Řeč těla: Co nám říkají potíže s očima?

Jak ovlivňuje stav duše i naše tělo? Objevte tajemství psychosomatiky.

V psychosomatice chápeme tělo a duši jako jeden celek, který je neoddělitelný. V případě potíží se pacient obrátí na lékaře, který pomocí testů zjišťuje, z čeho potíže pramení. V některých případech jsou potíže pacienta neidentifikovatelné a lékaři se nepodaří stanovit diagnózu. Pacienti tak navštěvují různé specialisty, kteří většinou dojdou k závěru, že pacient je po medicínské stránce v pořádku, a to přesto, že jeho potíže stále přetrvávají. Odborníci zastávají názor, že 70 % potíží je psychického původu. Žijeme-li život plný spěchu a stresu, duše volá prostřednictvím fyzických potíží o pomoc. Potíže spojené s naší psychikou jsou psychosomatické potíže a v jejich pozadí vždy stojí stres, strach, emoce, vztek, bolest, úmrtí někoho blízkého, problémy ve vztahu, úzkost, obavy z budoucnosti nebo nezpracované problémy.

Říká se, že „oko je okno do duše“ a tohle rčení nemá k pravdě daleko, alespoň v psychosomatice tomu tak určitě je. Problémy s očima mají mnoho variant a souvislostí. Jednou z variant je například krátkozrakost (špatné vidění na dálku) nebo dalekozrakost (špatné vidění na blízko), astigmatismus, barvoslepost a další vady očí. Všechny symbolizují náš pohled na svět a na náš život. Vjemy spojené s očima zpracováváme a třídíme do kolonek podle toho, zda se nám líbí, nebo nelíbí. Jen my můžeme naše vjemy vnímat jako pomocníky, kteří nám ukážou cestu. Poruchy spojené s očima jsou následkem rozporu mezi tím, co okolo sebe vidíme, a tím, co bychom si přáli vidět a prožívat. Nejvíce je to znatelné u dětí. Ty, které trpí problémy se zrakem, většinou nechtějí vidět hádky rodičů nebo konflikty mezi tím, co musí prožívat, a tím, o čem sní.

Jaké symboly nám okrývají potíže s očima?

Jak se díváme na svůj život? Bojíme se přítomnosti, blízké budoucnosti nebo vzdálené budoucnosti? Na co se bojíme podívat?

Oči nám pomáhají chápat svět kolem nás včetně jeho dokonalosti a nedokonalosti. Pokud vnímáme kolem sebe pouze samé tmavé obzory, nemoci a neštěstí, tak se to za nějaký čas začne projevovat i na našem fyzickém těle a to v podobě třeba oční vady. Oči přestanou chtít vidět to negativní a pochmurné, co nás trápí. Například krátkozrakost je problém vidět svou blízkou budoucnost. Nevíme si rady a bojíme se, jak budeme žít dnes a zítra. Opakem je dalekozrakost, kde žijeme sice přítomností, ale naše obavy jsou spojovány s budoucností. Stále si klademe otázku „co bude za rok?“ Možná nás trápí nemoci, které nás mohou provázet ve stáří, nebo i existenční starosti spojené s budoucností.

Položte si následující otázky:

Co mě momentálně trápí v mé přítomnosti a blízké budoucnosti? Čeho se bojím v budoucnu? Co nechci vidět? Před čím zavírám oči? Jak vidím svou realitu a jak se ztotožňuji s tím, co chci žít? Beru svět takový, jaký je, nebo se snažím něco potlačovat a popírat? Co nechci vidět na sobě a ostatních?

Strach z budoucnosti mi zamlžil oči

Sama u sebe vnímám poslední dobou zhoršení zraku. Vždy jsem měla výborný zrak, tedy mimo období, kdy jsem byla vdaná a prožívala manželskou krizi. V té době jsem často měla pocit, že se mi venku zhoršuje zrak. Byl to jasný ukazatel toho, že jsem nechtěla vidět život mimo své manželství, protože bych mohla vidět život bez hádek a problémů. Po rozvodu se mi zrak citelně zlepšil. Od té doby jsem nikdy se zrakem neměla potíže, až poslední rok. Vnímám, že už se mi často špatně čtou zprávy na telefonu a malé návody na výrobcích už málokdy přečtu. Samozřejmě, že zhoršený zrak mohu přičítat časté práci na počítači a svému věku. Přesto vím, že vše je především psychosomatická záležitost.

Zrak se mi začal zhoršovat od doby, kdy jsem začala mít nějaké problémy a neviděla svou budoucnost tak jako dřív. Každý se někdy zastaví na určitém mezníku a neví, co se svou budoucností. Já jsem se také na čas trochu ztratila v mlze. Od té doby, co jsem začala vědomě pracovat se svým strachem a opět vidím více zřetelně svou budoucnost v těch nejduhovějších barvách, zlepšil se mi i zrak. Věřím, že se tak ještě nějaký čas vyhnu brýlím a zhoršení zraku. Také vím, že už nestačí pouze vyřešit svůj vnitřní svět, ale začít posilovat a cvičit svůj zrak a posílit ledviny a játra. Důležité je věřit, že vždy je cesta ke zlepšení!

Jak k nám oči promlouvají?

Prostřednictvím postupného nebo i náhlého zhoršení zraku, bolesti očí, tupozrakosti, barvosleposti, šedého zákalu, tlaku v očích nebo ztráty zraku a dalších potíží spojených s očima (včetně úrazů očí nebo i ječného zrna).

Jak si zlepšit zrak a vyléčit oči?

Začněte se soustředit na hezké věci kolem vás. Dívejte se na to, co vás těší, co máte rádi a prožívejte s tím spojené emoce. Oči jsou spojené s ledvinami a játry, které jsou čisticími orgány. Snažte se podpořit tedy i tyto orgány, a to jak fyzicky, tak psychosomaticky. Játra znamenají nebát se dobře rozhodnout a udělat i radikální řez, pokud je to nutné, a ledviny potřebují zlepšení vztahů a odpuštění lidem, kteří nám ublížili.

Čeho se bojím nyní? Jakou změnu se bojím udělat? Čeho se bojím a co odkládám na potom?

Snažte se pravdivě vidět a vyhodnocovat přicházející události a dívat se na vše z nadhledu. Vyhodnocujte situace spíše v pozitivním měřítku a na všem hledejte ten pozitivní rámec. Plánujte si na každý den radosti, dívejte se na ně a vizualizujte si je. Budoucnost vnímejte jako velké dobrodružství plné těch nejlepších překvapení.

Zdravé oči znamenají zdravý a pozitivní pohled na svět a to, co prožíváte.

Afirmace pro léčbu: „ Dívám se na svět s láskou a radostí.“

Šárka Vávrová

Šárka Vávrová, foto Robert Tichý pro časopis Moje psychologie