Prima maminka

23. září 2022 06:31

Tomáš Durčák

Máte nárok na příspěvek 5 tisíc na vaše dítě? Kdo a do kdy může o peníze žádat?

Podvodníci na internetu zkoušejí ukrást příspěvek na dítě

Jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 tisíc korun nabízí vláda, konkrétně Ministerstvo práce a sociálních věcí všem domácnostem, jejichž hrubý příjem v roce 2021 nepřesáhl milion korun. O příspěvek ještě dle statistik nezažádali rodiče až 360 tisíc dětí. A dalším může nárok vzniknout, pokud se dítě narodí ještě letos.

Rodiče 360 tisíc dětí zatím o příspěvek nezažádali, i když mohou

Příspěvek na dítě je jedním ze způsobů, kterým se vláda letos snaží pomoci českým domácnostem překonat zvýšené náklady na život spojené s energetickou krizí a růstem inflace. A byť je o něj mezi rodiči velký zájem, ne všichni si o něj zatím zažádali.

Za první měsíc od otevření žádostí si o 5 000 Kč od státu zažádali rodiče téměř 1,2 milionu dětí. Ministerstvo však dopředu odhadovalo, že nárok na dávku budou mít rodiče 1,56 milionu dětí. Domácnosti, v nichž žije zhruba 360 tisíc dětí, tak zatím o příspěvek nezažádaly, byť na něj pravděpodobně mají nárok.

Hranicí pro vyplacení příspěvku je samozřejmě dosažení plnoletosti (18 let) dítěte. Aby v tom ale nebyl chaos, Ministerstvo práce a sociálních věcí určilo konkrétní rozpětí data narození: Pokud je vaše dítě narozené (nebo se narodí) v datu 2. srpna 2004 až 31. prosince 2022, máte nárok si o 5 000 Kč zažádat.

Konečné datum pro podání žádosti je pak až 1. července 2023.

Jak se posuzují samoživitelé a střídavá péče?

Další otázky mohou mít logicky samoživitelé, protože mají obavu, že se pro uznání příspěvku vždy sčítají příjmy obou rodičů. Ministerstvo se zde rovněž rozhodlo pro na první pohled jasné řešení – pokud ke dni podání žádosti spolu rodiče nežijí, zohledňuje se pouze hrubý příjem za rok 2021 toho rodiče, s kterým dítě v ten moment žije.

Statut samoživitele přitom nemusí dostat pouze rozvedený rodič, ale i rodič, který s dítětem žije v domácnosti sám bez ohledu na to, zda zde má/nemá trvalé bydliště i druhý rodič.

V případě střídavé péče je to na samotných rodičích – zažádat totiž může pouze jeden z nich. Automaticky se tak nabízí možnost, že pokud jeden z rodičů za rok 2021 hrubý příjem milion korun přesáhl a druhý ne, je vcelku jasné, kdo by měl žádat. Dávka bude nicméně na jedno dítě vždy vyplacena pouze jednou, vztahuje se totiž na děti, nikoli na rodiče.

Další zajímavostí je, že dávka je určena dětem, které mají v České republice trvalý pobyt. Nemusí tak vůbec mít české občanství. Díky tomu mohou na jednorázový příspěvek dosáhnout i děti cizinců, respektive jejich rodiče.

Přehledně: Kdo má na příspěvek na dítě nárok?

1. Rodiče všech dětí, které se narodily (a narodí) mezi 2. srpnem 2004 až 31. prosincem 2022 a kteří za rok 2021 neměli hrubý příjem přesahující jeden milion korun.

2. Samoživitelé, kteří za rok 2021 neměli hrubý příjem přesahující jeden milion korun.

3. Rodiče starající se o dítě ve střídavé péči, z nichž aspoň jeden za rok 2021 neměl hrubý příjem přesahující jeden milion korun (ten musí o příspěvek zažádat).

4. Rodiče dětí, které mají v České republice trvalý pobyt, nebo aspoň povolení k dlouhodobému pobytu.

Kde můžete o příspěvek zažádat?

Existují dva způsoby, jak si o jednorázový příspěvek na dítě dnes lze zažádat: Osobně, nebo on-line.

Chcete-li žádost podat osobně, musíte se vydat na pobočky Czech Point, a to pouze na krajském, městském nebo obecním úřadu (během podzimních měsíců začnou žádosti přijímat i pobočky na poštách, zatím tomu ale tak není). S sebou si vezměte svůj občanský průkaz a rodné číslo dětí, na které bude o příspěvek žádat.

Chcete-li žádost podat on-line, můžete tak učinit na portálu Jenda. Zde vás čeká snadná aplikace, avšak pro přihlášení do ní musíte mít bankovní identitu, datovou schránku či mobilní klíč eGovernmentu. Aplikace vám dále pro pořádek vypíše podmínky, za nichž máte na dávku nárok.

Následně zadáte své osobní údaje, zvolíte si způsob, jakým vám bude dávka vyplacena, vyplníte údaje o dítěti/dětech, na které dávku čerpáte, vyplníte údaje o případném partnerovi a na závěr odkliknete čestné prohlášení o tom, že vámi zadané údaje jsou pravdivé. Aplikace vám rovněž v tomto kroku umožňuje zažádat o kontrolu výše vašich příjmů. Zde si můžete (pokud si nejste jistí) ověřit, zda vaše domácnost opravdu nepřekročila za rok 2021 limit milionu korun hrubého příjmu.

Sdílejte článek
Štítky peníze dítě pomoc podmínky finanční krize stát finanční podpora vláda příspěvěk hrubá mzda Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky