Horoskop na rok 2019

Přečtěte si výhledový horoskop na rok 2019. Zjistíte, kterému znamení se bude dařit více a kterému méně a ve kterých životních oblastech. Jisté ale je, že rok 2019 bude hodně zásadní pro Kozorohy a Býky.

Rok 2018 byl ve znamení přechodu pomalé planety Saturn, symbolu překážek, usilovné práce a odříkání, ze znamení Střelce do znamení Kozoroha. Co to znamenalo? Výrazně se ulevilo Střelcům, Pannám, Rybám a Blížencům, obzvláště těm narozeným v posledních dekádách znamení, a přitížilo Kozorohům, Beranům, Rakům a Vahám narozeným v prvních dekádách znamení. Jupiter, nebeský dobroděj, byl skoro po celý rok ve znamení Štíra a posiloval pozici Štírů, Ryb a Raků, ale zřetelně ulevoval i znamení Panny a Kozoroha. Ale nejdramatičtější astrologickou událostí roku 2018 byl přechod planety Uran ze znamení Berana do znamení Býka, tento jev proběhl v polovině května 2018 a dokončil proces osamostatňování a individualizace Beranů, Střelců a Lvů v pozitivním smyslu. Rak, Kozoroh a Váhy mohli tento proces prožívat i negativně.

Co nás čeká a nemine podle horoskopu v roce 2019

Saturn setrvává ve znamení Kozoroha, svým náročným vlivem zasáhne Kozorohy, Berany, Raky a Váhy narozené tentokrát v prostřední dekádě znamení. Za usilovnou práci odmění Býky, Panny, Ryby a Štíry. Ale pozor, Saturn nic zadarmo nenaděluje. Všechna tato znamení budou muset vyvinout značné úsilí, prokázat trpělivost a výdrž, aby dosáhla kýženého cíle. Býci, Kozorozi a Panny navíc procházejí procesem osvobozování vlastního ega symbolizovaného planetou Uran, takže v roce 2019 mohou čekat radikální změny ve svém životě, které budou přicházet náhle a zasáhnou je jako blesk z čistého nebe. Stejné změny, které mohou být i dost náročné, proběhnou u zrozenců znamení Lva, Vodnáře a Štíra. Dobroděj Jupiter na konci roku 2019 přechází ze znamení Střelce do znamení Kozoroha a výrazně nadlehčí životní situaci zejména Kozorohům a přispěje ke šťastným zvratům událostí v životě zrozenců ve znamení Panny, Býka, Ryb a Štíra. První polovina je více nakloněna Střelcům, Beranům a Lvům, ale také Vodnářům a Vahám, jejichž pozici ulehčuje ze znamení Střelce Jupiter.

Poslechněte si, co předpovídá na rok 2019 kartářka Helen Stanku:

A pokud chcete vědět, jak to bude dál, přečtěte si i horoskop na rok 2020.

Jak se bude dařit konkrétně jednotlivým znamením v roce 2019

Beran

Berany čeká částečné uklidnění a zpomalení překotného životního tempa. Prudké zvraty osudu, které je provázely předchozí roky, pominuly již v polovině roku 2018. Ten byl pro ně i oživením, Beranům se postupně začalo dařit ve všech sférách života. Rok 2019 jim sice přináší překážky a těžkosti, ale i přízeň nebeského dobroděje Jupitera ze znamení Střelce. Pokud se Berani přičiní a budou trpěliví, odměna v podobě šťastných příležitostí, nových přátelství a společenských úspěchů je nemine.

Přečtěte si podrobný HOROSKOP PRO BERANY NA ROK 2019!

Býk

Znamení Býka od poloviny roku 2018 provázejí velké životní zvraty, které přicházejí náhle a nečekaně. Tento trend osobních výzev bude pokračovat i v roce 2019. Pro pohodlné Býky to nemusí být vždy úplně příjemné. Ale uchopí-li nabízené příležitosti a budou pracovití a důslední, což Býkům nedělá žádné větší problémy, budou ve své činnosti úspěšní. Na konci roku 2019 je čeká i velké štěstí.

Přečtěte si podrobný HOROSKOP PRO BÝKY NA ROK 2019!

Blíženci

Blíženci mohou prožívat spíše rok bez dramatických životních zvratů a velkých překážek. Během roku mohou do jejich života přicházet náhlé příležitosti přispívající k jejich osobnostnímu růstu a nezávislosti. Budou je provázet i šťastné zvraty osudu a do života jim vstoupí nové lásky nebo přírůstky do rodiny.

Přečtěte si podrobný HOROSKOP PRO BLÍŽENCE NA ROK 2019!

Rak

V předcházejících letech Raky pronásledovaly prudké a někdy i osudové životní změny. Situace se sice v roce 2018 uklidnila a na mnohé z nich se usmálo štěstí, ale těžkosti úplně nepominuly. Obzvláště zrozenci první dekády znamení se mohli v roce 2018 cítit unavení, přepracovaní, vyčerpaní nebo jenom ve své životní dráze nespokojení. Tato zátěž v roce 2019 přejde více na zrozence prostřední dekády znamení. Dobrou zprávou ale pro Raky je, že jejich životní nebo profesní výzvy mají šťastné konce.

