zpět

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.
zpět

Výpočet ascendentu

Pro výpočet svého ascendentu zadejte datum a čas narození.
zpět

Horoskop pro Vás každý týden

Stačí vybrat znamení a zadat Váš email. Jednou týdně vám zašleme horoskop pro vaše znamení.
návrat zpět

Vyhledávání

Co hledáte?
Smazat

Luna v astrologii a její význam v osobním horoskopu

Luna v Býku symbolizuje výraznou ženskost, erotičnost a smyslnost
Autor: iStock Luna v Býku symbolizuje výraznou ženskost, erotičnost a smyslnost
Jiřina Köppelová , Vydáno: 29.06.2021
Luna neboli Měsíc v astrologii vyjadřuje ryze ženský princip. Symbolizuje naše emoce, nálady, sny, zvyky, cykličnost, přizpůsobivost a paměť. Je ženským partnerem Slunce, které v horoskopu zastupuje mužský princip a otce.

reklama

Luna je výrazem naší duše. Vyjadřuje, nejen jakým způsobem cítíme, ale i kde se cítíme dobře a kde špatně. V osobním horoskopu zastupuje matku a mateřství, obecně starší ženu, pečovatelský, ochranitelský princip. Pravidlo příjímání a dávání. Podivuhodným způsobem se tak spojuje s principem země, respektive živlu země – matky všeho živého. Luna byla odjakživa spojována s plodností.

Luna jako symbol našeho dětství a matky

Luna symbolizuje naše dětství. Postoje a způsoby chování, které jsme získali v dětství od své rodiny. Ukazuje zážitky z raného dětství, které ovlivňují naše citové projevy po celý život. Podle nich můžeme usuzovat, jakým způsobem budeme reagovat na vnější podněty a na jednání druhých lidí.

V ženském horoskopu označuje způsob, jak žena prožívala svou matku nebo mateřské představy, stejně jako způsob, jak bude prožívat a pociťovat úlohu ženy a posléze matky. V mužském horoskopu Luna představuje způsob, jak muž prožíval a vnímal svoji matku a jak bude tuto emocionální zkušenost promítat do žen svého života. Znamená i podíl ženskosti v muži.

 • Astrologická symbolika: Luna sdílí se Sluncem název Světlo. Slunce je denní Světlo, Luna noční Světlo. V interpretaci je považována za stejně důležitou jako Slunce.
 • Vládnutí: Vládne znamení Raka. Zničená (tedy velmi slabá) je v Kozorohu, povýšená (nejsilnější) v Býku a v pádu (slabá) ve Štíru.
 • Mytologie: V mytologii představuje dvě panenské bohyně. Římskou Dianu a řeckou Artemis. Jsou to lovkyně, jejichž lukem je měsíční srpek, který je i grafickým symbolem Luny.
 • Klíčová slova: Noc, dětství, matka, žena, rodina. Dav, veřejnost a popularita. Pasivita, citlivost.

Co je měsíční znamení?

Měsíční neboli lunární znamení je stejně důležité jako to v lidové astrologii známější a používanější sluneční. Sluneční znamení odkazuje na naši podstatu, naše já. Měsíční ukazuje na náš způsob prožívání a cítění. Existuje dvanáct druhů měsíčních znamení stejně jako těch slunečních.

Chcete-li zjistit, ve kterém měsíčním znamení jste se narodili, podívejte se například na stránky najdise.cz, kde ve formuláři osobního horoskopu vyplníte svá data narození včetně hodiny.

Významy jednotlivých měsíčních znamení

Luna v Beranu

Luna v Beranu ukazuje na nestálou, citově impulzivní povahu. Citlivost je instinktivní a prudká. Lidé s touto pozicí Luny v osobním horoskopu se často chovají unáhleně a nepřemýšlejí o důsledcích svého jednání. Mohou náhle vzplanout, tyto výbuchy temperamentu však mívají jen krátce, rychle se uklidní a na vše brzy zapomínají. Jsou přecitlivělí na situace, v nichž se objevuje nějaká rivalita nebo boj. V negativním smyslu Luna v Beranu vede k umíněnosti a subjektivitě.

Symbolizuje aktivní ženství. Žena je spíše ochranitelská než ochraňovaná. Spíše podnikavá než podrobená. Muže přitahují nezávislé a aktivní ženy. Matku nebo ženu pociťuje jako autoritativní.

