Seriály a filmy

12. listopadu 2015 00:55

Iva Kropáčková

Přísloví napoví aneb 16 rad, jak se nenechat napálit ve světě financí

Je to tak. V řadě situací, a především v otázce našich peněz, si chtě nechtě necháváme líbit spoustu věcí, které nás mohou ve výsledku dostat do pěkného maléru.

Taky se vám už stalo, že jste narychlo podepsali smlouvu, aniž byste si ji pořádně přečetli, nebo vám v obchodě odmítli uznat reklamaci a vy jste odešli s nepořízenou? Jsou situace, kdy se vás "obchodní partner" více či méně snaží nějak oklamat. Tady najdete rady, co dělat, aby vás nikdo nenapálil. Situace a jejich řešení vám dost dobře přiblíží i známá přísloví...

1. Co je psáno, to je dáno

Nevěřte ústnim přislibům a jednostrannému vychvalováni. Podstatné je to, co je obsahem smlouvy, všeobecných obchodních podmínek a dalších dokumentů. Když přijde na spor, nikoho nezajímá, jak to bylo na začátku: kdo koho přivedl v omyl, kdo co komu slíbil, ale to, jaký dokument je podpisem obou stran závazný a směrodatný. Smutné na tom všem je, že přes 70 procent Čechů přiznává, že nečtou ani smlouvy, které podepisují, natož další dokumenty, případně tyto informace jen tak zběžně projdou.

2. Tichá voda břehy mele

Pozor na nanápadné, plíživé změny, které mohou ovlivnit cenu a kvalitu konkrétního produktu. Úrokovou sazbu banka jednostranně změnit nemůže, ale poplatek za nejrůznější položky ano. Musí nás sice o zvýšení ceny informovat dva měsíce dopředu, nicméně pokud aktivně vztah neukončíme, má se za to, že s podmínkami souhlasíme a vše běží dál. Uzavíráme pojištění nebo třeba smlouvu o úvěru či jiném finančním produtku? S námahou přelouskáte několikastránkovou smlouvu a s vědomím dobře odvedené práce se chystáte k podpisu? Děláte chybu. Všechny finanční instituce používají ve své činnosti právě Všeobecné obchodní podmínky, na které se více či méně viditelně ve smlouvě odvolávají. V těchto podmínkách může být ukryto ledacos. Schovají se tam pokuty, penále, výluky, podmínky a možnosti odstoupení od smlouvy a další důležité věci, kterými finanční instituce nechce dráždit klienta přímo ve smlouvě. Dokud se s všeobecnými podmínkami neseznámíte, smlouvu raději nepodepisujte.

3. Pod svícnem je největši tma

Čím menší písmo, tím méně atraktivní, respektive tím více nepříznivá podmínka pro klienta. Čím lépe a šikovněji ukryté sdělení, tím důležitější informace pro spotřebitele. Tudíž - věnujte pozornost textům pod čarou, na poslední straně, v dokumentech, které jsou sice "nedílnou součástí" smlouvy, ale vy je ke smlouvě sešité nemáte. Bohužel často platí nepřímá úměra - čím důležitější informace, tím hůře ji najdete.

4. Líná huba, holé neštěstí

Ptát se, ptát se, ověřovat, ověřovat. Když je něco nesrozumitelné, nebojte se zeptat. Není hloupých otázek, ale maximálně nekompetentních odpovědí. A bát se ptát jen proto, že za mnou stojí fronta netrpělivých a spěchajících zákazníků, může být velkou chybou, která může vyústit v podpis nevýhodné smlouvy a zjištění reálného stavu v lepším případě doma, v horším při zaslání prvního vyúčtování či faktury.

5. Trpělivost růže přináší

Nespěchejte! Nemusíte podepsat smlouvu či jiný dokument na první schůzce a za 5 minut. Finanční produkty a služby nejsou toaletní papir, abyste se museli rozhodovat v rámci minut, či dokonce vteřin. Rozvážně si vezměte smlouvu s sebou domů, pokud ji vůbec dostanete k dispozici - což je také užitečný test prodávajícího - přečtěte si ji, poraďte se, podívejte se na internet a najděte k danému produktu další informace a recenze ostatních zákazníků. Zkrátka buďte v naprostém klidu. A pokud vás bude někdo honit s odůvodněním, že důkazem atraktivity nabídky je fakt, že je časově limitovaná a neopakovatelná, s lehkým srdcem u odpovězte, že "kdo si počká, ten se možná dočká". Jakákoliv nabídka, byť sebevýhodnější, nikdy není tou jedinou a poslední. Pokud propásnete nějaký bonus či výhodu, jistě bude následovat další, opravdu tím nepřicházíte o "životní šanci".

>>> ONLINE SROVNÁNÍ: Kreditní karty (včetně slev a bonusů) 6. Chybovat je lidské...

