Psychologie

15. března 2019 07:30

redakce Prima Zoom

Manuál na šťastný život 29. díl: Jak ve svém životě aktivovat hojnost a udržet si peníze

Vytvořte si podle našich návodů návyk pozitivního myšlení a vpusťte štěstí do svého života.

Budeme se věnovat vztahům, sebelásce, práci i zdraví. Manuál vám nabídne i množství rad, jak pracovat s těžkými životními situacemi, jako je například rozchod, nevěra, strach, úzkosti nebo ztráta někoho blízkého. Pozitivní myšlení je tím, co pomáhá zvládat životní situace. V každém díle vás čeká něco málo teorie, ale především praktické postupy, techniky a cvičení. Některé rady vám mohou posloužit jako rychlá intervence při případných problémech. Po přečtení a ukončení návodu se můžete k určitým krokům vždy vrátit. Ničeho se neobávejte a pusťte se směle do své cesty za štěstím!

Podle psychologů jsou peníze symbolem jistoty, moci, společenského postavení a především zvláštním nástrojem, kterým se dá zařídit mnoho věcí. Každý z nás žije podle jiných vzorců a programů z dětství a podle toho vypadá i jeho finanční situace.

Jaké jsou zákony peněz? Jak změnit nastavení a nechat do svého života peníze proudit?

Většina našich problémů s penězi vznikla v dětství, kdy jsme slýchávali, že na určité věci není dost peněz, nebo z dalších jiných programů, které v nás ukládali rodiče, učitelé a společnost. Přijali jsme určité vzorce chování a programy, podle kterých se náš mozek řídí. Vyhledává situace, které potvrzují daný program. Takže pokud si myslíme, že nikdy nebudeme bohatí, tak se budeme neustále dostávat do situací, kdy se nám nepodaří peníze vydělat, a budeme každý měsíc bojovat s finanční krizí. Mozek nás nepustí do jiné situace, protože náš program to blokuje. Informace, která obsahuje negativní postoj k sobě samému – například: Nikdy nebudu úspěšný! – na sebe nabaluje i nemožnost si vydělat větší obnos peněz. Úspěšní lidé jsou přece většinou i bohatí. Tudíž se nemusí jednat pouze o sugesce spojené s financemi. Může jít celkově o to, jak sami sebe vnímáme a co sami sobě dovolíme. Dovolíme si být bohatí? Jaký je limit vašeho příjmu?

Cvičení:

Vyzkoušejte si praktické cvičení s některým z vašich přátel. Nechte ho, aby vám říkal různé částky jako odměnu za vaši práci. Uvidíte, u jaké částky budete cítit, že je pro vás už nereálná. Tam je strop vašich možností! Nevěříte sami sobě, že ji můžete někdy v životě vydělat. Když se podíváte na své finance, jistě jste ji ani nikdy nepřekonali. Dokud nedovolíte sami sobě tuto částku překročit, nemůžete jí dosáhnout ani v reálném světě.

Většina lidí má peníze spojeny s pocitem, že přinášejí zlo a utrpení. Dost často se setkáváme s názorem, že lásku a peníze nemohu mít najednou. Někteří lidé se už dopředu vzdávají peněz, protože si myslí, že tím získají lásku. Proč nepřipustit, že je možno mít jak lásku, tak peníze? Peníze kazí charakter! To je jedna z dalších vět, které často slýcháváme. Pro lidi, kteří žijí v nedostatku a náhle se jim podaří vyhrát větší množství peněz, je z psychologického hlediska opravdu náročné si s tímto novým faktorem poradit. Není to však nic, co by jim zkazilo charakter. Spíše mají celoživotní návyk o peníze usilovat a najednou přichází změna a oni ztratí svůj smysl života. Mohou tak špatně investovat nebo uvěří nečestnému člověku a o peníze znovu přijdou. Naopak lidé, kteří celý život žijí v dostatku financí, jsou zvyklí pracovat s velkými částkami peněz, a pokud obdrží další větší obnos, nevyvede je to z jejich každodenního života. Vnímají to jako přirozený proces. Nezmění to charakter ani jednomu z těchto lidí, protože peníze lidi nemění, ale mohou jim dát větší možnosti, aby svůj charakter ukázali.