 • Jako matka: Rázná. Vychovává dítě k samostatnosti a nezávislosti. Učí ho prosazovat se.
 • Obraz ženy: Divoška. Impulzivní, přímá a netrpělivá. Miluje vše, co je nekomplikované a přímé.
 • Silné stránky: Potěšení z dobrodružství. Silné city a spontánní reakce.
 • Problémové stránky: Svárlivost. Vysoká citlivost vůči domnělým ústrkům.

Luna v Býku

Luna v Býku symbolizuje výraznou ženskost, smyslnost a krásu.
Autor: iStock Luna v Býku symbolizuje výraznou ženskost, smyslnost a krásu.

Luna v Býku ukazuje na silnou citlivost, tvořivost a plodnost. Spontánní lásku ke všemu, co je přirozené a prosté. Předznamenává zálibu v přírodě a kráse. Reaguje obzvláště na smyslové nebo citové stimuly. Naznačuje také potřebu finanční a materiální jistoty.

Lidé narození s Lunou ve znamení Býka jsou klidní a vyrovaní. Ve finančních a domácích záležitostech je zdobí zdravý selský rozum. Nadto mají šťastnou ruku v zacházení s rostlinami. Mají-li se pustit do něčeho nového, potřebují impluz od ostatních, pak ale pracují houževnatě a vytrvale. V negativních aspektech můžeme očekávat zatvrzelé citové postoje, sklon k lenosti a přehnanou touhu po materiálním komfortu.

V ženském horoskopu znamená zesílení tradičních ženských hodnot. Pro muže slibuje ideální ženu, věrnou a smyslnou, lpící na domově.

 • Jako matka: Dobromyslná. Praktická, ochraňující, pečující, stojící pevně na zemi. Svému dítěti se věnuje s pečlivou trpělivostí, poskytuje mu hluboký pocit bezpečí a jistoty.
 • Obraz ženy: Smyslná. Výrazná ženskost, erotická, srdečná, šarmantní, svádivá i stálá.
 • Silné stránky: Věrnost.
 • Problémové stránky: Rozkošnice. Sklon k obezitě a těžkopádnosti. Lenivost.

Luna v Blížencích

Luna v Blížencích symbolizuje lehkovážnou a povrchní citlivost, přelétavost. Společenskost, snadný kontakt. Intelektuální emoce. Jasný rozum usměrňuje citová vzplanutí. Nestálost, nervozita, neklid. Lidé narození s Lunou v Blížencích mají sklon neustále mluvit, často bez přestání telefonují. Své city se pokoušejí maximálně racionalizovat, takže občas nemají jasno v tom, co doopravdy cítí.

Je-li Luna v jejich horoskopu příznivě aspektována, mohou tito lidé díky bohatství svých nápadů hravě zvládat i praktické stránky života, v opačném případě ukazuje na zmatkářství, kolísavost a chaotičnost.

Pro ženu předznamenává dlouhé mládí, nezávislost. Pro muže náklonnost k chytrým, intelektuálním, nepředvídatelným, vtipným ženám.

 • Jako matka: Chytrá a obratná. Matka, která si nepřipouští zbytečné starosti. Lehká a veselá mysl.
 • Obraz ženy: Intelektuálka. Chytrá, zvědavá, emocionálně spíše povrchní, bezstarostná, hravá. Ráda navazuje kontakty. Koketní.
 • Silné stránky: Dychtivost po vědění. Duševní čilost. Komunikativnost.
 • Problémové stránky: Pochyby. Stálé změny citů. Vymlouvačnost.

Luna v Raku

Luna v Raku umocňuje všechny ženské vlastnosti. Snivost, něhu a romantičnost.
Autor: iStock Luna v Raku umocňuje všechny ženské vlastnosti. Snivost, něhu a romantičnost.

Luna v Raku umocňuje všechny ženské a mateřské hodnoty. Snivost, imaginativnost, romantičnost. Výrazná fantazie. Citlivost se může lehce přeměnit v přecitlivělost. Nostalgie, sklon k lenosti a letargii. Návaly netečnosti. Pro lidi narozené s Lunou v Raku je velmi důležité jejich dětství. Mají velmi silnou vazbu na matku, rodinu a domov. Jsou mimořádně citliví na názory a reakce druhých lidí, snadno se cítí dotčení a pak mají sklon se stahovat do své ulity.

