Úraz hrozí doslova na každém kroku! Co vám nahradí úrazové pojištění?

Úraz hrozí všem, nezáleží, jak žijeme nebo kolik nám je.

1 696 419 lidí v ČR má úraz, který si vyžádá ambulantní ošetření.

Hospitalizace následkem úrazu

191 469 hospitalizací v roce 2011, tedy téměř 200 000 hospitalizací následkem úrazu za rok, tedy téměř 10 % ambulantně ošetřených úrazů si vyžádá hospitalizaci

Pracovní neschopnost zapříčiněná úrazem

Na pracovní neschopnosti se úraz podílí asi z 1/7.

Největší riziko? Sport a domácí činnosti!

Největší riziko úrazu představuje sport, je příčinou 22% úrazů. Sportovní úrazy vznikají nejčastěji při rekreačním sportu, jsou však jen zřídka smrtelné. Jen s nepatrným odstupem následují úrazy v domácnosti, které jsou příčinou 21% zranění. S ohledem na to, že ne každý sportuje, a na to, kolik času denně sportujeme, je ale riziko úrazu při sportu jednoznačným favoritem.

Úraz v domácnosti: nejčastěji zakopnutí při chůzi, pád ze žebříku nebo lešení, opaření, popálení, úraz elektrickým proudem, ale i otrava.

Dopravní nehody

Na opačné straně žebříčku skončili, pro někoho možná trošku překvapivě, dopravní úrazy. Například v roce 2012 bylo necelé 1 % dopravních nehod smrtelných, celkem tak při dopravních nehodách zemřelo 681 lidí a dalších 2 986 jich bylo těžce zraněno. Pokud nejezdíte autem, neznamená, že se Vás dopravní nehody netýkají. 146 usmrcených při dopravních nehodách jsou chodci, což je větší číslo, než počet usmrcených řidičů motocyklů, kterých bylo 79. A jaké jsou nejčastější příčiny dopravních nehod? 1. nepozornost, 2. rychlá jízda, 3. nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem. Nejvíce smrtelných dopravních nehod bylo již tradičně v letních měsících (červen, červenec, srpen).

Co vám nahradí úrazové pojištění?

Léčení po úrazu znamená výpadek příjmu. Ideální variantou je vytvoření vlastních úspor, odborníci se shodují, že výše takové rezervy by měla být ve výši 3 – 6 měsíčních platů. Tato finanční rezerva ovšem pokryje výpadek příjmu pouze v případě lehkého až středně těžkého úrazu. V případě těžkého zranění nebo smrti úrazem ochrání Vás i vaši rodinu úrazové pojištění. Výhodou úrazového pojištění je, že se vyplacená částka přizpůsobí závažnosti zranění.

Smrt následkem úrazu:Úrazové pojištění řeší i situaci zajištění rodiny po smrti živitele, pozůstalí v rámci pojištění rizika smrti následkem úrazu dostanou částku v předem dohodnuté výši. Úrazové pojištění ovšem nekryje přirozenou smrt nebo smrt z důvodu nemoci.

Pojistka má zabezpečit rodinu po smrti živitele alespoň na dva roky, tedy v průměru by měla pojistná částka dosahovat 500 000 Kč.

Trvalé následky úrazu:Pokud máte po úrazu stopy po popáleninách, omezenou hybnost končetiny nebo zůstanete upoutáni na invalidním vozíku, úrazové pojištění Vám nahradí výpadek příjmu způsobený sníženou pracovní schopností. V rámci pojištění trvalých následků úrazu dostanete odškodnění odpovídající rozsahu tělesného poškození.

Riziko trvalých následků se doporučuje pojistit alespoň na stejnou částka jako smrt úrazem. Vzhledem k tomu, že je obvykle sjednáno se 4 – 5 násobnou progresí, dosahuje pak výše krytí za trvalé následky úrazu 2 000 000 Kč.

Denní dávka za dobu nezbytného léčení úrazu: Doba, kdy se léčíte po úrazu, například s natrženým vazem kolenního kloubu, otřesem mozku nebo zlomenou nohou, znamená úplný nebo částečný výpadek pravidelného příjmu. Tuto situaci řeší v rámci úrazového pojištění denní dávka za dobu nezbytného léčení. Standardně je pro jednotlivé úrazy stanovena doba, po kterou denní dávku pojišťovna vyplácí.

- U osob samostatně výdělečně činných může nahradit nemocenskou (většina OSVČ neplatí odvody na nemocenské pojištění, které jsou pro ně dobrovolné, v případě pracovní neschopnosti tak nic nedostanou)

- U zaměstnanců může nahradit částečný výpadek příjmu (první 3 dny na nemocenské nedostanou nic, další dny pouze část příjmu: prvních 21 dní hradí zaměstnavatel, další dny stát). Pro průměrného zaměstnance činí náhradový poměr nemocenských dávek 56 % čisté mzdy (vlastní výpočet: zaměstnanec, průměrná mzda z roku 2012, 1 dítě, 30 dní nemoci). Náhradový poměr klesá s rostoucí mzdou (redukční hranice) a roste s délkou nemoci (první 3 dny nemoci bez nároku na náhradu)

- Doporučujeme denní odškodné ve výši 200 Kč/ den, tj. za měsíc pracovní neschopnosti dostanete od pojišťovny 5 000 Kč, tedy náhradový poměr dávek ze soukromého pojištění je pro průměrného zaměstnance 24,4 % čisté mzdy.

- Potom náhradový poměr ze systému nemocenského pojištění (56%) + náhradovým poměrem ze soukromého pojištění (24,4%) = celkový náhradový poměr 80,4 % čisté mzdy.

Pokud si způsobíte úraz po požití alkoholu, můžete dostat polovinu plnění nebo také nic. Pojišťovna je oprávněna krátit podle okolností, tedy posuzuje, zda byl alkohol skutečnou příčinou úrazu a také míru požití alkoholu.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 23. 9. 2023

Berani, nějaký příjem navíc by vám mohl přinést počítač nebo jiná technologie. Měli byste mít náročný den, ale to, co děláte, vás bude bavit a vyhlídka na peníze navíc vás nadchne. I když o tom teď možná nepřemýšlíte, to, co děláte, by se mohlo rozvinout v lukrativní podnikání, což vás nakonec přivede k otázce, co vlastně chcete v životě dělat?

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.