Astročlánky

Aktualizováno 18. března 2022 15:20

Jiřina Köppelová

Poznejte svou vnitřní sílu a nechte Slunce zářit podle svého horoskopu

Slunce během roku prochází dvanácti znameními zvěrokruhu – od Berana po Ryby. Jak se Slunce projevuje ve znameních zvěrokruhu, je všeobecně známé. Stejně důležitou roli ale hraje i astrologický dům, ve kterém je ve vašem horoskopu Slunce umístěno. Přesně v této oblasti totiž můžete v životě nejvíce zazářit.

Každý horoskop se mimo dělení na sluneční znamení dělí i na domy, které představují dvanáct různých oblastí života. Pokud chcete zjistit, ve kterém domě se vaše Slunce v horoskopu zrození nachází, musíte znát svoji hodinu narození. Jestliže ji znáte, máte vyhráno. Lehce zjistíte, která oblast vašeho života je nejvíce ovlivněna Sluncem i co to pro vás znamená. Na konci článku naleznete orientační tabulku podle hodiny narození, která vám prozradí, ve kterém domě se vaše Slunce v horoskopu nachází.

Každopádně pamatujte, ať se vaše Slunce nachází v jakémkoliv domě, vaším životním úkolem je nechat ho zářit. Slunce symbolizuje vaši životní energii, životaschoponost, samotnou podstatu bytosti, jeho ucelené individuální jádro. Slunce je středem našeho životního příběhu. Pokud nemá šanci se dostatečně projevit, poskytnout hřejivé světlo duši, hasneme i my.

Jak konkrétně se tedy postavení Slunce v jednotlivých domech projevuje, jak ovlivňuje váš charakter, vztahy, domov nebo kariéru?

Slunce v prvním domě je pěkná jízda

A to obzvláště v případě, kdy je Slunce v konjunkci (tzn. je spojené) s ascendentem. Pokud na někoho takového narazíte, počítejte s jeho velkou energií, neobyčejnou vitalitou, minimem pochybností o sobě samém, ale také s neobyčejným charismatem. Je to člověk podnikavý a aktivní. Má vůdcovský potenciál. Rozhoduje se obvykle rychle a vůbec ho nezajímá, zda se vám to líbí, nebo ne. Ohledně zdraví si nemá na co stěžovat, výjimečně dobře regeneruje a v pohodě přežije všechno, co by ostatní zaručeně zabilo. V životě touží po úspěchu. Pokud má člověk Slunce v horoskopu v prvním domě, projevuje se takový, jaký ve skutečnosti je.

 • Je-li Slunce poškozeno negativními aspekty, může se tento jedinec chovat egoisticky, namyšleně a bezohledně. Sebestřednost mu výrazně komplikuje mezilidské vztahy.
 • Slunce v 1. domě je v analogii se znamením Berana.

Slunce ve druhém domě zaručuje majetek

Toto postavení Slunce ukazuje na sebeuplatnění ve vztahu k penězům a nabývání majetku. Říká se, že kdo má Slunce ve druhém domě a do čtyřiceti let není bohatým člověkem, nemá Slunce ve druhém domě anebo je jeho Slunce výrazně poškozené negativními aspekty. Každopádně obecně jde o člověka, který během života k majetku zaručeně dojde. Musí se však s ním naučit zacházet a krotit svoji přehnanou finanční velkorysost. Jde i o člověka, který umí dobře využívat své vnitřní zdroje, tedy schopnosti a talent. Toto postavení Slunce dává jedinci vědomí svobody, která plyne z vlastního materiálního i duševního bohatství.

 • Při nepříznivých aspektech Slunce můžete narazit na člověka, který se domnívá, že peníze jsou klíčem ke štěstí a že za ně lze koupit vše. Jde samozřejmě o omyl, ale než na něj dotyčný přijde, může ho to stát hodně slz i sil.
 • Slunce ve 2. domě je v analogii se znamením Býka.

Slunce ve třetím domě vede ke schopnosti komunikace

Člověk se Sluncem ve třetím domě rychle mluví a ještě rychleji chápe. Znalosti a vědomosti doslova nasává a navíc všechny kolem sebe rozčiluje, protože ani chvíli neposedí. Bývá velmi zvědavý, svět společenských událostí a drbů ho přitahuje jako světlo noční můry. Život bez učení, čtení, komunikace si neumí představit. Hloubka poznání mu však chybí, postrádá totiž soustředěné a analytické myšlení. Bývá roztěkaný a ve svých zájmech i dost přelétavý.

