Astročlánky

Aktualizováno 7. června 2022 17:38

Anna Kopečková

Aztécký horoskop: Objevte své znamení a schopnosti, které mohou určovat váš osud

Aztékové, kteří žili na území dnešního Mexika, se velmi zajímali o astronomii a astrologii. Jejich studium nebeských těles tak dalo před dvěma tisíci lety vzniknout formě astrologie, kterou dnes známe jako aztécký horoskop nebo aztécký zvěrokruh. K jakému z dvanácti znamení patříte vy a co o vás může prozradit?

Ne všude na světě se příchod nového roku slaví 1. ledna. Například v Číně je toto datum pohyblivé a kolísá mezi 21. lednem a 20. únorem. Letos začal čínský nový rok, který je tentokrát ve znamení vodního Králíka, 22. ledna. Ještě jinak to měli Aztékové, podle nichž připadá začátek nového roku na 12. března, což je dodnes datum se spoustou symboliky a tradic. V jazyce původních obyvatel se tento svátek nazývá Yancuic Xihuitl. Oslavy se obvykle konají noc předtím, 11. března, a bývají opravdu velkolepé. V řadě mexických měst probíhají akce, které začínají slavnostními tanci pestře oblečených tanečníků a písněmi v rytmu tradičních bubnů a končí spálením vlajky představující uplynulý rok a vztyčením nové.

12 znamení aztéckého zvěrokruhu

Stejně jako v jiných typech horoskopů (ať už je to ten západní, který všichni dobře známe, čínský, indický, nebo třeba japonský) jsou i v tom aztéckém znamení zvěrokruhu, která jsou reprezentována symboly z každodenního života. Aztékové žili v souladu s přírodou, v mnohém se na ni spoléhali, a tak jsou mezi znameními jejich zvěrokruhu zvířata, rostliny, ale i různé předměty, které Aztékové používali. Celkem je těchto znamení dvanáct a určují se podle data narození. Staří Aztékové věřili, že od chvíle, kdy se člověk narodí, je pod boží ochranou, a znamení, ve kterém se narodí, určuje celý jeho osud.

Chcete-li tedy vědět, v jakém znamení jste se podle aztéckého zvěrokruhu narodili, stačí si ho vyhledat podle data narození:

Opice

Lidé s datem narození: 1.1., 13.1., 25.1., 11.2., 23.2., 7.3., 19.3., 31.3., 12.4., 24.4., 6.5., 18.5., 30.5., 11.6., 23.6., 5.7., 17.7., 29.7., 10.8., 22.8., 3.9., 15.9., 27.9., 9.10., 21.10., 2.11., 14.11., 26.11., 8.12., 20.12.

Lidé narození ve znamení Opice bývají skromní, okouzlující, schopní přizpůsobit se každé situaci. Jsou také velcí svůdci, aniž by se o to museli nějak snažit. Podle aztécké tradice má Opice lidem posílat lásku a soucit, není tedy divu, že se lidé v jejich společnosti cítí dobře. Opice jsou také velmi kreativní, znají spoustu věcí a vědí, jak se vzájemně propojit. Bývají to velcí vtipálci, někdy ale jejich snaha upoutat pozornost za každou cenu vede k tomu, že se chovají nekontrolovaně.

Kopí

Lidé s datem narození: 2.1., 14.1., 26.1., 12.2., 24.2., 20.3., 1.4., 13.4., 25.4., 7.5., 19.5., 31.5., 12.6., 24.6., 6.7., 18.7., 30.7., 11.8., 23.8., 4.9., 16.9., 28.9., 10.10., 22.10., 3.11., 15.11., 27.11., 9.12., 21.12.

Lidé narození v tomto znamení dokážou velmi přesně odlišit pravdu od lži. Říká se o nich, že podobně jako svatý archanděl Michael odděluje svým mečem dobro od zla, to dělají i oni prostřednictvím své zázračné schopnosti. Jejich bystré myšlení jim umožňuje rozhodnout se pokaždé správně. Lidé v tomto znamení bývají také velmi čestní a umí ve druhých odhalit jejich skryté záměry a nekalé úmysly.

Pes

Lidé s datem narození: 3.1., 15.1., 27.1., 13.2., 25.2., 9.3., 21.3., 2.4., 14.4., 26.4., 8.5., 1.6., 13.6., 25.6., 7.7., 19.7., 31.7., 12.8.,24. 8., 5.9., 17.9., 29.9., 11.10., 23.10., 4.11., 16.11., 28.11., 10.12., 22.12.

