Životní styl

12. července 2019 07:30

redakce Prima Zoom

Manuál na šťastný život 44. díl: Jak být v životě šťastní?

Vytvořte si podle našich návodů návyk pozitivního myšlení a vpusťte štěstí do svého života. Budeme se věnovat vztahům, sebelásce, práci i zdraví. Manuál vám nabídne i množství rad, jak pracovat s těžkými životními situacemi, jako je například rozchod, nevěra, strach, úzkosti nebo ztráta někoho blízkého.

Pozitivní myšlení je tím, co pomáhá zvládat životní situace. V každém díle vás čeká něco málo teorie, ale především praktické postupy, techniky a cvičení. Některé rady vám mohou posloužit jako rychlá intervence při případných problémech. Po přečtení a ukončení návodu se můžete k určitým krokům vždy vrátit. Ničeho se neobávejte a pusťte se směle do své cesty za štěstím!

Štěstí vnímá každý jinak

V poslední době se často hovoří o tom, jak vypadá spokojený a šťastný život. Nalézáme rady, jak je možné si šťastný život vytvořit. Pomůže nám k němu cesta osobního rozvoje? Radost a spokojenost jsou vnitřní potřeby každého člověka. Pokud je neprožíváme, tak nežijeme! Navíc pokud v životě neprožíváme radost, může se jednat i o závažnou poruchu. Pozitivní psychologie celou tuto oblast zkoumá a rozvijí. Její zakladatel Martin Selingman ji deklaruje jako vědu o pozitivních emocích, mezi něž patří radost, štěstí, láska a naděje. Také jako vědu o kladných životních zážitcích, zkušenostech, o pozitivních individuálních vlastnostech a rysech osobnosti, což zahrnuje optimismus, smysl pro humor a třeba sebedůvěru.

Na otázku štěstí dokážou různí lidé jinak reagovat a jejich odpovědi se liší podle věku, vzdělání, kulturního zázemí, co mají za cíl, jaká je jejich cesta. Aspekty ovlivňující štěstí mohou být spojeny s tím, že dělám něco, co má smysl, rozvíjím své silné stránky, snažím se dělat něco pro společnost a tím jí prospět.

Přísady šťastného života

Důležité je, kam zaměřujeme svoji pozornost, zda na negativní stránky svého života, nebo na ty pozitivní. To, čeho si všímáme a na co se zaměřujeme, určuje naši náladu a pocit štěstí. Síla přítomného okamžiku a všímavost v tom hrají významnou úlohu. Další pozitivní esencí štěstí je péče o mezilidské vztahy, tím posilujeme i přirozený sociální kontakt. Znamená to tedy nejen umět v případě potřeby požádat o sociální oporu a umět ji efektivně využívat, ale také být ochoten a schopen poskytnout pomoc a podporu ostatním. V neposlední řadě přísadou pro šťastný život je umět najít své silné stránky a posilovat je a akceptovat ty negativní. V souvislosti s ostatními lidmi si všímat jejich předností, umět je přirozeně ocenit a podpořit jejich rozvíjení. S tím souvisí i pomoc svému okolí, společnosti. Zvýšit kvalitu života nejen sobě, ale i ostatním lidem. Ukazuje se, že lidé, kteří se angažují v dobrovolnických, charitativních či jinak prosociálně zaměřených aktivitách, jsou spokojenější, vykazují vyšší úroveň smysluplnosti života a duševního zdraví.

Americký psycholog Mihaly Csikszentmihalyi se věnoval výzkumu štěstí a nazval ho flow. Jedná se o pocit pohlcení určitou činností. Být plně zaujatý určitou činností, která volně plyne, a nejsou zde žádné překážky. Ztrácíte pojem o čase a prostoru. Když nevnímáte hranici mezi činností, kterou vykonáváte, a sebou samým, tak objevíte flow. Výzkumy potvrzují, že nejvíce šťastní jsou lidé, kteří mají před sebou jen omezenou dobu života. Pokud vědí o svém možném předčasném odchodu z tohoto světa, tak ve většině případů prožívají přítomný okamžik podstatně hlouběji. Žijí naplno přítomným okamžikem a snaží se z něj vytěžit maximum. Prožívat přítomný okamžik umějí především děti, pokud nemají ještě vybudované mechanismy reflexe.

Jak se naučit prožívat více radosti a spokojenosti v životě?