Je-li Luna v osobním horoskopu nepříznivě aspektována, je nutno počítat s mimořádnou kolísavostí citů se sklonem k nadměrnému ochraňování dětí, které pak taková láska skoro dusí.

Pro muže je ideálem žena-matka nebo poslušná žena-dítě.

 • Jako matka: Máma. Ideální matka, láskyplná, pečující, ochraňující, dohlížející, mimořádně milující děti.
 • Obraz ženy: Zasněná. Romantická žena. Mírná, něžná, přítulná, přizpůsobivá, mateřská. Ohleduplná a zdrženlivá.
 • Silné stránky: Vypravěčka pohádek s bohatou fantazií. Schopnost hluboké empatie.
 • Problémové stránky: Náladovost. Extrémní výkyvy nálady. Vysoké nároky na vždy zaručené bezpečí a jistoty.

Luna ve Lvu

Luna ve Lvu ukazuje na emocionální hrdou citlivost se sklonem k teatrálnosti. Lidé s tímto postavením Luny v osobním horoskopu mají nevědomou potřebu, aby je ostatní obdivovali a oceňovali. Potřebují i trochu romantiky a láskyplné náklonnosti. Mají rádi děti, ale také večírky, umění, sport a zábavu všeho druhu. Někdy se chovají jako primadony a mají potřebu své city dramatizovat. Mají i sklon ovládat ostatní, a to především ve vlastní domácnosti. Jejich velká vnímavost k lichotkám může občas budit zdání až dětinského vytahování.

Žena s Lunou ve Lvu potřebuje být obdivovaná, hýčkaná, chce zářit, ale noblesně a s elegancí. Muže přitahují krásné nebo jakkoli skvělé ženy elegantního zjevu, které může s hrdostí představovat a ukazovat.

 • Jako matka: Velkomyslná. Blahosklonná, srdečná, přirozená a velmi hrdá na své dítě.
 • Obraz ženy: Královna. Hrdá, náročná, vášnivá a dychtivá života. Šíří kolem sebe hřejivou atmosféru. Optimismus, radost ze života. Je schopná i všednímu dni dodat lesk a vzlet.
 • Silné stránky: Radost ze života. Nakažlivý životní optimismus. Slunečná povaha.
 • Problémové stránky: Primadona. Žárlivost, nesnáší kritiku. Samolibost a přehánění.

Luna v Panně

Luna v Panně způsobuje, že ženám chybí dostatečná sebedůvěra a jsou zbytečně skromné.
Autor: iStock Luna v Panně způsobuje, že ženám chybí dostatečná sebedůvěra a jsou zbytečně skromné.

Citlivost ovládaná rozumem, analýzou. Stud a strach z předvádění. Neschopnost poddat se přívalu pocitů způsobuje, že se tito lidé spokojují s praktickými detaily. Zdravý rozum, láska ke všednímu životu, malá obrazotvornost. Ostýchavost. Pečlivě dbají na detaily a ochotně pomáhají druhým. Nekladou žádné osobní otázky, dokud to není bezpodmínečně nutné. Jsou sice zvědaví, ale jen ve vztahu ke své práci a praktickým záležitostem.

Je-li Luna v Panně v osobním horoskopu nepříznivě aspektována, mohou tito lidé nepodstatné detaily brát příliš vážně a pak mívají malicherný a kritický postoj. Díky perfekcionismu v detailech mohou být pak slepí k vyšším souvislostem.

Ženě chybí sebedůvěra a svou úlohu bere jako „užitkovou“ a služebnou. Projevuje lásku k ochranitelskému domovu. Pro muže je ideálem žena v domácnosti.

 • Jako matka: Šikovná. Obratná, svědomitá, rozumná. Velmi dbalá správné výživy a zdravého životního stylu. Své dítě vychovává tak, aby hravě zvládalo úkoly každodenního života.
 • Obraz ženy: Chytrá, přičinlivá hospodyně. Praktická, chápavá, někdy chladná, přísná a zdrženlivá. Bojí se chaosu a chaotických citů. Touží mít vše pod kontrolou.
 • Silné stránky: Pořádek. Touží žít rozumně, zdravě a spíše skromně. Chápe nezbytnosti a dovede se přizpůsobit.
 • Problémové stránky: Perfekcionismus. Přehnané úsilí o pořádek, dokonalost. Netolerantnost. Blokované city, potlačená a křečovitá sexualita.

