Prima maminka

22. ledna 2024 06:00

Nikola Zatloukalová

Máte doma budoucího prvňáčka? U zápisu by měl ovládat vykání, písmeno Ř umět nemusí

Pomalu, ale jistě se blíží doba zápisu dětí do základní školy. Jak poznáte, že nastal správný čas a co by měl budoucí prvňáček umět? A jak celý zápis probíhá? Podívejte se na klíčové dovednosti, které dítěti usnadní přechod ze školky do školy v termínu 2024/2025.

Přechod ze školky do školy je zlomovým okamžikem každého dítěte. Jde o dobu, kdy končí dětství bez jakýchkoliv povinností a nastává období, kdy si děti nebudou jen hrát, ale také se vzdělávat. Jak dítě na zápis do základní školy připravit? A co musíte o zápisu vědět?

Zápis do základní školy je důležitou událostí

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6 let věku. Je zde však výjimka, kterou tvoří děti s odkladem povinné školní docházky.

Prvním krokem k úspěšnému zápisu do školy je podání přihlášky a zápisního lístku.

Co obsahuje žádost o přijetí do základní školy?

Žádost o přijetí do základní školy musí obsahovat:

 • Jméno, příjmení a datum narození dítěte
 • Místo trvalého pobytu dítěte a korespondenční adresu
 • Označení základní školy, kam dítě hlásíte
 • Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu zákonného zástupce dítěte
 • Podpis zákonného zástupce dítěte

Mohlo by vás zajímat: Jak dětem dávkovat sladkosti, aby byl doma klid? Řešte to s nimi, ne za ně

Jak probíhá zápis do základní školy?

Zápis na základní školu se skládá ze dvou částí. Z formální a motivační. Formální část znamená, že předložíte všechny potřebné doklady. Motivační část znamená rozhovor pedagoga s dítětem. Jde o část trvající kolem 20 minut, své dítě můžete doprovázet. Nejedná se o zkoušku, spíše jen o rozhovor a orientační posouzení, zda je dítě na školu připraveno.

K formální části zápisu na ZŠ si rodiče připraví nejen žádost o přijetí, ale také občanský průkaz, rodný list dítěte (cizinci cestovní pas a povolení k pobytu). Pokud mělo dítě odklad, tak i rozhodnutí o odkladu.

Co musíte dítě zvládat, než půjde k zápisu do ZŠ?

Každá škola může mít lehce odlišné představy o tom, co by mělo dítě při zápisu na ZŠ umět. Přesto jde jen o drobné změny, základy zůstávají neměnné. Dítě by mělo před nástupem na základní školu umět:

 • Říct své jméno, příjmení a adresu.
 • Vyslovovat správně všechny hlásky.
 • Znát správné držení tužky, umět používat nůžky.
 • Dokázat se soustředit alespoň čtvrt hodiny a zvládnout dokončit svoji práci.
 • Pracovat samostatně, ale i v kolektivu.
 • Zvládnout vystřihnout jednoduché tvary a obrázky.
 • Mít představu o číslech do 5.
 • Rozlišit sluchem první a poslední slabiku ve slově.
 • Oblékat se samostatně.
 • Umět poděkovat, pozdravit, vykat a o něco požádat.
 • Dodržovat základní hygienu.
 • Umět jíst za pomoci lžíce a příboru.
 • Umět říct básničku, zazpívat písničku.
 • Poznat základní barvy a geometrické tvary.
 • Popsat obrázek.
 • Orientovat se v prostoru – vědět, kde je nahoře, dole, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo.
 • Odpovědět na otázku, umět se vyjadřovat ve větách.

Zdá se vám, že je toho moc? Pokud vaše dítě navštěvuje pravidelně školku, nemělo by mít se schopnostmi potřebnými k přijetí na základní školu problém.

Co když má dítě potíže s mluvením?

Neovládá vaše dítě „R“ a „Ř“? Žádný strach – učitelky i lékaři dětí v předškolním věku v současnosti kladou důraz na odhalení řečových nedostatků ještě ve školce. Je běžné, že s těmito dětmi pracují logopedové. A to nejen s dětmi, které ještě chodí do školky, ale i do první třídy. Některé základní školy nabízí i školní logopedy, případně různé logopedické kroužky.

NÁŠ TIP: Skvělým pomocníkem pro nastávající prvňáčky mohou být různé pracovní sešity pro předškoláky. Děti budou nadšené z toho, že mají v ruce sešit. Ale i z toho, že už jsou velkými dětmi, které na něčem pracují. Takový sešit děti motivuje k disciplíně, ale i zodpovědnosti.

Podívejte se také na rozhovor s Petrem Havlíčkem, který odpovídá na časté otázky o výživě dětí:

Jak můžete dítě na školní docházku připravit?

 • Pravidelně si s dětmi čtěte knížky. Dítěti se bude vyvíjet řeč, ale i slovní zásoba.
 • Učte děti základům slušného chování.
 • Dbejte na výchovu – dítě musí vědět, co může a nemůže.
 • Podporujte dítě v samostatnosti.
 • Dodržujte pravidelný denní režim.
 • Naučte dítě, aby zvládalo dokončit započaté činnost – dohrát hru, uklidit si své věci.
 • Hrajte společenské hry.
 • Zapojujte dítě do běžných činností v domácnosti.

Přečtěte si také: Šikana je devastující. Potkávám oběti, které si na ni zvykly jako na standard, říká odborník

Termín zápisů do ZŠ pro školní rok 2024/2025

Školský zákon v § 36 odstavci 4 říká: „Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.“

„Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.“

Každá základní škola koná zápis do základní školy v jiném termínu. Obvykle se jedná o dubnové termíny.

Například termín zápisu do 1. tříd roku 2024/2025 ve školách, které zřizuje město České Budějovice, je určen ve dnech 4. 4. a 5. 4. 2024. Termíny zápisů na základní školy v Ostravě se pohybují v průběhu celého dubna. Zápis do Královské mateřské a základní školy v Troji bude probíhat 6. 4. 2024. Pro informace o konkrétním termínu vámi vybrané základní školy se informujte na webových stránkách dané školy či města, v němž se škola nachází.

Zdroj: eduzin.czzsbuttulova.czskolnisvet.czmsmt.cz

Připravujete se s dítětem na zápis na základní školu? Co je podle vás nejdůležitější, aby budoucí školák uměl a předvedl? Napište nám do komentáře pod článkem


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 14. 4. 2024

Nepatříte k těm, kteří by příliš věřili významu snů, ale možná se vám nedávno zdál sen, jehož předpověď byla tak přesná, že vás téměř děsila. Určitě to bylo podivné. Zapište si vše, co si o něm pamatujete, a pak si o představách promluvte s přítelem. Nebojte se, Berani, váš přítel se vám nebude smát. Je více než pravděpodobné, že se vám dostane výmluvných postřehů.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.