Třesou se vám ruce? Parkinson přichází už před čtyřicítkou

V České republice trpí touto závažnou chorobou asi 27 tisíc lidí.

Parkinsonova choroba vzniká na základě degenerativního zániku neuronů v mozku a vede k nedostatku látky zvané dopamin. Průměrný věk vzniku Parkinsonovy choroby je kolem 60 let s výskytem 1–2 případů na tisíc obyvatel. S věkem počet případů přibývá.

Přibližně 10 % pacientů onemocní před 40. rokem věku. „Klinické příznaky jsou zpočátku nenápadné, např. kloubní bolesti, pocity svalové ztuhlosti apod. Motorické příznaky se objevují jako důsledek vyčerpání, až hladina dopaminu poklesne pod kritickou hranici 50 % i více,“ uvádí MUDr. Věra Najmonová, primářka neurologického oddělení Nemocnice Mělník.

Klinické příznaky Parkinsona

Mezi hlavní příznaky Parkinsonovy nemoci patří omezení pohybu, svalová tuhost a třes. Příznaky se zpravidla objevují nejprve na jedné polovině těla a postupně přecházejí i na druhou polovinu. Omezení rozsahu pohybu zpravidla na počátku onemocnění sužuje pacienta nejvíce. Jedná se o pohybové zpomalení, poruchu startu pohybu, kdy pacient není schopen tzv. „nastartovat chůzi“ – teprve po několika krůčcích je schopen pokračovat v normální chůzi. Třes se u pacientů vyskytuje, pokud jsou v klidu, při volném pohybu a ve spánku mizí. Horší se však stresem nebo únavou. „Tyto poruchy vedou k nestabilitě ve stoji a chůzi. Chůze je šouravá s drobnými kroky, zárazy a časté jsou i pády pacientů. Kromě motorických příznaků bývají časté nemotorické příznaky, ke kterým patří vegetativní poruchy (např. šupinatá kůže v obličeji a vlasech, zácpa, záchvatovité pocení, sexuální poruchy a další),“ doplňuje MUDr. Věra Najmonová. Z psychických změn jsou nejčastější deprese, které vedou až k apatii. V pozdních stadiích choroby mohou nastat i poruchy vnímání, vedoucí až k demenci.

Léčba nemoci

Jelikož dosud není zatím známá příčina Parkinsonovy choroby, je hlavním těžištěm léčby substituce chybějícího dopaminu. Pomocí léků se tak daří u některých pacientů dlouhodobě a účinně potlačovat příznaky choroby, přestože Parkinsonovu nemoc nelze zatím zcela vyléčit. „U pacientů s těžkým průběhem onemocnění a rezistencí na farmakologickou léčbu, je možný chirurgický zákrok. Jedná se o hlubokou mozkovou stimulaci, kdy je zavedena elektroda do příslušného jádra, která vysílá trvale nízkovoltážní kmity, které potlačují nežádoucí příznaky,“ dodává MUDr. Věra Najmonová.

Rehabilitace jako nedílná součást léčby

Farmakologická léčba sice zásadním způsobem ovlivňuje příznaky onemocnění, ale sama o sobě nevede k návratu ztracených pohybových funkcí. Pro pacienta jsou nedílnou součástí léčby režimová opatření, rehabilitace chůze a učení se znovu chodit. „Cílem je tvorba náhradních stereotypů a potlačení nežádoucích příznaků. V pozdních stadiích choroby je vhodný nácvik lokomoce (pohyb člověka v prostoru), zábrany pádů a obslužnosti sebe sama s vhodnými pomůckami. V tomto snažení nám velice pomáhají zkušení fyzioterapeuti a ergoterapeuti,“ doplňuje MUDr. Věra Najmonová


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 25. 9. 2023

Nadcházející den by měl být vynikající, Berani. Máte tendenci pracovat s energií, která nemá u ostatních znamení obdoby, a dnes za svou píli sklidíte odměnu. V těchto dnech se jen zřídkakdy najde někdo tak svědomitý jako vy a zasloužíte si uznání. Nicméně, jak dobře víte, čeká vás ještě mnoho kopců, které musíte zdolat.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.