Alžběta i Marie: 13 žen z Bible, od kterých se můžeme hodně přiučit

Nemusíte zrovna chodit na náboženství nebo být věřící, aby vás mohly inspirovat statečné ženy, hrdinky z Bible. O kterých byste určitě měli slyšet? Čím byly tak výjimečné, že si zaslouží vaši pozornost? A jaké osudy je potkaly?

1. Marie Nazaretská (Panna Marie)

Tuto postavu zná snad každý. Marie darovala život Ježíšovi, když jí nebylo ještě ani 20 let. Ačkoliv se jí narodilo miminko, byla čistá a neposkvrněná. Tuto radostnou novinu sdělil Panně Marii archanděl Gabriel, jehož atributem je lilie. Panně Marii je zasvěcena i řada církevních staveb, včetně katedrály Notre-Dame v Paříži.

2. Rút

Žena, která je známá jako prababička krále Davida, má moábský původ. Byla v Bibli příkladem neochvějné statečnosti a víry. Poté, co ve velmi mladém věku ovdověla, projevila velkou náklonnost ke své tchyni a doprovázela ji do jejího rodiště, do Betléma. Celou náročnou cestu o ni pečovala. Díky své víře v Boha věřila, že všechno dobře dopadne.

3. Máří Magdaléna

Kdo by neslyšel o Máří Magdaléně, poměrně kontroverzní biblické postavě, která bývá často nepochopená. Jisté ovšem je, že byla Ježíšovou věrnou následovnicí. Poté, co ji uzdravil, ho začala doprovázet na jeho cestách. Dokonce byla také svědkem jeho ukřižování, pohřbení i vzkříšení.

4. Ráchel

Ráchel trpělivě čekala, až se bude moci konečně provdat za svou lásku Jákoba poté, co jí krutě oklamal její vlastní otec. Ten Jákoba napálil a podstrčil mu sestru Ráchel jménem Lea. Nicméně Ráchel se nevzdala a její modlitby byly nakonec vyslyšeny. Jákoba si vzala za muže. Dokonce se jim narodili dva synové, Josef a Benjamin.

5. Hanna

Tato žena se modlila tak zoufale za to, aby se jí narodil syn, že slíbila, že jeho život zasvětí Bohu. Když se jednoho dne Bůh zjevil, své slovo dodržela. Opustila svého tolik milovaného syna Samuela a dovedla ho do chrámu, kde začal sloužit Nejvyššímu Pánu. Hannina věrnost byla neoblomná a nikdy nezklamala.

6. Eva

Ačkoliv Eva není úplně nevinnou biblickou postavou, určitě je jednou z nejvlivnějších. Jestliže někdo podlehne zlu, Ďáblovi, připomíná se tím světu, že ten dobrý je Bůh, zatímco pokušení Satana jsou záludná a špatná.

7. Debora

Jedná se o jedinou ženskou soudkyni zmíněnou v Bibli. Debora byla známá tím, že přestože měla velký vliv na životy ostatních, byla soucitná. Je třeba připomenout, že to v biblických časech nebylo vůbec obvyklé.

8. Ester

Královna židovského původu Ester projevila velkou odvahu tím, že řekla perskému králi o plánu, že ho chtějí zavraždit. Následně se přimluvila za židovský lid žijící v Persii, který měl být pozabíjen. S pomocí modlitby a statečnosti zachránila svůj národ.

9. Miriam

Tato postava ze Starého zákona byla starší sestrou Mojžíše. Když byl ještě miminko, pomohla mu zachránit život. Jejich matka ho totiž nechala v koši u Nilu, aby ho uchránila před zabitím Egypťany. Malého Mojžíše ovšem našla dcera faraona a slitovala se nad ním. Miriam to všechno sledovala a sdělila dceři nejmocnějšího muže v zemi, že ví, kdo by se o toto roztomilé miminko postaral. Samozřejmě měla na mysli jejich matku. Díky tomu mohli všichni zůstat spolu.

10. Sára

Abrahámova žena Sára je příkladem toho, jak Bůh dodržuje své sliby. Poté, co svému muži sdělila, že se jí narodí syn i přesto, že je neplodná, porodila mu syna Izáka. Abrahámovi bylo tou dobou přibližně 90 let.

11. Alžběta

Podobně jako Sára, byla také Alžběta příliš stará na to, aby mohla přivést na svět dítě. Ale Bůh jí to nakonec umožnil. Tato biblická postava darovala život Janu Křtitelovi, který je označován za hlavního proroka křesťanů.

12. Priscilla

V Bibli je tato žena, někdy zvaná též Priska, příkladem božské manželky. Jejím manželem byl Akvila. Oba z páru bývají uctíváni jako svatí. Manželé se proslavili tím, že byli mocní duchovní a také že byli ohromně štědří. Pomáhali všem, kteří to zrovna potřebovali.

13. Marie z Betánie

Možná si vybavujete příběh, jak Ježíš vzkřísil Lazara. A právě Marie z Betánie je jednou z jeho sester, druhou byla Marta. Když Lazar zemřel a po několika dnech dorazil k němu domů Ježíš, aby ho zázračně vzkřísil, Marie mu sedávala u nohou a naslouchala jeho slovům. Marta ji kvůli tomu kárala. Ale Ježíš se jí zastal a sdělil jí, že je „lepší“, když je u něj, než aby se věnovala domácím pracím a zábavě.

Sdílejte článek
Štítky Velikonoce bible Írán Panna Marie Betlém svátky jara panna marie symboly Velikonoc biblické ženy Mojžíš Bible Jan Křtitel Marie Magdalena Betánie Katedrála Notre-Dame Jákob Archanděl Gabriel Izák

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.