 • Štěstí a radost mají svůj řetězec, kdy si děláme postupně malé radosti, ze kterých vznikají ty velké. Naučit se vnímat třeba rozkvetlou louku nebo voňavou kávu, teplé pečivo, tanec deště či hudbu větru. Člověk, který umí prožívat radost, má v sobě zakořeněnou tuto radostnou stránku. O všem rozhoduje naše zkušenost. A tuto zkušenost si můžeme vytvořit.
 • Prožitek radosti má v mozku své místo a značíme ho jako centrum odměny. Důležitý je pro něj neurotransmiter nazvaný dopamin. Když uděláme něco pro sebe, odměnou nám je vyloučení dopaminu, který nám přinese stavy radosti a opojného štěstí. Může se jednat o neomezené podněty jako setkání s přítelem, ranní jóga nebo skvělá snídaně.
 • Je dobré občas udělat sám pro sebe něco výjimečného a radostného. Může se jednat o prodloužený wellness víkend nebo jen dobrou večeři. Takový prožitek radosti je pro šťastný život opravdu důležitý.
 • Radujte se z maličkostí. Žijte tady a teď! Zapomeňte na minulost a budoucnost a věnujte pozornost přítomnosti a svým pocitům. Všímejte si malých drobností a banalit. Pozorujte jen příjemné vjemy, které k vám v danou chvíli přicházejí. Více si všímejte svých pocitů.
 • Dalším přínosem pro naše tělo je i fyzická aktivita, která podporuje vylučování endorfinů, euforigenů a jiných hormonů podporujících dobrou náladu.
 • I přesto, že radost nějakou dobu nepřichází a máme pocity frustrace, není se čeho obávat. Radost může chodit ve vlnách. Když budeme prožívat stabilní štěstí, nebudeme si toho vážit. A tak nám občasný odpočinek od štěstí zase připomene, jak je pro nás radost důležitá.

Jaké atributy jsou u spokojeného člověka důležité?

 • Spokojený a šťastný člověk sám sebe hodnotí pozitivně. Má stabilní sebehodnocení, sebevědomí a vnímá sám sebe jako samostatného asertivního člověka, který obstojí v různých životních situacích.
 • Spokojený člověk žije většinou s partnerem a má mnoho přátel. Udržuje sociální kontakty. Samota a osamělost je pro člověka stresující, protože člověk je společenský tvor. I přesto, že partnerské vztahy s sebou nesou určitý druh stresových situací, je samota po delší době více stresující faktor.
 • Spokojenější lidé se snaží nesrovnávat se s ostatními, a pokud už se srovnávají, tak to srovnání je s jedinci, kteří jsou horší než oni.
 • Spokojenost přináší také dobré pracovní postavení, skvělý plat a práci, která člověka naplňuje a baví.
 • Ke spokojenosti také přispívá čas na volnočasové aktivity a čas jen pro sebe. Prožitky radosti, které si člověk umí dopřát, redukují stres, kterému čelil například ve své práci. K volnočasovým aktivitám patří i setkávání s přáteli.
 • Spokojený člověk se stěhuje jen několikrát za život. Časté stěhování může vést i k pocitu nespokojenosti a frustrace.
 • Člověk, který dokáže svoji spokojenost více prožívat, je většinou extrovert. Tito lidé umí ze situací více vytěžit, jsou společenští, komunikativní, vnímají většinou ty lepší aspekty života, svoji osobnost hodnotí pozitivněji. Umí se více radovat. Vytvářejí si kolem sebe prostředí, které odráží jejich povahu a poskytuje jim určité odměny.
 • Spokojení lidé nejsou neurotici. Ti vnímají většinu životních událostí negativně a nevěří tomu, že se v životě dá něco změnit, pokud se budeme snažit.
 • Ke spokojenosti přispívá i dobrý spánek a pevné zdraví. Spokojený člověk nepotřebuje používat drogy, alkohol a jiná farmaka k nastolení spokojenosti, která je v tomto případě jen iluzí.

Cvičení 1:

Ohodnoťte škálou od 1 do 10, kde 1 je nespokojenost a 10 je nejvyšší spokojenost: Jakou spokojenost cítím v oblasti svého zdraví? Jak se cítím spokojený ve svém partnerství a rodině? Jak se cítím spokojený v oblasti práce, případně studia? Jak vnímám svoji sexualitu? Jak vnímám vztah se svými dětmi? Jaká je má finanční situace? Jaké jsou mé sociální vazby a přátelství? Jak jsem spokojený s časem pro sebe? Jak vnímám svoje bydlení a ostatní hmotné věci? Jak jsem spokojený sám se sebou?

