Ženy podle horoskopu: Jaké jsou ženy narozené ve znamení Ryb?

Narodila jste se ve znamení Ryb, je jisté, že jste velmi citlivá žena, která silně reaguje na své okolí. Nevědomě přejímáte myšlenky a představy svého okolí.

Toto znamení zvěrokruhu symbolizují dvě Ryby – jedna z nich plave po proudu, jedna proti proudu jako symbol dvojakosti citů člověka narozeného v Rybách. Vládne mu planeta Neptun, která mu naděluje silnou představivost a fantazii a podle tradiční astrologie i planeta Jupiter, planeta štěstí a ochrany. Ryby se řadí mezi proměnlivé vodní znamení a jejich zásadními vlastnostmi jsou soucit, všestrannost a obětavost.

Jaké jsou ženy narozené ve znamení Ryb

Ženy narozené v tomto znamení jsou velmi půvabné. Zdobí je jakési křehké kouzlo přitažlivosti. Díky svému jemnému charisma, humoru a sympatiím, které vzbuzují v druhých lidech, se jim otevírají dveře četných životních příležitostí. Jejich přátelská, skromná povaha, je však často svádí k jakési letargii a fatalismu, pak nechávají běžet věci samy od sebe a nesnaží se v životě uspět. Na druhé straně dokážou být i velmi zdatné a odhodlané, tak jak to odpovídá obojakosti znamení Ryb.

Chaos a zmatenost může vládnout myšlenkám žen narozených v tomto znamení. Pohybují se na škále od vrcholného optimismu až k nejčernějšímu pesimismu. V životě se musí naučit stát na vlastních nohou a hledět do neznáma s prostou důvěrou. Měly by se naučit zachovat svoji individualitu, umět naslouchat svému sice tichému, ale o to více naléhavému vnitřnímu hlasu, který je vyvede z každé šlamastyky. Pokud to nedokážou, mohou být v životě i dost nešťastné.

Tyto ženy neustále obklopuje jakási únava, která jim brání v každé větší námaze a sportovnímu vyžití. Snad i proto nejsou ani bojovné, ani agresivní. Obvykle raději snášejí bezpráví, než aby za svá práva bojovaly. Když se ale jejich trpělivost vyčerpá, mohou propadnout zuřivosti, kterou hned tak nezklidníte. Pak dokážou být i velmi umíněné a není s nimi rozumná řeč.

Nejlepší vlastnosti žen narozených ve znamení Ryb

Tradičním vládcem znamení Ryb je planeta Jupiter, planeta štěstí a ochrany. Tak působí i na ženy narozené ve znamení Ryb. Dává jim potřebnou víru a naději ve šťastné konce. Rčení: „Jestli to nedopadlo dobře, tak potom to ještě není konec,“ musela vymyslet nějaká Ryba, kdyby to neřekl John Lennon, který se narodil ve znamení Váhy.

Obvykle se nesnaží získat hmotné statky a peníze. V mladších letech sice mohou vzbuzovat zdání materialisticky založených žen, protože touží založit rodinu, a tak si více si všímají praktických stránek života, ale jejich pravý svět je svět představivosti a fantazie. Rády se pohybují ve snovém světě, ve kterém zapomínají na tíhu reálného života i na jeho strasti. Lehce pak bohužel podléhají únikovým cestám všeho druhu – nejvíce alkoholu a drogám. Pokud však snový svět dokážou využívat ke svému i společenskému prospěchu například v umělecké podobě, jsou nepřekonatelné.

Mají vynikající talent vnímat problémy člověka, jsou schopné vycítit, jak bolestně mohou slova a činy ostatní zasáhnout. Jsou citlivé k veškerému lidskému utrpení, působí tak na své okolí hojivě a útěšně. Hodně těchto žen dobrovolně pracuje v charitách a věnuje svou energii a čas nemocným a zoufalým lidem.

Nejhorší vlastnosti žen narozených ve znamení Ryb

Charakterové vady jsou spojené hlavně s jejich fatalismem, tyto ženy si musí uvědomit, že nejsou připoutané k nějakému osudu. Musí se samy na sebe podívat realisticky, aby opravdu naplno využily všech možností, které mají k dispozici. Pokud se jim podaří nalézt sebe sama, pak jsou milé, nesobecké, oddané a ochotné se obětovat pro druhé. Slepé k chybám těch, které milují, jsou však navždy.

Podrobnou charakteristiku lidí narozených ve znamení Ryb

Charakteristiky žen narozených v dalších znameních zvěrokruhu:


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 22. 5. 2024

Kdyby byl každý den jako dnes, život by byl ráj, Berani. Je to pro vás potenciálně nádherné období. Možná najdete odpovědi na problémy, které vás trápí už několik týdnů. Při všech rozhovorech mějte uši otevřené. Mohli byste narazit na dílo, na které jste dlouho čekali.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.