Lidé narození v aztéckém znamení Psa bývají velkorysí. Pro druhé jsou ochotni udělat cokoli, jen aby pomohli a byli užiteční. Pes je velmi ostražité, intuitivní a věrné znamení, zároveň ale poměrně plaché, což však neznamená, že by si tito lidé nedokázali užívat života. Pokud dokážou najít to správné poslání, podaří se jim dosáhnout velkých věcí. Rádi bývají součástí týmu, umí být ale i dobrými vůdci. Přestože Pes bývá loajální, Aztékové ho považovali za silné sexuální znamení se sklonem k různým milostným avantýrám.

Krokodýl

Lidé s datem narození: 4.1., 16.1., 18.1., 2.2., 10.3., 22.3., 3.4., 15.4., 27.4., 9.5., 21.5., 2.6., 14.6., 26.6., 8.7., 20.7., 1.8., 13.8., 25.8., 6.9., 18.9., 30.9., 12.10., 24.10., 5.11., 17.11., 29.11., 11.12., 23.12.

Krokodýl podle Aztéků symbolizuje znalosti. Je to znamení, které má rádo logiku a zdravý rozum. Krokodýl rád organizuje, analyzuje a má silnou vůli, zejména pokud jde o realizaci nových projektů. Lidé narození ve znamení Krokodýla mají velký smysl pro rodinu a dobročinnost. O svou rodinu se skvěle starají a tvrdě pracují, aby ji dokázali zabezpečit. Měli by si ale dávat pozor, aby jejich ochranitelské snahy nepřerostly v panovačnost.

Dům

Lidé s datem narození: 5.1., 17.1., 29.1., 3.2., 15.2., 27.2., 11.3., 23.3., 4.4., 16.4., 28.4., 10.5., 22.5., 3.6., 15.6., 27.6., 9.7., 21.7., 2.8., 14.8., 26.8., 7.9., 19.9., 1.10., 13.10., 25.10., 6.11., 18.11., 30.11., 12.12., 24.12.

Podle aztécké astrologie Dům miluje ostatní. Lidé narození v tomto znamení málokdy bývají osamělí. Nejlépe se cítí v rodinném kruhu a vůbec jim nevadí rutinní každodenní život. Říká se, že tito lidé mají určitý druh ženské, starostlivé a pečující duše. Vynikají pevnou vůlí a silou ochraňovat své nejbližší. Nositelé tohoto znamení se také velmi často díky svým znalostem stávali šamany.

Květina

Lidé s datem narození: 6.1., 18.1., 30.1., 4.2., 16.2., 28.2., 12.3., 24.3., 5.4., 17.4., 29.4., 11.5., 23.5., 4.6., 16.6., 28.6., 10.7., 22.7., 3.8., 15.8., 27.8., 8.9., 20.9., 2.10., 14.10., 26.10., 7.11., 19.11., 1.12., 13.12., 25.12.

Lidé narození v aztéckém znamení Květiny bývají něžní a citliví. Jsou to romantici a vizionáři s nadšením pro umění. Obecně je ostatní vnímají jako velké snílky. Pro osoby narozené v tomto znamení je těžké pochopit, že svět kolem nich je jiný, plný materialismu, závisti a chamtivosti. Každý den tak musí čelit velké výzvě – přistupovat k životu realisticky, aniž by byly ohroženy jejich velké sny.

Had

Lidé s datem narození: 7.1., 19.1., 31.1., 5.2., 17.2., 1.3., 13.3., 25.3., 6.4., 18.4., 30.4., 12.5., 24.5., 5.6., 17.6., 29.6., 11.7., 23.7., 4.8., 16.8., 28.8., 9.9., 21.9., 3.10., 15.10., 27.10., 8.11., 20.11., 2.12., 14.12., 26.12.

Had představuje v aztécké astrologii smíření mezi nebem a zemí a určitou magickou sílu. Je to velmi duchovní znamení, ale vybavené schopnostmi, které může snadno zneužít. Lidé narození ve znamení Hada bývají velmi inteligentní, plní energie a ochotní pomáhat druhým. Jsou velmi flexibilní, pracovití a mají tendenci získat si autoritu, i když po tom netouží.

Jelen

Lidé s datem narození: 8.1., 20.1., 1.2., 6.2., 18.2., 2.3., 14.3., 26.3., 7.4., 9.4., 19.4., 1.5., 13.5., 25.5., 6.6., 18.6., 30.6., 12.7., 24.7., 5.8., 17.8., 29.8., 10.9., 22.9., 4.10., 16.10., 28.10., 9.11., 21.11., 3.12., 15.12., 27.12.

Jelen představuje prestiž a váženost. Je synonymem houževnatosti, plachosti, snění. Nepleťte si ale plachost s hloupostí. Lidé narození v tomto znamení chrání a obětují vlastní zájmy pro dobro druhých. Jejich touha po nadvládě, kterou ostatní nemusí vždy vidět, někdy komplikuje jejich vztahy. A pokud je někdo obviní, že nesplnili, co slíbili, můžou se z nich stát tvrdohlaví a manipulativní jedinci.