Přečtěte si podrobný HOROSKOP PRO RAKY NA ROK 2019!

Lev

Lvi prožívali v minulých letech a obzvláště v roce 2017 a 2018 přízeň osudu. Ta by měla vydržet i po většinu roku 2019. Měli by si ale dát pozor na přepracování, dbát o své zdraví. Velké úsilí a nedostatek odpočinku by se jim na konci roku 2019 mohly pěkně vymstít. Také planeta Uran do života Lvů, zvláště těch, kteří se narodili v první dekádě znamení, vnáší nečekaná překvapení, jejichž řešení bude vyžadovat notnou dávku energie a úsilí.

Přečtěte si podrobný HOROSKOP PRO LVY NA ROK 2019!

Panna

Panny se ocitly od druhé poloviny roku 2018 v situaci převratných změn, které je postupně vedou k osvobozování jejich osobnosti. Přicházejí nečekané příležitosti jak v profesním, tak osobním životě. Mnohé z nich jsou i osudové. Panny by se měly zbavit své příslovečné nervozity a obav a pokusit se chytit „štěstí za pačesy“. Přízeň hvězd obzvláště ke konci roku 2019 jim pomůže vše dotáhnout do zdárného konce.

Přečtěte si podrobný HOROSKOP PRO PANNY NA ROK 2019!

Váhy

U Vah mohlo v posledních letech docházet k postupné životní transformaci pouze s tím, že jim přálo štěstí a mnoho jejich úsilí bylo korunováno úspěchem. Rok 2018 byl již náročnější, především pro zrozence první dekády znamení. Tato zátěž se v roce 2019 přenese více na zrozence prostřední dekády. Během roku je ale všem Vahám příznivě nakloněn nebeský dobroděj Jupiter, takže je štěstí opět nemine. Až koncem roku 2019 dochází k prudkým změnám. Proto by Váhy měly ke svému úsilí využít především první polovinu roku 2019.

Přečtěte si podrobný HOROSKOP PRO VÁHY NA ROK 2019!

Štír

Pro Štíry už rokem 2017 začalo šťastnější období, alespoň v jejich citové oblasti. Do života jim vstoupila láska, krása a fantazie. V roce 2018 i jejich profesní úsilí mohlo být korunováno úspěchem. Tato situace se bude rokem 2019 spíše vylepšovat. Štíři by si jen měli dávat pozor na neuvážené životní kroky, neměli by podléhat prvotním impulsům, aby si nepokazili to dobré, co se jim podařilo pracně vybudovat.

Přečtěte si podrobný HOROSKOP PRO ŠTÍRY NA ROK 2019!

Střelec

I pro Střelce byl rok 2018 příznivější než roky předchozí. Po dlouhé dřině přišla úleva a život nabral pozitivnější směr. Rok 2019 je ještě lepší – příležitosti v profesním životě, láska, peníze i úspěch. Pozor jen na nevyrovnanou psychiku a růžové brýle. Ne všechno je zlato, co se třpytí, a každý není tak úžasný, jak na první pohled vypadá.

Přečtěte si podrobný HOROSKOP PRO STŘELCE NA ROK 2019!

Kozoroh

Kozoroh je znamení, které v těchto letech provázely a budou provázet největší životní změny, a to ve všech oblastech života. Rokem 2018 vstoupily do jejich životů převratné a spíše šťastné zlomy, především zrozencům první dekády. Stavěly se před ně pořádné pracovní výzvy a všichni Kozorozi zdolávali hory doly. Koncem roku 2018 mohou být již pořádně unaveni. Rok 2019 pokračuje ale ve stejném tempu. Konec roku přinese zaslouženou odměnu.

Přečtěte si podrobný HOROSKOP PRO KOZOROHY NA ROK 2019!

Vodnář

Do života Vodnářů v polovině roku 2018 mohly vstoupit i nežádané změny, mnozí z Vodnářů se museli vyrovnat především s jejich náhlostí a nekompromisností vyžadující rychlé řešení. V roce 2019 budou mít ku pomoci po ruce dobroděje Jupitera, který nad nimi podrží ochrannou ruku. Této přízně hvězd by měli Vodnáři využít, následující rok pro ně již tak laskavý být nemusí.

Přečtěte si podrobný HOROSKOP PRO VODNÁŘE NA ROK 2019!

Ryby

Rok 2018 byl pro Ryby rokem snů. Mohly uskutečnit vše, po čem toužily, co chtěly a co si přály. Pokud jej promarnily, tak ke své škodě. Rok 2019 již tak příznivý nebude. Ryby budou muset pochopit, že cesta je i trnitá. Život po nich začne vyžadovat úsilí, práce začne být namáhavá, partnerství těžké. Ale krása, fantazie, kreativita a víra je neopustí ani v roce 2019.

Přečtěte si podrobný HOROSKOP PRO RYBY NA ROK 2019!


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 24. 5. 2024

Berani, dnes očekávejte ve svém domě hodně aktivit. Mohla by se tam sejít skupina, možná velká, kterou hostíte vy nebo někdo z rodiny, a vyvolat podnětné rozhovory. Mohli byste se nechat strhnout energií, díky níž se dostanete do kontaktu s novým vědomím svých pocitů. Dnes večer očekávejte živé sny o cestování, cizích místech nebo létání.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.