Seriály a filmy

2. února 2016 01:00

Iva Kropáčková

Kupujete dovolenou v předstihu? (Nejen) s dětmi je to risk. Neriskujte

Zkazit odjezd může cokoliv, často jako naschvál přijde angína nebo neštovice. Jsou ale i jiné situace, které odjezdu zabrání a vy je teď v zimě jen těžko odhadnete. Jestli chcete mít klid, pomůže hlavně pojištění storna zájezdu. Ale situace se dá řešit případně i jinak...

Už teď brouzdáte v katalogu a v myšlenkách i po pláži s rodinou. Ceny jsou lákavé, takže se rozhodnete zájezd objednat. Jenže i když o tom nechcete ani uvažovat, na dovolenou se těšíte, může se stát, že do vysněné destinace nakonec nebudete moci odjet. Důvod může být jakýkoliv. Nejčastěji nemoc nebo úraz váš či osoby blízké, ale může to být i situace v dané zemi. To je v současné době více než aktuální, vzhledem k nejrůznějším útokům v oblíbených destinacích. Jaké jsou možnosti, pokud onemocníte vy, děti nebo nastane podobná situace jako v Egyptě či Tunisku? Platí základní pravidlo: Na storno zájezdu je nutné myslet v dostatečném předstihu, v podstatě ve chvíli, kdy platíte dovolenou, respektive zálohu.

Dovolená bez starostí! Neumíme věštit budoucnost, zajistíme ale pomoc, pokud ji na dovolené či před dovolenou v případě zrušení zájezdu budete potřebovat. Najděte to nejvýhodnější cestovní pojištění právě pro vás a vaši rodinu...

Storno zájezdu u cestovní kanceláře

Pokud pojedete s cestovní kanceláří, už v cestovní smlouvě se zavážete zaplatit stornopoplatek. Jeho výše může být různá podle cestovní kanceláře a hlavně podle toho, kolik dnů před odjezdem zájezd rušíte. Vše zjistíte ve vaší smlouvě. Například u cestovní kanceláře Fischer se za zrušení ubytování v hotelu platí nejméně tisícovka na osobu, pokud zájezd zrušíte do 45 dnů před nástupem. Pokud jsou to 3 týdny až 14 dnů před nástupem, vrátí vám cestovka polovinu ceny ubytování. Při zrušení zájezdu pět dnů a méně před nástupem, vám cestovní kancelář už nevrátí nic. Storno letenky a lhůta pro případnou refundaci se podle cestovky řídí podmínkami letecké společnosti u vybraného tarifu. Poplatek za vystavení letenky je pak při stornu nevratný a za to, že ji cestovka za vás zruší, si může účtovat další penále.

U Čedoku se platí tisícovka za zrušení leteckého zájezdu v Evropě, pokud zrušíte dovolenou nejpozději 46. den před jejím zahájením. Pokud zrušíte zájezd 14 dnů až týden před nástupem, zaplatíte odstupné ve výši 70 procent ceny. Celou částku pak hradíte, když oznámíte zrušení zájezdu 2 a méně dnů před odjezdem. Exim tours má pak zase jiné podmínky. Tam se u některých typů zájezdů platí 1 500 korun, pokud zrušíte dovolenou do 60. dne před odletem. Pokud zrušíte zájezd 14 dnů až týden před nástupem na dovolenou, zaplatíte odstupné ve výši minimálně 80 procent ceny zájezdu. Celá cena zájezdu je pak odstupným v případě zrušení dovolené dva a méně dnů před odjezdem.

Zásah vyšší moci

Pokud se stane událost, kterou nelze ovlivnit, přistupují pak cestovní kanceláře v dané situaci různě. Třeba když se loni v červenci kvůli teroristickým útokům v Tunisku rozhodla zrušit svou dovolenou ještě před odletem řada Čechů. V této extrémní a nenadálé situaci lidem cestovky často vycházely vstříc. Lidé mohli dostat buď zpátky své peníze, nebo si mohli vybrat jinou destinaci pro svou dovolenou. Jenže některé cestovní kanceláře tuto možnost svým klientům nenabídly a při zrušení zájezdu vrátily jen 25 procent z ceny dovolené. Záleží tak pouze na cestovní kanceláři, jak bude ke svým klientům v takových případech shovívavá.

Povinnost vrátit vám peníze ale cestovní kancelář nemá. "Pokud se obáváte nenadálých situací v důsledku vyšší moci a z tohoto důvodu chcete odstoupit od cestovní smlouvy, přestože cestovní kancelář zájezd sama nezruší, nemáte nárok na vrácení ceny. Pokud počítáte s tím, že by k takovému případu mohlo dojít, a chtěli byste zájezd stornovat, můžete si sjednat pojištění storna zájezdu," píše se ve stanovisku ministerstev pro místní rozvoj a průmyslu k situacím zrušení zájezdu kvůli zásahu vyšší moci (přírodní katastrofy, teroristické útoky apod.).