Luna ve Vahách

Luna ve Vahách předznamenává estetickou citlivost, snažící se udržet vyrovnanost, i pokud jde jen o vnější dojem. Smířlivost, hledání intimní harmonie. Ukazuje na velkou citlivost vůči postojům a reakcím jiných lidí, zvláště od manželského partnera a blízkých spolupracovníků. Nositelé tohoto postavení Luny však na druhé působí chladně a nesnadno si připouštějí velké vášně a city.

Lidé s Lunou ve Vahách obecně nesnášejí vulgárnost, neharmonické vztahy, které mohou negativně působit i na jejich zdraví. Osobní zjev i chování se vyznačuje šarmem a elegancí. Jejich domov bývá velmi vkusně zařízen a slouží jako místo k setkávání přátel. Jsou zdvořilí a milí, protože jejich vlastní pohoda závisí na uznání od ostatních. Nevýhodou je, že tak bývají i lehce ovlivnitelní.

Žena hledá dokonalost v rovnováze. Pro obě pohlaví je typická umělecká tvořivost, ale bez vášně. Muž hledá ideální krásu, je citlivý k ženským hodnotám.

 • Jako matka: Vyrovnávající. Zprostředkovává, vždy dbá o fair play. Usiluje o klid a harmonii jako nejvyšší hodnotu v rodině. Ve svém dítěti podporuje umělecké sklony.
 • Obraz ženy: Půvabná. Šarmantní, přátelská, jemnocitná. Má styl a je diplomatická. Okouzlující, svůdná velkorysá. Brání se hluboké citové angažovanosti. Dobrá společnice.
 • Silné stránky: Diplomacie. Dovede svá přání prosazovat s šarmem. Vkus, estetické vnímání. Zájem o krásnou literaturu, umění a kulturu.
 • Problémové stránky: Věčná nerozhodnost. Emocionální labilita, velké výkyvy v citové oblasti. Lpění na vnější formě, na stylu a dobré pověsti.

Luna ve Štíru

Žena s Lunou ve Štíru je neodolatelnou i nebezpečnou svůdkyní se silnými emocemi a fascinující sexualitou.
Autor: iStock Žena s Lunou ve Štíru je neodolatelnou i nebezpečnou svůdkyní se silnými emocemi a fascinující sexualitou.

Luna ve Štíru ukazuje na silné intenzivní emoce doprovázené umíněnou vůlí. Citlivost je intuitivní a jasnozřivá. Tato pozice se pro Lunu nepovažuje za příliš šťastnou, protože je v tomto znamení v pádu. Tito lidé mají sklon brát své osobní záležitosti příliš vážně, což může vést k majetnickosti a extrémní žárlivosti. Své city ženou do krajnosti. Když se rozhněvají, hned přemýšlejí o pomstě. Osobní urážky nezapomínají. Sklon k trucovitosti a pomstychtivosti je závažnou charakterovou vadou, která může souviset i s tímto postavením Luny.

Pokud však tito lidé mají jasný směr a správné pohnutky, nezaleknou se žádné oběti, aby dosáhli určitého cíle. Pro všechno, co dělají, mají určitý motiv, i když jejich motivace nemusí být vždy zjevná.

Žena je fascinující a libuje si ve zvláštnostech. Morbidní nebo mučivá představivost. Muže lákají záhadné ženy, je citlivý na jejich sexuální přitažlivost.

 • Jako matka: Temná víla. S dítětem je silně emocionálně spojená. Chce o něm všechno vědět a neponechává mu osobní prostor. Dovede stejně podpořit jako zničit. V zásadních otázkách neúprosná a důsledná.
 • Jako žena: Černá madona. Neodolatelná i nebezpečná svůdkyně se silnými emocemi a fascinující sexualitou. Tajuplná, cosi stále zůstává v pozadí. Schopná si ostatní úplně podmanit, okouzlit. Na druhou stranu dokáže svými duševními talenty ostatní i uzdravovat.
 • Silné stránky: Léčitelské schopnosti. Dokonale odolává nástrahám moci. Sebepřekonávání, neúnavná mobilizace nových duševních sil.
 • Problémové stránky: Lačnost po moci. Extrémní žárlivost, závislosti, neschopnost odpustit. Pomstychtivost, bezohlednost. Od partnera vyžaduje bezpodmínečnou oddanost.