Jaguár

Lidé s datem narození: 9.1., 21.1., 7.2., 19.2., 3.3., 15.3., 27.3., 8.4., 20.4., 2.5., 14.5., 26.5., 7.6., 19.6., 1.7., 13.7., 25.7., 6.8., 18.8., 30.8., 11.9., 23.9., 5.10., 17.10., 29.10., 10.11., 22.11., 4.12., 16.12., 28.12.

Podle aztéckého zvěrokruhu je Jaguár agresivní a nejlépe ho dokáže zklidnit člověk narozený ve znamení Květiny nebo Opice. Jaguár je typický znak aztéckých proroků, díky své schopnosti vidět i v noci jsou Jaguáři často jasnovidci s velkou dávkou inteligence. Jaguár se vždy soustředí na své úkoly a jen zřídkakdy se vydá v životě alternativním směrem. Lidé narození v tomto znamení mají také ve zvyku vstupovat druhým lidem do života a pak bez varování zmizet.

Hůl

Lidé s datem narození: 10.1., 22.1., 8.2., 20.2., 4.3., 16.3., 28.3., 9.4., 21.4., 3.5., 15.5., 27.5., 8.6., 20.6., 2.7., 14.7., 26.7., 7.8., 19.8., 31.8., 12.9., 24.9., 6.10., 18.10., 30.10., 11.11., 23. 11., 5.12., 17.12., 29.12.

Hůl symbolizuje v aztéckém zvěrokruhu optimismus a radost ze života, tedy věci, které jsou skvělé a přitom úplně jednoduché. Lidé narození v tomto znamení jsou obvykle považováni za autority díky jejich silné a vyrovnané energii. V rodině i ve společnosti to bývají vůdci bojující za věc, kterou považují za důležitou. Měli by se ale naučit být více flexibilní. Potřebují velkou pozornost okolí a vzhledem k jejich nepružným názorům a náročným očekáváním se ne vždy setkávají s příznivou odezvou okolí.

Králík

Lidé s datem narození: 11.1., 23.1., 9.2., 21.2., 5.3., 17.3., 29.3., 10.4., 22.4., 4.5., 16.5., 28.5., 9.6.,21.6., 3.7., 15.7., 27.7., 8.8., 20.8., 1.9., 13.9., 25.9., 7.10., 19.10., 31.10., 12.11., 24.11., 6.12., 18.12., 30.12.

Králík je znamení jemné a plaché, miluje různá životní potěšení a nenávidí konflikty. Lidé narození v tomto znamení jsou dobrými společníky, pracovitými a stále s úsměvem na rtech. Bývají plodní ve všech směrech a přitahují štěstí. Mají ale rádi kontrolu nad svým životem a občas mívají tendenci vše zlehčovat. Králík také není příliš houževnatý, takže pokud ze sebe vydá příliš, může se i zhroutit.

Orel

Lidé s datem narození: 12.1., 24.1., 10.2., 22.2., 6.3., 18.3., 11.4., 23.4., 5.5., 17.5., 29.5., 10.6., 22.6., 4.7., 16.7., 28.7., 9.8., 21.8., 2.9., 14.9., 26.9., 8.10., 20.10., 1.11, 13.11., 25.11., 7.12., 19.12., 31.12.

Orel symbolizuje sílu, mužnost a odvahu. Lidé narození v tomto znamení jsou obdařeni neustálou energií, která je žene vpřed. Jsou to lidé velmi ambiciózní a se spoustou přání a tužeb. Svůj život si představují jako neustálý let vzhůru. Obvykle mají úspěch a materiální hojnost, hlavně díky své inteligenci a schopnosti nadhledu. Orlové mají také velký smysl pro detail. Neměli by ale přeceňovat své síly. Pokud se budou za každou cenu snažit dosáhnout cíle, který je příliš vysoko, mohli by se velmi snadno zřítit dolů.

Zdroj: National TodayMagic Horoscope, Wikipedia

Sdílejte článek
Štítky Mexiko horoskop energie znamení zvěrokruhu astrologie Čína Wikipedie Jaguar Cars aztécký nový rok aztécký horoskop Čínský nový rok

Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 22. 6. 2024

Usmívejte se dnes na svět, Berani. Buďte vděční za věci, které máte, a za lidi kolem sebe. Umocněte v sobě příjemný, hřejivý pocit a šiřte tuto lásku mezi ostatní. Toto je pro vás velmi expanzivní období, ve kterém můžete dosáhnout poměrně hodně, pokud se do toho pustíte. Vyzařujte svou pravou povahu každou buňkou svého těla a sledujte, jak se vám naskýtají příležitosti.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.