Luna v astrologii a její význam v osobním horoskopu

Luna neboli Měsíc v astrologii vyjadřuje ryze ženský princip. Symbolizuje naše emoce, nálady, sny, zvyky, cykličnost, přizpůsobivost a paměť. Je ženským partnerem Slunce, které v horoskopu zastupuje mužský princip a otce.

Luna je výrazem naší duše. Vyjadřuje, nejen jakým způsobem cítíme, ale i kde se cítíme dobře a kde špatně. V osobním horoskopu zastupuje matku a mateřství, obecně starší ženu, pečovatelský, ochranitelský princip. Pravidlo příjímání a dávání. Podivuhodným způsobem se tak spojuje s principem země, respektive živlu země – matky všeho živého. Luna byla odjakživa spojována s plodností.

Luna jako symbol našeho dětství a matky

Luna symbolizuje naše dětství. Postoje a způsoby chování, které jsme získali v dětství od své rodiny. Ukazuje zážitky z raného dětství, které ovlivňují naše citové projevy po celý život. Podle nich můžeme usuzovat, jakým způsobem budeme reagovat na vnější podněty a na jednání druhých lidí.

V ženském horoskopu označuje způsob, jak žena prožívala svou matku nebo mateřské představy, stejně jako způsob, jak bude prožívat a pociťovat úlohu ženy a posléze matky. V mužském horoskopu Luna představuje způsob, jak muž prožíval a vnímal svoji matku a jak bude tuto emocionální zkušenost promítat do žen svého života. Znamená i podíl ženskosti v muži.

 • Astrologická symbolika: Luna sdílí se Sluncem název Světlo. Slunce je denní Světlo, Luna noční Světlo. V interpretaci je považována za stejně důležitou jako Slunce.
 • Vládnutí: Vládne znamení Raka. Zničená (tedy velmi slabá) je v Kozorohu, povýšená (nejsilnější) v Býku a v pádu (slabá) ve Štíru.
 • Mytologie: V mytologii představuje dvě panenské bohyně. Římskou Dianu a řeckou Artemis. Jsou to lovkyně, jejichž lukem je měsíční srpek, který je i grafickým symbolem Luny.
 • Klíčová slova: Noc, dětství, matka, žena, rodina. Dav, veřejnost a popularita. Pasivita, citlivost.

Co je měsíční znamení?

Měsíční neboli lunární znamení je stejně důležité jako to v lidové astrologii známější a používanější sluneční. Sluneční znamení odkazuje na naši podstatu, naše já. Měsíční ukazuje na náš způsob prožívání a cítění. Existuje dvanáct druhů měsíčních znamení stejně jako těch slunečních.

Chcete-li zjistit, ve kterém měsíčním znamení jste se narodili, podívejte se například na stránky najdise.cz, kde ve formuláři osobního horoskopu vyplníte svá data narození včetně hodiny.

Významy jednotlivých měsíčních znamení

Luna v Beranu

Luna v Beranu ukazuje na nestálou, citově impulzivní povahu. Citlivost je instinktivní a prudká. Lidé s touto pozicí Luny v osobním horoskopu se často chovají unáhleně a nepřemýšlejí o důsledcích svého jednání. Mohou náhle vzplanout, tyto výbuchy temperamentu však mívají jen krátce, rychle se uklidní a na vše brzy zapomínají. Jsou přecitlivělí na situace, v nichž se objevuje nějaká rivalita nebo boj. V negativním smyslu Luna v Beranu vede k umíněnosti a subjektivitě.

Symbolizuje aktivní ženství. Žena je spíše ochranitelská než ochraňovaná. Spíše podnikavá než podrobená. Muže přitahují nezávislé a aktivní ženy. Matku nebo ženu pociťuje jako autoritativní.

