Descendent v horoskopu aneb Jak najít svoji lepší polovičku a ideálního partnera

Descendent je bod v osobním horoskopu, který leží přímo naproti ascendentu. Je to velmi důležitý ukazatel, protože znamení descendentu nám řekne, jaký hledáme svůj protějšek, svoji lepší polovičku, jakého hledáme ideálního partnera. Ukáže, co nám chybí k tomu, abychom se v životě cítili úplní, celiství a také šťastní.

Obvykle se identifikujeme, i když mnohdy nevědomě, s vlastnostmi svého znamení na ascendentu (bod symbolizující naše JÁ), zatímco vlastnosti descendentu (bod symbolizující TY) připisujeme někomu jinému, nejčastěji svému partnerovi, a to pomocí zrcadlení nebo projekce. Chceme-li tedy poznat vlastnosti a charakter svého descendentu, obvykle k tomu potřebujeme partnera.

  • Zrcadlení v psychologii je odraz našeho vědomí i nevědomí. Život je jako zrcadlo, které nám ukazuje, jaké jsou naše vnitřní podvědomá přesvědčení a postoje. Podle partnerské astrologie si do života přitahujeme právě ty partnery, kteří nám naše nedostatky ukazují, zrcadlí a nutí nás je prožít.
  • Projekce je obranný mechanismus našeho ega spočívající v popírání podvědomých charakteristik u sebe sama a připisování těchto vlastností jiným, nejčastěji našim partnerům.

S oběma jevy – zrcadlením i projekcí – pracuje astrologie. Ze svého osobního horoskopu můžeme poznat, které typy partnerů do svého života budeme zákonitě přitahovat. Místem, kde všechny tyto informace čteme, je v osobním horoskopu právě descendent – bod protilehlý k ascendentu. Máte-li tedy například ascendent v Kozorohu, budete mít descendent v Raku a do života si budete přitahovat partnery starostlivé, pečující, ale také náladové. Existuje celkem 12 typů descendentů, tedy 12 typů ideálních protějšků. Který je ten váš podle vašeho ascendentu?

Neznáte-li svůj ascendent, můžete k jeho zjištění použít náš výpočet ZDE:

12 typů a témat spojení ascendent–descendent

Ascendent v Beranu, descendent ve Vahách

S ascendentem v Beranu ke všemu přistupujete rázně a odhodlaně. Život vám připadá jako výzva a boj, usilujete o to, abyste byli ve všem první a nejlepší. Jelikož se do všeho hrnete, potřebujete vedle sebe někoho, kdo vás bude krotit, vytvářet nezbytnou protiváhu k vašemu příliš radikálnímu přístupu. Budete přitahováni k opatrnějším a diplomatičtějším typům. Oceníte jejich schopnost zvažovat a chápat polaritu světa. Vaše lepší polovička je šarmantní, přátelská a vstřícná, symbolizovaná znamením Vah na vašem descendentu.

Ascendent v Býku, descendent ve Štíru

Máte-li ascendent v Býku, vaším heslem je – mít to a podržet si to. Přivlastňujete si spontánně vše, po čem toužíte a od čeho si slibujete potěšení a rozkoš. Chcete vlastnit. Někdy až nezdravě lpíte jak na majetku, tak na lidech. Potřebujete vedle sebe někoho, kdo vám pomůže se od toho oprostit a překonat vaši vnitřní žádostivost. Vaše lepší polovička si bude umět odříkat, chovat se k sobě drsně, organizovaně i systematicky. Bude tlumit vaši touhu v hromadění. Je symbolizovaná znamením Štíra na vašem descendentu.

