Mámy podle horoskopu: Lvice jsou hravé, Račice starostlivé a Střelkyně moudré

Co rozhoduje o tom, jakým způsobem vychováváme naše potomky? Určitě rodičovské vzory, ale svůj podíl může mít i to, kdy jsme se narodili, tedy naše znamení zvěrokruhu. Jaká jste matka podle horoskopu?

Rázná máma ve znamení Berana

Základní charakteristika: Rázná. Vychovává dítě k samostatnosti a nezávislosti. Učí ho se v životě prosadit.

Máma narozená ve znamení Berana bere mateřství jako výzvu a rozhodně se jen tak s něčím nepáře. Mluvit na své miminko ve stylu „my jsme papali, my jsme spinkali“ je pro ni naprosto nepřijatelné. Reaguje rychle, silně a spontánně. Má dokonale vypěstovaný instinkt pro nebezpečí, své děti před ním chrání nejen včas, ale díky své předvídavosti i účinně. Ke svým potomkům je majetnická a chrání je se zápalem sobě vlastním. Pokud má pocit, že je její dítě nespravedlivě osočováno, bojuje za něj, i kdyby měla padnout. Někdy se může cítit provinile, že po svých dětech chce příliš, ale ona pouze chce, aby její děti byly samostatné a v životě si uměly poradit. Ve stresu bývá hodně netrpělivá.

Praktická máma ve znamení Býka

Základní charakteristika: Dobromyslná, praktická, ochraňující, pečující, stojící pevně na zemi. Svému dítěti se věnuje s pečlivou trpělivostí, poskytuje mu hluboký pocit bezpečí a jistoty.

Možná si ostatní myslí, že máma narozená ve znamení Býka je příliš pečlivá a praktická a že se neumí skutečně odvázat. A částečně je to i pravda, tyto mámy potřebují nějaký řád a někdy umí být i pěkně přísné. Svým dětem ale dopřávají zábavu, radost a učí je užívat si všech krás světa. Navíc nabízejí bezpečný, útulný domov, pochopení a empatii. V jejich zástěrách jsou vylity všechny stesky a smutky dětského věku, které umí svojí laskavostí a dobrotou ukonejšit pouze ony. Ve stresu reagují pomalu a rozvážně, někdy ke své škodě – za každou cenu si stojí za svým a neumějí se přizpůsobit.

Veselá a chytrá máma ve znamení Blíženců

Základní charakteristika: Chytrá a obratná. Matka, která si nepřipouští zbytečné starosti. Lehká a veselá mysl.

Matka mnoha tváří, a ať už zrovna ukazuje kteroukoliv z nich, jedno je jisté – nikdy s ní není nuda. Často se chová nevyzpytatelně, nikdo si nemůže být jistý, co zrovna řekne nebo udělá. I její nálady jsou proměnlivé, jednou je sluníčko, které by se pro své děti rozdalo, a jindy je může svými sklony k nervozitě znejišťovat. Co jí však nikdy nelze upřít – své děti vede ke zvídavosti, k osvojování si stále nových dovedností. Naučí je skvělé schopnosti poradit si s měnícími se pravidly hry, což je velmi užitečná výbava do života nejen pro děti.

Ideální máma ve znamení Raka

Základní charakteristika: Máma. Ideální matka, láskyplná, pečující, ochraňující, dohlížející, mimořádně milující děti.

Ženy ve znamení Raka jsou matky všech matek. Jako by měly mateřské instinkty pevně vtisknuté do své DNA. Už v dětském věku se staraly o své sourozence, kamarádky, panenky nebo domácí mazlíčky. Jejich péče je snem každého dítěte. Do svých potomků investují veškerou energii a lásku, které jsou schopné. Jsou napojené na své vnitřní dítě, a proto tak dokonale rozumějí dětskému světu. Máma Rak má skvělou obrazotvornost, vede své děti k umělecké nebo literární činnosti. A navíc je naprosto nepřekonatelná kuchařka. Každý by chtěl mít mámu narozenou ve znamení Raka, jen kdyby nebyla někdy tak náladová a na svých dětech tolik nelpěla.