 • Jako matka: Rázná. Vychovává dítě k samostatnosti a nezávislosti. Učí ho prosazovat se.
 • Obraz ženy: Divoška. Impulzivní, přímá a netrpělivá. Miluje vše, co je nekomplikované a přímé.
 • Silné stránky: Potěšení z dobrodružství. Silné city a spontánní reakce.
 • Problémové stránky: Svárlivost. Vysoká citlivost vůči domnělým ústrkům.

Luna v Býku

Luna v Býku ukazuje na silnou citlivost, tvořivost a plodnost. Spontánní lásku ke všemu, co je přirozené a prosté. Předznamenává zálibu v přírodě a kráse. Reaguje obzvláště na smyslové nebo citové stimuly. Naznačuje také potřebu finanční a materiální jistoty.

Lidé narození s Lunou ve znamení Býka jsou klidní a vyrovaní. Ve finančních a domácích záležitostech je zdobí zdravý selský rozum. Nadto mají šťastnou ruku v zacházení s rostlinami. Mají-li se pustit do něčeho nového, potřebují impluz od ostatních, pak ale pracují houževnatě a vytrvale. V negativních aspektech můžeme očekávat zatvrzelé citové postoje, sklon k lenosti a přehnanou touhu po materiálním komfortu.

V ženském horoskopu znamená zesílení tradičních ženských hodnot. Pro muže slibuje ideální ženu, věrnou a smyslnou, lpící na domově.

 • Jako matka: Dobromyslná. Praktická, ochraňující, pečující, stojící pevně na zemi. Svému dítěti se věnuje s pečlivou trpělivostí, poskytuje mu hluboký pocit bezpečí a jistoty.
 • Obraz ženy: Smyslná. Výrazná ženskost, erotická, srdečná, šarmantní, svádivá i stálá.
 • Silné stránky: Věrnost.
 • Problémové stránky: Rozkošnice. Sklon k obezitě a těžkopádnosti. Lenivost.

Luna v Blížencích

Luna v Blížencích symbolizuje lehkovážnou a povrchní citlivost, přelétavost. Společenskost, snadný kontakt. Intelektuální emoce. Jasný rozum usměrňuje citová vzplanutí. Nestálost, nervozita, neklid. Lidé narození s Lunou v Blížencích mají sklon neustále mluvit, často bez přestání telefonují. Své city se pokoušejí maximálně racionalizovat, takže občas nemají jasno v tom, co doopravdy cítí.

Je-li Luna v jejich horoskopu příznivě aspektována, mohou tito lidé díky bohatství svých nápadů hravě zvládat i praktické stránky života, v opačném případě ukazuje na zmatkářství, kolísavost a chaotičnost.

Pro ženu předznamenává dlouhé mládí, nezávislost. Pro muže náklonnost k chytrým, intelektuálním, nepředvídatelným, vtipným ženám.

 • Jako matka: Chytrá a obratná. Matka, která si nepřipouští zbytečné starosti. Lehká a veselá mysl.
 • Obraz ženy: Intelektuálka. Chytrá, zvědavá, emocionálně spíše povrchní, bezstarostná, hravá. Ráda navazuje kontakty. Koketní.
 • Silné stránky: Dychtivost po vědění. Duševní čilost. Komunikativnost.
 • Problémové stránky: Pochyby. Stálé změny citů. Vymlouvačnost.

Luna v Raku

Luna v Raku umocňuje všechny ženské a mateřské hodnoty. Snivost, imaginativnost, romantičnost. Výrazná fantazie. Citlivost se může lehce přeměnit v přecitlivělost. Nostalgie, sklon k lenosti a letargii. Návaly netečnosti. Pro lidi narozené s Lunou v Raku je velmi důležité jejich dětství. Mají velmi silnou vazbu na matku, rodinu a domov. Jsou mimořádně citliví na názory a reakce druhých lidí, snadno se cítí dotčení a pak mají sklon se stahovat do své ulity.

Je-li Luna v osobním horoskopu nepříznivě aspektována, je nutno počítat s mimořádnou kolísavostí citů se sklonem k nadměrnému ochraňování dětí, které pak taková láska skoro dusí.

