Psychologie

12. prosince 2014 04:40

redakce Prima Zoom

Z deníku koučky: Je sebedůvěra klíčem k životnímu štěstí?

Jak se k různým životním situacím staví koučka s dlouholetou praxí v oblasti psychologie a psychoterapie Šárka Vávrová? Nahlédněte do jejího zápisníčku!

V období životních překážek a krizového období je pro nás sebedůvěra jedním z nejdůležitějších pomocníků. V případě, že chceme něčeho dosáhnout, potřebujeme sebevědomí a důvěru v sebe sama. Sebedůvěra neustále ovlivňuje naše jednání a konání ve všech rovinách našeho života. Bez ní nevyužijeme svůj potenciál a nenajdeme odvahu uskutečnit své plány. Sebedůvěra je motorem, který pohání naši motivaci!

Nevěřit vlastním schopnostem je vždy fatální problém, který se odráží ve všech rovinách našeho života. Chybějící odvaha pustit se do životních změn a nových projektů je znakem nízké sebedůvěry. V životě neustále zažíváme výhry, pády a různé zkoušky, musíme se vyrovnávat s úspěchy a neúspěchy, se změnami a výzvami. V tom všem nás ovlivňuje sebedůvěra. Ovlivňuje především to, jakým způsobem se k těmto úkolům postavíme a jak se jich zhostíme. Někteří lidé vnímají výzvy jako posun v jejich životě a jiní jako krizi a nutnost nevyžádané změny, protože v jejich životě hraje klíčovou úlohu strach, že nové výzvy nezvládnou. Rozdíl je v jejich sebedůvěře.

Sebevědomý člověk věří, že jeho výkony a schopnosti jsou vhodné pro daný úkol a s přesvědčením ho začne plnit. Lidé s nízkým sebevědomím se dané výzvy rovnou vzdají nebo přemýšlí, jak se jí vyhnout a tím přicházejí o možnost projevit svůj potenciál a své nadání. Víra ve vlastní schopnosti nám dává možnost zvládnout požadavky, které život přináší a snažit se z nich i vytěžit maximum. Dokážeme tak usilovat o splnění svých cílů a můžeme tak více vnímat, že svůj život utváříme a nejsme vláčeni napospas osudu. Naopak člověk s nízkou sebedůvěrou je plný obav a strachů, co mu nový den přinese a jaké překážky bude opět nucen překonávat. Tito lidé o sobě pochybují a tak se výzvě vyhýbají a tím klesá jejich elán a životní náplň. Věří ve svůj neúspěch a jsou frustrováni představami o ostudě, která je čeká, když úkol nezvládnou. Vyhýbají se úkolům, aby se vyhnuli svému neúspěchu.

Sebevědomý člověk čelí všem výzvám života s vírou, že je zvládne a může tak ovlivnit svůj život natolik, aby v něm byl spokojený a šťastný. Tímto přesvědčením působí i na další lidi a to mu otvírá nové možnosti pro jeho růst.

Sebedůvěra mi dává křídla

Celý svůj život pracuji na svém sebehodnocení a sebedůvěře. Je to neustálá práce a vždy, když už mám pocit, že se mi podařilo najít svoji sebedůvěru, přijde nějaký okamžik, který mne přesvědčí, že tomu tak není. Přesto vidím velké posuny. Nemám strach z žádné výzvy a naopak je ve svém životě vítám. Nebojím se nových věcí a změny v mém životě mají stálé místo. Sebedůvěra mi dává křídla a cítím se s ní svobodnější a volnější, protože postupně odhazuji všechna svá omezení a věřím, že překážky, které mi život přináší, zvládnu překonat. Práce na sebelásce mi pomáhá zvýšit moje sebehodnocení a to zasahuje do všech oblastí mého života. Otvírají se mi nové možnosti a zážitky. V oblasti vztahů si uvědomuji, kde jsou moje hranice. V pracovní oblasti se neobávám nových projektů a nové práce, protože vím, že mám schopnosti naučit se nové věci. Krize beru jako životní výzvu a nehroutím se u každé negativní zprávy. Zlepšil se i můj zdravotní stav a zvýšila se moje imunita. Žiji teď život, který mi dává pocit naplnění, protože jsem našla odvahu žít ho podle svého přesvědčení a své životní filosofie. Až přijde zase okamžik, kdy se mi moje sebevědomí zase zhroutí, zvednu všechny své cihličky a postavím si ho znovu. Už má pevné základy a tak to nebude tak namáhavé.

