Řeč těla: Co nám odkrývají potíže s anorexií?

Jak ovlivňuje stav duše naše tělo? Objevte tajemství psychosomatiky. Co nám chce tělo naznačit problémy s anorexií?

V psychosomatice chápeme tělo a duši jako jeden celek, který je neoddělitelný. V případě potíží se pacient obrátí na lékaře, který pomocí testů zjišťuje, z čeho potíže pramení. V některých případech jsou potíže pacienta neidentifikovatelné a lékaři se nepodaří stanovit diagnózu. Pacient pak navštěvuje různé specialisty, kteří většinou dojdou k závěru, že je po medicínské stránce v pořádku, a to přesto, že jeho potíže stále přetrvávají.

Odborníci zastávají názor, že 70 % potíží je psychického původu. Žijeme-li život plný spěchu a stresu, duše volá prostřednictvím fyzických potíží o pomoc. Potíže spojené s naší psychikou jsou psychosomatické potíže a v jejich pozadí vždy stojí stres, strach, emoce, vztek, bolest, úmrtí někoho blízkého, problémy ve vztahu, úzkost, obavy z budoucnosti nebo nezpracované problémy.

Anorexie a mentální anorexie

Mentální anorexie je duševní nemoc spočívající v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle. Spolu s bulimií se řadí mezi tzv. poruchy příjmu potravy.

Anorexie a mentální anorexie jsou částečně dva odlišné pojmy. Samotná anorexie (česky nechutenství) je většinou krátkodobá ztráta chuti k jídlu, která může u člověka trvat jen dočasnou dobu a ne vždy je způsobena psychickými problémy nebo pocitem, že člověk musí zhubnout.

Mentální anorexie je dlouhodobá psychická nemoc spočívající v odmítání potravy, která ve vážnějších případech končí smrtí. Tuto nemoc spouští většinou tzv. „nárazové impulzy“ psychického původu, jako je například úmrtí v rodině, rozchod s partnerem apod. Mentální anorexie je tedy spojena s nějakým velkým a závažným psychickým problémem, se kterým se člověk nemůže vyrovnat. Svoje problémy řeší tím, že nejí a odmítá potravu. Mentální anorexie začíná nejčastěji v pubertě, tedy ve věku mezi 14 a 18 lety života, ale může se objevit dříve i později.

Pro mentální anorexii je charakteristické snižování hmotnosti úmyslně, jednak snižováním příjmu tekutin a potravy, dále zvyšováním energetického výdeje nejspíše cvičením, vyprovokovaným zvracením, průjmy či užíváním anorektik a diuretik.

Jaké jsou duševní příčiny potíží s anorexií?

Anorexie je postupná sebevražda. Je to popření vlastního života, vlastního Já, sebe sama. V anorexii se v člověku bije obrovský strach, který je až extrémní. Lidé, kteří trpí anorexií, popírají vlastní život a pěstují si sebenenávist, sebetrestání a naprosto odmítají své tělo a sebe samotné. Nedůvěřují životu a tomu, že ten život zvládnou žít. Mají pocit, že od nich ostatní očekávají víc, než jim můžou nabídnout.

Položte si následující otázky:

Máte se rádi? Máte rádi své tělo? Umíte si užívat života? Máte obavy a strach? Žijete ve stresu? Věříte sami sobě? Trestáte sami sebe? Trpíte depresemi?

Pokud si na tyto otázky odpovíte, naleznete příčinu své anorexie.

Jak k nám problémy s anorexií promlouvají?

Poruchou příjmu potravy, hubnutím.

Jak si vyléčit problémy s anorexií?

Pěstovat sebelásku. Mentální anorexie má základy v psychice. Duše bez lásky chřadne a žena si tak myslí, že bude-li štíhlá, bude dokonalá. Pocit, že na těle má samé nedostatky, chce změnit pocitem, že pokud tyto nedostatky zmizí, bude ji okolí vnímat, respektovat a mít rádo. V této pozici se zacyklí a není z ní východiska. Mladé dívky, které se nedokážou smířit se svým tělesným vývojem, trpí anorexií a veškeré své ženské znaky a změny těla považují za tloušťku. Po výrazném zhubnutí mizí i menstruace, a tak se žena opět stává dívkou a nemusí se vrhnout do světa dospělých a zodpovědnosti, kterého se bojí. Bojí se, že svoji dospělost nezvládne. Mladé dívky tak ukazují světu, že dokážou vše, ale nemají energii a berou ji z jiných rezerv, které jsou pro budoucnost. Projevují se neuroticky a hystericky, jsou nezralé a nedospělé, a unikají tak do světa iluzí a klamu.

Na fyzické úrovni může léčba poruch příjmu potravy probíhat ambulantně, u některých případů je ale nutná i hospitalizace. Při ambulantním léčení jde především o pomoc psychologickou – ta je zaměřená na změnu vztahu k vlastnímu tělu, vztahu k jídlu, změnu priorit a návyků. Součástí léčby je také podrobnější zjištění, co dotyčného k onemocnění vedlo. Zde se uplatňují zejména psychoterapie, rodinná i skupinová terapie, kognitivně-behaviorální terapie, případně psychofarmaka. Vhodné se jeví také využití dalších terapeutických metod, například akupunktury, relaxačních technik a meditace, muzikoterapie a podobně.

Hospitalizace je nutná vždy v případě, že hmotnost nemocného klesla pod kritickou hranici a hrozí metabolický rozvrat organismu, nebo při opakovaném selhání ambulantní léčby. I zde se jedná jednak o pomoc psychologickou, jednak o odstranění potíží tělesného charakteru (poruchy metabolismu, důsledky podvýživy, někdy je nutná i nitrožilní výživa). Součástí léčby jsou často i antidepresiva.

Afirmace pro léčbu: „Je bezpečné být sama sebou. Jsem skvělá taková, jaká jsem. Mám se ráda, jsem se sebou spokojená.“

Šárka Vávrová

Šárka Vávrová, foto Robert Tichý pro časopis Moje psychologie

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 25. 9. 2023

Nadcházející den by měl být vynikající, Berani. Máte tendenci pracovat s energií, která nemá u ostatních znamení obdoby, a dnes za svou píli sklidíte odměnu. V těchto dnech se jen zřídkakdy najde někdo tak svědomitý jako vy a zasloužíte si uznání. Nicméně, jak dobře víte, čeká vás ještě mnoho kopců, které musíte zdolat.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.