkrácena při vypořádání majetku.)

Usnadňuje také vyrovnání majetku v případě úmrtí jednoho z manželů. Tehdy může (před)manželská smlouva nahradit smlouvu dědickou, má-li její náležitosti. „Dovedu si představit situaci, kdy se takovou smlouvou řeší například majetkové nároky dětí z prvního manželství a druhého manžela či manželky,“ říká JUDr. Lucie Štroufová.

V otázce ochrany před vymáháním dluhů kvůli partnerovi ale smlouva upravující majetkové vztahy manželů zřejmě nemusí být záchrana.

Lze tedy obecně předmanželskou smlouvu doporučit? „Jsou určitě případy, kdy je tato smlouva vhodná, ale běžnou výbavou snoubenců asi být nemusí,“ uzavírá advokátka.

Mohlo by vás ještě zajímat:

Prima Rádce je také na Facebooku. Najdete nás zde.


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 26. 2. 2024

Berani, dnes si dejte pozor na právníky, bankéře a burzovní makléře. Jeden z nich se vás pravděpodobně pokusí uvést v omyl nepřesnými informacemi. I když je možná v jeho či jejím zájmu, abyste tyto informace brali za bernou minci, rozhodně to není ve vašem zájmu. Udělejte si vlastní průzkum a zjistěte si všechna fakta, než se pustíte do finančních investic, které vám někdo doporučuje.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.