Seriály a filmy

9. června 2014 01:00

Iva Kropáčková

Potíže na dovolené? S cestovním pojištěním nezůstanete sami!

Jiné zvyklosti, jiná řeč, jiný systém zdravotního pojištění... Někdy se ale dovolená v cizí zemi nepovede podle představ. Nepodceňujte pojištění na cesty.

Doba dovolených je za dveřmi. Nejen doma, ale i za hranicemi naší země se může stát cokoliv. V cizí zemi a mezi lidmi, se kterými se leckdy jen těžko dorozumíte, je taková situace o to víc nepříjemná. Pokud se chystáte odjet do zahraničí, neměli byste proto podceňovat cestovní pojištění. Odborníci doporučují uzavřít komerční pojištění i pokud budete cestovat po Evropě. Proč? I to se dozvíte v následujícím souhrnu otázek a odpovědí, na které se nás nejčastěji lidé, kteří plánují dovolenou v zahraničí, ptají.

Na otázky odpovídá finanční odborník Prima Rádce, Zbyněk Laisek.

PhDr. Zbyněk Laisek, M. B. A. Působil mnoho let na poradenských a řídících funkcích v oblasti finančnictví a energetického trhu v Čechách i v zemích střední a východní Evropy. Několik let se zabývá provozováním nabídek energetických firem na trhu v ČR včetně zajištění zasmluvnění a přechodu klientů k novému dodavateli. Po odoborné stránce se podílí na provozu srovnávače Prima-radce.cz, který spolupracuje a srovnává necelou stovku subjektů na trhu v ČR. Zbyněk Laisek má magisterský titul v oboru sociologie a doktorát v oboru ekonomie z Univerzity Karlovy v Praze. Studoval Executive MBA program na univerzitě v Pittsburghu a Business Administration ve škole McCombs of Business, University of Texas.

K čemu je cestovní pojištění?

Cestovní pojištění vás finančně ochrání v případě, že se v cizině dostanete do potíží, mělo by být tedy stálou součástí každé cesty za hranice ČR, ať už soukromé, s cestovní kanceláří nebo pracovní. V ČR je základní zdravotní péče hrazena zdravotní pojišťovnou, v zahraničí byste si ji bez cestovního pojištění museli uhradit sami. Při vzniku pojistné události vám cestovní pojištění pomůže pokrýt náklady s ní spojené, to znamená náklady na poskytnutí první pomoci, na léky, na ošetření ve zdravotním zařízení nebo na nutnou hospitalizaci v nemocnici či převoz pojištěného do české nemocnice, v případě úmrtí uhradí náklady na převoz tělesných ostatků do ČR. Součástí pojištění je také zajištění asistenčních služeb, které mohou být v závislosti na sjednaných pojistných limitech standardní či nadstandardní.

Co zahrnuje základní cestovní pojištění?

Základní cestovní pojištění zahrnuje jen naprosté minimum, které je poskytováno v základních balíčcích cestovního pojištění. Jsou to náklady z lékařského hlediska nutné pro nezbytnou léčbu a ošetření úrazu, kterému se byl pojištěný během pojistné doby nucen podrobit, nebo náhle vzniklého onemocnění včetně diagnostických postupů, které s ním bezprostředně souvisejí a jsou lékařem předepsané.

Jaké jsou druhy připojištění?

Je možné připojistit si následující rizika: vyšší krytí léčebných výloh a repatriaci, odpovědnost za způsobenou škodu na zdraví a majetku, kterou byste v zahraničí nechtěně způsobili třetí osobě, zrušení zájezdu, připojištění ztráty a poškození zavazadel či pojištění trvalých následků úrazu. Velmi důležité je i připojištění zimního a rizikového sportu. Doporučuji věnovat pozornost výlukám jednotlivých pojišťoven, aby vámi zvolený sport byl vybranou pojišťovnou pojistitelný.

Kdy potřebuji speciální cestovní pojištění?

