Astročlánky

Aktualizováno 11. dubna 2022 10:21

Jiřina Köppelová

Narodili jste se v 90. letech? Patříte do generace lidí bojujících za nějaký velký ideál

Kdo se narodil od roku 1990 do roku 1999, patří do generace 90. let 20. století, která své zrozence obdařila moudrostí, mravní silou, odvahou a iniciativou, ale také netrpělivostí, mentálním neklidem a vzpurností.

90. léta 20. století byla léta, pro která byl charakteristický prudký technologický vývoj a pokrok především v oblasti výpočetní techniky, internetu a nových médií. Byla to také doba prudkého ekonomického rozvoje v řadě států – zejména v bývalém socialistickém bloku. V roce 1991 se rozpadl Sovětský svaz a jeho vazalové nastoupili na cestu ekonomického rozmachu. Svět se nadechl a znovu na chvíli uvěřil velkým ideálům, leckdy značně utopickým. Společnost prožívala euforii ne nepodobnou zlatým šedesátým létům. Mnoho z těchto snů nedopadlo dobře, mnohé ztroskotaly, ale mnohé se podařilo uskutečnit. Některé státy se spojily, jiné rozpadly, v některých vypukl i krvavý konflikt. Divoká doba.

90. léta – doba, kterou šedivé odstíny nezajímaly

90. léta byla poměrně složitá – stejně jako číslo devět, které těmto letům kralovalo. Moudrost, nesobeckost, podnikavost, štědrost, citlivost a vnímavost se v něm spojuje s mentálním přetlakem, který se manifestuje v konfliktech, sporech nebo ve fanatické realizaci utopických snů a ideálů. Vede ke vzpurnosti a bohužel i násilí.

Všechny tyto faktory se nějakým způsobem promítly i do života zrozenců 90. let. Mají v sobě obrovský smysl pro nové technologie, revoluční postupy. Obvykle se nezdržují zbytečnými detaily, zajímá je vše nové, vzrušuje vše rychlé. Oplývají neomezenou představivostí. Narodili se jako věční hledači pravdy, žijí pro nějaký ideál, kterému věří a pro který jsou ochotní nasadit veškeré své schopnosti.

V partnerských vztazích bývají kupodivu poměrně konzervativní, plašší, v něčem velmi naivní. Najdou se mezi nimi ale i pěkní milostní dobrodruzi, nebo naopak velcí samotáři, kteří chtějí žít jen single. Svět mají tendenci vidět trochu černobíle, šedivé odstíny je nezajímají.

Rok 1990 přináší chytrost, iniciativu a značnou intuici

Kdo se narodil v roce 1990, patří mezi lidi, kteří se snaží to v životě někam dotáhnout, nějakým způsobem vyniknout. Stát se pro druhé „jedničkou“. Zdobí je odvaha, síla, zvídavost, schopnost uskutečňovat své sny. Jsou ochotní nasadit energii ve prospěch druhých nebo celé společnosti. I když jsou velmi intuitivní, v citech a pocitech druhých lidí se příliš nevyznají, což jim může řádně komplikovat partnerské vztahy. Daleko více jim je ale komplikuje jejich neschopnost uznat svoji chybu nebo nedostatky. Možná za to může jejich značná psychická zranitelnost, nicméně umění naslouchat druhým se musí učit po celý život. Nesnášejí odpor nebo nějaká omezení.

Rok 1991 naděluje schopnost najít vnitřní harmonii a životní rovnováhu

Kdo se narodil v roce 1991, je člověkem se smyslem pro partnerství a odpovědnost. Je společenský, zábavný, milý. Díky své vrozené empatii se dokáže domluvit s druhými lidmi a díky své vstřícnosti dosáhnout i značného materiálního zabezpečení. V partnerských vztazích je citlivý, v lásce oddaný a laskavý. Svůj domov miluje, ostatně jako svoji práci. Pro tyto dvě životní lásky dokáže doslova „hory přenášet“. Nevýhodou je, že se na svých partnerech může stát lehce závislým, může na ně přenášet velký díl zodpovědnosti, nebo se naopak obětovávat pro druhé a přebírat na sebe jejich povinnosti a závazky. Trápí ho také značná nerozhodnost, přecitlivělost a sklon k smutku.

