Živlová astrologie: Jak vás ovlivňuje země, voda, vzduch nebo oheň?

Západní astrologie rozeznává čtyři živly – oheň, zemi, vzduch a vodu. Dvanáct znamení zvěrokruhu je rozdělené do čtyř skupin a tyto skupiny jsou pod vládou jednotlivých živlů.

Rozeznáváme ohnivá znamení – Beran, Lev a Střelec –, zemská znamení – Býk, Panna a Kozoroh –, vzdušná znamení – Blíženci, Váhy a Vodnář – a znamení vodní – Rak, Štír a Ryby. Každé z nich zastupuje svůj živel specifickým způsobem. Zajímavé je i pojetí živlové astrologie v osobních horoskopech. Je velmi důležité, který živel v horoskopu převažuje, a který případně chybí. Podívejme se, jaká je charakteristika jednotlivých živlů a jak mohou ovlivnit naše charaktery.

Narodili jste se pod vládou země?

Země odpovídá znamení Býka, Panny a Kozoroha. Je to těžiště, opora, záchytný bod a zároveň území spjaté s potřebou vlastnit a přisvojovat si. V horoskopu znamená materialismus a realismus. Nositelé země jsou velmi obratní ve využívání materiálu všeho druhu i v zacházení s penězi. Jsou vždy prakticky zruční.

Praktické schopnosti Býka se projevují v tom, jak se mu daří hromadit a spravovat peníze a majetek. U Panny se praktičnost projevuje jako důvtip a obratnost v práci a řemeslné zručnosti. Kromě toho se Panna stará i o správné zacházení s naším nejcennějším hmotným majetkem – naším tělem. Kozoroh má praktickou schopnost systematizovat a vést velké obchodní a vládní podniky nebo v obecnější rovině plánovat a organizovat běžné podnikatelské záležitosti.

Je-li v osobním horoskopu země příliš mnoho, je možné, že osoba bude trochu těžkopádná, bude věřit jen tomu, co uvidí nebo čeho se může dotknout. Bude příliš připoutaná k pragmatickým hodnotám. Naopak chybí-li tento živel v horoskopu, jeho nositel „nestojí pevně nohama na zemi“ a nedostává se mu nejzákladnějšího realismu.

Narodili jste se pod vládou vody?

Voda je v symbolickém vztahu s citlivostí. Je to nejtajemnější ze všech živlů, mění se podle okolností v led nebo páru. Ve všech duchovních tradicích vystupuje voda jako symbol mysticismu. Je to velký výjev srdce, je to také rozpuštění ega ve věčném oceánu božské přítomnosti, v němž jsme jen přelévající se prchavé vlny. Vodní znamení jsou Rak, Štír a Ryby.

U Raka se tato kvalita emocí projevuje jako silný cit pro domov a rodinu. Ve Štíru ji vnímáme jako intenzivní city týkající se smrti, společných prostředků, tedy i společných peněz, všech hlubokých skrytých tajemství života. Ryby mají často mystický cit pro nekonečno a schopnost nevědomě telepaticky komunikovat s ostatními lidmi. Znamená to i silně soucitné vnímání okolního světa. Vlivem této citlivosti velmi snadno podléhají různým dojmům, takže Ryby bývají velmi silně ovlivnitelné nevědomím.

Je-li tohoto živlu v horoskopu příliš, například jsou-li více než čtyři planety ve vodních znameních, může to znamenat tendenci k iracionálním, subjektivním, pudovým, nerealistickým reakcím a k přecitlivělosti. Naopak nedostatek vody znamená malou citlivost.

Narodili jste se pod vládou vzduchu?

Vzduch je v symbolickém vztahu se vším, co znamená pohyb, styk, výměnu, komunikaci. Je to síla, která uvolňuje fyzické a duševní tlaky, někdy i ve výbušném a revolučním smyslu. Rozmetává předsudky a různá klišé, smete každou tyranii. Vzdušná znamení jsou Blíženci, Váhy a Vodnář. U těchto znamení vždy převažuje nějaká forma intelektuálních a mentálních zájmů.

U Blíženců se intelektuální založení projevuje ve schopnosti získávat informace, používat je a předávat dále. Často projevují originalitu v přeformulovávání myšlenek. Ve Vahách jsou tyto vlastnosti patrné jako schopnost zvažovat a vyvažovat, porovnávat. Váhy mají také velmi silné sociální cítění, a proto i přirozené nadání pro psychologii a příbuzné oblasti. U Vodnáře se intelektualismus projevuje jako intuitivní chápání univerzálních principů a snaha o blaho celého lidstva.

Převažuje-li tento živel v horoskopu, je to známka lehkovážnosti a neposednosti charakteru. Nedostatek vzduchu naznačuje těžkopádnost a sklon brát vše příliš vážně.

Narodili jste se pod vládou ohně?

Oheň proměňuje pevné v tekuté a tekuté v plynné. Je zároveň teplem i světlem. Je to energie, vůle, akce – zároveň tvořivá i ničivá. V četných mýtech vystupuje jako aktivní božský princip, prvotní žár, například Jupiter se svým bleskem nebo Mojžíšův hořící keř. U člověka odpovídá tento žár ohně nejdynamičtějším vlastnostem a životní energii.

Tři ohnivá znamení zvěrokruhu jsou Beran, Lev a Střelec. Lidé se zdůrazněním ohně se v životě vždy snaží nějak dosáhnout vůdčí pozice. Jsou ve svém projevu pozitivní, agresivní a tvůrčí. U Berana se tyto touhy projevují v rozhodnosti a snaze o nové počiny. Lvi mají manažerskou schopnost fungovat jako ústřední dramatická figura dění, kolem které se sdružuje organizace nebo skupina lidí. Střelci jsou schopni působit na lidi jako duchovní, filozofičtí vůdci v oblasti náboženství, filozofie, práva nebo vyššího vzdělání – zajímají se hlavně o myšlenky, na kterých je postavena lidská společnost a kultura.

Protože je oheň ve vztahu k životní energii, jeho přemíra v horoskopu jedince znamená nekontrolovatelné pudové síly, agresivitu, možné je i násilnictví. Naopak jeho nedostatek znamená nízkou životní energii a sklon k letargii. Může ukazovat i na nedostatek odvahy.


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 24. 5. 2024

Berani, dnes očekávejte ve svém domě hodně aktivit. Mohla by se tam sejít skupina, možná velká, kterou hostíte vy nebo někdo z rodiny, a vyvolat podnětné rozhovory. Mohli byste se nechat strhnout energií, díky níž se dostanete do kontaktu s novým vědomím svých pocitů. Dnes večer očekávejte živé sny o cestování, cizích místech nebo létání.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.