...ale měli bychom se z toho poučit. Když víte, co s vámi udělala minule třeba kreditní karta, tak si ji nebudete znovu pořizovat. A pokud ano, tak se k ní chovejte jinak. Případů, kdy lidé prošli negativní zkušeností například s finančním poradcem, který je uvrtal do pošetilého produktu a pak opět naletí na "zázračnou" službu, jsou mraky. Zdravý selský rozum a poučení z minulých chyb (nejen svých), by mělo být při orientaci ve finančním světě dostačující.

>>> PŮJČKY ONLINE: Trasparentní hodnota RPSN i výše splátek

7. S poctivostí nejdál dojdeš

V ekonomickém zájmu hledejte konečnou, tedy poctivou cenu a skutečně dál dojdete a k tomu méně zaplatíte či přeplatíte. Pozor tedy na děleni cen na několik položek, připadně na několik nazvů. Vás musí vždy zajímat jen konečná cena, tedy součet všech nákladů, které jsou spojené přímo či nepřímo s danou službou či produktem. Proto se třeba u úvěrů neorientujte podle úrokové sazby, ale podle tzv. RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů), která v sobě obsahuje všechny náklady spojené s úvěrem bez ohledu na jejich název či časové období, kdy musejí být zaplaceny, je vyjádřena v procentech z dlužné částky za jeden rok.

8. Kozel zahradníkem

Dejte si pozor i na to, od koho si kupujete služby a produkty. Příklad frekventované finty? Stačí, že se daný podnikavec označi (samozřejmě nějak nenápadně až neviditelně) za zprostředkovatele prodeje. Produkty prodává, jako by byl prodejce, do doby, než nastane nějaký problém nebo reklamace. Pak se z něj stává "pouhý" zprostředkovatel.

Podobné články

9. Povídali, že mu hráli

Spotřebitelské soutěže či akční nabídky jsou další cestou, jak se dostat klientovi „na kobylku“ a jak ho atraktivnim způsobem oslovit a nalákat k impulsivnímu nákupu. Někdy lze něco vyhrát (získat), aniž by zákazník zaplatil něco navíc. Prostě si jen koupí daný výrobek či službu a pak jen čeká, jestli se na něj usměje štěství. To je takové „nevinné“ utrácení za věci, které v dané chvíli nepotřebujeme, ale můžeme něco vyhrát. Jindy ovšem coby klient muséte „pustit chlup“ a do potenciální výhry investovat něco navíc...

10. Změna je život

Pokud vás finanční instituce či jiný dodavatel zklamal, zvýšil vám cenu, drasticky změnil svoje podmínky, odejděte od něj. To je jediná jasná, hmatatelná a efektivní reakce, která je zároveň pro instituce bolestivá. Vztah s bankou či pojišťovnou není manželství ani život "na psí knížku". Pokud se jako zákazníci k tomuto kroku neodhodláte, všechny stížnosti a nadávání jsou vám k ničmeu. Změna banky byla ještě donedávna celkem složitá, to se ale změnilo. Dnes je to jen a jen na vás. Konkurence je obrovská, možnosti volby dostatečné, srovnání přes porovnávače dostupné na internetu a proces změny jednoduchý a srozumitelný.

11. Drzé čelo lepší poplužního dvora

Slušně, ale sebevědomě si nedejte všechno líbit. Heslo „náš zákazník náš pán“ platí absolutně i ve finančním světě, respektive i při finančních rozhodováních. Sice to na první pohled nevypadá jako klasický obchod, kde je prodávající na jedné straně a kupující na druhé, ale je to tak. Tudíž i když si chcete půjčit, nechoďte do finanční instituce v podřízeném postavení, jako prosebníci, ale jako sebevědomí zákazníci, kteří si jdou koupit službu. Za tuto službu přece platíte, a to v podobě úroků, poplatků a dalších plateb. Problémem může být právě psychologická stránka věci. Nejenže bankovní a pojišťovací služby a produkty nepůsobí jako klasické zboží, tudíž se i my pak méně cítíme v postavení standardních zákazníků, ale navíc při fyzickém (osobním) poptávání finančních služeb máme vždy proti sobě prodejce (zprostředkovatele, úředníka), který bude vždy ve výhodnějším postavení z hlediska znalostí, informovanosti, připravenosti a také psychiky.

12. Kdo chvíli stál, již stojí opodál

Odmítl obchodník vaši reklamaci a uvedl například, že jste si vadu zboží způsobili sami nebo jste zboží nevhodně užívali? Nevzdávejte se. Obchodníci se velké části reklamujících zákazníků zbaví, aniž by je to stálo větší úsilí. Počítají totiž s tím, že po odmítnutí reklamace velká část zákazníků přestává bojovat a nepříjemnou skutečnost prostě přijme jako fakt. Komu by se taky chtělo kvůli "pětistovce" soudit? Podle studie Evropské komise si prý každý desátý Čech stěžoval nebo reklamovat zakoupené zboží. V tomto ohledu patříme do evropského průměru. Pokud ovšem s reklamací v prvním kole neuspěl, rezignoval na svá práva. Údajně téměř 75 procent Čechů už dál nic nepodniklo - a v tomto ohledu jsme na přeposledním místě. Za námi jsou už jen Řekové, kteří mají zjevně úplně jiné starosti.

