Měsíční bohyně Artemis symbolizuje 12 podob ženskosti podle Luny. Která je ta vaše?

Bohyně lovu Artemis se narodila jako dvojče, jejím bratrem byl bůh Slunce a světla Apollón. Byla výjimečně krásná a proměnlivá stejně jako Luna, které také vládla. Nezávislá, nezkrotná vládkyně přírody symbolizovala v řecké mytologii svobodného ženského ducha.

Bohyně lovu Artemis se narodila jako dvojče, jejím bratrem byl bůh Slunce a světla Apollón. Jejich otcem byl nejvyšší bůh Zeus, matkou titánka Létó, které však láska nejvyššího boha přinesla i mnoho strastí, jež na ni seslala zákonitá manželka Dia bohyně Héra.

Artemis se narodila o jeden den dříve než Apollón a své matce při porodu bratra pomáhala, proto byla považována i za panenskou ochránkyni matek. Byla výjimečně krásná, dokonce tak krásná, že se do ní každý zamiloval, ona však všechny své nápadníky odmítala včetně těch božských, zůstala panenskou bohyní. Nejznámější je její podoba s lukem a šípy, které způsobovaly jistou smrt. Je známá jako nezkrotná bohyně lovu, ale je také bohyní Měsíce, měsíčního svitu a ochránkyní žen při porodu.

 • Zajímavost: Božská dvojčata Apollón a Artemis byla vybrána i jako názvy vesmírných programů dobývání Měsíce. Padesát let po ukončení programu Apollo zahajuje americká vesmírná agentura NASA dlouho očekávaný program Artemis, který má vrátit člověka na Měsíc. Start mise Artemis 1 byl naplánován na pondělí 29. srpna ve 14:33 SELČ.

Božská Artemis je symbolem nezávislého ženství

Artemis představuje archetyp nezávislého ženského ducha v té nejryzejší podobě. Symbolizuje svobodnou ženu, se kterou nelze manipulovat a kterou nelze vlastnit. Artemis byla bohyní velkých protikladů. Ačkoliv chránila ženy při porodu, její rychlé šípy přinášely rychlou smrt. Zároveň byla uzdravujícím božstvem. Byla spojována s cudností. Její božský otec Zeus splnil její přání věčného panenství. Všechny nymfy v jejím doprovodu musely být panny. Každému muži, který se k ní nebo k jejím družkám neopatrně přiblížil, přichystala krutou odplatu.

Báje o Artemis

 • Když lovec Aktaión neuváženě přišel k ní a jejím nymfám, které se koupaly nahé v lesním jezírku, a zastavil se, aby se pokochal jejich krásou, uražená bohyně ho proměnila v jelena a poštvala na něj jeho vlastní smečku psů.
 • Podle jedné verze legendy o božském lovci a titánovi Oriónovi bohyně lovu Artemis Orióna hluboce milovala. Dokonce zapomněla na svou povinnost svítit na nočním nebi. Její bratr Apollón chtěl svazku dvou největších lovců zabránit. Spatřil Orióna koupajícího se v moři a požádal svou sestru, aby předvedla své střelecké umění. Ukázal jí malý bod na moři. Artemis, nic netušíc, zamířila a vystřelila šíp. Smrtelně zasáhla svého milého, její věčný smutek se stále odráží ve tváři Luny.
 • Strašlivý byl hněv bohyně Artemis tehdy, když se kterákoli její společnice odevzdala lásce – byť třeba i beze své vůle. Jedna z jejích nymf Kallistó se nechala svést Diem jen proto, že bůh na sebe vzal podobu samotné Artemidy, bohyně mladou společnici přesto ztrestala, proměnila ji v medvěda.
 • Jiná báje popisuje, jak se bohyně rozlítila, když mykénský král Agamemnón, který vedl řecká vojska do války proti Tróji, drze zabil v jejím posvátném háji jelena. Aby jej potrestala, způsobila, že nad mořem zavládlo bezvětří. Odmítla nechat vanout větry, které řecké lodi potřebovaly na cestu k Tróji, dokud jí Agamemnón neobětoval svou dceru Ífigenii.

