Ženy podle měsíčního znamení: Váhy jsou půvabné a šarmantní, Panny chladné a praktické

Třetím nejdůležitějším prvkem osobního horoskopu – po Slunci a ascendentu – je Luna, která v astrologii vyjadřuje ryze ženský princip. Symbolizuje naše emoce, nálady, sny, zvyky, cykličnost, přizpůsobivost a paměť. Je ženským partnerem Slunce, které v horoskopu zastupuje mužský princip a otce.

Co je to měsíční znamení?

Měsíční neboli lunární znamení je stejně důležité jako známější a používanější sluneční. Sluneční znamení odkazuje na naši podstatu, naše já. Měsíční odkrývá náš způsob prožívání a cítění. Pozice Luny ve znameních zvěrokruhu naznačuje náš typ bezprostředních citových reakcí na určité životní situace. Ukazuje na naše postoje a způsoby chování, které jsme v dětství získali od své rodiny. Odkrývá zážitky z raného dětství, i ty nevědomé, které mohou po celý život ovlivňovat naše emocionální reakce a projevy.

Kvalita i druh měsíčního znamení jsou pro nás velmi důležité informace. Ukazují nám, jakým způsobem jsme v dětství vnímali svůj domov, jaké jsme měli a máme vztahy ke své matce a ženským autoritám obecně. Prozradí nám, kde a jak se cítíme dobře i pohodlně a po jakém druhu domova toužíme. Pozice Luny je také příznačná pro stravovací návyky a oblíbená jídla.

Existuje dvanáct druhů měsíčních znamení stejně jako těch slunečních.

 • Chcete-li zjistit, ve kterém měsíčním znamení jste se narodili, podívejte se například na stránky najdise.cz, kde ve formuláři osobního horoskopu vyplníte svá data narození včetně hodiny.

Měsíční znamení jako obraz ženy a matky

Znamení, ve kterém máte v osobním horoskopu umístěnou Lunu, tzv. měsíční znamení, ukazuje na váš obraz ženy a matky. V ženském horoskopu označuje způsob, jak žena prožívala svou matku nebo mateřské představy, stejně jako způsob, jak bude prožívat a pociťovat úlohu ženy a posléze matky. V mužském horoskopu Luna představuje způsob, jak muž prožíval a vnímal svoji matku a jak bude tuto emocionální zkušenost promítat do žen svého života. Znamená i podíl ženskosti v muži.

12 podob ženskosti podle Luny

Rozlišujeme dvanáct druhů měsíčních znamení stejně jako těch slunečních. Podívejte se na přehled základních ženských archetypů i na dvanáct způsobů vnímání a přijímání matky podle svého měsíčního znamení.

Měsíční znamení v Beranu

 • Obraz ženy: Divoška. Impulzivní, přímá a netrpělivá. Miluje vše, co je nekomplikované a přímé. Velká potřeba nezávislosti a odpovědnosti sama za sebe. Vždy přesně cítí, co chce.
 • Jako matka: Rázná. Vychovává dítě k samostatnosti a nezávislosti. Učí ho prosazovat se. Svému dítěti předává silné city a spontánní reakce, otevřenost, upřímnost, ale i vnitřní neklid. Mazlivé dítě potřebující něžnou citovou oporu to s ní ale nebude mít úplně jednoduché.
 • Vyžaduje: Naprostou rovnoprávnost s muži.
 • Hlavní heslo: Člověk si nesmí nechat nic líbit.

Měsíční znamení v Býku

 • Obraz ženy: Smyslná. Výrazná ženskost, erotická, srdečná, šarmantní, svádivá i stálá. Hledá emocionální jistotu a stabilitu.
 • Jako matka: Dobromyslná. Praktická, ochraňující, pečující, stojící pevně na zemi. Svému dítěti se věnuje s pečlivou trpělivostí, poskytuje mu hluboký pocit bezpečí a jistoty. Ukazuje mu, jak má bez problémů zvládat úkoly všedního dne. Je pro ni těžké vypustit své dítě samostatně do života.
 • Vyžaduje: Jistotu a bezpečí.
 • Hlavní heslo: Co máme, to máme.

