zpět

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.
zpět

Výpočet ascendentu

Pro výpočet svého ascendentu zadejte datum a čas narození.
zpět

Horoskop pro Vás každý týden

Stačí vybrat znamení a zadat Váš email. Jednou týdně vám zašleme horoskop pro vaše znamení.
návrat zpět

Vyhledávání

Co hledáte?
Smazat

Z deníku koučky: Jak řešit problémy s rodiči

Nechápu, proč jí dáváš lahvičku. To já jsem tě kojila až do tří let!
Autor: Thinkstock Nechápu, proč jí dáváš lahvičku. To já jsem tě kojila až do tří let!
anna kopečková , Vydáno: 13.11.2015
Jak se k různým životním situacím staví koučka s dlouholetou praxí v oblasti psychologie a psychoterapie Šárka Vávrová? Nahlédněte do jejího zápisníčku!

reklama

V současné době se můžeme setkat se čtyřmi generacemi lidí, kteří spolu mohou žít v jednom domě. Každá z těchto generací má jiné myšlení, byla vychovávaná v jiné době, má jiné hodnoty, zvyklosti, stereotypy a vnímá svět jinak. Často tak dochází k hádkám a generačním sporům. Jak je řešit a jak třeba vyjít s tchýní?

V minulosti bylo zvykem žít ve více generacích pod jednou střechou, v dnešní době se od tohoto trendu už upouští. Některé rodiny však mají svoje zvyklosti a tuto tradici dodržují. Rozhodným faktorem je historie rodiny a jejich vzájemná rodinná atmosféra. Nutné je dodržovat a respektovat soukromí každé rodiny, její intimitu, důležitá je vzájemná tolerance a otevřená komunikace, jinak dochází k častým sporům.

Mezigenerační konflikty jsou normální a funkční jev a dochází k nim ve většině rodin. Střety názorů někdy však eskalují do konfliktů a následného odcizení, nezájmu, nepochopení a možná je i agresivita. Problém souvisí s určitou mírou moci, kterou vnímá jedna generace nad tou druhou. Starší generace se snaží ovládat tu mladší a předávat jí své zkušenosti, aniž by mladší generace o to měla zájem. V některých rodinách rodiče manipulují svými potomky a nutí je žít život dle jejich představ a naučených vzorců chování. Přehnaná úzkost a strach může v dítěti vyvolat pocit nesamostatnosti a neschopnosti vést svůj život. V případě, že rodiče ztrácejí kontrolu nad chováním svých dětí, může přijít na řadu i citové vydírání, což mladší generace těžce nese. Naopak mladší generace odsuzuje tu starší v souvislosti s nepružným myšlením a nemoderností. V případě, že spory byly už v původní rodině a dítě vnímalo rozpory mezi rodiči a prarodiči, formovalo si tak svůj styl řešení konfliktů i do budoucnosti.

 

Závislost v rodinách je častým tématem. Dítě, které je závislé na jednom ze svých rodičů, se stává nesamostatným a nedaří se mu nalézt partnera. V některých rodinách je tato závislost podporována generačně. Rodiče tak žijí život svých dětí a děti žijí život svých rodičů. Konflikty tak přicházejí v období, kdy se dítě snaží osamostatnit a začít žít svůj život. Což je spojeno s příchodem partnera a založením vlastní rodiny. Rodiče tak nikdy neuznají partnera svého dítěte. Kritizují výběr partnera, výběr vzdělání, sexuální orientaci, profesní zaměření, způsob trávení volného času, udržování domácnosti, nakládání s financemi a v neposlední řadě i výchovu dětí. Problémy mohou pramenit i z nedořešených problémů z původní rodiny.

V mé praxi se často setkávám s klienty, kteří řeší problémy s rodiči nebo generační problémy. Často se stává, že klienti přicházejí s tím, že nemohou najít partnera a problémem je jejich závislost na původní rodině. Neokáží se odpoutat od původní rodiny, případně je rodiče nenechají dospět. Pracujeme tak na osamostatnění, zbavení se strachu z dospělosti a přiznání si skutečného věku. V letité praxi spojené s řešením neplodnosti se často opakuje i případ, kdy žena zůstala stát ve věku dvanáctileté holčičky a tím si znemožnila stát se sama matkou. Změna myšlení pak přináší často rychlé a pozitivní výsledky.

