Je vaše dítě dyslektik? Podle těchto příznaků to poznáte

Špatné známky ve škole nemusí nutně znamenat, že je vaše dítě hloupé nebo líné. Možná se prostě narodilo s vývojovou poruchou učení, takzvanou dyslexií.

Dětí s nějakou poruchou začínající na dys- je v České republice údajně až 15 procent. Většina z nich trpí právě dyslexií, existují ale i další poruchy – dysgrafie (porucha psaní, dítě píše nečitelně, vynechává písmena), dysortografie (problém se zvládáním pravopisu), dyskalkulie (porucha matematických schopností, kdy dítě nedokáže správně vypočítat ani jednoduché matematické úkoly).

Trpěli i slavní

Dyslexie se vyznačuje potížemi se čtením a porozuměním čteného textu. Dítě, které touto poruchou trpí, má problémy souvisle přečíst text, zaměňuje hlásky a komolí slova. Čtení je pro děti natolik namáhavé, že mají problémy s probíranou látkou. Asi polovina dětí s dyslexií trpí též poruchou pozornosti, což je kombinace, která může vést ke špatným výsledkům a hrozbě propadnutí.

Dyslexie však neznamená, že by dítě bylo hloupé, mentálně zaostalé a odsouzené ke zvláštní škole a základnímu vzdělání. Mnoho slavných osobností bylo dyslektiky, například Thomas Edison, Albert Einstein, John Lennon, Agatha Christie, či třeba Tom Cruise. Takže je jasné, že s dyslexií se dá žít, dokonce velmi dobře. Je však důležité poruchu správně diagnostikovat a na jejím zvládnutí s dítětem trpělivě pracovat.

Tyto příznaky vám napoví, že by nemuselo být vše v pořádku:

Začíná to už v dětství

První příznaky dyslexie se mohou objevit už v raném dětství. Potomek začíná mluvit později, než je běžné u jeho vrstevníků, nebo má menší slovní zásobu a umí jen několik základních slov. Mohou se objevit problémy s rýmováním či říkáním básniček. Dítě také nemá rádo hry, při kterých je nutné používat slova a vyhýbá se jim.

Dítě může být nešikovné na kreslení, či nedokáže vytleskat rytmus. Tyto problémy navíc může doprovázet nesoustředěnost, podrážděnost či vyhýbání se některým aktivitám či kontaktům s vrstevníky.

První třída ukáže

Další problémy se potom objeví, když dítě začne chodit do školy a začne se učit číst. Tehdy totiž paní učitelka přijde na to, že dítě nerozpozná jednotlivá písmena, nebo je mezi sebou zaměňuje, například akusticky podobná písmena: g – k, v – f, nebo naopak má problém s rozeznáváním zrcadlových písmen p – b, q – g. V první třídě se také žáčci učí slabikovat, slabiky vytleskávají a dyslektické dítě toto nedokáže. Dyslektik nemusí rozpoznat jednotlivé fonémy ve slově, což znamená, že například nedokáže odpovědět na otázku, které slovo začíná stejně jako jiné. Dyslektik zaměňuje pořadí písmen ve slově: klika – kilka, čísla vidí zrcadlově (32 místo 23).

Když si uvědomíme všechny výše uvedené příznaky, je jasné, že pro dyslektické děti bude velkým problémem plynulé čtení, při kterém dochází k vypouštění písmen či naopak přidávání písmen.

Pomalu nachází slova

Slovní plynulost je schopnost rychle pojmenovat slovy obrázek nebo symbol, který dítě vidí. Tato schopnost není založena na přesnosti, ale na rychlosti. Dyslektici přesně vědí, co daný obrázek nebo symbol znamená, ale nedokáží dost rychle najít to správné slovo. Nebo alespoň ne tak rychle, jako ti bez poruchy učení. Pokud i vašemu dítěti trvá příliš dlouho, než se mu vybaví to správné slovo pro obrázek nebo symbol, může to být známka dyslexie.

Problémy mohou pokračovat i později

Překoná-li dítě první třídu a nikdo si jeho problémů nevšimne, jsou tu další příznaky, které se projeví později. Dyslektik špatně vyslovuje dlouhá slova, plete si podobně znějící slova, vynechává části delších slov. Také si špatně pamatuje data, jména, telefonní čísla a nesprávně zapisuje čísla.

Nenechte to plavat

Jakmile máte podezření, že vývoj vašeho potomka neprobíhá tak, jak by měl, poraďte se s odborníky. Zapomeňte na to, že dyslexie zmizí sama. Nejprve své podezření konzultujte s učitelkami ve školce či škole, následně se obraťte na pedagogicko-psychologickou poradnu, kde vaše dítě vyšetří a vynesou verdikt.

Své dítě nikdy nepodceňujte, nepochybujte o tom, že je chytré a že na to má. Bude ze začátku potřebovat vaši pomoc. Také se nestyďte informovat školu, která by se dítěti měla postarat o úpravu vzdělávání. Důležité je vědět, že pokud se s řešením problému začne včas a že pokud se dyslektik intenzivně cvičí v předškolním a raně školním věku, má dítě reálnou šanci absolvovat celou školní docházku, dokonce úspěšně vystudovat třeba i vysokou školu.

-lk-


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 24. 2. 2024

Prosperita je za rohem, Berani, pokud už tu není. Veškeré vaše úsilí se brzy vyplatí, a to ve velkém. Může se stát, že v práci bude přijat velký návrh, nebo možná rukopis, který jste napsali, vám zajistí nakladatele. Váš vrozený talent a štěstí se spojí a přinesou vám úžasné věci. Užijte si tuto vítanou změnu událostí.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.