Manuál na šťastný život 22. díl: Jak poznat manipulátora?

Vytvořte si podle našich návodů návyk pozitivního myšlení a vpusťte štěstí do svého života.

Budeme se věnovat vztahům, sebelásce, práci i zdraví. Manuál vám nabídne i množství rad, jak pracovat s těžkými životními situacemi, jako je například rozchod, nevěra, strach, úzkosti nebo ztráta někoho blízkého. Pozitivní myšlení je tím, co pomáhá zvládat životní situace. V každém díle vás čeká něco málo teorie, ale především praktické postupy, techniky a cvičení. Některé rady vám mohou posloužit jako rychlá intervence při případných problémech. Po přečtení a ukončení návodu se můžete k určitým krokům vždy vrátit. Ničeho se neobávejte a pusťte se směle do své cesty za štěstím!

Kdo je manipulátor?

Manipulativní osobnost je člověk, který využívá našich dobrých vlastností a ochoty pomoci k ovlivňování našeho chování, a to trvale. Plyne mu z toho zisk, kterým si potvrzuje svůj narušený pocit vlastní hodnoty. Manipulátor potřebuje své oběti, na kterých je závislý, a vytváří i jejich závislost na své osobě. Ve chvíli, kdy dostane partnera tam, kam ho potřebuje dostat, to jest do stavu závislosti a nízkého sebevědomí, změní se na tyrana a despotu s devastujícím účinkem. Oběť si většinou paradoxně tento vliv svého manipulujícího partnera neuvědomuje a hledá chyby ve své osobě. Manipulátor si nejraději hledá oběti, které žijí s pocitem viny. Svým chováním v nich jejich vinu prohloubí a oběť je chycena v pasti!

Jak se chová manipulátor?

  • Většina obětí manipulátora hned na začátku intuitivně cítí, že není něco v pořádku. U manipulátora nezáleží na vzdělání, často sám žádné vzdělání nemá a ovládá i vzdělané lidi.
  • Manipulátor se zpočátku snaží okouzlit rodiče svého partnera, přátele a lidi, na kterých jeho partnerovi záleží. Teprve později začne usilovat o partnerovu izolaci od přátel i rodiny.
  • Muž manipulátor působí jako milý a přívětivý člověk. Jeho chování se projevuje přílišnou starostlivostí, oddaností, pozorností vůči druhému, ale současně i popíráním vlastních přání a potřeb. Zpočátku se chová, jak od něj očekáváme, a dokonce i plní přání nad naše očekávání.
  • Manipulátor je žárlivý a snaží se získat nad partnerem nadvládu. Má majetnické sklony, které jsou egocentrické a vedou k partnerově destrukci. Zlomovou situací, kdy se manipulátor začíná projevovat, je určitý závazek, kvůli kterému je na něm partner dostatečně závislý. Tím okamžikem je společný byt, hypotéka, svatba, společný podnik nebo narození dítěte.
  • Manipulátor vyžaduje co největší odevzdanost a není nikdy spokojený s tím, co dostává. Snaží se získat naprostou nadvládu nad partnerovým životem. Chce udržovat úzký vztah, aby vyloučil kontakt s jinými lidmi. Ostatní pro něj představují potencionální nebezpečí.
  • Manipulátor nepřizná pravdu, ve většině případů lže, překroutí situaci a zcela popírá fakta. Staví se do pozice oběti, aby vyvolal soucit.
  • Manipulátor vytváří schémata tak, aby učinil svého partnera na sobě závislým. Posiluje tím svůj vliv na partnera.
  • Manipulátor s oblibou znevažuje druhé, aby měl pocit nadřazenosti. Nezajímají ho partnerovy potřeby ani názory. Pociťuje nutkavou potřebu dokazovat správnost svých myšlenek, a to navzdory pravdě a faktům. Snaží se dostat toho druhého do izolace naznačováním a přesvědčováním. Kritizuje partnerovy přátele, rodinu a snaží se citově vydírat.
  • Manipulátor naprosto odmítá diskusi, při pokusu o komunikaci dává najevo, že ho rozhovor nezajímá (odchází z místnosti, dělá jinou činnost, mění téma hovoru), a otevřeně lže. Pokud ho partner na lež upozorní, urazí se a odchází z diskuse středem. Oběť si často myslí, že se zbláznila. Ve chvíli, kdy se oběť brání na veřejnosti, ukazuje manipulátor svoji hru a tváří se jako sympatická osoba plná porozumění. Oběť často upadá do deziluze a je jí vnucen pocit, že si vše sama vymyslela.
  • Mezi procitnutím a rozhodnutím opustit vztah nastává doba truchlení, kdy oběť truchlí nad tím, kde je ten ideální partner, kterého potkala. Nedokáže pochopit, jak se ten člověk mohl tak změnit. Nejde jí na mysl, že by tohle mohl být opravdu ten člověk, kterého potkala. Stále v sobě nosí naději, že se vše změní a partner se vrátí ke svému původnímu stavu. Manipulátor se však nikdy nezmění. Neplatí na něj manželské poradny ani návštěvy terapeuta.