Velice rád cestuje, jeho sebeuplatnění totiž vyžaduje četné společenské kontakty a změny místa. Sourozenci v jeho životě hrají klíčovou roli. Buďto jsou jeho největšími spojenci, nebo nepřáteli, záleží na aspektaci Slunce.

 • Pokud je Slunce ve třetím domu poškozeno, jde o člověka, který ostatním své názory vnucuje a pak se diví, že jeho genialitu nikdo neocení. Poškozené Slunce se zde projevuje i problémy s učením ve škole, především na nižších stupních základní školy.
 • Slunce ve 3. domě je v analogii se znamením Blíženců.

Slunce ve čtvrtém domě naděluje bezpečný domov

Snem člověka se Sluncem ve čtvrtém domě je velká fungující rodina, které spravedlivě vládne. Je hrdý na prostředí, ze kterého pochází, a ze všech sil se snaží, aby na něj byli jeho předci a rodiče pyšní. Miluje domov, dobré jídlo a dobré pití. Svůj domov neúnavně buduje, zvelebuje, krášlí. Rodinné prostředí má na něho rozhodující vliv. Velmi významným pro něj bývá jeden z rodičů, častěji matka, ale nemusí to být pravidlem. První část jeho života se většinou odbývá ve znamení tvrdého boje o vzestup, druhá půle je už z jeho pohledu veselejší – blahobyt a zabezpečení rostou.

Obvykle miluje přírodu, matku Zemi. Kousek této Země musí mít v podobě třeba i té nejmenší zahrádky u svého obydlí. Domov pro něj může být i místem jeho práce.

 • Při špatné aspektaci se objevují problémy s rodinným prostředím, spory v rodině nebo s jedním z rodičů. Pokud problémy nevyřeší, má tendenci přenášet potíže svou výchovou i na své děti.
 • Slunce ve 4. domě je v analogii se znamením Raka.

Slunce v pátém domě přináší radost ze života

Láska, pokušení, potěšení, radost, tvorba a kreativní energie jsou klíčová slova pro zrozence se Sluncem v pátém domě. Rád se baví, hledá v životě to hezké. Často se zamilovává, především v mladém věku. Později, když si najde stálého partnera, bývá věrným manželem a především skvělým rodičem. Své děti miluje, ve všem podporuje, aktivně vychovává a velmi často se jimi chlubí.

Ostatním může občas lézt na nervy svou sebestředností a teatrálním chováním, většinou mu však vše odpustíte, protože život s ním je hezký, plný vzrušujících zážitků a dobrodružství.

 • Špatná aspektace Slunce v pátém domě se projevuje potížemi s dětmi nebo s otěhotněním, problémy s vlastním podnikáním. Pozor i na hazardní hry.
 • Slunce v 5. domě je v analogii se znamením Lva.

Slunce v šestém domě znamená povinnost a sebekázeň

Toto postavení Slunce ukazuje vše, o co se snažím, čemu sloužím, co činím, konám a čím trpím. Ze všeho nejvíce člověka se Sluncem v šestém domě zajímá práce a zdraví, takže se z něho může lehce stát workoholik nebo hypochondr. Ale jen on ví o zdraví a práci všechno, jen on dokáže „sníst slona“. Jak? Každý den si vezme kousek.

Pozice Slunce v šestém domě většinou předznamenává křehké zdraví, které vyžaduje správný způsob stravování a zdravý životní styl. Rekonvalescence po nemocích může být zdlouhavá. Nadevše a nade všechny však vyniká v práci. Je výborným zaměstnancem, protože dokáže být na svoji práci hrdý. Potřebuje ovšem zjevné uznání, a pokud se mu ho nedostane, dává svým nadřízeným a spolupracovníkům najevo značnou rozladěnost. Zaměstnavatel s touto pozicí se chová vůči svým zaměstnancům obvykle náročně a autoritativně. Mezi jeho typická povolání patří lékaři, ošetřovatelky, fyzioterapeuti, účetní a auditoři.

 • S poškozeným Sluncem v šestém domě je zrozenec protivný, vztahovačný a o ničem jiném než o svých chorobách nemluví.
 • Slunce v 6. domě je v analogii se znamením Panny.