Pro muže je ideálem žena-matka nebo poslušná žena-dítě.

 • Jako matka: Máma. Ideální matka, láskyplná, pečující, ochraňující, dohlížející, mimořádně milující děti.
 • Obraz ženy: Zasněná. Romantická žena. Mírná, něžná, přítulná, přizpůsobivá, mateřská. Ohleduplná a zdrženlivá.
 • Silné stránky: Vypravěčka pohádek s bohatou fantazií. Schopnost hluboké empatie.
 • Problémové stránky: Náladovost. Extrémní výkyvy nálady. Vysoké nároky na vždy zaručené bezpečí a jistoty.

Luna ve Lvu

Luna ve Lvu ukazuje na emocionální hrdou citlivost se sklonem k teatrálnosti. Lidé s tímto postavením Luny v osobním horoskopu mají nevědomou potřebu, aby je ostatní obdivovali a oceňovali. Potřebují i trochu romantiky a láskyplné náklonnosti. Mají rádi děti, ale také večírky, umění, sport a zábavu všeho druhu. Někdy se chovají jako primadony a mají potřebu své city dramatizovat. Mají i sklon ovládat ostatní, a to především ve vlastní domácnosti. Jejich velká vnímavost k lichotkám může občas budit zdání až dětinského vytahování.

Žena s Lunou ve Lvu potřebuje být obdivovaná, hýčkaná, chce zářit, ale noblesně a s elegancí. Muže přitahují krásné nebo jakkoli skvělé ženy elegantního zjevu, které může s hrdostí představovat a ukazovat.

 • Jako matka: Velkomyslná. Blahosklonná, srdečná, přirozená a velmi hrdá na své dítě.
 • Obraz ženy: Královna. Hrdá, náročná, vášnivá a dychtivá života. Šíří kolem sebe hřejivou atmosféru. Optimismus, radost ze života. Je schopná i všednímu dni dodat lesk a vzlet.
 • Silné stránky: Radost ze života. Nakažlivý životní optimismus. Slunečná povaha.
 • Problémové stránky: Primadona. Žárlivost, nesnáší kritiku. Samolibost a přehánění.

Luna v Panně

Citlivost ovládaná rozumem, analýzou. Stud a strach z předvádění. Neschopnost poddat se přívalu pocitů způsobuje, že se tito lidé spokojují s praktickými detaily. Zdravý rozum, láska ke všednímu životu, malá obrazotvornost. Ostýchavost. Pečlivě dbají na detaily a ochotně pomáhají druhým. Nekladou žádné osobní otázky, dokud to není bezpodmínečně nutné. Jsou sice zvědaví, ale jen ve vztahu ke své práci a praktickým záležitostem.

Je-li Luna v Panně v osobním horoskopu nepříznivě aspektována, mohou tito lidé nepodstatné detaily brát příliš vážně a pak mívají malicherný a kritický postoj. Díky perfekcionismu v detailech mohou být pak slepí k vyšším souvislostem.

Ženě chybí sebedůvěra a svou úlohu bere jako „užitkovou“ a služebnou. Projevuje lásku k ochranitelskému domovu. Pro muže je ideálem žena v domácnosti.

 • Jako matka: Šikovná. Obratná, svědomitá, rozumná. Velmi dbalá správné výživy a zdravého životního stylu. Své dítě vychovává tak, aby hravě zvládalo úkoly každodenního života.
 • Obraz ženy: Chytrá, přičinlivá hospodyně. Praktická, chápavá, někdy chladná, přísná a zdrženlivá. Bojí se chaosu a chaotických citů. Touží mít vše pod kontrolou.
 • Silné stránky: Pořádek. Touží žít rozumně, zdravě a spíše skromně. Chápe nezbytnosti a dovede se přizpůsobit.
 • Problémové stránky: Perfekcionismus. Přehnané úsilí o pořádek, dokonalost. Netolerantnost. Blokované city, potlačená a křečovitá sexualita.