Při výběru cestovního pojištění se ujistěte, že jste vybrali takové, které kryje vaše aktivity, a to na místech, kde se budete pohybovat. Existují určité výluky z pojištění, na které je třeba se připojistit, nebo je pojišťovny vůbec nepojišťují. To jsou například místa s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, zeměpisně odlehlá místa nebo neosídlené oblasti. Vždy si ověřte, jestli vámi plánovanou aktivitu pojišťovna neřadí mezi sporty rizikové či nebezpečné. Ty je nutno si připojistit, některé nelze pojistit vůbec.

Cestovní pojištění on-line Nejvýhodnější nabídka pro vás během několika minut.

Jak najít nejlevnější cestovní pojištění?

Pojistné se odvíjí od toho, jakou zemi se chystáte navštívit, zda se jedná o turistickou, nebo pracovní cestu a jaké limity pojistného si zvolíte. Zadejte si vaše požadavky do kalkulátoru (pozor si dejte zejména na výši pojistné částky léčebných výloh a na výluky pojišťoven) a pro vás nejvýhodnější pojištění si sjednejte on-line, tak dosáhnete nejlepší ceny.

Jak se nejrychleji pojistit?

Vyberte si pojistku, která vám nejlépe vyhovuje a úhradu proveďte on-line pomocí platební karty. Takto se můžete pojistit během několika minut a pojištění bude platné ihned. Pojištění můžete tedy sjednat i těsně před odjezdem v našem kalkulátoru cestovního pojištění nebo dokonce i ze zahraničí.

Zadáte základní údaje o vaší cestě a získáte ihned přehledné porovnání nabídek jednotlivých pojišťoven. Zvolíte si některou z nich, vyplníte údaje o všech cestujících a obdržíte obratem pojistnou smlouvu na svůj e-mail. Pojistné můžete zaplatit kartou (on-line), bankovním převodem nebo internetovými platbami. Je to velice jednoduché a během několika málo minut získáte platné pojištění pro vaši cestu.

Pojistná smlouva je platná buď odesláním nebo doručením platby na účet pojišťovny (záleží na podmínkách konkrétní pojišťovny). Doporučuji tak využít online platbu, kde se termín odeslání rovná termínu doručení platby.

Pokud nechcete či nemůžete využít online platbu, doporučuji sjednat pojištění minimimálně tři dny před odjezdem.

Jaký je postup při odpovědnosti za škodu?

Svou odpovědnost za škodu bez souhlasu pojišťovny neuznávejte, vzniklou škodu neuhrazujte ani částečně, nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nebudete rozumět, poškozeného informujte o svém pojištění a předejte mu kontakt na pojišťovnu. Snažte se zajistit písemná prohlášení poškozeného a případných svědků, zdokumentujte okolnosti škody (pořiďte například fotografie).

Jaký je postup při škodě na zavazadlech?

Krádež zavazadel ohlaste okamžitě na policii a vyžádejte si protokol obsahující seznam odcizených věcí a okolnosti krádeže (čas, místo, způsob…). Při škodě na zavazadlech v ubytovacím zařízení požádejte písemně provozovatele o náhradu škody, převzetí žádosti si nechte potvrdit. Poškodí-li se zavazadla při přepravě, vyžádejte si od dopravce protokol PIR či jiné věrohodné potvrzení.

Jaký je postup při úrazu nebo onemocnění v cizině, když mám uzavřené cestovní pojištění?

Pro bezproblémové ošetření a plnění pojišťovny doporučuji obrátit se na asistenční služby (kontaktní číslo najdete v průvodní knížce k pojištění) hned, jak to bude možné. Pokud to situace umožní, ideálně ještě před samotným vyhledáním lékařské pomoci. Asistenční služba může doporučit vhodné lékařské zařízení, přivolat pomoc nebo poskytnout finanční záruky lékaři. Asistenční službu můžete zavolat například také z čekárny lékaře a než se dostanete na řadu, je na faxové číslo zdravotnického zařízení zaslána garance platby a potvrzení o platnosti pojištění.

Pokud z jakéhokoliv důvodu bude i nadále lékař požadovat platbu v hotovosti (většinou do částky cca 150 EUR), nechte si na zaplacenou částku vystavit účet, který po návratu přinesete pojišťovně. Podobně je to i s účty za léky v lékárnách.

