Český rok

13. listopadu 2020 05:00

Anna Kopečková

Mapa pověrčivosti: Kdo z Čechů se nejvíc bojí pátku třináctého?

V mnoha zemích je pátek třináctého považován za nešťastný. I u nás na tento den hledí mnoho lidí s obavami. Jakým dalším pověrám lidé v krajích věří a kde jsou nejpověrčivější?

Chorobný strach z pátku třináctého má dokonce i vlastní diagnózu, říká se jí paraskavedekatriafobie. Ta se ale u nás zřejmě neobjevuje. Podle průzkumu agentury NMS pro společnost Sazka provedeného před dvěma lety má obavy z pátku třináctého jen čtvrtina lidí, a to nejvíce v Plzeňském kraji (42,3 %). Naopak obyvatele Královéhradeckého kraje nechává tento den chladnými, obává se ho pouze desetina lidí.

Na pátek třináctého by se téměř polovina dotázaných lidí nenechala operovat a 41,3 % by v tento den neuzavřelo manželství. Jsou ale i tací, kteří vnímají tento den pozitivně a věří, že jim přinese štěstí (14,1 % Čechů).

Černá kočka? Kanál? Rozbité zrcadlo?

Děsí vás, když vám přeběhne černá kočka přes cestu? Nejste sami! Smůla, kterou údajně černá kočka přináší, děsí až 42 % Čechů. Je tak nejobávanější pověrou a největší hrozbu představuje pro obyvatele Jihomoravského kraje. Rozbili jste zrcadlo? Tak vězte, že toho se nejvíce bojí v Moravskoslezském kraji a jižních Čechách. Pověře, která praví, že rozbité zrcadlo přináší smůlu, věří téměř třetina dotázaných a vysloužila si tím stříbrnou medaili. Výrazně níže se umístily další známé pověry. Kanálům se na ulici vyhýbá 10,7 %, pozor si na ně dávají především na Hradecku a Pardubicku. Rozsypané soli se obává 10,3 % a vůbec nejopatrnější jsou při solení Pražané. Vykročení pravou nohou je důležité pro desetinu Čechů, a to hlavně na Vysočině. Pod žebříkem vesele prochází většina dotázaných (patrně ani netuší, že tato pověra existuje). Jen pro 2,1 % představuje tato pověra hrozbu, a to nejvíce v severních Čechách.

Kde se vzaly?

Nešťastná třináctka – Reálný základ má tato pověra v pátku 13. října 1307, kdy začal francouzský král Filip IV. Sličný s pronásledováním členů templářského řádu, po kterém následovalo mučení a smrt mnoha z nich a následný zánik řádu.

Když vám přes cestu přeběhne černá kočka, budete mít smůlu – Černé kočky uctívali staří Egypťané a oslavovala je i severská tradice, od 13. století se na ně ale začalo pohlížet špatně. Papež Řehoř IX. je totiž označil za Satanovy sluhy. Od té chvíle začaly být v celé Evropě hubeny kočky, zejména ty černé. To podle některých historiků vedlo k tomu, že se na starém kontinentě rozšířily choroby přenášené krysami, což vedlo až k moru z roku 1348. Ještě v 17. století mnozí puritáni věřili, že černé kočky jsou démoni ve službách čarodějnic, a nabádali k jejich hubení. Aby člověk odvrátil smůlu, kterou mu má černá kočka přinést, měl by se prý otočit vlevo a třikrát si odplivnout.

Rozbité zrcadlo = 7 let neštěstí – Četné antické kultury se shodují, že v odrazu v zrcadle je i kousek duše. Když se tedy rozbije na kousky zrcadlo, stane se dotyčná osoba zranitelnou vůči pohromám. Skutečnost, že na sebe přivolává neštěstí po dobu sedmi let, zřejmě pochází od starých Římanů, kteří byli přesvědčeni, že se duše a tělo zcela obnovují vždy po sedmi letech, a že tedy člověk musí žít s „negativní karmou“ až do nové obrody. Abyste odvrátili neštěstí, které rozbité zrcadlo přináší, stačí prý posbírat všechny rozbité střepy a poté je zakopat venku na zahradě.

Chození pod žebříkem přináší neštěstí – Tato pověra vychází z toho, že žebřík opřený o stěnu vytváří trojúhelník. A pokud jím člověk projde, znesvěcuje ho. Mysleli si to už staří Egypťané a tato pověra se traduje i od prvních křesťanů. Smůlu prý můžete zaplašit tak, že si pod žebříkem rychle něco přejete nebo zkřížíte prsty na rukou. Také se bez otáčení můžete vrátit a pozadu projít zpátky.

Jak moc jsou tedy Češi pověrčiví?

Obecně se za spíše pověrčivé považuje 35 % Čechů, oproti tomu 41 % se za pověrčivé nepovažuje. Pouze 12,7 % z celkového počtu dotázaných odpovědělo, že jsou pověrčivými, a to především ti ve věku 27–35 let. Naopak pověrám vůbec nevěří 11 % respondentů, nejvíce ve věku 45–53 let. Zdá se tedy, že s větší životní zkušeností pověrčivost klesá a ztrácí na váze.

Podívejte se na mapu pověrčivosti, která ukazuje míru pověrčivosti a typické pověry v jednotlivých regionech. Najdete v ní strach z přeběhnutí černé kočky přes cestu, obavu z pátku třináctého, rozsypané soli, rozbitého zrcadla, vykročení levou nohou, z projití pod žebříkem nebo šlápnutí na víko od kanálu:

-jk-

Mohlo by vás taky zajímat:


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 13. 4. 2024

Knihy, které jste možná dostali darem, vás dnes mohou přimět k hlubokému zamyšlení nad duchovními nebo filozofickými otázkami, Berani. Vaše mysl je rychlejší než obvykle, takže pravděpodobně dokážete pochopit některé poměrně složité myšlenky. Vaše praktická stránka by mohla vyvolat pochybnosti o použitelnosti toho, co se učíte, ale nedělejte si s tím starosti. Nakonec by vám to mělo být jasné.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.