Luna ve Střelci

Luna ve Střelci ukazuje sice na povrchnější citlivost, ale spontánní a milou. Záliba v dobrodružství spojená s touhou po čestnosti a věrnosti. Optimismus a veselost. Tito lidé se snaží o dosažení vysokých cílů, ale mnohdy nestojí oběma nohama na zemi. Idealistické představy. Mají náboženské a filozofické názory, které jim rodiče vštípili v dětství.

Je-li Luna ve Střelci nepříznivě aspektována, mohou se u nich projevovat úzkoprsé sektářské názory spojené s arogancí a svatouškovskou sebestředností.

Žena může být typ „amazonky“, zvědavé na vše neznámé. Muže přitahují ženy, v nichž je něco nového, exotického, neobvyklého. Ženu považuje přirozeně za sobě rovnou.

 • Jako matka: Podporující, blahosklonná, optimistická. Umí stále probouzet radost a optimismus. Chce být ideální matkou.
 • Obraz ženy: Světoběžnice. Se smyslem pro humor, impulzivní, rychle se nadchne. Otevřená světu, nestálá, nezávislá.
 • Silné stránky: Nadšenec. Překypující, idealistický, vysoké cíle. Snadno se motivuje. Láska ke svobodě, cestování a poznávání nových věcí. Velmi výrazný cit pro spravedlnost.
 • Problémové stránky: Samolibost. Přehnaný kult své osoby, arogance a nafoukanost. Mimořádná citlivost na kritiku. Nespolehlivost a nestálost.

Luna v Kozorohu

Žena s Lunou v Kozorohu působí rezervovaně, své city a emoce dávkuje, zadržuje a kontroluje.
Autor: iStock Žena s Lunou v Kozorohu působí rezervovaně, své city a emoce dávkuje, zadržuje a kontroluje.

Citlivost Luny v Kozorohu je pod výrazným vlivem realismu. Je vnitřní, chladná, zasutá do hloubi ledového krunýře. Vysoká míra sebeovládání, která ovšem může vést k vnitřním citovým frustracím. Lidé s Lunou v Kozorohu mají opatrný a zdrženlivý způsob projevu, vypadají chladně a nepřístupně. Berou život velmi vážně a citově se ztotožňují spíše s hmotnými než duchovními hodnotami. Tato pozice Luny není nijak příznivá, protože Luna je ve znamení Kozoroha v exilu (tzn. zničená).

V práci jsou tito lidé usilovní a ctižádostiví, o úspěch se ale snaží kvůli dobrému postavení a finanční jistotě. V otázkách sebehodnocení jsou však ostýchaví a nejistí, přecitlivělí na skutečné i domnělé znevažování jejich osoby. Je-li Luna v Kozorohu nepříznivě aspektována, může se u nich projevovat vypočítavost a snaha dosáhnout moci za každou cenu.

Žena se ráda sociálně nebo politicky vyšvihne. Muž hledá hluboce založenou, opravdovou družku, ale je málo citlivý k ženským hodnotám a může být i tvrdý a chladný.

 • Jako matka: Přísná. Spíše konvenční, pečující matka vědomá si svých povinností a stojící pevně nohama na zemi. Dítěti nabízí pevný rámec a jasnou strukturu. Zdatná, spolehlivá a odpovědná.
 • Obraz ženy: Rezervovaná. Náklonnost a city dávkuje, zadržuje a kontroluje. Ze strachu, aby nebyla zraněna, se jen pomalu „rozehřívá“. Uzavřená, spolehlivá, silná žena, jež nabízí oporu, bezpečí, jistotu. Velmi pilná.
 • Silné stránky: Prostota. Zodpovědnost. Schopnost druhé podporovat a poskytovat jim bezpečí. Schopnost přijmout povinnosti. Výkonnost.
 • Problémové stránky: Sběrač odpovědností. Je neustále pod nadměrným tlakem. Sklon k závisti a k pocitům viny. Věčný strach, že bude odmítnut a nemilován. Nedůvěřivost, pesimismus.