V oblasti, kde jste určili číslo menší než 5, je nutné začít pracovat na vaší spokojenosti. Začněte řešit postupně oblasti podle nejnižších čísel. Zeptejte se sami sebe, v čem spočívá vaše nespokojenost a co je možné udělat pro to, abyste v této oblasti cítili větší spokojenost.

Cvičení 2:

Vytvořte si svoji knihovnu radosti, ke které se můžete vždy vrátit v období, které pro vás může být neradostné. Jak si takovou knihovnu vytvořit? Udělejte si seznam věcí, které vás naplňují a přinášejí vám radost, a postupně je aplikujte do svého života. Každý večer si pak zapisujte, co krásného jste prožili. Zpočátku si to můžete zapisovat a po nějaké době postačí, pokud si ten zážitek znovu vybavíte. Budete mít řetězec krásných a radostných zážitků, které budou uloženy ve vaší mozkové knihovně radosti. Vždy, když budete mít chmurné období, můžete se do své knihovny vrátit a jeden z těch zážitků znovu prožít.

Jak přistupovat ke štěstí?

 • Pokud si myslíme, že naše štěstí nebude trvat věčně, nebo má omezenou platnost, tak naše realita bude takto i vypadat.
 • Neomezujte své štěstí jen na dočasnou dobu, a především si neříkejte, že za vše se musí platit.
 • Je nutné si krásné okamžiky štěstí potvrzovat a častěji o nich mluvit. Čím více si budete vyprávět o tom, co jste krásného prožili, tím více si to uložíte do paměti a můžete si to v budoucnu vyvolat.
 • Věřte sami sobě, svým cílům a svému nekonečnému štěstí, kterého je na světě pro všechny dostatek.
 • Prožívejte přítomný okamžik. Soustřeďte se na to, co právě děláte.

Jak si uchovat prožitky štěstí?

 • Prožívejte přítomný okamžik, radujte se z každé prožité minuty.
 • Snažte se soustředit na činnost, kterou děláte, a uvědomte si, jak vás tato činnost naplňuje štěstím.
 • Před začátkem dne si vybavte situace, které vás ten den čekají. Vzpomeňte si na ten pocit z dětství, kdy jste se těšili na výlet nebo na dobrodružství, které vás čekalo. A tento pocit si nastavte každé ráno. Očekávejte, že vám každý den přinese nové dobrodružství plné krásných zážitků.
 • V každém ročním období si najděte něco krásného, co nám přináší příroda.
 • Objevujte nové věci. Najděte si nové cíle a zájmy. Poznejte nové lidi.
 • Nesoustřeďte se na minulost, kterou nelze změnit. Žijte přítomností a tvořte budoucnost.
 • Myslete pozitivně a staňte se optimisty.
 • Pokud vám přijde na mysl černá myšlenka nebo pocit frustrace či jiný negativní pocit, nechte svým emocím volný průběh, nezadržujte je. Přijměte je a řekněte si, že je přirozené prožít tuto emoci, a ona postupně odejde.
 • Žijte život naplno a plňte si své sny a přání. Dělejte práci, která vás naplňuje. Odejděte z partnerství, které vás svazuje. Udělejte to, co jste chtěli udělat vždy. Jednejte a neodkládejte to!
 • Neobětujte život nikomu a ničemu, pouze sobě samým!
 • Mějte se rádi.

Cvičení 3:

Jak pracovat s emocí zlosti, hněvu. Jakmile přijde váš hněv, naučte se ho vnímat. Postarejte se o svoji zlost, jako se maminka postará o své plačící dítě. Jakmile se začne drát na povrch, musíte odložit vše, co děláte, a vrátit se k sobě a postarat se o své dítě, o svoji zlost. Nejdříve si všimněte své zlosti. Prožijte svoji zlost – trpím, je to těžké, nelíbí se mi to. Mluvte se svou zlostí. „Já jsem tu proto, abych se o tebe postarala. Vnímám tě takovou, jaká doopravdy jsi (zlost).“ Zeptejte se, jaký je skutečný problém. Co stojí za mou zlostí? Pozorujte svoji zranitelnost, smutek, beznaděj, strach……A pak se oddělte od své zlosti. Uvědomte si, že i zlost jednou skončí, váš hněv odejde. Odprošťuji se od své zlosti a nechávám ji odejít.

Šárka Vávrová

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 20. 5. 2024

Dnes byste mohli dobře psát beletrii nebo publicistiku. Je docela dobře možné, že jste o nějakém literárním oboru uvažovali. Proč váháte? Nikdy není pozdě. Najděte si čas na napsání příběhu. Pokud máte negativní postoj k věcem, které děláte, jak chcete něco udělat, Berani?

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.