 

Když vám život řídí rodiče

Moje kamarádka má letitý problém s rodiči, protože nerespektují její dospělost a často jí řídí život. Snaží se jí manipulovat a chovají se k ní jako k desetiletému dítěti i přesto, že to je dospělá a úspěšná žena, která už má i své dítě. Rozhodují o tom, co bude dělat za zaměstnání, jakého bude mít partnera a jak má vychovávat své dítě. Z každé její události si udělají svoji vlastní událost. Nedokáží žít svůj vlastní život. Pokud se chce osamostatnit, tak jí citově vydírají a manipulují s ní. Dochází tak k častým konfliktům. Celý její život byl o manipulaci rodičů s jejím životem a moje kamarádka byla poslušná dcera, která vždy poslouchala. Nenechali jí prostor pro žádné rozhodnutí, a pokud nějaké učinila, vždy je shodili ze stolu jako nesmyslné. Už studium její vysoké školy řídili rodiče a tak vystudovala obor, který jí nikdy nezajímal a nikdy se mu věnovat nebude. Většinu partnerů si hledala pod svoji úroveň, protože rodiče stejně s žádným z potenciálních partnerů nesouhlasili. Co kdyby na ní měl větší vliv, než oni? Sice ji často chválili a dávali jí najevo lásku, ale byla to láska, která dusí. Do života jí svým chováním dali nízké sebevědomí a sebehodnocení. Nenechali jí prostor pro vlastní názor a vždy ji zatlačili do kouta. Nakonec vždy rezignovala, než aby měla problémy, podřídila se jim.

Podle toho vypadalo i její partnerství. Vybrala si partnera, který jí manipuloval, dusil a nutil jí žít jeho život. Nikdo z partnerů ji nerespektoval, stejně jako její rodiče. Prožila si tak šílené věci a má za sebou i životní zlom. Našla sama sebe a uvědomuje si, co znamená slovo svoboda. Přestala před rodiči utíkat a začíná si stanovovat svá pravidla. Jde to těžce, protože tam stále naskakují staré vzorce chování - být poslušná holčička a nemít vlastní názor. Ušla už dlouhou cestu a ještě dlouhá cesta ji čeká, ale už se nemůže vrátit zpět. Zažívá totiž svobodu rozhodování a uvědomuje si, že ve svém životě je tou hlavní hrdinkou i scénáristkou jen ona sama. Jde jí to výborně a jsem ráda, že můžu být součástí jejího nového života. Je to však každodenní práce, kde si musí uvědomovat kdo je, co chce opravdu ona a co je její cíl! Věřím, že už teď bude její partnerství šťastné, protože poprvé nepotkala manipulátora, ale někoho, kdo si jí váží a respektuje ji. Je to odraz její práce na ní samé.

 

Uvědomte si, že rodiče mají jiné názory, hodnoty, vyrůstali v jiném prostředí a jiné době, mají jiný způsob uvažování a zažili odlišné podmínky, kdy dospěli (ekonomické, sociologické, kulturní i historické). Najděte proto respekt k jejich názorům, ale také i ke svému životu. Mějte na paměti, že jste svobodní a to především ve svém rozhodování. Jen vy určujete, jak bude vypadat váš život.

Pokuste se komunikovat o tom, jak na vše nahlížíte. Poproste rodiče, aby respektovali váš život a vaše hodnoty s tím, že vy budete respektovat ty jejich. Přesto však budete žít svůj život.

Jaká pravidla nastavit?

• Vymezení si jasných hranic, které budou všichni dodržovat a respektovat.

• Při společném bydlení dovolit návštěvu pouze při výslovném pozvání či svolení druhé strany. Oddělené hospodaření rodin.

• Najít velkou dávku tolerance, respektu, schopnosti se povznést nad problém a podívat se na něj z jiného úhlu.

• Manželé by měli držet spolu a vycházet vůči starší generaci jako celek s jedním názorem. Dbát na to, aby zasahování rodičů neovlivnilo partnerský vztah.

• Netrápit se tím, co nemůžete změnit.

• Nebrat si vždy vše osobně.

• V případě, že se nemůžete na hranicích a respektu dohodnout, je jediným řešením separace a odstěhování.

• Muž by měl mít úctu k matce, ale netřeba ji brát jako neotřesitelnou autoritu. Loajálnost vůči partnerce by měla být prioritní. Mít úctu k matce a stát za partnerkou je nejlepší pozice pro urovnání konfliktu.

• Názor na výchovu dětí se může lišit, ale právo vychovávat dítě má především jeho rodič.

 

Přátelé, rodiče jsou pro nás důležití, ale nutné je i zachovat svůj vlastní život. Můžeme čerpat ze zkušeností svých rodičů, ale každý máme svůj vlastní život. Najděte svůj život a stůjte si za svým rozhodnutím, což nevylučuje respekt a úctu k rodičům. Najděte tu cestu, kde je minimum konfliktů. Na druhou stranu, pokud vaši rodiče vás nebudou chtít respektovat, nebojte se jim to často, zřetelně a důrazně zopakovat! A pak jim sdělte, že i přesto, že chcete žít svůj život, je máte rádi.

Přeji vám hodně štěstí v řešení generačních problémů.

Vaše Šárka

Šárka Vávrová deník koučky nový Foto:

Šárka Vávrová, foto Robert Tichý pro časopis Moje psychologie

reklama

Související témata: matka , otec , hádky , problémy s rodiči

reklama

Přečtěte si také

reklama