Rok 1992 dodává zvýrazněnou společenskost a velkou kreativitu

Kdo se narodil v roce 1992, je obdařen výraznou kreativitou, originálním myšlením, smyslem pro jedinečnost. Má diplomatické nadání. S elegancí, vkusem a vtipem dokáže domluvit nemožné. Vyniká v taktických jednáních a navazování spojenectví s druhými lidmi. Má schopnost v životě dosáhnout vysokého postavení, cesta k jeho úspěchu je však trnitá a pomalá. Odměna však stojí za to, dokáže zvítězit nejen nad nepřízní osudu, ale i všemi protivníky. Jeho největší zbraní je slovo, dokáže slovem pohladit, povzbudit, přesvědčit, ale i velmi ublížit. Nemůže se pak divit, že mu ostatní leccos zazlívají nebo ho považují za povýšeného. Pozor na „profesionální“ lhaní.

Rok 1993 naděluje magickou sílu, energii i praktičnost

Kdo se narodil v roce 1993, je obdařen silnou a vzácnou energií, která ho může lehce dovést k samým vrcholům, nebo také sestřelit až na dno. Jeho život se tak občas může pohybovat na škále buď, anebo. V roce 1993 se obvykle rodí silní jedinci s bohatou fantazií, schopností tvořit. S ostrovtipem, originalitou i manuální zručností. Může jít o velmi optimistické lidi, které zdobí disciplína a realistické smyšlení v praktických záležitostech života. Jejich chybou je určitá zarputilost, se kterou opakují dokola stále stejné chyby. Neschopnost se poučit a pokročit o kousek dále. Možná za to může jejich překvapivě nízké sebehodnocení, které jim na cestě vzhůru občas podráží nohy.

Rok 1994 dodává smysl pro rodinu a tradice, ale také značnou svobodomyslnost

Kdo se narodil v roce 1994, moc dobře ví, odkud pochází nebo kam patří. Rodina a rodinné návyky jsou mu v životě oporou a dodávají mu sílu a schopnost překonávat překážky. Jedinci, kteří se narodili v tomto roce, bývají flexibilní, společenští a někdy bývají i zahrnováni neobyčejnou přízní osudu, které by však neměli zneužívat. Jsou inteligentní, s výbornou schopností komunikace a vrozenou touhou po osobní svobodě. Oplývají osobním šarmem a přitažlivostí pro druhé pohlaví, někdy jsou však ke svým protějškům chladní, rezervovaní nebo zbytečně kritičtí. Častý sklon k přehánění, nesoustředěnost, nervozita a umíněnost je také příliš nezdobí.

Rok 1995 naděluje touhu po osobní svobodě a nezávislost

Kdo se narodil v roce 1995, je citlivým, vnímavým a intuitivním člověkem. Je obdařen bystrým intelektem a schopností uskutečňovat svoje sny a vize. Jsou to lidé rodinně založení, kteří mají smysl pro partnerství a rodinný život. Milují krásné věci a mívají umělecké sklony všeho druhu. Jejich pověstná touha po svobodě a malá přizpůsobivost je občas vede k nepochopení jejich okolím. Často prožívají soukromá vnitřní dramata, kterým ostatní nerozumějí. Jejich vnitřní i vnější konflikty pramení ze sklonu se příliš zabývat detaily nebo nedůležitými věcmi. Strach má velké oči, navíc u těchto lidí vytváří i obrovské problémy v podstatě z ničeho. V lásce však mívají štěstí, jejich partneři jim mohou pomoci i ke slušnému společenskému postavení.