Luna ve Vodnáři

Luna ve Vodnáři ukazuje na schopnost sympatizovat s potřebami celého lidstva. Záblesky intuitivního poznání. Citlivost je jako radar zachycující vše a všechny kolem sebe. Malá vnímavost k tradičním hodnotám.

Lidé s touto pozicí Luny jsou neosobně přátelští. Nechtějí se zatěžovat citovými projevy a vyžadují naprostou volnost. V jejich rodině budou pravděpodobně panovat nezvyklé poměry. Je-li Luna negativně aspektována, mohou mít tito lidé sklony k různým citovým výstřelkům, umíněnosti nebo iracionální potřebě svobody za každou cenu.

Žena je dynamická, nezávislá, ba až nevázaná. Pro muže je ideálem žena originální, rebelantská, vyznávají volný svazek. U obou pohlaví vyvolává respekt k nezávislosti partnera, nedostatek mateřské lásky, značnou citovou lhostejnost a věcnost.

 • Jako matka: Milující svobodu. Neustálý konflikt mezi mateřskými povinnostmi a touhou po svobodě a seberealizaci. Dítěti poskytuje někdy až příliš velký volný prostor.
 • Obraz ženy: Chladná. Potřebuje mnoho kontaktů, podnětů a aktivit. Miluje svobodu, nikdy nezapomíná na svou nezávislost. Spíše kamarádka než milenka. V kontaktu chladná a nedosažitelná.
 • Silné stránky: Nezávislost. Originální, hýří nápady. Vystačí si sám.
 • Problémové stránky: Neklid a nespolehlivost. Proměnlivý, výbušný temperament. Neustále si vyhrazuje právo jednostranně vypovědět jakoukoliv dohodu. Povrchní, osamělý, bez hřejivých chránících citových kontaktů.

Luna v Rybách

Lidé s Lunou v Rybách jsou tajemní, plní soucitu a vcítění do pocitů a emocí druhých lidí.
Autor: iStock Lidé s Lunou v Rybách jsou tajemní, plní soucitu a vcítění do pocitů a emocí druhých lidí.

Luna v Rybách ukazuje na intenzivní, vnímavou citlivost, utápějící se v toku dojmů. Emocionální povaha, která jako houba nasává myšlenky a pocity ostatních. Vlivem mimořádné dojímavosti na nevědomé úrovni má člověk pocit psychické zranitelnosti a mnohdy se od ostatních izoluje, aby se citově chránil. Potřeba oddat se druhým, být užitečný.

Lidé s touto pozicí Luny mají živou fantazii, která se může projevovat v poetických, muzikálních nebo jiných formách umělecké tvorby. Všeobecně jsou laskaví, soucitní a vnímaví k citům ostatních.

Je-li Luna v Rybách nepříznivě aspektována, mohou se projevovat neurotické a psychotické sklony a iracionální převaha nevědomí. Někdy přehnaná ostýchavost.

Žena je romantická, pokorná, potřebuje ochranu. Muž je zranitelný a hledá chápavou ženu s porozuměním pro jeho úzkosti. U obou pohlaví záliba v úniku do představ a světa fantazie.

 • Jako matka: Obětující se. Opatrná, ochraňující, tolerantní. Velmi přesně vycítí, co její dítě potřebuje. Obětuje se za ně.
 • Obraz ženy: Rusalka. Obzvláště schopná vcítění. Nenápadná, jemná, citlivá. Vycítí skrytá přání a schopnosti, jež jsou ukryté v jiných lidech. Má v sobě cosi netělesného. Sklon stát se obětí nebo závislou osobou.
 • Silné stránky: Tajemnost. Schopnost velké oddanosti a touha splynout s partnerem. Soucit. Bohatá fantazie.
 • Problémové stránky: Bezmocnost. Sklon hrát roli oběti, k tragickým zápletkám a k pocitu, že je bezmocně vydána napospas osudu a světu. Nedokáže se vymezit.

reklama

Související témata: horoskopy , astrologie , měsíční znamení , Luna ve znameních , Luna v horoskopu

reklama

Přečtěte si také

reklama