Pojištění stornopoplatků zájezdu: Volitelná součást cestovního pojištění, které lze sjednat i na Prima Rádci. Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které vznikly pojištěnému za úhradu vynaložených stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti nebo ubytovacího zařízení.

Pojištění storna zájezdu – ideálně s dětmi

Pojištění storna zájezdu (případně letenky či samostatného ubytování) nabízí většina pojišťoven a odborníci doporučují ho uzavírat hlavně tehdy, jedete-li s malými dětmi. Sjednat ho můžete buď samostatně u pojišťovny, nebo přímo u cestovní kanceláře, u které zájezd koupíte. A důvody, které pojišťovny akceptují? "Nejčastěji jsou to nemoc nebo úraz pojištěného, případně osoby blízké, dále to může být výpověď z pracovního poměru, pak to může být podání žádosti o rozvod, pokud tedy manželé cestují společně, nebo to může být větší škoda na vašem majetku, která byla způsobena živly nebo trestnou činností," vypočítává odborník na pojištění Prima Rádce Zdeněk Novák. Pojištění storna je u některých pojišťoven platné i pro případ právě přírodních katastrof či teroristických útoků. Informujte se předem, nemusí to být pravidlem. Nebudete-li moci na dovolenou z prokazatelných důvodů odjet, stornopoplatky až do výše 80 procent by za vás pojišťovna měla uhradit. Pojištění storna zájezdu pak platí pro všechny členy rodiny, pokud mají jet na dovolenou společně. "Stačí když jeden z členů rodiny, která jede na dovolenou, je nemocný nebo jsou tam ty důvody k tomu stornu, tak potom je možno stornovat celou rodinu," doplňuje Zdeněk Novák.

Kolik pojištění stojí?

"Pojištění stornopoplatku cestovní služby stojí obvykle kolem 2 až 3 procent z ceny toho zájezdu, to znamená, že za zájezd v hodnotě deset tisíc korun zaplatíte 200 až 300 korun pojistného," říká Zdeněk Novák.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Srovnání cestovního pojištění online na Prima Rádci: Kvalitní cestovní pojištění včetně všech volitelných připojištění (storno, zavazadla, úraz, odpovědnost...)

Různé podmínky...

Pozor, pojištění storna nelze většinou sjednat kdykoli, ale nejpozději v den nebo jeden den po zaplacení zájezdu. Podmínky jsou většinou rozdílné. "Tady si musíte dát pozor zejména na to, kdy to pojištění storna sjednáváte vůči datu zakoupení toho zájezdu. Pojišťovny totiž mají daný maximální termín vůči datu zakoupení zájezdu, do kdy můžete koupit to pojištění stornopoplatku," upozorňuje ještě Zdeněk Novák. I pojištění stornopoplatků zahrnuje výluky, tedy situace, kdy vám poplatky za zrušený zájezd pojišťovna neproplatí. To se týká například nemocí či komplikací, které vám byly známé už před sjednáním pojistky. Pojištění také většinou nelze uplatnit při komplikacích s těhotenstvím, když vám v práci nedají dovolenou, na úřadě nevystaví cestovní pas či víza, když nestihnete letadlo, při zhoršení chronické nemoci apod.

PojišťovnaKdy nejpozději lze sjednat pojištění stornopoplatků zájezdu
AIGPojištění pro případ zrušení cesty vzniká okamžikem, kdy rezervujete vaši cestu nebo zaplatíte pojistné, podle toho, co nastane později.
AllianzNejpozději do 24 hodin po platbě za cestovní službu. Při úhradě zálohy nebo jednorázové platbě za cestovní službu lze pojistit celkovou cenu cestovní služby. Při úhradě doplatku lze pojistit pouze doplatek. Pojistné musíte zaplatit v den uzavření smlouvy cestovního pojištění.
AXALze sjednat nejpozději do 14 dnů od platby za zájezd nebo cestovní službu. Pokud jsou ale zájezd nebo cestovní služba zakoupeny měné než 30 dní před odjezdem, musíte připojištění sjednat nejpozději v den jejich zaplacení.
Česká podnikatelská pojišťovnaPojištění storna cesty je možné sjednat nejpozději v den celkového uhrazení objednané cesty nebo služby. Je-li pojištění sjednáno později, je pojištění neplatné. Je-li pojištění storna zájezdu sjednáno 14 dní před počátkem cesty nebo čerpáním služby, činí spoluúčast pojištěného na pojistném plnění 50 procent.
ERVLze sjednat nejpozději do tří pracovních dnů po úhradě ceny zájezdu či první služby související s vaší cestou. Méně než 15 dnů před odjezdem nutno sjednat v den zakoupení nebo doplacení cestovní služby.
SlaviaLze sjednat nejpozději 15 dní před odjezdem, nezávisle na datu zakoupení zájezdu.
UniqaPojištění stornovacích poplatků lze platně sjednat před nebo současně se zaplacením poslední splátky za zájezd nebo služby, resp. před nebo současně s plným zaplacením zájezdu nebo služby. Je-li pojištění stornovacích poplatků sjednáno později, pojištěnému nevzniká nárok na pojistné plnění.
UnionNejpozději 2 dny po objednání/zakoupení zájezdu.
WüstenrotNejpozději v den zaplacení poslední splátky za zájezd nebo v den jednorázové platby za cestovní službu.

