Životní styl

19. července 2019 07:30

redakce Prima Zoom

Manuál na šťastný život 45. díl: Jak být v životě vděční?

Vytvořte si podle našich návodů návyk pozitivního myšlení a vpusťte štěstí do svého života. Budeme se věnovat vztahům, sebelásce, práci i zdraví. Manuál vám nabídne i množství rad, jak pracovat s těžkými životními situacemi, jako je například rozchod, nevěra, strach, úzkosti nebo ztráta někoho blízkého.

Pozitivní myšlení je tím, co pomáhá zvládat životní situace. V každém díle vás čeká něco málo teorie, ale především praktické postupy, techniky a cvičení. Některé rady vám mohou posloužit jako rychlá intervence při případných problémech. Po přečtení a ukončení návodu se můžete k určitým krokům vždy vrátit. Ničeho se neobávejte a pusťte se směle do své cesty za štěstím!

Vděčnost má spoustu pozitiv

Pokud v životě stále někam spěcháme, zapomínáme na vděčnost. Také zapomínáme na své blízké, kterým bychom měli dát najevo náš vděk za to, co pro nás dělají, nebo jak nás mají rádi. Z výzkumu vyplývá, že připomínání si vděčnosti je jednou z cest, jak posílit pocit štěstí. Pokud si každý den zapíšete, za co jste vděční, pomáháte rozvíjet svůj postoj k vděčnosti. Vděční můžeme být vlastně za cokoliv, třeba jen za to, že se můžeme nadechnout, napít čerstvé vody, máme dostatek jídla, nebo můžeme projevit vděk blízké osobě. Když si zápisky postupně čteme, uvědomujeme si, jak jsme provázáni s ostatními lidmi. Začnete-li vnímat vděčnost a spojitost s ostatními lidmi, budete k lidem laskavější a naučíte se projevovat laskavost. Lidé, kteří pravidelně reflektují věci, za které jsou vděční, mají pozitivnější náladu, cítí se živější, spí lépe, dávají najevo víc soucitu a laskavosti, a dokonce mají silnější imunitní systém.

Vděčnost je prostě úžasně silný zvyk i nástroj. Pokud ji budete rozvíjet a prohlubovat, budete mnohonásobně odměněni – vděk je klíčem k lepšímu zdraví, k láskyplnějším vztahům i více penězům. Chci se s vámi podělit o pár jednoduchých tipů, jak v sobě vděčnost prohlubovat a užívat si tak více štěstí ve vašem životě:

 1. Najděte si kamaráda (kamarádku), se kterým budete moci probírat všechny věci, za které jste vděční a který vám nedovolí stále si na něco stěžovat.
 2. Pište si Deník vděčnosti. Důležité je se rozhodnout být vděční a soustředit se tak, že jdete hloubky. Než abyste si dělali dlouhý seznam náhodných věcí, radši si uvědomte, z jakého konkrétního důvodu jste „za něco" vděční. Důležité je zažívat každý den něco nového a to si zapište, tím se soustředíte na maličkosti. Vnímejte spíše lidi než materiální věci. Jak by váš život vypadal, kdybyste něco nebo někoho neměli? Každý den si napište alespoň 3 - 5 věcí. Mohou to být zdánlivě samozřejmé věci, jako třeba: „bylo krásné počasí,“ ale i důležité věci, jako: „můj partner mě požádal o ruku.“ Zapište si každé překvapení, z těch míváme zpravidla největší radost. Pokud vás nenapadají věci každý den, tak lepší je psát si deník jednou za týden, ale pravidelně a s radostí, než se ho snažit násilně tvořit každý den.
 3. Vyberte si jednoho důležitého člověka, který ve vašem životě v minulosti způsobil zásadní pozitivní rozdíl a kterému jste nikdy plně nevyjádřili své díky. Zformulujte a napište tomuto člověku děkovný dopis cca na 1 stránku. Zda mu tento dopis pak skutečně předáte či odešlete, je už jenom na vás.

Jak praktikovat vděčnost

Používejte správná slova. Pokud budete mluvit a myslet negativně a budete vždy počítat s tím nejhorším, nebude pro vás snadné být vděční.

Když budete mluvit o ostatních a sami o sobě negativně, nebudete schopni být vděční. Když zjistíte, že o někom smýšlíte negativně, zastavte se a zkuste to jinak.

Každý den se na chvíli zamyslete nad tím, za co jste vděční. To si zapište do Deníčku. Když budete mít opravdu těžký den, vytáhněte si své zápisky a pročtěte si je. V takových chvílích se snažte najít alespoň malé věci, za které můžete být vděční.

Dejte si pauzu. Někdy stačí si dát menší pauzu a člověk se hned začne cítit lépe. Abyste mohli být vděční, musíte něco dělat, ale někdy je nutné se na chvíli zastavit a odpočinout si.

Pokud jste v práci nebo ve škole, jděte na procházku po budově, nebo na chvíli vyjděte na čerstvý vzduch. Myslete na to, jak vděční jste za to, že si můžete dát na chvíli pauzu, protáhnout si nohy a pocítit slunce.

Pomáhejte ostatním lidem a buďte k nim laskaví. Být vděčný neznamená jen říkat lidem, že si jich vážíte, ale také pomáhat jim a snažit se udělat něco prospěšného pro lidstvo. Udělejte něco pro někoho, kdo vám pomohl. Nemusíte mu říkat, že se mu snažíte odvděčit za to, co pro vás udělal. Snažte se mu jednoduše nabídnout pomoc, kdykoli to bude možné.

Udělejte něco pro někoho, koho neznáte. Někdy vám lidé budou pomáhat tak, že jim to nebudete moci oplatit (budete jim chtít stále děkovat a projevit jim svoji úctu). Měli byste lidem děkovat a měli byste jim dávat najevo, že pro vás jejich pomoc hodně znamená. Můžete jim to ale i oplatit.

Říkejte děkuji. Když to řeknete nahlas, budete se hned cítit vděčnější. Kromě toho ostatní budou vědět, že si vážíte toho, co pro vás dělají. Může vám to pomoci zlepšit náladu, když se budete cítit vyčerpaní. Můžete děkovat za konkrétní věci, nebo si můžete tato slova opakovat jen pro sebe. Když například pojedete autem, děkujte autu, že vás doveze, kam potřebujete, můžete si v duchu začít děkovat za jídlo, které jste měli, za déšť, který zalévá stromy... Měli byste také poděkovat všem lidem, které přes den potkáte. Poděkujte číšníkovi za kávu, poděkujte člověku, který vám podržel dveře, poděkujte operátorovi zákaznické linky, který vám pomohl vyřešit technický problém. Když budete lidem děkovat, budete se cítit vděčněji.

Najděte si vděčnost v konkrétních situacích. Někdy není snadné cítit vděk. Rozchody, ztráta zaměstnání a další nepříjemné věci vás mohou skutečně naštvat nebo rozesmutnit. V těchto situacích je ale ještě důležitější být vděčný, protože vám to pomůže překonat všechny problémy. A uvědomit si, že vše zlé je k něčemu dobré a že vás to posune.

Pokud chcete být vděční například i za nudnou práci, která vás nebaví, napište si seznam všech dobrých věcí, které vaše práce zahrnuje: umožňuje vám vydělávat peníze, takže máte na jídlo a na bydlení, můžete díky ní jezdit do města autobusem a každý den sledovat východ slunce, můžete si dávat k obědu skvělý sendvič z lahůdkářství, které je hned vedle atd. Možná budete muset hledat opravdové maličkosti, ale přesto vám to pomůže cítit se lépe. Když budete mít depresi, vytáhněte si tento seznam a přečtěte si ho.

Měli byste být schopni aplikovat techniky vděčnosti na jakoukoli situaci. Vždy se najde něco, za co můžete být vděční, i když půjde jen o malou věc (například hezké počasí). Když tyto věci najdete a budete si je uvědomovat, budete mít spokojenější život.

Dotazník na vděčnost

Zkuste si otestovat vaši schopnost být vděční (autory dotazníku jsou američtí psychologové Michael McCullough a Robert Emmons).

Ke každému z níže uvedených 6 výroků vyjádřete svou míru souhlasu či nesouhlasu na škále 1 - 7.

1 - vůbec nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 3 - spíše nesouhlasím, 4 - můj postoj je neutrální, 5 - spíše souhlasím, 6 - souhlasím, 7 - zcela souhlasím.

 • V mém životě je toho mnoho, zač mohu být vděčný/á.
 • Kdybych měl/a napsat seznam toho, zač se cítím vděčný/á, byl by velmi dlouhý.
 • Když se dívám na svět, vidím toho mnoho, zač mohu být vděčný/á.
 • Jsem vděčný/á velkému počtu různých lidí.
 • S tím, jak stárnu, jsem více schopný/á ocenit lidi, události a situace, které jsou součástí mé minulosti.
 • Každý den ve svém životě pociťuji vděk vůči někomu či něčemu.

Nyní sečtěte své ohodnocení u jednotlivých položek. Jakého skóre jste dosáhli?

Průměrné skóre u vzorku 1224 dospělých Američanů bylo 39. Ženy obvykle mají o trochu vyšší skóre než muži a starší lidé dosahují více bodů než mladší. A jak jste na tom vy?

Dívejme se s vděčností na vše dobré, co nás v životě potkalo a vychutnejme si tento pocit. Svůj pohled na minulé negativní události můžeme změnit tím, že se sami sebe zeptáme:

 • K čemu byla tato událost v mém životě dobrá?
 • Proč mě potkala, co jsem se z ní měl/a naučit?
 • A co jsem se z ní skutečně naučil/a?
 • Co jsem si přitom uvědomil/a, na co jsem si přišel/přišla?
 • Kdybych měl/a možnost tuto situaci zopakovat, udělal/a bych něco jinak?

I na negativní věci ve své minulosti se tak můžeme dívat s vděčností jako na užitečné lekce na cestě našeho celoživotního učení se.

Tipy na vděčnost

Zastavte se a podívejte se kolem sebe.

První krok k vytvoření návyku vděčnosti je pouhé zastavení se v každodenním životě. Přestaňte spěchat a položte si tyto otázky:

 • Za co všechno mohu být dnes vděčný/á?
 • Za jaké 3 lidi mohu být ve svém životě vděčný/á a proč?

Zaměřte pozornost na sebe.

Nedívejte se jen na svět kolem vás, podívejte se také dovnitř sebe. Schopnost být vděčný sám sobě je snadná cesta k zvýšení sebedůvěry a sebevědomí. Položte si proto následující otázku:

Za které své 3 vlastnosti či schopnosti jsem vděčnýúá?

Nezaměřujte svou pozornost pouze na velké a jasné věci, za které můžete být vděční.

Vnímejte maličkosti i každodenní věci jako dar a buďte za ně vděční. Zeptejte se sami sebe:

Za jakou maličkost mohu být dnes vděčný/á?

Za jakou věc, kterou považuji za samozřejmou, mohu být vděčný/á?

Vyjadřujte svůj vděk otevřeně.

Nenechávejte si pocit vděčnosti jen pro sebe, mluvte o něm. Udělejte sebe i ostatní spokojenějšími pouhým vyjádřením vděčnosti za to, že jsou součástí vašeho života.

Cvičení:

Chvilku se zastavte a zamyslete se nad tím, za co vše byste mohli být vděčni. A to za posledních 5 let, za poslední rok, za poslední měsíc, za včerejší den, právě teď. Jak si na sobě ceníte určitých schopností, jako umění plánovat, dosahovat výsledků, být úspěšní.

Cvičení:

Ráno se postavte před zrcadlo a podívejte sami sobě do očí. Uvědomte si, jak vaše oči září. Pak se soustřeďte na váš dech a uvědomte si, jak dýcháte. Pak vnímejte vaše tělo, které vám slouží, a jak jste svému tělu vděčni za to vše, co pro vás dělá. Nechte myšlenky volně plynout a jen obdivujte ten zázrak a oceňte se.

Šárka Vávrová

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 23. 4. 2024

Dnes je v pořádku plakat, Berani. Uvolnění je rozhodující pro přijetí. Pokud nemáte pocit strachu a omezení, může pro vás být těžké prožívat radost a expanzi. Spojte dobré se špatným a nechte tyto dvě síly, aby se ve vaší bytosti harmonicky usadily. Proveďte přípravy, které vám umožní vzlétnout do velkých výšin. Ujistěte se, že jste připraveni přijmout výzvy, které s růstem přicházejí.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.