Luna ve Vahách

Luna ve Vahách předznamenává estetickou citlivost, snažící se udržet vyrovnanost, i pokud jde jen o vnější dojem. Smířlivost, hledání intimní harmonie. Ukazuje na velkou citlivost vůči postojům a reakcím jiných lidí, zvláště od manželského partnera a blízkých spolupracovníků. Nositelé tohoto postavení Luny však na druhé působí chladně a nesnadno si připouštějí velké vášně a city.

Lidé s Lunou ve Vahách obecně nesnášejí vulgárnost, neharmonické vztahy, které mohou negativně působit i na jejich zdraví. Osobní zjev i chování se vyznačuje šarmem a elegancí. Jejich domov bývá velmi vkusně zařízen a slouží jako místo k setkávání přátel. Jsou zdvořilí a milí, protože jejich vlastní pohoda závisí na uznání od ostatních. Nevýhodou je, že tak bývají i lehce ovlivnitelní.

Žena hledá dokonalost v rovnováze. Pro obě pohlaví je typická umělecká tvořivost, ale bez vášně. Muž hledá ideální krásu, je citlivý k ženským hodnotám.

 • Jako matka: Vyrovnávající. Zprostředkovává, vždy dbá o fair play. Usiluje o klid a harmonii jako nejvyšší hodnotu v rodině. Ve svém dítěti podporuje umělecké sklony.
 • Obraz ženy: Půvabná. Šarmantní, přátelská, jemnocitná. Má styl a je diplomatická. Okouzlující, svůdná velkorysá. Brání se hluboké citové angažovanosti. Dobrá společnice.
 • Silné stránky: Diplomacie. Dovede svá přání prosazovat s šarmem. Vkus, estetické vnímání. Zájem o krásnou literaturu, umění a kulturu.
 • Problémové stránky: Věčná nerozhodnost. Emocionální labilita, velké výkyvy v citové oblasti. Lpění na vnější formě, na stylu a dobré pověsti.

Luna ve Štíru

Luna ve Štíru ukazuje na silné intenzivní emoce doprovázené umíněnou vůlí. Citlivost je intuitivní a jasnozřivá. Tato pozice se pro Lunu nepovažuje za příliš šťastnou, protože je v tomto znamení v pádu. Tito lidé mají sklon brát své osobní záležitosti příliš vážně, což může vést k majetnickosti a extrémní žárlivosti. Své city ženou do krajnosti. Když se rozhněvají, hned přemýšlejí o pomstě. Osobní urážky nezapomínají. Sklon k trucovitosti a pomstychtivosti je závažnou charakterovou vadou, která může souviset i s tímto postavením Luny.

Pokud však tito lidé mají jasný směr a správné pohnutky, nezaleknou se žádné oběti, aby dosáhli určitého cíle. Pro všechno, co dělají, mají určitý motiv, i když jejich motivace nemusí být vždy zjevná.

Žena je fascinující a libuje si ve zvláštnostech. Morbidní nebo mučivá představivost. Muže lákají záhadné ženy, je citlivý na jejich sexuální přitažlivost.

 • Jako matka: Temná víla. S dítětem je silně emocionálně spojená. Chce o něm všechno vědět a neponechává mu osobní prostor. Dovede stejně podpořit jako zničit. V zásadních otázkách neúprosná a důsledná.
 • Jako žena: Černá madona. Neodolatelná i nebezpečná svůdkyně se silnými emocemi a fascinující sexualitou. Tajuplná, cosi stále zůstává v pozadí. Schopná si ostatní úplně podmanit, okouzlit. Na druhou stranu dokáže svými duševními talenty ostatní i uzdravovat.
 • Silné stránky: Léčitelské schopnosti. Dokonale odolává nástrahám moci. Sebepřekonávání, neúnavná mobilizace nových duševních sil.
 • Problémové stránky: Lačnost po moci. Extrémní žárlivost, závislosti, neschopnost odpustit. Pomstychtivost, bezohlednost. Od partnera vyžaduje bezpodmínečnou oddanost.