Zdroj: weby pojišťoven, internet

Pro případ do budoucna: Co dělat, když budete chtít zrušit zájezd?

Samozřejmě je nutné kontaktovat cestovní kancelář. Důkladně si prostudujte i cestovní smlouvu, abyste měli přehled o tom, na co máte nárok a co můžete čekat. A budete-li prozíraví a sjednáte si pojištění právě pro tyto účely, musíte následně kontaktovat i pojišťovnu. Ta vám pak uhradí až 80 procent částky, kterou musíte platit jako odstupné cestovní kanceláři. Tu příčiny zrušení zájezdu prostě (většinou) nezajímají. Pojišťovna pak (jak už bylo uvedeno) akceptuje více životních situací, které mohou vaši dovolenou ohrozit.

Jiné řešení: Místo vás pojede někdo jiný

Pokud kvůli neočekáváné situaci nemůžete na dovolenou nakonec odjet, můžete nabídnout své místo také někomu jinému. Kdykoliv v době před zahájením zájezdu (ale lépe s dostatečným přestihem) stačí písemně cestovní kanceláři oznámit, že se zájezdu místo vás zúčastní někdo jiný – ten, kterého uvedete v oznámení. To pak musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou a případně, že splňuje všechny stanovené podmínky (například očkování, zdravotní stav apod.). Pokud se změnou vzniknou cestovní kanceláři nějaké náklady, musíte je ale zaplatit. Není to ale řešení automatické pro všechny typy zájezdů či letenek. Záleží opět na konkrétních podmínkách dané cestovní kanceláře. A také na tom, jestli náhradu za sebe či rodinu najdete...

2 rozdílné zkušenosti se stornováním zájezdu:

"Měli jsme pojištěné storno. Tři dni před odjezdem dostala dvouletá dcera i já zánět průdušek, takže jsme si netroufli odletět. Pojišťovna dělala velké průtahy při vyřízení, procenta nám krátili, až když se manžel hodně razantně obrátil na nějakého vedoucího, tak uznali dceři 80 %, nám asi 60 %, z toho hovoru to vypadalo, že bysme museli přijít o nohu, aby to uznali v plné výši. Také nám navrhli řešení, ať dáme dceru k babičce a klidně můžeme letět sami! Takže se stornem pozor!" – klientka cestovní kanceláře a pojišťovny

"Moje zkušenosti ze stornování dovolené ze zdravotních důvodů jsou takové – zájezd byl zrušen 14 dní před plánovaným odletem (akutní hospitalizace 82leté maminky žijící ve společném rodinném domě na kardio – JIP, potvrzení z FN o délce hospitalizace na cca 3 týdny). CK vystavila storno protokol na 80 % ceny zájezdu, ten jsme spolu s doklady zaslali na pojišťovnu (dne 7. 8.) a 20. 8. jsme obdrželi od pojišťovny sdělení o plnění pojistné události na 90 % částky kterou jsme uvedly ve stornovacím protokolu -– tj. celková náhrada byla 70 % ceny zájezdu, vyřízeno rychle a na základně jediného mailu." – klient cestovní kanceláře a pojišťovny

Prima Rádce je také na Facebooku. Najdete nás zde.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 20. 4. 2024

Ačkoli se můžete pyšnit svou trpělivostí, Berani, tato vlastnost by vám dnes mohla být na obtíž. Je možné, že už jste se ohnuli, jak jen to šlo, a dosáhli jste bodu zlomu. Poslední kapka se chystá přiložit velbloudovi na hrb. Dejte průchod explozi emocí, kterou si události žádají. Nemá smysl se dnes snažit zachovat svaté chování.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.