Měsíční znamení v Blížencích

 • Obraz ženy: Intelektuálka. Chytrá, zvědavá, emocionálně spíše povrchní, bezstarostná, hravá. Ráda navazuje kontakty. Veselá, koketní, nápaditá, nerada se váže. Od vlastních vážných problémů abstrahuje, zato o problémech jiných ráda a hodně mluví. Citově si zachovává odstup.
 • Jako matka: Chytrá a obratná. Matka, která si nepřipouští zbytečné starosti. Lehká a veselá mysl. Problémy řeší chytře a šikovně, zajímá se o své dítě a je vždy ochotná mu pomoci. Na všechno má odpověď. Temné a neradostné stránky rychle zamluví.
 • Vyžaduje: Rozmanitost a změnu, neustálý kontakt s lidmi.
 • Hlavní heslo: Co je nového?

Měsíční znamení v Raku

 • Obraz ženy: Zasněná. Romantická žena. Mírná, něžná, přítulná, přizpůsobivá, mateřská. Ohleduplná a zdrženlivá. V prostředí, kde se cítí bezpečná, velmi oddaná. Dovede na druhé zapůsobit. Vydaná prudkým změnám citu a náladám.
 • Jako matka: Máma. Ideální matka, láskyplná, pečující, ochraňující, dohlížející, mimořádně milující děti. Chrání své děti, pečuje o ně a stará se. Těžko snáší, když její děti dorostou a mají vyletět z hnízda. Emocionálně se velmi těžko loučí.
 • Vyžaduje: Vlastní nebo náhradní rodinu.
 • Hlavní heslo: Chci být ve tvé blízkosti.

Měsíční znamení ve Lvu

 • Obraz ženy: Královna. Hrdá, náročná, vášnivá a dychtivá života. Šíří kolem sebe hřejivou atmosféru. Optimismus, radost ze života. Je schopná i všednímu dni dodat lesk a vzlet. Ráda se nechává hýčkat. Dovede dramaticky vstupovat na scénu života.
 • Jako matka: Velkomyslná. Blahosklonná, srdečná, přirozená a velmi hrdá na své dítě. Podporuje ho chválou a povzbuzením. Dodává mu velké sebevědomí. Umí své dítě vypustit do světa.
 • Vyžaduje: Pozornost ostatních.
 • Hlavní heslo: Život stojí za to žít.

Měsíční znamení v Panně

 • Obraz ženy: Chytrá, přičinlivá hospodyně. Praktická, chápavá, někdy chladná, přísná a zdrženlivá. Bojí se chaosu a chaotických citů. Touží mít vše pod kontrolou, proto má sklon všechno uspořádávat, co nejpečlivěji organizovat.
 • Jako matka: Šikovná. Obratná, svědomitá, rozumná. Velmi dbalá správné výživy a zdravého životního stylu. Své dítě vychovává tak, aby hravě zvládalo úkoly každodenního života. Někdy trochu úzkostná.
 • Vyžaduje: Pevný řád a organizaci.
 • Hlavní heslo: Lepší je být dopředu opatrný, než „brečet nad rozlitým mlékem“.

Měsíční znamení ve Vahách

 • Obraz ženy: Půvabná. Šarmantní, přátelská, jemnocitná. Má styl i vkus a je diplomatická. Okouzlující, svůdná, velkorysá. Brání se hluboké citové angažovanosti. Dobrá společnice. Dovede svá přání prosazovat šarmem. Emocionálně labilní s velkými výkyvy v citové oblasti. Někdy příliš lpí na vnější formě, na stylu a dobré pověsti.
 • Jako matka: Vyrovnávající. Zprostředkovává, vždy dbá o fair play. Usiluje o klid a harmonii jako nejvyšší hodnotu v rodině. Ve svém dítěti podporuje umělecké sklony. Předává mu silné ideové zázemí.
 • Vyžaduje: Láskyplný vztah.
 • Hlavní heslo: Vyplatí se být laskavý a přátelský.

Měsíční znamení ve Štíru

 • Obraz ženy: Černá madona. Neodolatelná i nebezpečná svůdkyně se silnými emocemi a fascinující sexualitou. Tajuplná, cosi stále zůstává v pozadí. Schopná si ostatní úplně podmanit, okouzlit. Na druhou stranu dokáže svými duševními talenty ostatní i uzdravovat.
 • Jako matka: Temná víla. S dítětem je silně emocionálně spojená. Chce o něm všechno vědět a neponechává mu osobní prostor. Dovede stejně podpořit jako zničit. V zásadních otázkách neúprosná a důsledná. Dovede vytvářet vztahy závislosti mezi matkou a dítětem jak v pozitivním, tak negativním smyslu.
 • Vyžaduje: Mít své soukromí.
 • Hlavní heslo: Jen nepovolit, neúnavnost vede k cíli.