Luna ve Střelci

Luna ve Střelci ukazuje sice na povrchnější citlivost, ale spontánní a milou. Záliba v dobrodružství spojená s touhou po čestnosti a věrnosti. Optimismus a veselost. Tito lidé se snaží o dosažení vysokých cílů, ale mnohdy nestojí oběma nohama na zemi. Idealistické představy. Mají náboženské a filozofické názory, které jim rodiče vštípili v dětství.

Je-li Luna ve Střelci nepříznivě aspektována, mohou se u nich projevovat úzkoprsé sektářské názory spojené s arogancí a svatouškovskou sebestředností.

Žena může být typ „amazonky“, zvědavé na vše neznámé. Muže přitahují ženy, v nichž je něco nového, exotického, neobvyklého. Ženu považuje přirozeně za sobě rovnou.

 • Jako matka: Podporující, blahosklonná, optimistická. Umí stále probouzet radost a optimismus. Chce být ideální matkou.
 • Obraz ženy: Světoběžnice. Se smyslem pro humor, impulzivní, rychle se nadchne. Otevřená světu, nestálá, nezávislá.
 • Silné stránky: Nadšenec. Překypující, idealistický, vysoké cíle. Snadno se motivuje. Láska ke svobodě, cestování a poznávání nových věcí. Velmi výrazný cit pro spravedlnost.
 • Problémové stránky: Samolibost. Přehnaný kult své osoby, arogance a nafoukanost. Mimořádná citlivost na kritiku. Nespolehlivost a nestálost.

Luna v Kozorohu

Citlivost Luny v Kozorohu je pod výrazným vlivem realismu. Je vnitřní, chladná, zasutá do hloubi ledového krunýře. Vysoká míra sebeovládání, která ovšem může vést k vnitřním citovým frustracím. Lidé s Lunou v Kozorohu mají opatrný a zdrženlivý způsob projevu, vypadají chladně a nepřístupně. Berou život velmi vážně a citově se ztotožňují spíše s hmotnými než duchovními hodnotami. Tato pozice Luny není nijak příznivá, protože Luna je ve znamení Kozoroha v exilu (tzn. zničená).

V práci jsou tito lidé usilovní a ctižádostiví, o úspěch se ale snaží kvůli dobrému postavení a finanční jistotě. V otázkách sebehodnocení jsou však ostýchaví a nejistí, přecitlivělí na skutečné i domnělé znevažování jejich osoby. Je-li Luna v Kozorohu nepříznivě aspektována, může se u nich projevovat vypočítavost a snaha dosáhnout moci za každou cenu.

Žena se ráda sociálně nebo politicky vyšvihne. Muž hledá hluboce založenou, opravdovou družku, ale je málo citlivý k ženským hodnotám a může být i tvrdý a chladný.

 • Jako matka: Přísná. Spíše konvenční, pečující matka vědomá si svých povinností a stojící pevně nohama na zemi. Dítěti nabízí pevný rámec a jasnou strukturu. Zdatná, spolehlivá a odpovědná.
 • Obraz ženy: Rezervovaná. Náklonnost a city dávkuje, zadržuje a kontroluje. Ze strachu, aby nebyla zraněna, se jen pomalu „rozehřívá“. Uzavřená, spolehlivá, silná žena, jež nabízí oporu, bezpečí, jistotu. Velmi pilná.
 • Silné stránky: Prostota. Zodpovědnost. Schopnost druhé podporovat a poskytovat jim bezpečí. Schopnost přijmout povinnosti. Výkonnost.
 • Problémové stránky: Sběrač odpovědností. Je neustále pod nadměrným tlakem. Sklon k závisti a k pocitům viny. Věčný strach, že bude odmítnut a nemilován. Nedůvěřivost, pesimismus.

Luna ve Vodnáři

Luna ve Vodnáři ukazuje na schopnost sympatizovat s potřebami celého lidstva. Záblesky intuitivního poznání. Citlivost je jako radar zachycující vše a všechny kolem sebe. Malá vnímavost k tradičním hodnotám.