Měsíční bohyně mají mnoho tváří

Ve všech kulturách mají měsíční bohyně stejně jako Luna mnoho tváří a jsou si i v mnohém podobné. Jsou proměnlivé, mají kladné i záporné vlastnosti. Symbolizují růst, plodnost, ženskost, mateřství a lásku. Nesmrtelná čarodějka, představitelka ženské nezávislosti a vládkyně přírody Artemis, je řeckou měsíční bohyní. V římské kultuře ji nahrazuje bohyně Diana. Její energie je silná, svobodná i nezkrotná. Zastupuje novoluní, fázi měsíce, která představuje nový začátek. Artemis je lovkyně, jejímž lukem je měsíční srpek, který je i grafickým symbolem Luny.

Luna neboli Měsíc v tradiční astrologii vyjadřuje ryze ženský princip. Symbolizuje naše emoce, nálady, sny, zvyky, cykličnost, přizpůsobivost a paměť. Je ženským partnerem Slunce, které v horoskopu zastupuje mužský princip a otce. Opakuje se tak symbolika vyjádřená božskou dvojicí Artemis a Apollóna.

Luna v horoskopu žen i mužů

Znamení, ve kterém je v osobním horoskopu umístěná Luna, tzv. měsíční znamení, ukazuje na obraz ženy a matky. V ženském horoskopu označuje způsob, jak žena prožívala svou matku nebo mateřské představy, stejně jako způsob, jak bude prožívat a pociťovat úlohu ženy a posléze matky. V mužském horoskopu Luna představuje způsob, jak muž prožíval a vnímal svoji matku a jak bude tuto emocionální zkušenost promítat do žen svého života. Znamená i podíl ženskosti v muži.

12 podob ženskosti podle Luny

Existuje dvanáct druhů měsíčních znamení stejně jako těch slunečních. Podívejte se na přehled základních ženských archetypů podle svého měsíčního znamení.

Luna v Beranu

 • Obraz ženy: Divoška. Impulzivní, přímá a netrpělivá. Miluje vše, co je nekomplikované a přímé.
 • Jako matka: Rázná. Vychovává dítě k samostatnosti a nezávislosti. Učí ho prosazovat se.
 • Vyžaduje: Naprostou rovnoprávnost s muži.

Luna v Býku

 • Obraz ženy: Smyslná. Výrazná ženskost, erotická, srdečná, šarmantní, svádivá i stálá.
 • Jako matka: Dobromyslná. Praktická, ochraňující, pečující, stojící pevně na zemi. Svému dítěti se věnuje s pečlivou trpělivostí, poskytuje mu hluboký pocit bezpečí a jistoty.
 • Vyžaduje: Jistotu a bezpečí.

Luna v Blížencích

 • Obraz ženy: Intelektuálka. Chytrá, zvědavá, emocionálně spíše povrchní, bezstarostná, hravá. Ráda navazuje kontakty. Koketní.
 • Jako matka: Chytrá a obratná. Matka, která si nepřipouští zbytečné starosti. Lehká a veselá mysl.
 • Vyžaduje: Rozmanitost a změnu, neustálý kontakt s lidmi.

Luna v Raku

 • Obraz ženy: Zasněná. Romantická žena. Mírná, něžná, přítulná, přizpůsobivá, mateřská. Ohleduplná a zdrženlivá.
 • Jako matka: Máma. Ideální matka, láskyplná, pečující, ochraňující, dohlížející, mimořádně milující děti.
 • Vyžaduje: Vlastní nebo náhradní rodinu.

Luna ve Lvu

 • Obraz ženy: Královna. Hrdá, náročná, vášnivá a dychtivá života. Šíří kolem sebe hřejivou atmosféru. Optimismus, radost ze života. Je schopná i všednímu dni dodat lesk a vzlet.
 • Jako matka: Velkomyslná. Blahosklonná, srdečná, přirozená a velmi hrdá na své dítě.
 • Vyžaduje: Pozornost ostatních.

Luna v Panně

 • Obraz ženy: Chytrá, přičinlivá hospodyně. Praktická, chápavá, někdy chladná, přísná a zdrženlivá. Bojí se chaosu a chaotických citů. Touží mít vše pod kontrolou.
 • Jako matka: Šikovná. Obratná, svědomitá, rozumná. Velmi dbalá správné výživy a zdravého životního stylu. Své dítě vychovává tak, aby hravě zvládalo úkoly každodenního života.
 • Vyžaduje: Pevný řád a organizaci.

