Šokující průzkum: Polovina žen z azylových domů si myslí, že se HIV přenáší polibkem na tvář, a 15 % neví, co je pediatr

Jsou mezi námi i matky malých dětí, které netuší, kdo je pediatr, nebo si myslí, že rakovinu lze „chytit“ od jiné nemocné ženy.

Od listopadu loňského roku do letošního ledna probíhal napříč azylovými domy v České republice tříměsíční průzkum farmaceutické společnosti GSK za podpory Sdružení azylových domů v ČR. Cílem průzkumu bylo ověřit úroveň znalostí klientek těchto zařízení v oblasti českého zdravotnického systému, různých onemocnění i základních hygienických návyků. Z výsledků vyplynulo, že ženy, které ze značné části pochází z nejnižších sociálních vrstev a mají většinou pouze základní vzdělání, často neznají základní informace týkající se zdraví, které většinou považujeme za samozřejmé. Polovina respondentek neví, že samovyšetřením lze odhalit orientačně rakovinu prsu, 60 % nepovažuje syfilis za chorobu přímo přenositelnou z matky na plod a 15 % vůbec neví, kdo je pediatr.

Syfilis dítěti nevadí

Na základě průzkumu byla zjištěna zajímavá čísla především v oblasti znalostí o nejrůznějších onemocněních. V rámci otázky, které nemoci jsou přímo přenositelné z matky na plod, 60 % respondentek považovalo syfilis za nepřenositelný, u žloutenky B to bylo téměř 40 % a u HIV necelých 20 %. Dvě ze tří respondentek jsou přesvědčeny, že se o rakovinu prsu nemusí zajímat až do svých 50 let života a pouze polovina respondentek ví, že samovyšetřením prsu lze orientačně odhalit, že v něm dochází k nádorovému bujení. Celkem 65 % respondentek se dokonce domnívá, že rakovinu prsu lze „chytit“ od jiné nemocné ženy. 45 % respondentek věří, že HIV se lze nakazit při použití stejné toalety, jako použil nemocný, 44 % dotázaných za životu nebezpečný považuje kontakt rtů s kůží nemocného HIV, zatímco 20 % to, pokud na ně takový pacient zakašle. 40 % klientek azylových domů neví, že astma není vyléčitelná nemoc a přibližně polovina nepovažuje kouření za faktor, který tuto plicní chorobu zhoršuje.

Kdo je to pediatr?

Tříměsíčního průzkumu se zúčastnilo celkem 136 respondentek v průměrném věku 33 let. Každá z dotazovaných je matkou alespoň jednoho dítěte, přičemž jedna respondentka je matkou sedmi dětí. I proto je jedním z překvapivých výsledků průzkumu skutečnost, že 15 % respondentek nevědělo, co přesně znamená termín „pediatr“, přestože dětského lékaře znají a navštěvují jeho ordinaci. Právě rodiče, v tomto případě matky, by rovněž měli patřit mezi ty, kdo své dítě naučí základním hygienickým návykům. Z průzkumu však vyplynul také fakt, že přibližně třetina respondentek si nemyje ruce po toaletě a téměř polovina respondentek ani po manipulaci se syrovým masem. Pokud jde o znalosti spjaté se zdravotnickým systémem jako takovým, 78 % respondentek odpovědělo správně ohledně výše 90 korunového regulačního poplatku při návštěvě pohotovosti, téměř polovina si ale myslí, že zdravotní pojišťovnu lze změnit kdykoliv.

Průzkum, jehož cílem bylo získat představu o tom, jak jsou na tom se zdravotní gramotností klientky ubytované v azylových domech, probíhal celkem v 68 azylových domech po celé České republice. Za realizací dotazníkového šetření z důvodu zmapování situace stojí společnost GSK a Sdružení azylových domů v ČR, které spolupracovaly na realizaci projektu Krokuz. Ten je od svého spuštění v roce 2013 zaměřen na vzdělávání žen v azylových domovech v oblasti prevence a pochopení důležitosti odpovědného postoje ke svému zdraví. Konkrétně se jedná o sérii dvoudenních vzdělávacích seminářů, jejichž součástí je nejen osvojení si základních zásad péče o zdraví své a svých dětí, ale také získání znalostí o českém zdravotnickém systému a jeho fungování. „Když jsme zvažovali, do kterých oblastí investovat naši energii i finanční prostředky tak, abychom skutečně pomohli ohroženým skupinám obyvatel, byly ženy z azylových domů logickou volbou. Zde skutečně vidíme, že naše práce má smysl. Na začátku kurzu tyto ženy často nemají základní představu o tom, jak se starat o zdraví svých dětí ani o sebe samotné, a je velkým zadostiučiněním vidět, jakých pokroků dosáhly absolvováním kurzů projektu Krokuz,“ říká PharmDr. Monika Horníková, generální ředitelka společnosti GSK.


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 23. 5. 2024

Zpoždění při přijímání sdělení ze vzdáleného místa by se dnes mohlo ukázat jako frustrující, Berani. Možná se těšíte na dovolenou, ale povinnosti, které se náhle objeví, by mohly cestu odložit. Pravděpodobně to nebude nutné, ale je třeba udělat úpravy, abyste mohli dělat to, co chcete, a zároveň plnit své povinnosti.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.