Jak poznat manipulátora?

1. Lže a překrucuje pravdu, dává jasně najevo, že nezmění názor. 2. Navozuje u ostatních pocit viny a dovolává se lásky, přátelství a rodinných vztahů. 3. Jde za svým cílem důsledně a na úkor ostatních, nedbá na žádosti, přání a potřeby druhých. 4. Využívá morálních zásad jiných lidí k naplnění vlastních potřeb, zpochybňuje dobré vlastnosti a schopnosti druhých, kritizuje a soudí. 5. Lichotí, dává dárky nebo je pozorný, ale vždy za to po čase něco vyžaduje. 6. Lituje se a dělá ze sebe oběť. Všichni mu ubližují, žil těžký život v rodině, v práci mu nerozumějí, přátelé ho využívají atd. Snaží se svalit vinu na druhé. 7. Odpovídá neurčitě, neumí jasně definovat své žádosti, neomaleně mění téma uprostřed hovoru. 8. Nesnáší kritiku a popírá zcela zjevná fakta. Skrytě vyhrožuje a citově vydírá. 9. Zasévá podezřívavost, rozděluje lidi, mění názory dle situace a chování dle osob, s nimiž je právě v kontaktu. 10. Je egocentrický, vyvolává pocit, že má navrch. Jeho slovní projev zní logicky a souvisle, ale jeho postoje svědčí o opaku. Přiměje nás dělat věci, které bychom z vlastní vůle neudělali.

Co dělat, abychom nepodlehli manipulátorovi?

S manipulátorem se v životě setkáme všichni. Je pouze na našem vnitřním nastavení, zda nás ovlivní, anebo naše setkání bude bezvýznamné. Obrana spočívá především v pochopení svého dětství a odkrytí modelů chování. Pokud nás v dětství manipuloval jeden z našich rodičů, je pravděpodobné, že to samé bude praktikovat i náš partner. Východiskem je odstranění vzorců chování a uvědomění si manipulace jak ze strany rodičů, tak ze strany blízkých lidí. Dalším krokem je učinění příslušných kroků k odstranění této manipulace.

Jak se manipulacím bránit?

Použijte kontramanipulaci – přestaňte se bránit a ospravedlňovat. Stůjte si za svým stanoviskem (sledujte stále svůj cíl, který jste si předem stanovili). Případně dejte najevo klid a lhostejnost. Nereagujte kauzálně (nečekejte na jeho podnět), ale aktivně.

Jak se ze vztahu s manipulátorem vymanit

Prvním krokem je manipulátora odhalit. Změnit své postoje a začít si zvedat sebevědomí. Uvědomit si pocit vlastní vůle a svobody a právo svobodně rozhodovat sám za sebe. Uvědomit si svou vlastní důležitost. Nepřipustit si pocit viny a změnit svá přesvědčení. Zrušit citová pouta, která nás k manipulátorovi vážou. Pochopit, že s manipulátorem se normálně komunikovat nedá! Přestat očekávat změnu a doufat v jeho zázračný obrat. Pokládat si stále otázku, zda vám tento vztah přinášel štěstí a radost. Připustit si fakt, že manipulátor je patologická osobnost a vaše námitky nepochopí a nezmění se!

Šárka Vávrová

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 24. 4. 2024

Berani, některé vaše pracovní povinnosti jsou pro jednoho člověka příliš velké a mohly by vás dnes zatížit. Zdá se, že hromada práce se neustále zvětšuje, ať děláte, co děláte. Pokud můžete, delegujte své úkoly. Nejméně naléhavé úkoly odložte stranou a na zbytku postupně zapracujte. Váš zaměstnavatel od vás může, ale nemusí očekávat příliš mnoho, ale vy máte právo udržet si zdravý rozum bez ohledu na cokoli.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.