Slunce v sedmém domě vyžaduje partnerství

Jedinec se Sluncem v sedmém domě ke svému životu potřebuje kvalitní osobní vztahy. Chce nejen stálého partnera pod smlouvou – tedy manžela nebo manželku, ale i partnery pracovní, velké množství spolupracovníků a kolegů. A většinou se mu to daří, druhé magneticky přitahuje a o vhodné kandidáty na partnerství nemívá nouzi. Při dobrých aspektech Slunce uzavírá stabilní a šťastná manželství a velmi loajální obchodní partnerství. U nepříznivých aspektů je nebezpečí, že jeden z partnerů bude dominantní a bude chtít ovládat toho druhého. Manipulace, partnerské hádky a boj o moc se mohou stát pak pro oba noční můrou.

 • Během života obvykle nabude společenského významu a jeho popularita roste. Je oblíbený pro svůj talent vyjednávání a schopnosti „se domluvit“ za každých okolností. Nikoho tedy nepřekvapí, že může být výborným obchodníkem, pracovníkem v reklamě nebo marketingu a samozřejmě politikem.
 • Slunce v 7. domě je v analogii se znamením Vah.

Slunce v osmém domě si sahá na samou podstatu existence člověka

Pokud má člověk Slunce v osmém domě, patří mezi lidi s hlubokými zájmy a schopností intenzivního prožívání života. Za svým cílem dokáže jít s nebývalou urputností a úsilím. Vyniká pevnou vůli. S tímto postavením Slunce potřebuje ke svému duchovnímu životu prožitky hlubšího charakteru. Nutně chce pochopit zákonitosti lidské existence, jedině tak se zbaví nejrůznějších typů strachů, které ho provázejí. V lásce může prožívat hluboké vášně, touhy a až nezvladatelnou prudkost. Vyhledává osudové vztahy na život a na smrt. Překvapivě často je i nachází a uzavírá na peníze i kvalitu velmi stabilní vztahy.

Slunce v osmém domě hodně vyžaduje, ale také hodně naděluje. Sex, moc a peníze jsou klíčová slova tohoto postavení. Nemusíme ani zdůrazňovat, na jak tenkém ledě se však tento jedinec může pohybovat a jak snadné je svodům „sladkého“ života podlehnout.

 • Zajímavostí této pozice Slunce je neuchopitelný vztah s vlastním otcem.
 • Slunce v 8. domě je v analogii se znamením Štíra.

Slunce v devátém domě touží po vyšším poznání a dobrodružství

Kromě dalekých cest a dosahování co nejvyššího vzdělání tohoto zrozence neobyčejně zajímá i duchovní život. Víra, filozofie, právo jsou oblasti jeho nevšedních zájmů. Cestovat, poznávat a také o všem plamenně diskutovat patří do sféry působení Slunce v devátém domě.

Tento člověk má vysoký dar intuice, náhlé záblesky inspirace, díky kterým je schopen řešit problémy a vize budoucnosti. Projevuje velký zájem o cizozemské záležitosti, daleké země a jejich kultury, formy umění a tradice. Má nebývale velké morální nároky na sebe i okolí. Při špatném postavení Slunce mohou být však jeho požadavky na morálku velmi úzkoprsé až bigotní.

 • Zajímavé je, že během života se skoro vždy dostává do situace, kdy musí své pevné morální zásady porušit nebo je vystaven nějaké jejich konfrontaci. Tato lekce je cenná především poznáním „obyčejného“ světa. Paradoxně jedině tak se může stát skutečně moudrým, což je hlavní poslání postavení Slunce v devátém domě.
 • Slunce v 9. domě je v analogii se znamením Střelce.

Slunce v desátém domě zaručuje kariéru

Postavení Slunce v desátém domě je hned druhé nejdůležitější umístění Slunce v horoskopu. Tím prvním je samozřejmě dům první. Člověk, který se narodil s takto postaveným Sluncem, má celý život „tah na branku“. Chce něco dokázat a také dokáže. Má svůj cíl, za kterým kráčí s nezvyklou jistotou a také štěstím. Ano, jedinec se Sluncem v desátém domě se totiž narodil mezi desátou a dvanáctou hodinou dopoledne, tedy v okamžik, kdy Slunce na obloze září nejvíce. A i on chce tak zářit, proslavit se. Usiluje o uznání svého okolí, nejlépe celého světa.

Znalosti a schopnosti získává tvrdou prací a železnou vůlí. Zakládá si na své důstojnosti a bytostně nesnáší všechno, co by ho mohlo ohrozit.

