Prima maminka

29. října 2023 08:00

Nikola Zatloukalová

Přihláška na střední školu: Novinkou bude digitalizace i možnost hlásit se až na tři místa

Prvním krokem k nástupu na střední školu je podání přihlášky. V roce 2024 má dojít k větším změnám v celém systému přijímacího řízení. Kde najdete přihlášku na střední školu? A jak ji správně vyplnit? To vše spolu s termíny, do kdy musíte přihlášku podat, vám přinášíme v tomto článku.

Na co nesmíte zapomenout jako rodič při přijímání dítěte na střední školu:

 • Přihláška na SŠ: Nejprve podejte včas přihlášku na vybrané střední školy.
 • Odvolání: Je možné, že budete muset podat odvolání na školu, kam jste přijati nebyli. To se dělá do 3 dnů od doručení rozhodnutí. Letos možná odpadne nutnost podávat odvolání.
 • Zápisový lístek: Po přijetí na střední školu vás čeká podání zápisového lístku na danou školu.
 • Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení: Pokud vás nepřijmou v 1. kole ani na jednu SŠ, podáte odvolání a současně přihlášky do 2. kola přijímacího řízení.

Termíny přijímacích zkoušek 2023/2024

V současnosti jsou potvrzené 2 řádné termíny přijímacích zkoušek:

 • Pátek 12. dubna a pondělí 15. dubna 2024

Dále 2 náhradní termíny přijímacích zkoušek:

 • Pondělí 29. dubna a úterý 30. dubna 2024

Přijímačky na střední školy by se měly zjednodušit:

Plánované změny v podávání přihlášek na střední školy

Pozor: Uvedené změny zatím nejsou legislativně ukotveny. Vycházejí z návrhu novely zákona od MŠMT a vyhlášky ke střednímu vzdělávání. Dokud se zákon nezmění, platí současná pravidla. To znamená 2 přihlášky do 1. 3. v papírové podobě, zápisové lístky i odvolání.

V letošním roce bude možné podávat přihlášky na SŠ v digitální podobě. Podpis zákonného zástupce můžete zajistit například bankovní identitou. Nově lze podat 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy místo dosavadních 2 přihlášek.

Střední školy se budou na přihlášku zaznamenávat podle prioritizace – to znamená, že školu, o kterou máte největší zájem, napíšete na první místo. Pořadí nebude možné po podání přihlášky měnit. Pokud nebude chtít uchazeč na školu nastoupit, musí se svého místa vzdát (zpětvzetí přihlášky). Termín pro podání přihlášek bude do 20. února 2024. U oborů s talentovou zkouškou zůstává termín podání přihlášky do 30. listopadu 2024.

Elektronické podání přihlášky však není povinné – zůstává i papírová verze přihlášky. Tu střední školy zaevidují do elektronického systému.

Nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce, zatímco originál si necháte u sebe. Střední škola si může originální dokumenty vyžádat. Týká se to lékařského potvrzení nebo doporučení z poradenského zařízení.

Střední školy si budou samy rozhodovat o tom, zda budou brát zřetel na prospěch ze základní školy.

V nadcházejícím přijímacím řízení odpadá zápisový lístek. Odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se jeho minimální využití. Pokud by se podání zápisového lístku nezrušilo, je nutné jej podat do 10 dní ode dne doručení rozhodnutí o přijetí.

Podání 3 přihlášek na střední školu

Podle návrhu ministerstva školství budou moct uchazeči podávat až 3 přihlášky na střední školy. Zůstanou jim dva pokusy na složení jednotné přijímací zkoušky. Díky tomu by měli budoucí středoškoláci větší flexibilitu při výběru vhodného studijního programu, měli by více alternativ, z nichž by si mohli vybírat.

Digitalizace přihlašování na střední školu

V současnosti středoškoláci podávají 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení – v papírové podobě. Neúspěšní uchazeči mohou podat odvolání a hlásit se do dalších škol, které vypisují 2. kolo přijímacího řízení z důvodu volných kapacit.

Novinkou by mohlo být hlášení na 3 střední školy elektronicky. To by znamenalo i konec podávání zápisových lístků do škol.

Protože by se jednalo o první rok elektronického přihlašování, byla by zachovaná i možnost podání papírové přihlášky.