Přímo u lékaře se vždy prokažte pojistkou nebo informační kartičkou, která je důkazem toho, že jste pojištěni. Bude-li nutná hospitalizace, nemocnice se většinou sama spojí s asistenční službou nebo pojišťovnou. Obraťte se na asistenční službu vaší pojišťovny v jakékoli tísňové situaci, většinou je k dispozici odkudkoli ze světa 24 hodin denně.

Potřebuji cestovní pojištění, když mám pojištění k platební kartě?

Je to jistější, protože většinou má toto pojištění nízký limit krytí a nedostatečný rozsah pojistné ochrany (obsažená připojištění, rizikový a zimní sport). Pozor si dejte také na maximální délku jednotlivého výjezdu za hranice ČR, který bývá v rámci cestovního pojištění k platební kartě omezen.

Budu muset něco při ošetření připlácet, když mám veřejné zdravotní pojištění platné v zemích EU?

V každém státě existuje odlišný a složitý systém spoluúčastí a platí, že ve většině zemí EU se na ošetření budete muset finančně podílet (například ve Francii to je 30 procent u lékařského ošetření, v Itálii 100 procent u léků, v Dánsku 100 procent na ošetření zubů, v Rakousku až 9 eur za den pobytu v nemocnici atd.). Podrobnosti o výši jednotlivých spoluúčastí zjistíte v Centru mezistátních úhrad.

Budu všude v zemích EU bezplatně ošetřen, když mám veřejné zdravotní pojištění?

Budete, ale pouze ve veřejných zdravotnických zařízeních a v omezeném rozsahu. V některých zemích je třeba uhradit zdravotní péči nejprve v hotovosti a až po návratu do ČR můžete požádat svoji zdravotní pojišťovnu o částečné proplacení. Péči v soukromých zdravotnických zařízeních – a ta ve většině turistických oblastí převažují – budete muset vždy uhradit plně ze svého.

Proč si mám uzavírat cestovní pojištění, když v EU je zdravotní péče hrazena všem občanům členských zemí?

Na základě mezistátních dohod je českým občanům poskytnuta v partnerských státech nutná a neodkladná zdravotní péče, kterou pak hradí domovská zdravotní pojišťovna. Pokud ale vzniknou další náklady, každý si je musí hradit sám. Proto je důležité si cestovní pojištění sjednat. Cestovní pojištění nabízí také možnost využít asistenčních služeb, které jsou prospěšné například při kontaktu se zdravotníky v zahraničí a při vyřizování všech potřebných záležitostí při onemocnění nebo úrazu. EZP (Evropský zdravotní průkaz) navíc nekryje repatriaci zpět do vlasti, transport, asistenci v českém jazyce, spoluúčast a poplatky, které musí občan ČR platit ve stejné výši, jako občané jednotlivých zemí EU.

Proč je výhodné pojistit se přes Prima Rádce?

Prostřednictvím našeho kalkulátoru si porovnáte nabídky pojišťoven, které nabízejí cestovní pojištění, a vyberete si pro vás tu nejvýhodnější. Ke sjednání pojištění vám stačí pouze pár minut času, vše je rychlé, jednoduché a přehledné. Nemusíte nikam chodit a nikde čekat, získáte tu nejlepší cenu na trhu s množstvím slev. Pojistnou smlouvu a asistenční kartu obdržíte obratem na váš email.

V případě jakýchkoli nejasností vám rádi poradíme na 810 811 812 a pomůžeme vám vybrat nejvhodnější pojišťovnu.

Mohlo by vás ještě zajímat:

Prima Rádce je také na Facebooku. Najdete nás zde.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 27. 5. 2024

Berani, snažte se příliš nezaplést do případných konfliktů, které se kolem vás odehrávají. Vaším úkolem je uklidnit situaci a vnést do ní praktičtější pohled. Pokud se zamotáte do akční fáze snah, aniž byste se nejprve zamysleli nad tím, co vlastně děláte, můžete věci ještě více zamotat. Odstupte od ohně, místo abyste se do něj vrhali po hlavě.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.