Měsíční znamení ve Střelci

 • Obraz ženy: Světoběžnice. Se smyslem pro humor, impulzivní, rychle se nadchne. Otevřená světu, nestálá, nezávislá. Často se ptá po smyslu věcí i života. Svoji smyslnost a ženskost umí obětovat dogmatickým představám o mravnosti.
 • Jako matka: Podporující, blahosklonná, optimistická. Umí stále probouzet radost a optimismus. Chce být ideální matkou. Velká odpovědnost za domácnost a rodinu však její radost a nadšení mocně svazují.
 • Vyžaduje: Svobodnou vůli přijít a odejít.
 • Hlavní heslo: Člověk by měl být ušlechtilý, vznešený a dobrý.

Měsíční znamení v Kozorohu

 • Obraz ženy: Rezervovaná. Náklonnost a city dávkuje, zadržuje a kontroluje. Ze strachu, aby nebyla zraněna, se jen pomalu „rozehřívá“. Uzavřená, spolehlivá, silná žena, jež nabízí oporu, bezpečí, jistotu. Velmi pilná.
 • Jako matka: Přísná. Spíše konvenční, pečující matka vědomá si svých povinností a stojící pevně nohama na zemi. Dítěti nabízí pevný rámec a jasnou strukturu. Zdatná, spolehlivá a odpovědná. Občas zapomíná na dětský, hravý prvek a radostný přístup k výchově.
 • Vyžaduje: Pocit, že má vše pod kontrolou.
 • Hlavní heslo: Každý sám za sebe.

Měsíční znamení ve Vodnáři

 • Obraz ženy: Chladná. Potřebuje mnoho kontaktů, podnětů a aktivit. Miluje svobodu, nikdy nezapomíná na svou nezávislost. Spíše kamarádka než milenka. V kontaktu chladná a nedosažitelná.
 • Jako matka: Milující svobodu. Neustálý konflikt mezi mateřskými povinnostmi a touhou po svobodě a seberealizaci. Dítěti poskytuje někdy až příliš velký volný prostor. Vidí v něm partnera v rozhovoru i diskuzích. Vychovává k brzké samostatnosti.
 • Vyžaduje: Rovnost, volnost a přátelství.
 • Hlavní heslo: Ničím se nenechat vyvést z míry.

Měsíční znamení v Rybách

 • Obraz ženy: Rusalka. Obzvláště schopná vcítění. Nenápadná, jemná, citlivá. Vycítí skrytá přání a schopnosti, jež jsou ukryté v jiných lidech. Má v sobě cosi netělesného. Sklon stát se obětí nebo závislou osobou.
 • Jako matka: Obětující se. Opatrná, ochraňující, tolerantní. Velmi přesně vycítí, co její dítě potřebuje. Obětuje se za ně. Neumí si vymezit vlastní životní prostor a snadno se stává mučednicí, která trpělivě všechno snáší. Někdy na své dítě přenáší vlastní pocity viny.
 • Vyžaduje: Nebýt pod tlakem.
 • Hlavní heslo: Jen ten, kdo poznal touhu, ví, jak trpím.

Silné a slabé postavení měsíčního znamení

Silné postavení Měsíce je ve znamení Býka, kde je Luna dokonce povýšena, a tedy obzvláště výrazná, pak ve znamení Raka. Emocionálně silná je i v Beranu a ve Lvu. Naopak slabá je Luna v Kozorohu a Štíru.

Typickými příznaky slabého postavení Luny je emocionální odstup, chlad nebo naopak citová vypjatost v podobě intenzivních projevů závislosti nebo žárlivosti. Může ukazovat i na problémy se stravou, vařením nebo konzumací potravy, na obecné potíže spojené s tělesnou schránkou, na ztrátu pocitu bezpečnosti na světě i na problémy v intimních vztazích.

Zdroj: Autorský článek a Aubierová, C.: Encyklopedie astrologie, East Publishing 1998; Banzhaf, H. – Haebler, A.: Klíč k astrologii, Pragma 2002.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 23. 4. 2024

Dnes je v pořádku plakat, Berani. Uvolnění je rozhodující pro přijetí. Pokud nemáte pocit strachu a omezení, může pro vás být těžké prožívat radost a expanzi. Spojte dobré se špatným a nechte tyto dvě síly, aby se ve vaší bytosti harmonicky usadily. Proveďte přípravy, které vám umožní vzlétnout do velkých výšin. Ujistěte se, že jste připraveni přijmout výzvy, které s růstem přicházejí.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.