Astročlánky

Aktualizováno 23. listopadu 2022 12:44

Jiřina Köppelová

Lunární fáze a jejich vliv na člověka. Ve které fázi Měsíce jste se narodili?

Horoskopy: Tajemství

Existuje osm základních typů, spjatých s přibývajícími i ubývajícími fázemi Měsíce, počínaje novoluním přes úplněk až k dalšímu novu. Každá z těchto fází odpovídá úhlu 45° a znamená pro člověka narozeného v některé z nich něco jiného. Ke kterému z těchto osmi typů patříte vy?

Existuje astrologická teorie, která popisuje typologické a psychologické kategorie založené na pohybu Měsíce. Mezi astrology, které se touto teorií zabývali, patřil i Dane Rudhyar, zakladatel moderní psychologické astrologie. Na základě svých teoretických i praktických zkušeností definoval podle určitých fází Měsíce osm základních typů člověka.

Typ novoluní (od 0° do 45° od Slunce)

  • Nový začátek, vynořování

Osobnost, která se narodila při novoluní je prudce emotivní a impulzivní s výrazným sklonem přenášet na druhé své problémy, touhy, obavy a velmi subjektivní představy.

Typ první srpek (od 45° do 90° za Sluncem)

  • Prosazování, výzva, nové bojuje se starým

Jedinec narozený v této fázi Měsíce má tendenci zúčtovávat s minulostí, bojuje s předsudky a schématy v zájmu nových věcí a nových pořádků. Snaží se v životě prosadit. Někdy ho pronásleduje jeho minulost. Je lítostivý a trpí pocity viny.

Typ první čtvrť (od 90° do 135° za Sluncem)

  • Aktivita, činnost, řešení vztahů

Osobnost, která klade na první místo vůli a rozum. Je energický, aktivní a také dost egocentrický. Vyznačuje se budováním pevných fyzických i duševních struktur. Ráda a dobře využívá své nabyté vědomosti. Patří mezi budovatele a pionýry své doby.

Typ dorůstající Měsíc ve tvaru hrbu (od 135° do 180° za Sluncem)

  • Růst, vývoj. Hodnocení

Jedinec výjimečného ducha. Zvídavý a pátravý, velmi pronikavý a obezřelý. Velmi často se spontánně věnuje nějaké velké věci. Prokazuje značnou obratnost ve smiřování protichůdných představ.

Typ úplněk (od 180° do 225° za Sluncem)

  • Osvícení, naplnění

Jedinec, který má dar a schopnost odstupu a objektivního úsudku. Je mu dáno jasné a syntetické vědomí. Možnost vnitřní realizace. Člověk narozený za úplňku je často vizionář osvícený Bohem a jeho osobní styky hrají v jeho životě významnou roli.

Typ couvající Měsíc (od 225° do 270° za Sluncem)

  • Učení, žeň, hojnost, moudrost, syntéza

Člověku narozenému za tohoto postavení Měsíce je dána do vínku komunikace, dialog, pedagogické schopnosti. Subjekt je též často výborný popularizátor. Jeho touha s někým sdílet vědomosti ho však může přivést až k fanatismu.

Typ poslední čtvrť (od 270° do 315° za Sluncem)

  • Změna, zaměření, krize vědomí

Jedinec tohoto typu se snaží vnucovat vlastní představy a zásady. Obracení na svou víru ho však může izolovat od druhých. Má pravý reformátorský zápal, který nemusí být ostatními pozitivně přijímán.

Typ poslední srpek (od 315° do 360° za Sluncem)

  • Uvolňování, nové myšlenky, rozsévání semen pro příští cyklus

Tento jedinec se cele obrací k budoucnosti. Může mít prorocké vidiny. Je ochoten obětovat se pro velkou věc. Mobilizuje veškerou energii k vznešeným cílům – ke spáse lidstva. Tolerance obvykle není jeho silnou stránkou a je schopen dělat velmi restriktivní opatření a jít do krajností, když je přesvědčen o oprávněnosti svého konání.

Nevíte, ve které fázi Měsíce jste se narodili

Nevíte, ve které fázi Měsíce jste se narodili? Pro hrubou orientaci – pokud je ve vašem osobním horoskopu Slunce a Luna v konjunkci (tedy ve spojení), narodili jste se za novoluní. Pokud leží Slunce a Luna proti sobě, tedy jsou v opozici, narodili jste se za úplňku. Kvadratury ukazují na první nebo třetí čtvrť. Přesnou pozici Luny ve svém horoskopu můžete zjistit na astrologických stránkách najdise.cz.

Luna v horoskopu symbolizuje ženu, matku a naše emoce: