Zdraví a nemoci

9. září 2015 04:40

Lucie Průchová

Moudrý menstruační cyklus

Kdy začít hubnout? V jakých dnech raději nic neřešit? Kdy si dát rande, napsat projekt a požádat o vyšší plat? Zkuste se řídit podle menstruačního cyklu. Je to možná poslední kousek přirozenosti, který nás ještě může spojit s podstatou života.

Markéta Raková je profesionální koučka osobního rozvoje. Při své práci s klienty si všimla zvláštní věci. Muži, kterým se věnovala, si uměli dobře stanovit cíl práce a během jeho dosahování byli obvykle konzistentní a stabilní. U žen to ale takové nebylo.

„Mé klientky se často měnily od setkání k setkání,“ říká Markéta Raková. „Jako příklad můžu použít fiktivní klientku, která mi na první schůzce řekne, že žije v neuspořádaném chaosu a chce mít svůj život konečně pod kontrolou. Na druhé zjistí, že naopak její rozevlátost a nespoutanost je to, co chce rozvíjet, protože je to její silná stránka. A na třetí setkání přijde s tím, že je všechno úplně jinak. Práce se ženami nefunguje v rovnici: stanovená cesta plus splněné úkoly rovná se dosažení cíle. Říkala jsem si, že to nemůže být náhoda,“ vypráví koučka.

Odpovědi našla Markéta Raková mimo jiné ve skutečnosti, že ženy jsou silně ovlivňovány svým menstruačním cyklem a jeho hormonálními výkyvy. Jejich naladění i názory se proto během jednoho měsíce můžou výrazně měnit. O menstruačním cyklu a jeho vlivu na ženy pořádá Markéta semináře.

Staré moudrosti

Znalosti o menstruačním cyklu jsou součástí původní ženské moudrosti, která se v minulosti ústně předávala i u nás. Celá společnost včetně mužů ženský cyklus respektovala.

Ženy během menstruace neměly sice rozhodovací práva, ale neznamenalo to diskriminaci, nýbrž respekt k jejich změněnému stavu. Během menstruace odcházely z komunity a vracely se s předpověďmi, informacemi, kterých se jim dostalo v určitém vhledu, a jimiž se následně řídilo celé společenství.

Lidé v minulosti respektovali cykličnost života, nejen roční období, ale i cykly Měsíce včetně ženských cyklů. Muži chápali, že ženy jsou intenzivněji než oni napojeny na „matku Zemi“, mají silnější intuici, jsou schopné vnímat jemnější energii a měly za úkol využívat tyto schopnosti ve prospěch celku. Muži měli zase své úkoly.

Žárovka a antikoncepce

„Vliv většiny zmiňovaných cyklů na náš život zničilo umělé osvětlení, civilizační komfort a v případě žen také antikoncepce,“ říká Markéta Raková.

Antikoncepcí jsme se oddělily nejen od nechtěného těhotenství, ale i od své intuice a také čistě biologických záležitostí, jako je například téměř mimosmyslové vnímání mužských feromonů. Ženy, které berou antikoncepci, takové věci často nevnímají.

„Mnoho mých klientek si našlo muže, provdaly se za něj, vysadily antikoncepci a chtěly počít dítě. Jenže ve fázi vysazení hormonů jejich tělo ‚prohlédlo‘ a zjistilo, že jaksi ten jejich pravý není ten pravý. Ale obvykle už se s tím mnoho nedá dělat, je-li dítě navíc na cestě. Jedná se o tak subtilní věci, že po letech vztahu, který je postaven na mnoha pilířích, nejde jen tak říct: promiň, už mi nevoníš! To je ovšem trochu jiné téma,“ doplňuje Markéta.

S Markétou Rakovou na slovíčko:

Jak tedy menstruační cyklus funguje? Kdy začíná první fáze?

„Dnem, kdy skončí měsíčky. Tehdy stojíme znovu na začátku dalšího období. Tato doba je ideální pro začátky projektů, uskutečnění nápadů. Je to fáze, kdy jsme svým vnitřním nastavením nejblíže mužům a můžeme je dokonce předstihnout. Používáme rozum, jsme dynamické, aktivní, schopné, racionální, vytrvalé, nezávislé a rozhodné. Je čas dělat zásadní rozhodnutí a pustit se aktivně do práce. Je čas začít hubnout. V této době má žena nejvíce sil v případě, že během menstruace odpočívala. Pokud ne, hrozí, že nebude mít, kde brát energii.

Této fázi vládne rozum.“

Na co bychom se měly soustředit ve druhé fázi? To je také čas, kdy žena ovuluje.

„Ano. Zde hrají roli komunikace, krása a přitažlivost. Na tento čas je nelepší naplánovat schůzky, setkání, prezentace, napsat projekt, článek, navrhnout webové stránky, uspořádat porady, spolupracovat. Tedy, formulovat, psát, komunikovat a prosadit svoje, zařadit se do týmu, získat partnery a spolupracovníky na svou stranu.