Takže závěrem. Pokud jste přesvědčeni o svém právu, můžete jít tak daleko, že si dáte zhotovit znalecký posudek k vadě reklamovaného zboží. Náklady sice budou poměrně vysoké a často přesáhnou cenu zboží nebo služby, ale v případě, že budete mít pravdu, vám vše bude muset obchodník uhradit. Jde o princip. Pokud ani posudek nebude dostatečným argumentem pro řádné vyřízení reklamace a úhradu nákladů, řešte to (pokud to jde) mimosoudní cestou, případně se obraťte na soud.

13. Sytý hladovému nevěří

Prodávající nevěří kupujícímu, že mu jde o oprávněnou a důvodnou reklamaci. Tak se těmto sytým a vpravdě neochotným obchodníkům podívejme trochu „na zoubek“. Reklamace je zákonné právo a ochrana spotřebitele před nekvalitním výrobkem, umožňující zákazníkovi vrátit zboží, které je vadné nebo nesplňuje požadovanou jakost či kvalitu. Reklamaci podávajte u prodávajícího, který vám zboží prodal. Ten ji musí přijmout v kterékoliv své prodejně (případně na adrese sídla) se shodným sortimentem ohoho zboží, případně na servisním pracovišti výrobce. Podnět vždy směřujte na toho, koho najdete na faktuře, smlouvě či jiném dokladu. A pokud prodávající nadobro skončil, má povinnost nahlásit živnostenskému úřadu adresu pro reklamace (povinnost po dobu 4 let po ukončení činnosti). Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. Další informace v následujícím článku:

Podobné články

14. Mlčení znamená souhlas

Pokud se něco stalo, přišli jste o příjem, narodilo se dítě, onemocněli jste, rozvedli se nebo naopak oženili, prostě se vám změnila životní úroveň, oznamte to své bance, respektive svému věřiteli, u kterého máte závazek. Z životních změn se může lehce vyklubat problém, který bude mít vliv na vaši budoucí schopnost splácet úvěr. Pokud je finanční instituce skutečně seriózní, pak tuto vaši zprávu vezme v potaz a i ve vlstním zájmu by se měla pokusit vyjít vám vstříc s následným řešením.

ONLINE SROVNÁVAČE HYPOTÉK (s možností sjednání)>>> Porovnání hypoték pro refinancování>>> Porovnání nových hypoték

15. Nehas, co tě nepálí

Požádali vás známí či příbuzní o peníze? Pomáhejte, ale s chladnou hlavou, rozmyslem a rozumem. Neboli - když o půjčené peníze přijdete, neovlivní to váš život ani rodinný rozpočet. Dívejte se na to tak, že „půjčit je laskavost, dostat zpátky je zázrak“, jak říká tádžické přísloví. Stejné pravidlo samozřejmě platí i pro ručitelství, poskytování různých záruk a obdobných „přátelských“ výpomocí. Z přítele v nesnázi, kterému vypomůžete půjčkou, se velmi snadno, a nikoliv výjimečně může vyklubat nepřítel na život a na smrt v momentě, kdy chceme peníze zpět.

SPECIÁL – Vše o hypotékách

- hraný on-line seriál

- tipy, jak vybrat nejvýhodnější hypotéku

- aktuální i praktické informace o úrokových sazbách

16. Dočkej času jako husa klasu

Kupujete-li nemovitost, zejména přes realitni kancelář, nepodepisujte předčasně rezervační smlouvu. Takové rozhodnutí děláte párkrát za život, není kam spěchat, i když na to bude realitka či prodávající tlačit. Při prodeji nemovitosti je cílem některých prodejtů přitlačit kupujícího ke zdi. Povídkám o tom, že nemovitost, o kterou máte zájem, chce spousta dalších zájemců a pokud ještě dnes nepodepíšete rezervační smlouvu a nezaplatíte příslušnou zálohu, o vysněný byt přijdete, prostě nevěřte.

Spoustu dalších praktických informací pojatých nevšedním a originálním způsobem pomocí známých přísloví, přirovnání a rčení se dozvíte v nové knize Patrika Nachera: Konec finančních negramotů v Čechách.

PRÁVĚ V PRODEJI

Zdravý selský rozum musí zvítězit nad hloupostí, pokrytectvím a demagogií! Přestaňte doplácet na šmejdy a vychytralé rádobyporadce, kteří místo na vás myslí na vlastní kapsu. Zásady finanční gramotnosti vysvětlené pomocí známých přísloví si osvojíte snadno a rychle...

Prima Rádce je také na Facebooku. Najdete nás zde.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 20. 4. 2024

Ačkoli se můžete pyšnit svou trpělivostí, Berani, tato vlastnost by vám dnes mohla být na obtíž. Je možné, že už jste se ohnuli, jak jen to šlo, a dosáhli jste bodu zlomu. Poslední kapka se chystá přiložit velbloudovi na hrb. Dejte průchod explozi emocí, kterou si události žádají. Nemá smysl se dnes snažit zachovat svaté chování.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.