Zdraví a nemoci

22. srpna 2016 04:50

Martina Čerňanská

Nevymřeme! Čeští muži jsou stále plodní a v dobré kondici

V posledních letech se v České republice uchytily informace, že dochází k radikálnímu poklesu plodných mužů. A začala panika...vymřou brzy Češi?

Odborníci ze Sexuologického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK však již opakovaně svými výzkumyz let 1999, 2013 a naposledy z letošního roku 2016 doložili, že se plodnost mužů, vyšetřovaných pro neplodnost manželství, nikterak nezhoršovala.

Odborná i laická veřejnost je v poslední době znepokojována zprávami o snižování spermiologických parametrů u mužů. Různí autoři již v minulosti opakovaně konstatovali, že čím je koncentrace spermií v ejakulátu muže nižší, tím se u něj zvyšuje výskyt funkčních a morfologických odchylek. Proto publikované údaje o výrazném poklesu koncentrace spermií vyvolávají pochopitelné obavy z možného poklesu plodnosti lidské populace. Lidé totiž automaticky počítají s tím, že pokles bude v budoucnu kontinuálně pokračovat.

O opaku však svědčí výsledky z testů mužské plodnosti, které u nás v minulosti proběhly. Dříve postrádala vyšetření na spermiogramu standard a také srovnatelnost. Proto mohly výsledky působit tak, že mužská plodnost klesá. Průzkum z roku 1980 ukazoval průměrnou koncentraci spermií 40 mil./ml, v posledních letech to bylo 15 mil./ml. Výsledky však byly posuzovány podle rozdílných kritérií. A změny spermiologických hodnot v čase můžeme z větší části vysvětlit změnou ve výběru vyšetření.

Proto byl v roce 1987 Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vydán manuál (Manualfor Semen Analysis). Tato „příručka“ se dále postupně aktualizujea obsahuje současné a standardizované postupy, založené na důkazech, které byly pořízeny na základě výzkumu spermatu.

Výsledky studií jsou ovlivněny několika faktory, jedním je jiný vzorek vyšetřovaných mužů

„Naše klinické zkušenosti nesvědčí pro pokles koncentrace spermií v ejakulátech zdravých mladých mužů, vyšetřovaných v souvislosti s neplodností. Také náš výzkum hypotézu o mužské neplodnosti v postupu let nepotvrdil,“ říká doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. ze Sexuologického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK. Není však pochyb, že od padesátých let se postupně vyvíjejí názory na mužskou součást klinického fenoménu neplodnosti. Dříve bylo zvykem vyšetřovat muže z neplodných párů až po neúspěchu gynekologického vyšetření a neschopnosti otěhotnět ze strany ženy. „Změna praxe v reprodukční medicíně, kdy muži z neplodných manželství jsou vyšetřováni souběžně s ženami, u nás nastala postupně v šedesátých a sedmdesátých letech. To pochopitelně přivedlo do vyšetřovaných skupin více mužů, kteří netrpěli žádnou poruchou plodnosti,“ vysvětluje doc. MUDr. Zvěřina, CSc.

„Když jsme v roce 2016 hodnotili spermiologické hodnoty u zdravých mužů při prvním vyšetření pro infertilitu (neplodnost) jejich vztahu, byla průměrná hodnota koncentrace spermií 61 mil./ml při průměrném věku sledovanýchmužů 34,7 let. Není bez zajímavosti, že za posledních 20 let se věk mužů při prvém vyšetření pro infertilitu neboli neplodnost v jejich vztahu zvýšil téměř o 10 let,“ poukazuje doc.MUDr. Zvěřina, CSc. Tento věkový faktor je nepochybně třeba brát v úvahu, protože při hodnocení spermiologických parametrů bývá podle lékařů často opomíjen. Na souhrnu přehledu spermiogramů ze Sexuologixkého ústavu je znatelné, že žádné dramatické zhoršování spermiologických nálezů se nekonalo a nekoná.

Přečtěte si také:

Sdílejte článek
Štítky spermie Světová zdravotnická organizace 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Česko plodnost neplodnost Všeobecná fakultní nemocnice v Praze spermiogram Jaroslav Zvěřina

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 22. 6. 2024

Usmívejte se dnes na svět, Berani. Buďte vděční za věci, které máte, a za lidi kolem sebe. Umocněte v sobě příjemný, hřejivý pocit a šiřte tuto lásku mezi ostatní. Toto je pro vás velmi expanzivní období, ve kterém můžete dosáhnout poměrně hodně, pokud se do toho pustíte. Vyzařujte svou pravou povahu každou buňkou svého těla a sledujte, jak se vám naskýtají příležitosti.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.