V jakých rovinách života se odráží naše sebedůvěra?

• V situaci, kdy jsme odkázáni sami na sebe

Jedná se o různá jednání, zkoušky, pohovory. V případě, že máme nízké sebevědomí, jsou pro nás tyto záležitosti velmi stresové a jsem plni obav. V opačném případě je pro nás velice snadné vyřizovat věci sami za sebe a užíváme si volnosti a svobody rozhodování.

• Sebedůvěra úzce souvisí s vytvářením sociálních vazeb

Sebevědomý člověk hodnotí své přednosti, vzhled, komunikační schopnosti, výkony a chování jako skvělé a to mu pomáhá navazovat kontakt s ostatními lidmi. Dostává tak i zpětnou vazbu od svých přátel a to mu pomáhá zvýšit si sebevědomí. Člověk s nízkým sebevědomím žije v přesvědčení, že nemá lidem okolo sebe co nabídnout a uzavírá se do své samoty.

• Nízká sebedůvěra má vliv i na náš psychický a fyzický stav a pohodu

Působí na motivaci, schopnost zvládat stres, vypořádat se s nemocí. Lidé s nízkým sebevědomím nedokážou prodat svoji schopnosti. Vyhýbají se rozhodnutí a jsou ochotni rychle ustupovat. Chybí jim schopnost se prosadit a svým strachem z chyb působí váhavě a nepřesvědčivě.

• Chybí kontakty a sociální vazby

Problémy, které přináší nízká sebedůvěra, jsou především absence kontaktů a sociálních vazeb, nízká odezva od svého okolí, protože na své okolí působí tito lidé nedůvěryhodně. V zaměstnání dochází k neuznání jejich názoru, což přináší další snížení sebevědomí a pocit zklamání.

Jak zvýšit sebedůvěru?

• Neustále na sobě pracovat. Sebedůvěra je záležitost celoživotní práce. Mění se v souvislosti s věkem i zkušenostmi, které ji buď sníží nebo naopak posílí.

• Poznat sami sebe, a to své špatné a i dobré stránky, a přijmout se bezpodmínečně takoví, jací jsme.

• Poznat více sami sebe a prožívat naplno své emoce.

• Uvědomit si vše, co jsme dokázali a naučit se za to chválit

• Pochopit, že po stresových a krizových situacích naše psychika vyvolá ochranný mechanismus, který dočasně sníží sebedůvěru, protože připravuje tělo na odpočinek a zklidnění. Po vyrovnání se s tíživou situací opět zaměřit svoji pozornost na své úspěchy a cíle.

• Důvěřovat sobě i svým schopnostem. Uvědomit si, jak vnímáme sami sebe.

Faktorů, které ovlivňují sebehodnocení, je velké množství. Jsou to především naši rodiče a dětství, výchova, škola, hodnoty, očekávání, které na nás okolí mělo a má, společenská role, kterou musíme zastávat. Přesto, že některé nedokážeme změnit sami, můžeme se pokusit pro začátek najít hlavně sami sebe. V případě, že se budeme opravdu znát, můžeme začít pracovat na svých pozitivních a negativních stránkách. Ty pozitivní zviditelnit a ty negativní přijmout jako součást své osobnosti. Stabilní sebevědomí je namáhavá práce na celý život, ale věřte, že to stojí za to!!

Přeji vám stabilní sebevědomí a vysoké sebehodnocení.

Vaše Šárka

Šárka Vávrová, Foto: Robert Tichý pro časopis Moje psychologie

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 22. 4. 2024

Berani, spojte se dnes se svou vlastní hodnotou a řekněte nahlas: Jsem úžasný! Jste dobří v tom, že dokážete rozšířit své srdce pro druhé a pomoci jim s jejich problémy. Nyní si vezměte trochu této lásky a péče a zaměřte ji na sebe. Problémy týkající se lásky a romantiky jsou na prvním místě. Měli byste si udělat čas na zhodnocení toho, kde se v této fázi nacházíte, a vyživovat tuto část své bytosti.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.