Ascendent v Blížencích, descendent ve Střelci

Výhodami vašeho ascendentu v Blížencích jsou rozhodnost, zvědavost, obratnost, flexibilita. Svůj zájem však příliš snadno přenášíte z jedné věci na druhou, jste roztěkaní a přelétaví. V životě potřebujete někoho, kdo bude umět vašemu zaměření dát jasnou perspektivu a smysl. Svou lepší polovičku hledáte mezi těmi, kteří vědí, že vše souvisí se vším, mají pevnou víru a jasné přesvědčení. Mezi takovými lidmi, kteří nepůsobí tak povrchním a nervózním dojmem jako vy. Jsou symbolizováni znamením Střelce, který je i znamením vašeho descendentu.

Ascendent v Raku, descendent v Kozorohu

Díky svému ascendentu v Raku jste jemní, citliví, neobyčejně vnímaví a sdílní. Starostlivost a péče o druhé jsou vašimi nejlepšími vlastnostmi. Tvrdost a kázeň rádi přenecháváte druhým, abyste se nemuseli na ostatní dívat úkosem, mohli sedět v koutě a dávali všem najevo, že vám ubližují nebo vás urážejí. Vedle sebe potřebujete člověka, který je více zdrženlivý, umí říci ne a nevadí mu být sám. Vaše lepší polovička je korektní, je si vědoma své odpovědnosti. Je spolehlivá, dospělá a je symbolizovaná znamením Kozoroha na vašem descendentu. Pokud ji dokážete nalézt sami v sobě, nebudete působit tak dětinským dojmem.

Ascendent ve Lvu, descendent ve Vodnáři

Vítězně, sebevědomě, se smyslem pro dramatičnost se vrháte se svým ascendentem ve Lvu do životního dobrodružství. Jelikož se pokládáte za velmi důležitého člověka a cítíte se středem společnosti, potřebujete vedle sebe někoho, kdo si umí zachovat odstup a nadhled. Potřebujete partnera, který bude umět s úsměvem korigovat vaše dramatické výstupy a mírnit váš egocentrismus. Vaše lepší polovička je chladná, odtažitá, tolerantní, abyste vy nepůsobili tak arogantním a povýšeným dojmem. Je symbolizovaná znamením Vodnáře, znamením vašeho descendentu.

Ascendent v Panně, descendent v Rybách

S ascendentem v Panně přistupujete k životu kriticky, obezřetně, s veškerým zabezpečením. Kriticky se rozhlížíte kolem sebe a zvažujete každý krok co nejpečlivěji. Vše podrobujete kritice, víte o každém nepořádku a chybách druhých. Potřebujete vedle sebe někoho, komu na ničem moc nezáleží, kdo se s důvěrou umí svěřit plynutí času a záměrům vesmíru. Vaše lepší polovička je soucitná, důvěřivá, ochotná se obětovat, abyste vy nepůsobili tak upjatým a nuceným dojmem. Je symbolizovaná znamením Ryb a je i znamením vašeho descendentu.

Ascendent ve Vahách, descendent v Beranu

Působíte přátelsky, vstřícně a noblesně. Za touto maskou ascendentu ve Vahách skrýváte svoji nenapravitelnou nerozhodnost. Vyhýbáte se konfliktům. Potřebujete vedle sebe partnera, který je schopný konfrontace, který má odvahu jít do boje. Vy mu s chutí přenecháte iniciativu i odpovědnost za následky rozhodnutí. Proč byste si špinili ruce, když máte vedle sebe někoho, kdo je ochoten nést svoji kůži na trh. Jenomže svou lepší polovičku, symbolizovanou znamením Berana, byste měli objevit sami v sobě. Budete vědět, co chcete, budete umět jít za svým cílem bez váhání a strachů. Pravda, partner ve znamení Berana, ve znamení vašeho descendentu, vám pomůže.