Luna ve Vahách

 • Obraz ženy: Půvabná. Šarmantní, přátelská, jemnocitná. Má styl a je diplomatická. Okouzlující, svůdná, velkorysá. Brání se hluboké citové angažovanosti. Dobrá společnice.
 • Jako matka: Vyrovnávající. Zprostředkovává, vždy dbá o fair play. Usiluje o klid a harmonii jako nejvyšší hodnotu v rodině. Ve svém dítěti podporuje umělecké sklony.
 • Vyžaduje: Láskyplný vztah.

Luna ve Štíru

 • Obraz ženy: Černá madona. Neodolatelná i nebezpečná svůdkyně se silnými emocemi a fascinující sexualitou. Tajuplná, cosi stále zůstává v pozadí. Schopná si ostatní úplně podmanit, okouzlit. Na druhou stranu dokáže svými duševními talenty ostatní i uzdravovat.
 • Jako matka: Temná víla. S dítětem je silně emocionálně spojená. Chce o něm všechno vědět a neponechává mu osobní prostor. Dovede stejně podpořit jako zničit. V zásadních otázkách neúprosná a důsledná.
 • Vyžaduje: Mít své soukromí.

Luna ve Střelci

 • Obraz ženy: Světoběžnice. Se smyslem pro humor, impulzivní, rychle se nadchne. Otevřená světu, nestálá, nezávislá.
 • Jako matka: Podporující, blahosklonná, optimistická. Umí stále probouzet radost a optimismus. Chce být ideální matkou.
 • Vyžaduje: Svobodnou vůli přijít a odejít.

Luna v Kozorohu

 • Obraz ženy: Rezervovaná. Náklonnost a city dávkuje, zadržuje a kontroluje. Ze strachu, aby nebyla zraněna, se jen pomalu „rozehřívá“. Uzavřená, spolehlivá, silná žena, jež nabízí oporu, bezpečí, jistotu. Velmi pilná.
 • Jako matka: Přísná. Spíše konvenční, pečující matka vědomá si svých povinností a stojící pevně nohama na zemi. Dítěti nabízí pevný rámec a jasnou strukturu. Zdatná, spolehlivá a odpovědná.
 • Vyžaduje: Pocit, že má vše pod kontrolou.

Luna ve Vodnáři

 • Obraz ženy: Chladná. Potřebuje mnoho kontaktů, podnětů a aktivit. Miluje svobodu, nikdy nezapomíná na svou nezávislost. Spíše kamarádka než milenka. V kontaktu chladná a nedosažitelná.
 • Jako matka: Milující svobodu. Neustálý konflikt mezi mateřskými povinnostmi a touhou po svobodě a seberealizaci. Dítěti poskytuje někdy až příliš velký volný prostor.
 • Vyžaduje: Rovnost, volnost a přátelství.

Luna v Rybách

 • Obraz ženy: Rusalka. Obzvláště schopná vcítění. Nenápadná, jemná, citlivá. Vycítí skrytá přání a schopnosti, jež jsou ukryté v jiných lidech. Má v sobě cosi netělesného. Sklon stát se obětí nebo závislou osobou.
 • Jako matka: Obětující se. Opatrná, ochraňující, tolerantní. Velmi přesně vycítí, co její dítě potřebuje. Obětuje se za ně.
 • Vyžaduje: Nebýt pod tlakem.

Zdroj: Autorský článek, artemis-gold.cz, Adams, J.: Astrologie pro ženy, Aurora 2000.

Sdílejte článek
Štítky Měsíc Slunce Artemis bohyně Apollón Luna

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 27. 5. 2024

Berani, snažte se příliš nezaplést do případných konfliktů, které se kolem vás odehrávají. Vaším úkolem je uklidnit situaci a vnést do ní praktičtější pohled. Pokud se zamotáte do akční fáze snah, aniž byste se nejprve zamysleli nad tím, co vlastně děláte, můžete věci ještě více zamotat. Odstupte od ohně, místo abyste se do něj vrhali po hlavě.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.