Peníze a hromadění majetku nám nepřináší bezpečí, pro některé lidi je dokonce stav, kdy mají velký majetek, velice psychicky zatěžující. Důležité je pracovat a osvojit si pocit vnitřního bezpečí. Máte-li uvnitř sebe sama pocit bezpečí, podaří se vám vytvářet v realitě takový život, abyste v něm byli spokojeni.

Mentalita nedostatku

Jsou lidé, kteří si myslí, že na světě je všeho nedostatek. Mají pocit, že pro ně není dostatek peněz, zdrojů, lásky, partnerů, práce nebo i štěstí. Stále žijí v pocitu, že se na ně nedostává, a to je nutí se více snažit a stále někam spěchat a být ve střehu. Vidí tak ostatní lidi jako svoji konkurenci. Myšlení takových lidí se točí kolem představy, že pokud je někde bohatý člověk, tak vedle něho musí být zákonitě jiný chudý člověk. Je to rovnice o tom, že někdo má více, a tak zákonitě ten druhý musí mít méně. Pokud si neutrhnu kus svých financí nebo úspěchu, zákonitě o to brzo přijdu a dostane to někdo jiný – to je myšlení, které tyto lidi provází. Ne vždy se jedná pouze o peníze, úspěch v práci, štěstí, ale také o partnerství.

Problém je v tom, že lidé uvěznění v mentalitě nedostatku se tak nedokážou radovat z úspěchu svých přátel a blízkých lidí. Mají pocit, že jejich úspěch je na úkor úspěchu jich samých. Pokud obdrží jejich přátelé více peněz, lidé s mentalitou nedostatku si myslí, že o tyto peníze přicházejí oni sami.

Tato mysl se tak soustředí na naše nenaplněné potřeby, což znamená, že se soustředíme pouze na to, co nám chybí. Žíznivý stále myslí na vodu, hladový na jídlo a chudý na peníze. Chování těchto lidí se odvíjí od toho, že v současnosti mám, a tak si to musím užít, protože za chvilku už nic mít nebudu. To s sebou nese častá omezení toho, co si dovolit mohou a co si musejí odepřít. V oblasti vztahu se to může projevit i tak, že nespokojená žena zůstává stále ve vztahu, v kterém je nespokojená, protože podle jejího přesvědčení je mužů nedostatek a ona by jiného muže nepotkala. Věří, že její partner je vlastně její poslední šance, a stává se tak na něm závislou, aniž by prožívala šťastné partnerství.

V souvislosti s financemi to znamená, že naše mysl je v existenční tísni, protože zažíváme pocity nedostatku, což nám neumožňuje myslet klidně a rozumně.

Pokud si vytváříme mentalitu nedostatku, pak tak i život žijeme a vše, v co věříme, také do svého života přitahujeme. Stáváme se tak obětí svého vlastního přesvědčení. V životě pak nedostaneme nikdy to, po čem toužíme, a budeme pouze překonávat překážky.

Jak změnit myšlení mentality nedostatku?

 • Pokuste se změnit myšlení na mentalitu hojnosti. Uvědomte si, že na světě je všeho dostatek. Svět je plný peněz, nabídek práce a volných mužů a žen.
 • Soustřeďte se na úspěchy ve vašem životě. Na to dobré, co je kolem vás, a snažte se nemyslet na to, co vám v životě chybí.
 • Oceňujte vše, co vám od života přichází, radujte se z každé příležitosti, z krásného dne nebo z hezky prožitého večera.
 • Dívejte se na svět očima plnýma bohatství a úspěchu, a zažeňte tak negativní myšlenky, které vám kazí vše krásné.
 • Mějte odvahu si přiznat, že se bojíte nedostatku, že se na vás nedostane. Přesto je nenechte ovládnout váš život.
 • Pokud vyprávíte o svém životě, mluvte jen pozitivně. Mluvte o tom, co máte, nedávejte důraz na to, co vám chybí. Oslavujte to, co se vám v životě podařilo.
 • Veďte si deník zázraků, kde si každý večer zaznamenáte, co se vám podařilo a co hezkého jste prožili. Buďte za to vděčni.
 • Přestaňte porovnávat svůj život s ostatními. Přestaňte se srovnávat. Porovnávejte se pouze sami se sebou.

