Seriály a filmy

31. května 2017 09:00

Iva Kropáčková

Nemoc přijde spíš než úraz, v pojistkách jde ale často stranou. Můžou být pak „k ničemu“

Prima Rádce - Jak se připravit na situaci, že to odnese mé zdraví?

88 procent lidí je v pracovní neschopnosti kvůli nemoci, jen 12 procent kvůli tomu, že měli úraz. Při sjednávání pojištění tak není úplně výhodné upřednostňovat krytí rizika úrazu, jak se však často děje...

Lidé často kladou ve svých pojistkách důraz na úrazy. To ale může být cesta nesprávným směrem. Možná vás to překvapí, ale nemoc představuje mnohem větší ohrožení kvality života pro rodiny, než úraz. Statistiky uvádějí, že u mužů je pravděpodobnost takzvané invalidizace následkem úrazu přibližně 7 procent, u žen 5 procent. Také téměř 90 procent lidí je v pracovní neschopnosti kvůli nemoci, jen 12 procent kvůli úrazu. Ten je také jen v 9 procentech případů důvodem pro hospitalizaci, kdežto nemoc v 91 procentech. A pouze 6 procent invalidních důchodů pobírají lidé kvůli úrazu, 94 procent kvůli nemoci. Čísla tak dokazují, že se Češi stávají invalidními hlavně následkem nemoci. A na to je vhodné nezapomenout při sjednávání pojistky. Je nezbytně nutné myslet na zajištění všech tří základních nepříjemných situací – kromě úrazů i nemocí a smrti.

Paradox: Krátkodobá rizika se přeceňují, dlouhodobá podceňují

Pokud se pojistíte hlavně na úraz, vaše pojištění bude sice levnější, ale současně se dobrovolně vzdáte velké části své pojistné ochrany a jistoty. Právě nízká cena je příčinou velkého množství takto nastavených smluv, které se rovnají úrazovému pojištění, ale neodpovídají pojistce, která by měla pokrýt závažná životní rizika. Dokud se klientovi nic nestane, je všechno v pořádku. Problémy nastávají v momentě, kdy zjistí, že mu je jeho pojistná smlouva k ničemu. Lidé tak mají perfektně pojištěna rizika typu vymknutého kotníku, ale málokdy jsou dostatečně pojištěni na smrt, invaliditu či pracovní neschopnost z důvodu nemoci. Zkrátka, pravděpodobnější zdravotní rizika, jako je například infarkt, mozková příhoda nebo rakovina, jdou stranou.

Důležité otázky…

Vedle správné volby rizik a jim odpovídající nabídky pojišťovny je důležité i správné nastavení pojistných limitů. Ty jsou individuální a odvíjí se od konkrétní životní situace každého z nás. „Těžká nemoc nemá vliv jen na nemocného, ale bohužel i na celou jeho rodinu. Při dlouhodobé léčbě je totiž rodina připravena o část příjmů, což může způsobit velmi složitou finanční situaci. Nastavení dostačující pojistné částky je tedy důležité. Pro její nastavení může pomoci následující pomůcka – za každých započatých 10 000 korun příjmu by měla pojistná částka činit 100 000 korun. Zaměstnanec s příjmem 35 000 korun by si tedy měl v rámci pojištěná závažných onemocnění nastavit pojistnou částku alespoň na 400 000 korun,“ radí Markéta Filová, manažer útvaru produktového managementu životního pojištění České pojišťovny.

Pro stanovení pojistné částky je důležité zvážit i veškeré závazky, které musí rodina měsíčně hradit. Typicky se jedná o spotřebitelské úvěry či hypotéky. Samotné nastavení smlouvy je pak spíše matematickou úlohou než úvahou nad tím, jestli je pojištění drahé nebo levné. Před výběrem z možných variant typů pojištění pro případ nemoci či úrazu si ale nejprve zodpovězte následující otázky:

  1. Co by se stalo, kdyby mi najednou díky nemoci či úrazu vypadl příjem, mám nějaké rezervy?
  2. Jak dlouho to já nebo moje rodina zvládneme bez mého příjmu, aniž bychom se dostali do finanční tísně a zvládli platit všechny své závazky a současně si udrželi komfort, na který jsme zvyklí?

Teprve po vyhodnocení tohoto předpokladu se pusťte do výběru takových pojištění a jejich pojistných částek/limitů, která vás bezpečně při úrazu nebo nemoci, udrží nad vodou.

7 bodů pro správné nastavení smlouvy

Jak sjednat/nechat si sjednat opravdu výhodnou smlouvu? Může pomoci těchto sedm zásadních bodů, podle kterých se orientují, nebo by se měli orientovat, pojišťovací odborníci:

  1. Při nastavení smlouvy o životní pojistce je třeba vycházet z příjmů, výdajů, závazků a životního stylu.
  2. Doporučuje se krytí smrti z jakékoli příčiny, a to ve výši celkového příjmu za dva a půl roku.
  3. Lze přidat i klesající zajištění smrti na výši vašich závazků spolu s pokrytím výchovy dětí do zhruba 20 let věku.
  4. Nastavit je vhodné také krytí rizika invalidity 2. a 3. stupně, které má pokrývat ušlý příjem. (Ten se vypočítává tak, že se od vašeho příjmu odečte invalidní důchod a rozdíl se vynásobí počtem měsíců do konce vašeho produktivního věku. To je suma peněz, o kterou byste mohli přijít, pokud byste nyní vážně onemocněli nebo měli vážný úraz.)
  5. I nastavení pojistného krytí rizik ze závažných chorob by mělo odpovídat vašemu příjmu.
  6. U nastavení pojistného krytí za trvalé následky úrazem je třeba rozlišit, jaké máte zaměstnání. Například člověk pracující v marketingovém odvětví bude schopen lépe vykonávat svou práci bez palce na ruce než například chirurg.
  7. Až posledním bodem smluv jsou denní odškodné za úrazy a pracovní neschopnost způsobená úrazem.

Nezapomeňte smlouvu aktualizovat

Mimo to, že je nutné pojištění velmi dobře nastavit při jeho sjednání, je nezbytné provádět jeho aktualizaci vždy se změnou životní situace, která přetváří vaše současné potřeby.

Proto si volte takové pojištění, které vám umožní skládat si ho po celou dobu tak, jak se vám bude právě hodit.

Sdílejte článek