Prima maminka

3. července 2015 04:20

Anna Kopečková

Z deníku koučky: Naše vnitřní dítě

Jak se k různým životním situacím staví koučka s dlouholetou praxí v oblasti psychologie a psychoterapie Šárka Vávrová? Nahlédněte do jejího zápisníčku!

Každý z nás nosí v sobě své vnitřní dítě. Je to část nás samých, která s sebou nese prožitky z minulosti. Jak nás naše vnitřní dítě ovlivňuje? Co znamená být s ním v kontaktu? Vnitřní dítě nám může přinést obrovský potenciál energie, ale také smutek, neštěstí a zoufalství. Je jen na nás, jak se s ním naučíme pracovat.

Při práci s vnitřním dítětem můžete znovu zažít radost z jednoduchých věcí, hravost, spontánnost. Svět se tak pro vás stane zábavnějším. Naroste vaše energie a budete kreativnější.

Cesta k vnitřnímu dítěti nemusí být vždy příjemná. Mohou se objevit pocity bolesti, smutku a beznaděje. Ty jsou většinou hluboce uložené a snaží se stále dostat ven. Mohou se tak objevit naše bloky z dětství, nezpracovaná traumata, neuzavřené bolesti, které ovlivňují náš život. V dětství se snažíme vyhýbat nepříjemným pocitům a toužíme být od svých rodičů přijímáni a milováni. Tím v sobě pohřbíme svoje pocity. Snažíme se jednat tak, abychom plnili očekávání svého okolí, a tak děláme stále stejné chyby, které nám přináší bolest a neštěstí. Tuto bolest s námi prožívá naše vnitřní dítě. Také v sobě můžeme mít potlačená traumata spojená s rozvodem rodičů, jejich hádkami, smrtí někoho blízkého. Když znovu tato traumata otevřeme, na prvním místě se objeví bolest. Přesto všichni toužíme se z nich vysvobodit.

Při práci s vnitřním dítětem si k sobě vytváříme nový vztah, který nám může pomoci vstoupit do světa plného naděje a lásky. Když přijmeme své vnitřní dítě, můžeme tyto bolesti a špatné modely chování odstranit a nahradit je radostným prožíváním. Vytvoříme tak sami k sobě nový láskyplný vztah, který nám dodává tolik potřebnou pozitivní energii.

Poznejte své vnitřní dítě

Ve své praxi a seminářích často pracuji s klienty a jejich vnitřním dítětem. V prvopočátcích může u klienta dojít k prožívání bolesti a smutku, kterým vnitřní dítě vyjadřuje svoji bolest, kterou zažilo. Po navázání kontaktu s vnitřním dítětem ale klienti rozkvétají a uvědomují si svůj vnitřní pocit štěstí, že svoje vnitřní dítě poznali a setkali se s ním.

Vzpomínám si na klientku, která si nemohla vybavit žádné ze svých minulých zážitků z dětství. Na základě prožitku určitého traumatu zapomněla všechny své zážitky z dětství. Prostě si nic nepamatovala. Její podvědomí ji chránilo od bolesti, kterou prožila. Po setkání se svým vnitřním dítětem si znovu začala postupně a nenásilně vzpomínat na své dětství. Pokaždé, když přišla na sezení, přinesla další nové vzpomínky. Díky jejímu vnitřnímu dítěti jsme mohly všechna její traumata odstranit a nahradit je novými radostnými zážitky. Moje klientka mne navštívila především proto, že se stále seznamovala s partnery, kteří jí ubližovali, a nebyla s nimi šťastná. Její partnerství se stále rozpadala. Po znovuobjevení svého vnitřního dítěte a odstranění traumat z dětství si našla partnera, s kterým je opravdu šťastná a který si jí váží a má ji velice rád.

Vnitřní dítě jako nejlepší přítel

Mé první osobní setkání s mým vnitřním dítětem bylo plné smutku a slz. Moje vnitřní dítě bylo nešťastné, cítilo smutek, zoufalství, bolest a především nedůvěru. Z počátku jsem musela pracovat především na nastolení důvěry s mým vnitřním dítětem a ve chvíli, kdy mi uvěřilo, se i otevřelo.

Zpracovali jsme spolu všechna témata, která ho trápila a já se cítila stále lépe. Komunikace s vnitřním dítětem nikdy nekončí, stále spolu komunikujeme a řešíme záležitosti, které ho trápí, ale nyní už spolupracujeme. Je to můj největší přítel. Důležité je udělat si na své vnitřní dítě čas, a to i přesto, že máme spousty jiných starostí a že nám naše nejhlubší pocity přijdou jako nedůležité. Odsouváním komunikace s naším vnitřním dítětem odsouváme sami sebe!!