Druhy přihlášek na střední školu

V případě přihlášek na střední školu se můžete setkat se 4 druhy formulářů, ty se liší svojí barvou. Růžový formulář je určený pro denní formu studia, obory s talentovou zkouškou mají modrou barvu, nástavbové studium má hnědou barvu a ostatní formy vzdělání (večerní, distanční) jsou zelené.

Jak vyplnit přihlášku na střední školu?

Přihláška na střední školu se skládá ze 4 základních částí. Dokládat můžete i přílohy. Všechny informace vyplňujte pečlivě a podle skutečnosti. Pokud žák vyplňuje více přihlášek, musí být údaje na všech stejné.

Přihláška na SŠ: První část

V první části přihlášky na SŠ musíte vyplnit údaje o uchazeči, případně jeho zákonném zástupci. Spadají sem základní údaje, jako jsou jméno, datum a místo narození, rodné číslo. Vyplníte i kontaktní údaje – adresu, e-mail a telefonní číslo. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, přiložíte i doporučení školského poradenského zařízení.

Přihláška na SŠ: Druhá část

Do druhé části přihlášky vyplníte informace o zvolené střední škole, oboru vzdělávání a termínu jednotné přijímací zkoušky, pokud ji škola při přijímacím řízení vyžaduje. Uvedete sem přesný název a adresu školy, název a kód zvoleného oboru nebo zaměření. Termíny zkoušek se rozepisují tak, abyste se na ně zvládli dostavit. Pokud začnou platit výše uvedené změny, půjdete na 2 přijímací zkoušky, přestože se budete hlásit na 3 školy.

Přihláška na SŠ: Třetí část

Ve 3. části budete dokládat potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. To si dítě musí předem vyřídit u svého ošetřujícího lékaře. Pokud je to nutné, můžete doložit také lékařský posudek. Každý obor a každá přihláška vyžaduje zdravotní potvrzení zvlášť.

Přihláška na SŠ: Čtvrtá část

Do čtvrté části přihlášky se vyplňují záznamy o klasifikaci žáka. To probíhá obvykle dvěma způsoby. ZŠ vám potvrdí opis klasifikace na zadní straně přihlášky. Nebo k přihlášce doložíte ověřenou kopii vysvědčení. Dokládá se klasifikace za poslední 2 roky studia.

Vyplnit musíte také IZO základní školy a počet listů přikládaných příloh (to znamená i kopie vysvědčení a zdravotní posudek).

Jak se podává přihláška na střední školu?

Přihlášku na střední školu můžete podat následujícími způsoby:

 • Osobně na podatelnu střední školy
 • Zaslat datovou schránkou
 • Podat doporučeně poštou

POZOR: E-mailem přihlášku na střední školu poslat nemůžete.

Pokud se rozhodnete poslat přihlášku doporučeně poštou, uchovejte si podací lístek. Datum na něm může být nejpozději v poslední den, do kdy se přihlášky mohou odevzdat. Doporučujeme ale poslat přihlášky co nejdříve a nečekat do posledního dne.

V případě podání přes datovou schránku se musí jednat o datovou schránku zákonného zástupce. Pro přijetí přihlášky datovou schránkou musí být přihláška digitálně podepsána školou uchazeče i uchazečem samotným. Naskenované kulaté razítko je neplatné.

Pokud přihlášku podáte osobně, nechte si od školy potvrdit převzetí.

Pokud nejste občanem České republiky

Pokud budete skládat přijímací zkoušku jako žák s odlišným mateřským jazykem, musíte k přihlášce doložit tyto dokumenty:

 • Kopii dokladu o dočasné ochraně
 • Žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka
 • Žádost o konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (vybere-li si konání zkoušky v ukrajinštině)
 • Případně žádost o zadání školního písemného testu v ukrajinském jazyce (pokud škola školní písemný test požaduje a pokud zadání v ukrajinštině škola umožňuje).

Zdroj: msmt.czirozhlas.czdenik.czcermat.cz

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 19. 4. 2024

Berani, dnes bude ve vzduchu vládnout lehkovážná, téměř bláznivá energie. Vesmír vás vybízí, abyste se vzdali železného sevření seznamu povinností a trochu se pobavili. Představte si všechen tlak, který na sebe vyvíjíte, jako kouli na noze, kterou je třeba uvolnit. Není důvod brát se neustále tak vážně.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.