Lidé s touto pozicí Luny jsou neosobně přátelští. Nechtějí se zatěžovat citovými projevy a vyžadují naprostou volnost. V jejich rodině budou pravděpodobně panovat nezvyklé poměry. Je-li Luna negativně aspektována, mohou mít tito lidé sklony k různým citovým výstřelkům, umíněnosti nebo iracionální potřebě svobody za každou cenu.

Žena je dynamická, nezávislá, ba až nevázaná. Pro muže je ideálem žena originální, rebelantská, vyznávají volný svazek. U obou pohlaví vyvolává respekt k nezávislosti partnera, nedostatek mateřské lásky, značnou citovou lhostejnost a věcnost.

 • Jako matka: Milující svobodu. Neustálý konflikt mezi mateřskými povinnostmi a touhou po svobodě a seberealizaci. Dítěti poskytuje někdy až příliš velký volný prostor.
 • Obraz ženy: Chladná. Potřebuje mnoho kontaktů, podnětů a aktivit. Miluje svobodu, nikdy nezapomíná na svou nezávislost. Spíše kamarádka než milenka. V kontaktu chladná a nedosažitelná.
 • Silné stránky: Nezávislost. Originální, hýří nápady. Vystačí si sám.
 • Problémové stránky: Neklid a nespolehlivost. Proměnlivý, výbušný temperament. Neustále si vyhrazuje právo jednostranně vypovědět jakoukoliv dohodu. Povrchní, osamělý, bez hřejivých chránících citových kontaktů.

Luna v Rybách

Luna v Rybách ukazuje na intenzivní, vnímavou citlivost, utápějící se v toku dojmů. Emocionální povaha, která jako houba nasává myšlenky a pocity ostatních. Vlivem mimořádné dojímavosti na nevědomé úrovni má člověk pocit psychické zranitelnosti a mnohdy se od ostatních izoluje, aby se citově chránil. Potřeba oddat se druhým, být užitečný.

Lidé s touto pozicí Luny mají živou fantazii, která se může projevovat v poetických, muzikálních nebo jiných formách umělecké tvorby. Všeobecně jsou laskaví, soucitní a vnímaví k citům ostatních.

Je-li Luna v Rybách nepříznivě aspektována, mohou se projevovat neurotické a psychotické sklony a iracionální převaha nevědomí. Někdy přehnaná ostýchavost.

Žena je romantická, pokorná, potřebuje ochranu. Muž je zranitelný a hledá chápavou ženu s porozuměním pro jeho úzkosti. U obou pohlaví záliba v úniku do představ a světa fantazie.

 • Jako matka: Obětující se. Opatrná, ochraňující, tolerantní. Velmi přesně vycítí, co její dítě potřebuje. Obětuje se za ně.
 • Obraz ženy: Rusalka. Obzvláště schopná vcítění. Nenápadná, jemná, citlivá. Vycítí skrytá přání a schopnosti, jež jsou ukryté v jiných lidech. Má v sobě cosi netělesného. Sklon stát se obětí nebo závislou osobou.
 • Silné stránky: Tajemnost. Schopnost velké oddanosti a touha splynout s partnerem. Soucit. Bohatá fantazie.
 • Problémové stránky: Bezmocnost. Sklon hrát roli oběti, k tragickým zápletkám a k pocitu, že je bezmocně vydána napospas osudu a světu. Nedokáže se vymezit.

Mohlo by vás také zajímat:


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 21. 2. 2024

Vaše úsilí na domácí frontě se rozhodně vyplatilo, Berani. Váš domov vypadá báječně. Říká to každý, kdo do něj vstoupí. Někteří nečekaní návštěvníci se mohou zastavit na krátký pozdrav a nakonec zůstat na večeři. Jste přirozeným a laskavým hostitelem, nemluvě o skvělé kuchařce. Kdo by vašim hostům vyčítal, že chtějí zůstat?

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.