Každý máme svou vnitřní mapu

Vnitřní dítě vyjadřuje naše nejhlubší pocity a umožňuje nám poznání těchto pocitů. Na základě setkání s vnitřním dítětem poznáme, co nám přináší radost, smutek, bolest, štěstí nebo pocit úlevy. Pomůže nám přijmout zraňující pocity z dětství a vyrovnat se s nimi. Náš vnitřní obraz světa je jako mapa, do které jsou zakreslené různé pocity, které jsme zažili a podle své mapy pak nevědomě reagujeme a jednáme. Často je pro nás problém pochopit mapu druhého člověka, ale ještě častěji neznáme ani svoji mapu. To, jak se chováme, zpracováváme na podvědomé úrovni. Dynamicky reagujeme na vzniklou situaci a vstupujeme tak do různých rolí. To, co se v realitě děje, prožíváme a posuzujeme podle toho, co jsme zažili. Snažíme se pochopit smysl toho, co se děje, a nalézt spojitost s tím, co jsme zažili. Tyto skutečnosti jsou tak rychlé, že si je většinou neuvědomujeme. Děláme to vše na základě toho, co jsme se naučili v dětství.

Proto každý z nás na různé situace reaguje jiným způsobem. Jeho propojení s jeho mapou a zkušeností z dětství může být jiné, než to naše. Na situaci se díváme prostřednictvím své mapy a pak k tomu přiřazujeme význam. Pokud přijde podnět, který neznáme, tak ho můžeme ignorovat, nebo přizpůsobit svému vnitřnímu obrazu. A tak nás to často vede do stále stejných a opakujících se situací. Udržujeme stále svoji mapu, kde máme obraz světa a naše role v něm. Integrace našich zkušeností nám pomáhá reagovat na události, s kterými se setkáváme. Také proto můžeme plánovat a zajišťuje nám to určitou odolnost a schopnost přežít.

Nevýhodou však je, že pokud děláme určité chyby při výkladu svého světa a našich rolí, tak je budeme stále opakovat. Naše vnitřní dítě prožívá stále tato zklamání a bolesti a stává se tak nedůvěřivé a to především v souvislosti s našimi partnerskými vztahy. Naše dospělé scénáře jsou odvozeny od těch dětských a dětskýma očima se na ně i díváme. Což může ovlivňovat naše vztahy. Naše vnitřní dítě ovlivňuje to, jak se chováme k druhým a jak se cítíme. Pokud jsou naše postoje zdravé, tak s nimi rosteme a vytváříme zdravé vztahy. V případě, že jsou nezdravé a naše vnitřní dítě je zraněné, prožíváme stále stejné chyby a naše vnitřní dítě je nešťastné a ovlivňuje naše prožívání situace.

Setkání s vnitřním dítětem může být na začátku bolestivé, protože si ho dlouho nikdo nevšímal a ignoroval jeho potřeby. První snaha o projevení zájmu nemusí být od vnitřního dítěte akceptována. Může být uražené nebo tak zraněné, že netouží po navázání kontaktu. Nakonec však bude vděčné a zamiluje se do vašeho společného kontaktu a vám to přinese velkou úlevu.

Jak navázat spojení s vnitřním dítětem?

Se svým vnitřním dítětem se nejlépe setkáme pomocí imaginace. V případě, že se vám tento kontakt nepodaří, pomůže vám s tím zkušený terapeut pomocí jiných metod.

Posaďte se na klidné místo a sledujte svůj dech. S každým nádechem a výdechem přichází uvolnění. Dopřejte si čas. Následně si vzpomeňte na nějaké místo, které dobře znáte a jako dítě jste se tam cítili dobře. Vnímejte všechny podrobnosti toho místa. Vnímejte vůni, kterou tam cítíte, co tam vidíte a slyšíte. Vy tam vstupujete jako dospělí, který si místo prohlíží a zkoumá, jaké jsou v něm rozdíly oproti tomu, kdy jste ho viděli v dětství. Následně, když se otočíte, uvidíte za sebou dítě. Podívejte se na něj. Jak vypadá? Jak je staré? Jak se tváří? Komunikuje? Co na vás vyzařuje? Co si o něm myslíte? Zeptejte se ho: „Jak se máš? Jak se ti daří? Půjdeme si hrát?“ Vnímejte, co vám odpoví a chvilku s ním komunikujte. Pak si s ním pohrajte, pokud si chce hrát. Než odejdete, tak se s ním nezapomeňte rozloučit. Také mu řekněte, že se vrátíte a ukažte svému vnitřnímu dítěti, jak ho máte rádi. Pomalu se vracejte zpět a začněte si uvědomovat své tělo. Až se proberete, vezměte si čistý papír a pastelky a nedominantní rukou nakreslete obrázek vašeho setkání. Takto se svým vnitřním dítětem můžete komunikovat každý den.

Přátelé, všichni máme v sobě své vnitřní dítě a svého dospělého, kteří mají mezi sebou často rozpory. Potřebujeme je oba dva. Důležité je, aby jeden druhému porozuměli a pochopili se. Pokud osvobodíte své vnitřní dítě, pomůže to změnit i vašeho dospělého. Opět ve svém životě objevíte radost a zázraky. A to přece stojí za to!

Přeji vám mnoho krásný chvil s vaším vnitřním dítětem.

Vaše Šárka

Šárka Vávrová, foto Robert Tichý pro časopis Moje psychologie


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 24. 5. 2024

Berani, dnes očekávejte ve svém domě hodně aktivit. Mohla by se tam sejít skupina, možná velká, kterou hostíte vy nebo někdo z rodiny, a vyvolat podnětné rozhovory. Mohli byste se nechat strhnout energií, díky níž se dostanete do kontaktu s novým vědomím svých pocitů. Dnes večer očekávejte živé sny o cestování, cizích místech nebo létání.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.