Ascendent ve Štíru, descendent v Býku

S ascendentem ve Štíru umíte druhým koukat do karet, aniž byste na sebe cokoliv sami prozradili. Všechny prokouknete, vše propátráte, všechno odhalíte, nikdo před vámi nic neskryje. Bohužel umíte vyvolávat i krize a skandály. Vedle sebe tedy potřebujete člověka, který vám poskytne klidné zázemí, bezpečí a jistotu. Vaše lepší polovička se umí těšit ze života, umí ve správnou chvíli zařídit vše tak, abyste vy mohli být v klidu a mohli vše hodit za hlavu. Je symbolizovaná znamením Býka a je i znamením vašeho descendentu.

Ascendent ve Střelci, descendent v Blížencích

Se svým ascendentem ve Střelci všem ukazujete správný směr. Neomylně odhalujete veškerou moudrost a tajemství světa. Umíte druhé strhnout pro své myšlenky, nápady a ideje. Ke svému životu potřebujete informované partnery, kteří také vědí, jak se svět točí, ale jsou ve svých názorech a postojích flexibilnější. Vaše lepší polovička je obdařená schopností se přizpůsobit, přijmout změnu bez toho, že by ztratila své přesvědčení. Je symbolizovaná znamením Blíženců a je i znamením vašeho descendentu.

Ascendent v Kozorohu, descendent v Raku

S ascendentem v Kozorohu kráčíte životem přímo, vytrvale, houževnatě a bohužel i neúprosně k sobě i druhým. Nikoho nešetříte, sebe nejméně. Plnění povinnosti je u vás na prvním místě. V životě potřebujete partnera, který je starostlivý a citlivý, otevře ve vás schopnost se radovat. Zatímco vy čelíte velkým výzvám a zvládáte velké úkoly, váš partner pečuje o domácnost a rodinu. Alespoň taková je vaše představa. Vaše lepší polovička vám poskytuje útěchu a duševní podporu, abyste vy mohli ukázněně kráčet životem. Měli byste ale vědět, že znamení svého descendentu, znamení Raka, byste měli objevit i sami v sobě a nejen ve svém partnerovi, jedině tak se stanete šťastným člověkem.

Ascendent ve Vodnáři, descendent ve Lvu

S myšlenkou na to, že se nesmíte nechat nachytat nebo zneužít pro účely a zájmy druhých, kráčíte se svým ascendentem ve Vodnáři životem. Jste nevypočitatelní a pro druhé nečitelní. Zachováváte si odstup i nezávislost na všech a na všem. Potřebujete vedle sebe někoho, kdo vám do života vnese trochu vřelosti, radosti, někoho, kdo by mu vtiskl individuální ráz. Svoji lepší polovičku najdete v někom, kdo vám pomůže objevit vaši osobitost a dá vašemu životu smysl. Vaše lepší polovička má srdce na správném místě, vyzařuje z ní pohoda a narodila se ve znamení Lva, ve znamení vašeho descendentu.

Ascendent v Rybách, descendent v Panně

S bezbřehou ochotou pomáhat druhým, s tváří soucitného anděla se necháte se svým ascendentem v Rybách vláčet životem sem a tam. Berete vše, jak přichází – dobré i zlé, prospěšné i škodlivé. Potřebujete vedle sebe člověka, který umí rozeznávat užitečné od neužitečného, který by měl věci více pod kontrolou. Vaše lepší polovička je schopná se postarat o praktické stránky života, je schopná vše řádně uspořádat a zajistit. Vaše lepší JÁ se narodilo ve znamení Panny a je zároveň i znamením vašeho descendentu.

Zdroj: Autorský článek a M. Jehle, Partnerské horoskopy, Sagittarius 2004


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 23. 4. 2024

Dnes je v pořádku plakat, Berani. Uvolnění je rozhodující pro přijetí. Pokud nemáte pocit strachu a omezení, může pro vás být těžké prožívat radost a expanzi. Spojte dobré se špatným a nechte tyto dvě síly, aby se ve vaší bytosti harmonicky usadily. Proveďte přípravy, které vám umožní vzlétnout do velkých výšin. Ujistěte se, že jste připraveni přijmout výzvy, které s růstem přicházejí.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.