Koučovací rady

 • Chcete-li změnit svůj život, nemluvte o tom. Změňte ho!
 • Nedívejte se na peníze jako na něco, co vytváříte, abyste naplnili nějakou potřebu. Dívejte se na ně jako na partnera, s kterým máte vztah.
 • Pokud prožíváte právě období, kdy peníze stagnují, nelekejte se. Neztrácejte sebedůvěru a nemyslete si, že je něco špatně. Vše na zemi probíhá v cyklech a každá fáze je jen přechodná. Po každém odlivu přichází příliv.
 • Pokud máte problém s financemi, položte si otázku: V čem je výhoda mé současné situace?
 • Zbavte se přesvědčení, že si některé věci nemůžete dovolit, protože na ně nemáte dostatek peněz.
 • To, čemu věnuji pozornost, se zhmotňuje a narůstá. Věnujte více času soustředění se na hojnost než soustředění se na nedostatek.
 • Odstraňte své negativní rovnice a vzorce a nahraďte je těmi pozitivními.

Pravidla pro peníze

 • Důležitým pravidlem v souvislosti s penězi je: neobávat se, že peníze nebudou, nebo si myslet, že o peníze přijdeme.
 • Peníze jsou sekundárním projevem splnění našich tužeb v souvislosti s nějakým snem, prací nebo předmětem. Soustřeďte se především na to, co si za tyto peníze chcete pořídit.
 • Uvědomte si, že peněz je na světě dostatek.
 • Dívejte se na peníze jako na nástroje, které plně pomáhají vyjádřit sebe sama.
 • Myslete na to, že bezpečí a jistota nejsou vytvořeny z majetku a peněz. Důvěřujte sami sobě a své vnitřní síle.
 • Peníze mají rády lásku a štěstí a často s nimi i přicházejí. Mohou být i součástí naší sebelásky.
 • Peníze nemají rády chamtivost a hrabivost. Dejte vždy stranou něco z vašeho výdělku třeba na charitativní účely.
 • Dovolte si mít peníze! Často si vnitřně nedovolujeme mít větší obnos peněz. Zkontrolujte si tak vnitřní přesvědčení.

Cvičení

Podívejte se na svůj život, a především do svého nitra a zeptejte se sami sebe: „Jaké přesvědčení mi brání v tom, abych přijímal hojnost financí?“ Všechna vaše negativní přesvědčení si zapište na jednu stranu papíru. Na druhou stranu papíru si napište opačné, především pozitivní a správné přesvědčení, které vám finance přinese. Než půjdete spát, tak si několikrát tyto pozitivní vzorce přeříkejte a uložte, abyste jim co nejdříve uvěřili.

Položte si následující koučovací otázky:

• Co mohu konkrétně udělat, abych opět rozproudil svůj kanál hojnosti?

• Co mi brání v tom mít více peněz?

• Kde stagnuje moje energie peněz? Jsem připraven mít víc peněz?

• Jaká oblast mého života, kde neprožívám štěstí, může ovlivňovat moje finance?

Šárka Vávrová

Sdílejte článek
Štítky peníze láska bohatství finance manuál šťastný život

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 5. 6. 2023

Úkoly všeho druhu vám dnes budou připadat jako Herkulova práce, Berani. Kvůli přepracování a napětí se můžete cítit trochu pod psa. Možná by bylo dobré, kdybyste si na chvíli odpočinuli o samotě. Pokud to nejde, snažte se alespoň trochu uklidnit. Také některé nečekané změny ve vašem okolí by mohly rozvášnit jazyky. Než začnete dělat ukvapené závěry, nezapomeňte si ověřit fakta.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.