 • Pokud je Slunce nepříznivě ozářeno, projevuje se jako diktátor, který nejlépe ví, co on a jeho okolí potřebuje. V každém případě celý život tíhne k politice nebo alespoň k místům ve správních radách, kde bude dohlížet na to, aby všechno probíhalo tak, jak má. Je vynikajícím manažerem a organizátorem.
 • Slunce v 10. domě je v analogii se znamením Kozoroha.

Slunce v jedenáctém domě přináší dobré přátele a plní sny

Ten, kdo se narodil se Sluncem v jedenáctém domě, má po celý život plno přátel, kteří budou toužit nejen po jeho přítomnosti, ale také mu významně pomohou při získávání moci a vlivu. Pomocí skupin přátel nebo spolupracovníků dosahuje významného postavení a plní si své sny. Často se uplatňuje jako vůdce této skupiny. Volnost, rovnost, bratrství a úcta k lidské důstojnosti jsou jeho životní hesla.

Rád se dívá na věci z pohledu nestranného pozorovatele a glosátora, zastává univerzální principy. Vyhýbá se předpojatosti, upřednostňování nebo stranickosti.

 • Je-li Slunce v jedenáctém domě nepříznivě aspektováno, může mít tento zrozenec tendenci ovlivňovat své přátele a známé – někdy i ze sobeckých důvodů. Nebo naopak bude on svými přáteli sveden na nepravou cestu nebo jimi přespříliš ovlivňován. Zde je na místě takové potenciální „svůdníky“ varovat, jedenáctému domu totiž dle tradiční astrologie vládne planeta Saturn, planeta karmy, a pokud někdo majitele Slunce v jedenáctém domě nějak závažně poškodí, bude osudem potrestán.
 • Slunce v 11. domě je v analogii se znamením Vodnáře.

Slunce ve dvanáctém domě naděluje introverzi a křehkost, ale také nejvyšší lásku

Má-li někdo Slunce ve dvanáctém domě, na první pohled vypadá, že neumí do pěti počítat. Nenechejte se zmást, za maskou člověka, který je plachý, introvertní a jen velmi nerad se k něčemu vyjadřuje, se skrývá velmi bystrý pozorovatel a nebývale empatický jedinec. Bezchybně si dává fakta a své dojmy dohromady. Dokáže svět vnímat jako celek, tedy jeho rozumovou i citovou část. Jenom to nikomu neříká.

Je to typická šedá eminence, která umí z pozadí řídit nebo ovlivňovat své okolí. Funguje ze zákulisí. Dílem proto, že je v podstatě samotář a vyhýbá se běžnému kontaktu s lidmi, dílem proto, že hledá sebevyjádření nějakou skrytou formou. Toto postavení Slunce vždy vede k nějaké formě izolovanosti, buďto fyzické nebo duševní.

 • Může pracovat ve velkých anonymních institucích nebo na izolovaných místech. Každopádně většinou tam, kde je jeho cíl spojený s nějakým vyšším posláním, či dokonce obětí. Při špatných aspektech Slunce může u něj docházet k závislostem všeho druhu.
 • Slunce ve 12. domě je v analogii se znamením Ryb.

Orientační přehled, ve kterém domě máte umístěné své Slunce podle hodiny narození

Hodina narození

0–2 hodiny vaše Slunce bude ve třetím domě

2–4 hodiny vaše Slunce bude ve druhém domě

4–6 hodin vaše Slunce bude v prvním domě

6–8 hodin vaše Slunce bude ve dvanáctém domě

8–10 hodin vaše Slunce bude v jedenáctém domě

10–12 hodin vaše Slunce bude v desátém domě

12–14 hodin vaše Slunce bude v devátém domě

14–16 hodin vaše Slunce bude v osmém domě

16–18 hodin vaše Slunce bude v sedmém domě

18–20 hodin vaše Slunce bude v šestém domě

20–22 hodin vaše Slunce bude v pátém domě

22–24 hodin vaše Slunce bude ve čtvrtém domě

Znáte-li hodinu svého narození, můžete se podívat i na svůj ascendent:


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 26. 5. 2024

Berani, při prohlížení fotoalb, přestavování nábytku a vzpomínání na minulé časy můžete pocítit nostalgii. V mysli se vám vybaví emocionální události, se kterými jste se v době, kdy se staly, možná ještě plně nevyrovnali. Staré pocity, o kterých jste si mysleli, že jsou pryč, by se mohly vynořit a vehnat vám slzy do očí. Upřímně se těmto pocitům postavte čelem nyní, místo abyste je zase na další desetiletí někam nacpali.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.