Srdečná máma ve znamení Lva

Základní charakteristika: Velkomyslná. Blahosklonná, srdečná, přirozená a velmi hrdá na své dítě.

Máma Lvice ve svých dětech zanechává vždy zcela nesmazatelnou stopu. Umí jim jako žádná jiná vnuknout myšlenku, že právě ony jsou těmi nejskvělejšími, nejúžasnějším a nejnadanějšími bytostmi na světě. Podporuje je ve jejich koníčcích a zájmech, umí se jich zastat před všemi protivenstvími, umí je i inspirovat. Je to tvořivá máma, která chce, aby z jejích dětí vyrostly soběstační a důležití lidé. Horší už je její sklon svým dětem neustále organizovat život, a to i v době, kdy už dávno dětmi nejsou.

Rozumná máma ve znamení Panny

Základní charakteristika: Šikovná. Obratná, svědomitá, rozumná. Velmi dbalá správné výživy a zdravého životního stylu. Své dítě vychovává tak, aby hravě zvládalo úkoly každodenního života.

Matka narozená v Panně je nesmírně pozorná k potřebám ostatních a umí je s pečlivostí sobě vlastní i uspokojit. V jejím chování se prolínají různé metody a typy výchovy. Na jednu stranu je zvyklá všechno řídit, plánovat a organizovat, na druhou miluje volnost, hravost a spontánnost. Jsou to mámy, které o své děti pečují skutky i slovy. Žádná jiná máma své děti nevede ke vzdělanosti jako máma Panna. Pouze ona každý večer bere do ruky knihu a svým dětem čte všechny ty nejúžasnější příběhy a pohádky, které svět ve své moudrosti do nich zaznamenal. Je to mírná, laskavá bytost, ovšem vybavená zdravým rozumem.

Spravedlivá máma ve znamení Vah

Základní charakteristika: Vyrovnávající. Zprostředkovává, vždy dbá o fair play. Usiluje o klid a harmonii jako nejvyšší hodnotu v rodině. Ve svém dítěti podporuje umělecké sklony.

Váhy jsou znamením vztahů, a tak i mámy narozené ve Vahách jsou obvykle nejšťastnějšími, když mají pro koho žít, ať už je to jejich partner, nebo její děti. Všem poskytuje jemnou, něžnou péči a klid. Klid v prostředí, ve kterém její dítě vyrůstá a také harmonii v duši. Pouze ona dokáže okolo svého dítěte vše sladit tak, aby jeho výchova nebyla narušována nebezpečnými, hrubými nebo nevkusnými vlivy zvenčí. Je to i máma, která má smysl pro humor, zábavu a dětskému světu rozumí. Rozumět je to správné slovo, mámy Raci, Ryby nebo Býci cítí, ale Váha rozumí. Pověstné jsou i její přesvědčovací schopnosti. S diplomacií sobě vlastní je schopná své dítě „vmanipulovat“ přesně do té pozice, kterou si pro něj vysnila.

Důsledná máma ve znamení Štíra

Základní charakteristika: S dítětem je silně emocionálně spojená. Chce o něm všechno vědět a neponechává mu osobní prostor. Dovede ho stejně podpořit jako zničit. V zásadních otázkách je neúprosná a důsledná.

Mámu Štíra nikdy nikdo nepřehlédne. Osobitost, vnitřní síla a mocná energie ji provázejí po celý život a pomocí nich řídí celý svět i svět svých dětí. Je to máma nesmírně inspirující, podporující, ale také nahánějící strach. Když se rozzlobí ona, lítají jiskry skutečného hněvu, před kterým je lepší někam zalézt, dokud se bouře nepřežene. Ale pouze máma Štír dokáže pro své dítě udělat opravdu, ale opravdu všechno. Pouze ona půjde kvůli němu na kraj světa, vyrve ho ze spárů smrti a nikdy ve svém úsilí nepoleví. Jsou to neskutečné matky, které rozdávají zázraky na potkání.

Optimistická máma ve znamení Střelce

Základní charakteristika: Podporující, blahosklonná, optimistická. Umí stále probouzet radost a optimismus. Chce být ideální matkou.