Rok 1996 přináší vytrvalost a ctižádostivost

Kdo se narodil v roce 1996, vyniká silnou vůlí, vytrvalostí, pracovitostí a vynalézavostí. Je velmi ctižádostivý a podnikavý. Patří také mezi velmi hloubavé a citlivé jedince, kteří umějí projevit soucit a pochopení pro druhé. Jsou jedineční, ve své originalitě si občas i dost libují nebo ji vystavují na odiv. Jejich síla spočívá v překonávání dřívějších zklamání a ve schopnosti poučit se z vlastních chyb z minulosti. Mají výborný úsudek, jsou pilní, trpěliví. K životu potřebují citlivého a milujícího partnera, tvořivé domácí prostředí a umění v jakékoliv podobě. V lásce nedokážou čelit stresovým a tlakovým situacím, pak se stávají výbušnými. Pokud si v životě nesplní své touhy a tužby, mají pocit nenaplněnosti a upadají do duševní bolesti.

Rok 1997 dodává vytrvalost a nekonvenčnost

Kdo se narodil v roce 1997, narodil se s velkou potřebou svobody a nezávislosti. Je velmi nekonvenčním a originálním člověkem s vynikajícími znalostmi, intuicí a rychlým bystrým úsudkem. S velkorysostí sobě vlastní pracuje a pomáhá druhým lidem či celé společnosti, zřídka však sobě. Tito lidé by měli být opatrní v hospodaření s penězi, rozhodně by neměli neuváženě rozhazovat nebo na cizí rady investovat. Měli by se spoléhat nejvíce na svoje schopnosti, výdrž, vytrvalost a svoji otevřenou hlavu. Pokud se v životě zklamou, stávají se osamělými a velmi uzavřenými. Měli by si uvědomit, že jsou někdy zbytečně kritičtí k sobě i ke svému okolí a že na všechny včetně sebe kladou nepřiměřeně vysoké nároky.

Rok 1998 naděluje okouzlující osobnost a cílevědomost

Kdo se narodil v roce 1998, je rozeným vůdcem, neúnavným hledačem nových technologických postupů a nových řešení. Je sebejistým, cílevědomým, okouzlujícím i velmi nadaným jedincem. Měl by si ale v životě zachovat nadhled a používat zdravý selský rozum, životní situace nezveličovat. Nevybitá mentální energie a domněnky ho mohou spolehlivě likvidovat. Důležité také je, aby si tito jedinci dokázali udržet své osobní hranice a nenechávali se vydírat nebo příliš ovlivňovat druhými lidmi. Osobnostně jsou milí, vstřícní, někdy až dětinsky nadšení. Život s nimi nikdy není nudný, snad i proto mívají úspěch u opačného pohlaví. Nikdy by si neměli připouštět jakékoliv obavy z vlastní nedostatečnosti.

Rok 1999 přináší vynikající mentální schopnosti a mnohá nadání

Kdo se narodil v roce 1999, je jedincem s vysokou mentální energií. Tito lidé bývají nezvykle nadaní, originální a tvůrčí. Mívají vlohy pro jazyky nebo pro studium práva. Jejich obrovská tvůrčí síla a mentální výjimečnost je dokáže vynést až na vrchol společenského žebříčku. Musejí se však naučit přetlak těchto energií uvolňovat správným způsobem, například sportem nebo chovem nějakého domácího mazlíčka. Nutně potřebují chvíle, kdy mohou zklidnit svoje myšlenky. Jsou přímí a upřímní, mají v sobě něco „extra“, co druhé velmi přitahuje. Je to určitá jedinečnost, výjimečnost. V životě by neměli potlačovat negativní emoce, jako jsou zlost a strach. Pozor na domněnky a fikce, které je mohou dovést na cestu oběti.

Další generace najdete ZDE:

Zdroj: Autorský článek a numerology.com


Přečtěte si také

Horoskopy dle zvěrokruhu

Beran 19. 5. 2024

Berani, budete se muset spolehnout na své analytické schopnosti a pevnou sebekontrolu, abyste se dostali z rozbouřeného moře, ve kterém se dnes nacházíte. A stresu se nevyhnete. Nejhorší nástrahou, která vás čeká v kariéře nebo při studiu, by bylo pochybovat o svých schopnostech. Máte příležitost, abyste si vyzkoušeli svou sebedůvěru. Jen se ujistěte, že obstojíte.

Celý horoskop pro dnešní den

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost ⑱

Partnerský horoskop
Partnerský horoskop

Partnerský horoskop

Jste si souzení? Zvolte znamení a zjistěte, jestli vám hvězdy přejí.