Společnost

22. prosince 2023 17:50

Tomáš Durčák

Učitelé o střelbě nemusí mluvit. Podle odborníků by měli myslet i na vlastní psychiku

Střelby na školách ve světě

Útok ozbrojeného studenta na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy staví do nelehké pozice nejen všechny rodiče, ale také učitele. I oni mohou ze strany žáků a studentů čelit náročným otázkám a situacím, v nichž se mohou sami cítit úzkostně či v rozpacích. Projekt Nevypusť duši nyní přinesl pět doporučení, kterých by se vyučující měli v podobných případech držet.

Lidé z Nevypusť duši se snaží podporovat prevenci v oblasti péče o psychiku a duševní zdraví. Web projektu obsahuje velké množství informací zaměřených nejen na psychiku, ale zejména na prevenci případných potíží. Zároveň zde lze najít nasměrování ke vhodné odborné pomoci, ať už jste kdokoli. Aktuálně ji tam mohou najít rovněž vyučující, které velmi pravděpodobně čeká buď ještě před Vánoci, nebo i krátce po nich řada dotazů ze strany dětí a studentů.

Zmíněný projekt proto přinesl seznam celkem pěti tipů, které by si nyní měli vzít k srdci všichni vyučující nejen v zájmu vlastního duševního zdraví, ale i s ohledem na správný přístup k dětem.

1. Téma nemusíte otevírat, pokud o něm děti nebo studující sami nezačnou mluvit

Jinými slovy – pamatujte na to, že pokud sám pedagog nemá chuť na dané téma cokoliv říkat, nemusí. Zároveň je vhodné, aby v sobě celou situaci zpracoval učitel, než na sebe případně převezme psychická břemena žáků či studentů.

2. Pokud vidíte, že se něco děje, pojmenujte to

Projekt nabízí konkrétní příklad, jak vést případnou diskusi ve třídě nejen o tomto útoku, ale o jakékoli jiné podobné situaci: „Vidím, že mluvíte o tom, co bylo včera ve zprávách. Chcete si o tom na chvíli promluvit? Můžeme. Co všechno víte a co vás zajímá?“

3. Nemusíte znát odpovědi na všechny otázky

Pedagog není odborník na všechno, proto není namístě cítit se špatně, pokud něco neví a nemůže dětem poskytnout relevantní informace. Naopak by se neměl bát přiznat, když odpověď na některou z otázek dětí nezná. Vysvětlit dětem vše, co je zajímá, nespočívá pouze na jeho bedrech.

4. Očekávejte, že reakce dětí mohou být různé

U dětí platí v tomto ohledu to samé, co u všech ostatních včetně samotného pedagoga. Někdo o celé věci mluvit potřebuje, někdo to vnímá naopak a nechce nic řešit. Pokud učitel nemá problém diskutovat o daném tématu, může si promluvit jen s dětmi, které o to stojí. Nutit do diskuse všechny žáky nemusí být správné řešení.

5. Neřešte všechno sami

V radách projektu Nevypusť duši je na závěr znovu zdůrazněno, že diskuse s žáky a studenty opravdu nestojí jen na vyučujících. „Spojte se se svými kolegy či kolegyněmi, se kterými máte dobrý vztah. Oslovte školního psychologa či psycholožku nebo volejte na Linku pro rodinu a školu na telefonním čísle 116 000,“ píše se na webu projektu s tím, aby pedagogové ve snaze pomoci dětem neopomínali vlastní duševní zdraví.

Všichni přeživší, svědci nebo blízcí obětí střelby na filozofické fakultě mohou aktuálně využít krizové telefonní linky organizace In IUSTITA, kde jim pomohou vyškolení krizoví interventi. Volat lze na telefonní číslo 773 177 636. Podle organizace lze poslat také SMS, při případném přetížení linky se interventi postupně ozvou všem zpět.