Máma Střelkyně je spontánní, impulzivní a značně instinktivní. V srdci nosí nezávislost, smysl pro dobrodružství života i jeho moudrost. Přesně tyto hodnoty nabízí i svým dětem. A také otevřenost, upřímnost, smysl pro humor. Tato máma instinktivně cítí, že na věcech mezi nebem a zemí může být víc, než si je pouhý intelekt schopný připustit. Svoji víru v život a představu, že cokoliv se stane, má nějaký hlubší smysl, vštěpuje svým dětem. Připravuje je na život nevšední, nikdy nudný, svobodný, ale i zodpovědný. Vzácná kombinace.

Pečující máma ve znamení Kozoroha

Základní charakteristika: Přísná. Spíše konvenční, pečující matka vědomá si svých povinností a stojící pevně nohama na zemi. Dítěti nabízí pevný rámec a jasnou strukturu. Zdatná, spolehlivá a odpovědná.

Znamení Kozoroha často vnímáme jako velkého učitele, otce, ale ono se řadí mezi ženská znamení a to znamená, že hodnoty Kozoroha – houževnatost, pracovitost, kultivovanost a ctižádostivost – jsou i ženského rodu. Máma narozená ve znamení Kozoroha je možná přísná máma, možná na své potomky i dost náročná. Své děti však vidí ve zcela realistickém světle, umí dokonale odhadnout jejich možnosti a nestaví sobě ani jim žádné vzdušné zámky. S cílevědomostí sobě vlastní je dovede k vytouženému cíli. Ale své děti miluje láskou nesmírnou. Podobně jako máma Rak je i ona máma s velkým M, pouze to nedává najevo, své emoce drží pod pokličkou a zbytečně moc se kontroluje.

Svobodomyslná máma ve znamení Vodnáře

Základní charakteristika: Milující svobodu. Neustálý konflikt mezi mateřskými povinnostmi a touhou po svobodě a seberealizaci. Dítěti poskytuje někdy až příliš velký volný prostor.

Láskyplná, dobročinná a milující, ale i odměřená a přísná. Přátelská i chladná a racionální, vřelá a pomáhající i emocionálně odtažitá. Všechny tyto vlastnosti a emoce se potkávají v osobě mámy Vodnářky. Někdy si její děti řeknou, že je jejich matka snad šílená, když je nutí neustále pátrat po pravdě a docházet k racionálním rozhodnutím. Ale ona je učí svobodě, odpovědnosti, moudrosti lidstva, učí je být originálními a jedinečnými osobnostmi. Pravdou je, že někdy její výchovné metody mohou vzbuzovat údiv a slabším náturám i šok. U této mámy vždy očekávejte neočekávané. V životě s nimi není nikdy nuda.

Ochraňující máma ve znamení Ryb

Základní charakteristika: Obětující se. Opatrná, ochraňující, tolerantní. Velmi přesně vycítí, co její dítě potřebuje. Obětuje se za ně.

Mámy Ryby své děti milují obětavě a nezištně, umí jim vytvořit pohodlné a kouzelně útulné domácí prostředí v podstatě kdekoliv a kdykoliv. Máma, která vypadá jako pohádková víla, však umí být i úzkostlivá a puntičkářská. Svoji nervozitu a nejistotu nahrazuje mocnou empatií, citlivostí, něhou a jemnou péčí, které umí v takové míře poskytnout pouze ona. Všichni se mohou vyplakat na jejím rameni. Svým dětem kryje záda, umí je chválit a povzbuzovat ve všech jejich činnostech a životních pokusech. S velkou fantazií a tolerancí je vede do světa dospělých, který je v jejím podání pořád světem pohádkových skřítků a víl.

Jací jsou muži jako tátové podle horoskopu?


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 19. 5. 2024

Berani, budete se muset spolehnout na své analytické schopnosti a pevnou sebekontrolu, abyste se dostali z rozbouřeného moře, ve kterém se dnes nacházíte. A stresu se nevyhnete. Nejhorší nástrahou, která vás čeká v kariéře nebo při studiu, by bylo pochybovat o svých schopnostech. Máte příležitost, abyste si vyzkoušeli svou sebedůvěru. Jen se ujistěte, že obstojíte.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.