Žena je v této fázi okouzlující a krásná a měla by tento fakt podpořit. Pečovat o sebe a svoje tělo, hezky se obléknout. Máte šanci ve firmě prosadit svůj projekt a říct si o vyšší plat – hlavně u mužského nadřízeného je velká šance na úspěch.

Této fázi vládne empatie a tvořivost.“

Třetí fáze je asi nejméně oblíbená – čas před nástupem menstruace.

„Jsou to velmi emotivní dny. Pokud ženy s emocemi neumějí pracovat, můžou nečekanými výlevy překvapit okolí.

Můžeme cítit smutek, hněv, vztek, lítost nebo pozitivnější emoce. V této době jsme nejblíže svému skutečnému já. A toto já nelže. Proto se před menstruací obvykle emocionálně projeví všechny naše životní nespokojenosti. Nastává čas objevit svoje pravdy, možná něco, co jsme věděly v dětství a už jsme se od toho odpojily.

Doporučuji jeden až dva dny před menstruací obrátit se do sebe, usebrat se. Vzít do ruky papír a tužku nebo pastelky, psát, malovat a nejsem-li spokojená, položit si otázky. Co mi chybí? Co bych si přála? Odpovědi přijdou – napíšete je nebo namalujete, znám to já i mé klientky. Správnou odpověď často poznáte podle toho, že se rozpláčete …

Této fázi vládne podvědomí, pocity a emoce.“

Menstruace, máme odpočívat?

„Všechno, co říkám, se rozhodně nedá paušalizovat. Někdo první dny menstruace cítí příliv energie, ale obvykle je vhodné se první dva dny krvácení opravdu zklidnit. Neplánovat večírky, návštěvy, náročné projekty, generální úklid. Pokud je to možné, ulevit si trochu od povinností doma i v práci. Ne brát si na dva dny dovolenou, ale zpomalit. Pokud si v této fázi odpočineme, po menstruaci přijde příliv energie.

Během menstruace můžeme být lehce zmatené, budeme snadno zapomínat, ztrácet logickou nit. Je čas na regeneraci. Neměly bychom dělat žádná velká rozhodnutí. Je to doba, kdy se věci tiše a podvědomě zpracovávají v nás uvnitř. Naše intuice je silná, můžeme mít vhledy, cítit znamení. Přicházejí nápady, ale neměly bychom je hned uskutečňovat, nýbrž počkat na další fázi a prověřit je.

Menstruace je čas, kdy bychom měly jenom BÝT. Zatímco základním hlubokým principem muže je KONAT, žena má za úkol jenom BÝT a jen za to by měla být oceňována. Během svých dnů proto prostě buďte, dovolte si jen být, to stačí. Je čas na usebrání, rekapitulaci, poznání.

Této fázi vládne intuice.“

Proč předstíráme, že dny, kdy máme měsíčky, neexistují?

„Společnost to nechce. A společenský tón stále udávají muži. Menstruace a mluvení o ní, o cyklech a intuici se jim obvykle nelíbí. Muži taková témata často podceňují a zesměšňují. Ženy se jim chtějí vyrovnat. V reklamách na vložky a tampony teče modrá tekutina a hlavním poselstvím je – hlavně při svých dnech dělejte, že se nic neděje! Choďte tančit, pracujte, sportujte. Vlastně úplně naopak, než jak se máme chovat. Pokud ignorujeme svůj cyklus, obvykle nás čeká premenstruační syndrom a další ‚obtěžující faktory‘, které umlčujeme tím urputněji, čím hlasitější je volání našeho těla.“

V čem vám pomohla znalost ženského cyklu?

„Naštěstí mám práci, jejíž strukturu si můžu do velké míry určovat. Podle svého cyklu si, pokud je to možné, domlouvám schůzky, prezentace, workshopy. Některé dny vím, že se nemám rozhodovat nebo psát projekt či zvát návštěvy. A v jiné dny naopak. Pomáhá mi to mnohem efektivněji využívat čas. Žít v souladu sama se sebou a svým tělem.“

Markéta Raková

Profesionální koučka osobního rozvoje. Věnuje se koučování žen, mužů i dospívajících. Jejími klienty jsou nejčastěji lidé, kteří podnikají, ale i zaměstnanci firem. „Pomáhám jim uskutečnit v životě změny, díky kterým budou spokojenější a úspěšnější,“ říká Markéta. Na podzim se chystá pořádat semináře na téma menstruační cyklus. „Někteří lidé sní o tom, že něco změní. A jiní to prostě udělají,“ to říká.

www.provazenizmenou.cz

Irena Königová

Sdílejte článek